144,0000 zł
0,28% 0,4000 zł
Amica Wronki SA (AMC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Amica_SA_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30_wrzesnia_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Amica_Sa_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30_wrzesnia_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 189 036 2 092 344 508 818 492 421
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 108 729 99 545 25 273 23 427
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 93 728 88 658 21 786 20 865
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 70 570 75 689 16 403 17 813
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 124 463 29 109
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 093 25 117 -2 346 5 911
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 432 -51 008 -9 630 -12 004
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 045 19 590 12 562 4 610
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 520 -6 301 586 -1 483
X. Aktywa, razem 2 039 638 1 852 483 466 352 433 694
XI. Zobowiązania długoterminowe 161 761 165 147 36 986 38 663
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 989 247 881 194 226 186 206 301
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 886 549 805 441 202 705 188 566
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2 081 701 476 164
XV. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 556 3 641
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 0 250 000 0
XVIII. Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 9,37 9,73 2,18 2,29
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 114,02 103,59 26,07 24,25
XXI. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,00 3,00 0,91 0,70


Dane finansowe przeliczone zostały na
walutę Euro według następujących kursów:kurs
do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,3022
(30.09.2019) i 4,2491 (30.09.2018)kurs do przeliczenia pozycji
bilansu 4,3736 (30.09.2019) i 4,2714 (30.09.2018)


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica SA za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica SA za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku.pdf
Sprawozdanie Zarządu Grupy Amica Sa za okres 9 miesięcy zakończony 30 wrzesnia 2019.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Amica Sa za okres 9 miesięcy zakończony 30 wrzesnia 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2019-11-27 Marcin Bilik Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-11-27 Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
2019-11-27 Michał Rakowski Członek Zarządu
2019-11-27 Błażej Sroka Członek Zarządu
2019-11-27 Robert Stobiński Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.