REKLAMA

AGORA: Częściowa spłata pożyczki udzielonej przez SFS Ventures s.r.o.

2023-07-12 15:05
publikacja
2023-07-12 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-12
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Częściowa spłata pożyczki udzielonej przez SFS Ventures s.r.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), w nawiązaniu do informacji poufnej, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. dotyczącej zawarcia z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet sp. z o.o., niniejszym informuje, że w dniu 12 lipca 2023 r., Spółka dokonała częściowej dobrowolnej, przedterminowej spłaty udzielonej pożyczki.
Spółka spłaciła część kapitału pożyczki w kwocie 4.400.000,00 EUR wraz z należnymi odsetkami.
Środki na spłatę pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Tychach, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 27/2023 z 14 czerwca 2023 r. oraz nr 31/2023 z 6 lipca 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw
(“Company”), in connection with the confidential information disclosed
by the Company in the regulatory filing No. 12/2023 of February 27, 2023
concerning conclusion with SFS Ventures s.r.o. with its registered seat
in Prague a loan agreement to finance purchase of 110 shares in the
share capital of the company Eurozet sp. z o.o., hereby informs that on
July 12, 2023, the Company made a voluntary partial prepayment of the
granted loan.


The Company prepaid part of the loan capital in the
amount of EUR 4,400,000.00, together with due interest.


Funds for the prepayment come from the sale of a real
estate in Tychy, of which the Company informed in the regulatory filings
No. 27/2023 of June 12, 2023 and No. 31/2023 of July 6, 2023.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-12 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2023-07-12 Tomasz Grabowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki