REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – lipiec 2022 r.

2022-08-02 08:16
publikacja
2022-08-02 08:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-21-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-07-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – lipiec 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za lipiec 2022 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lipcu 2022 r. wyniosła ok. 489,94 mln PLN oraz była wyższa o 21,22 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 2 901,78 mln PLN, co oznacza wzrost o 17,80 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lipcu 2022 r. wyniosła ok. 211,72 mln PLN oraz była wyższa o 488,31 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 608,95 mln PLN, notując wzrost o 38,17 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W lipcu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,19 mln PLN oraz była niższa o 65,50% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 2,49 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 66,85% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W lipcu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 167,33 mln EUR i była wyższa o 72,35 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 837,60 mln EUR, co oznacza wzrost o 29,75 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W lipcu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 033 oraz była wyższa o 10,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za lipiec 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-21-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-07-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-21-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-07-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - July
2022


The
Management Board of AFORTI Holding S.A. based in Warsaw (hereinafter:
"Company", "Issuer") hereby publishes the estimated operating and sales
figures of the AFORTI Capital Group for July 2022.


1)
Currency exchange on online platforms


The
trading value on the currency exchange platform in July 2022 amounted to
approximately PLN 489.94 million and was 21.22
% higher
compared to the same period of the previous year.


On
a cumulative basis, after seven months of 2022, the total value of
trading on the foreign exchange platform reached approximately PLN 2 901.78
million, representing a
year-on-year increase of 17.80
%.


2)
Recovery orders


The
nominal value of recovery orders in July 2022 amounted to approximately
PLN 211.72 million and was 488.31
% higher
year-on-year.


On
a cumulative basis, after seven months of 2022, the nominal value of
collection orders reached approximately PLN 608.95 million,
registering a year-on-year increase of 38.17
%.


3)
Debt claims financed


In
July 2022, the value of financed receivables by AFORTI Factor amounted
to approximately PLN 0.19
million and was down 65.50%
year-on-year.


On
a cumulative basis, after seven months of the current year AFORTI Factor
financed a total of approx. PLN 2.49
million of
receivables, recording a reduction of 66.85
% year-on-year.


4)
Total sales


In
July 2022, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately EUR 167.33 million,
up 72.35 %
year-on-year.


On
a cumulative basis, after seven months of 2022, the total value of sales
in the AFORTI Group reached approximately EUR 837,60 million, an
increase of 29.75
% year-on-year.


5)
Total number of customers


In
July 2022, the total number of customers in the AFORTI Group was 7.033
and was 10.18
% higher than in the
same period of the previous year.


A
table containing the reported estimates for July 2022 together with
comparative data is attached to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki