Oblicza biedy. To tutaj ubóstwo uderza najczęściej. Zobacz 10 wykresów o Polsce

2022-02-10 06:00
publikacja
2022-02-10 06:00

Rośnie zasięg ubóstwa w Polsce. Największy odsetek gospodarstw domowych dotkniętych biedą występuje we wschodniej części kraju oraz na wsiach i małych miastach. Częściej z niedostatkiem mierzą się rodziny wielodzietne, wynika z danych GUS. Jakie oblicza ma bieda? Zobacz 10 wykresów o ubóstwie w Polsce.

Oblicza biedy. To tutaj ubóstwo uderza najczęściej. Zobacz 10 wykresów o Polsce
Oblicza biedy. To tutaj ubóstwo uderza najczęściej. Zobacz 10 wykresów o Polsce
fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

W obliczeniach i raporcie przygotowanym przez GUS uwzględnione zostały trzy sumy graniczne wskazujące na występowanie ubóstwa w danym gospodarstwie domowym: minimum egzystencji (ubóstwo skrajne), granica ubóstwa relatywnego oraz ustawowa granica ubóstwa.

1. Rośnie zasięg ubóstwa w Polsce

W 2020 r. zwiększył się zasięg zarówno ubóstwa relatywnego, jak i ustawowego w Polsce, wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W obu przypadkach nastąpiło odbicie w stosunku do poprzedniego roku.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

2. Kogo najczęściej dotyka bieda?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego największy zasięg ubóstwa ekonomicznego występuje wśród osób, które zakończył edukację na poziomie gimnazjalnym - 12 proc. osób z opisanych gospodarstw domowych doświadczyło ubóstwa skrajnego, 17,8 proc. ubóstwa ustawowego, natomiast 23 proc. ubóstwa relatywnego. Nieco niższy odsetek widoczny jest w sytuacjach, kiedy "głowa" gospodarstwa domowego posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (13,8 proc.). Z raportu GUS wynika, że zasadniczo im wyższe wykształcenie, tym niższy poziom zagrożenia ubóstwem.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

3. Rodziny wielodzietne bardziej narażone na ubóstwo

Raport GUS wskazuje także, że nie bez znaczenia jest typ gospodarstwa domowego. Zasięg ubóstwa ekonomicznego jest zdecydowanie wyższy w rodzinach wielodzietnych (co najmniej z trójką dzieci) niż w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz tych bez dzieci na utrzymaniu lub z jednym/dwójką dzieci.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

4. Najbiedniej na wschodzie Polski

Mówiąc o biedzie, można wziąć pod uwagę także zasięg ubóstwa ekonomicznego w poszczególnych regionach Polski. Najwyższy odsetek osób ubogich, według trzech branych pod uwagę granic ubóstwa, zaobserwowano w makroregionie wschodnim (8 proc.) oraz centralnym (6,6 proc.). Z kolei najmniejszym odsetkiem osób żyjących w biedzie charakteryzowała się zaś południowo-zachodnia Polska (2,8 proc.).

"Interpretując dane dotyczące zasięgu ubóstwa według makroregionów, należy mieć na uwadze
ich duże zróżnicowanie wewnętrzne, chociażby tylko na poziomie województw wchodzących w ich skład. Zdecydowanie najmniej zróżnicowany pod tym względem był w 2020 r. makroregion wschodni, w skład którego wchodzą województwa należące do grupy najbiedniejszych w kraju. Do grupy najbiedniejszych województw należało także województwo świętokrzyskie wchodzące w skład makroregionu centralnego oraz woj. warmińsko-mazurskie należące do makroregionu północnego" – podkreślają autorzy raportu GUS.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

5. Skrajne ubóstwo częściej na wsi niż w mieście

Przyglądając się poszczególnych regionom Polski pod względem występowania ubóstwa na danym obszarze, nie sposób pominąć rozkład z podziałem na wielkość miejscowości zamieszkania. Najwyższy odsetek osób w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem skrajnym jest na wsiach - 9,5 proc. w 2020 r. W ciągu ostatniego roku zwiększył się on o 2 p.p. z 7,5 proc.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

6. Rolnicy i osoby utrzymujące się z innych źródeł niż praca najbardziej narażeni na biedę

Zasięg ubóstwa zależy także od przeważającego źródła utrzymania gospodarstwa domowego. W 2020 r. najbardziej narażonymi na ubóstwo ekonomiczne (a więc ubóstwo skrajne, relatywne i ustawowe) były gospodarstwa domowe utrzymujące się z tzw. niezarobkowych źródeł innych niż emerytury i renty oraz gospodarstwa domowe rolników. W 2020 roku ubóstwem skrajnym w tych obu grupach dotkniętych było prawie 14 proc. osób, podaje GUS.

Zarówno w przypadków rolników, jak i osób utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł odsetek osób w gospodarstwach domowych w zasięgu ubóstwa skrajnego znacząco zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

7. Jakie są "granice" ubóstwa?

Kiedy mówimy o ubóstwie? Minimum egzystencji w gospodarstwie jednoosobowym w czwartym kwartale 2020 r. (średnio miesięcznie) wyniosło 640 zł na osobę miesięcznie. Natomiast granica ubóstwa relatywnego ustalona została na poziomie 799 zł na osobę, z kolei o ubóstwie ustawowym mówi się, gdy miesięczne dochody wynoszą 701 zł. Na wykresie poniżej przedstawione został wykres obrazujący, jak kształtowała się wysokość poszczególnych progów w ostatnich latach.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

8. Minimum egzystencji w rodzinie czteroosobowej

Inaczej kształtuje się wysokość graniczna ubóstwa dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzą cztery osoby - tj. dwie osoby dorosłe oraz 2 dzieci w wieku do 14 r.ż. W tym przypadku granica ubóstwa skrajnego, czyli minimum egzystencji, wynosi 1727 zł miesięcznie.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

9. Największy niedostatek "rozkłada się" podobnie jak bieda

Najwyższe odsetki osób dotkniętych niedostatkiem odnotowano na wschodzie Polski (ponad 53 proc.) oraz makroregionie centralnym (ok. 45 proc.) i południowym (ok. 44 proc.). Natomiast najrzadziej niedostatku doświadczali mieszkańcy makroregionu południowo-zachodniego (30 proc.) oraz województwa mazowieckiego (ok. 35 proc.). Podobnie jak w przypadku zasięgu ubóstwa tak również w przypadku zasięgu sfery niedostatku występowało duże zróżnicowanie wewnątrz poszczególnych makroregionów, podaje GUS.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

10. Polska na tle państw UE

Z badania EU-SILC 2020 wynika, że ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotkniętych było około 22 proc. mieszkańców Unii Europejskiej, przy czym rozpiętość wartości wskaźnika AROPE była bardzo duża i wahała się od 11,5 proc. w Czechach, ok.14 proc. w Słowenii i na Słowacji do ok. 34 proc. w Bułgarii i 36 proc. w Rumunii. W Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 17 proc. osób, to o 5 p.p. poniżej średniej dla państw UE.

"Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020" / GUS

Dominika Florek

Źródło:
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (27)

dodaj komentarz
qwertas
Jeden z głównych powodów biedy to wykluczenie komunikacyjne (brak pociągów czy autobusów regionalnych). Mieszkańcy wsi czy małych miast nie mogą dojechać do pracy do najbliższego miasta wojewódzkiego by zarobić na utrzymanie.
bha
Cóż...Tak od ponad 30 lat w większości % niby coraz godniej w gospodarce ludzie zarabiają ???,że niestety w kieszeni ,portfelu, na koncie z każdym rokiem coraz mniej u siebie dostrzegają tzw. rosnącego niby wszystkim dobrobytu. Praca zamiast być coraz mocniej szczytną ,godną staje się coraz mocniej w ogromie branż, zawodów, specjalności Cóż...Tak od ponad 30 lat w większości % niby coraz godniej w gospodarce ludzie zarabiają ???,że niestety w kieszeni ,portfelu, na koncie z każdym rokiem coraz mniej u siebie dostrzegają tzw. rosnącego niby wszystkim dobrobytu. Praca zamiast być coraz mocniej szczytną ,godną staje się coraz mocniej w ogromie branż, zawodów, specjalności Prekariuszową niestety coraz mniej motywującą ludzi . Niestety ludzie ludziom nie rzadko świadomie gotują coraz częściej niepewny coraz mocniej niegodny los nie bez celu od lat !!!.
bha
Cóż...Tak od ponad 30 lat w większości % niby coraz godniej w gospodarce ludzie zarabiają ???,że niestety w kieszeni ,portfelu, na koncie z każdym rokiem coraz mniej u siebie dostrzegają tzw. rosnącego niby wszystkim dobrobytu. Praca zamiast być coraz mocniej szczytną ,godną staje się coraz mocniej w ogromie branż, zawodów, specjalności Cóż...Tak od ponad 30 lat w większości % niby coraz godniej w gospodarce ludzie zarabiają ???,że niestety w kieszeni ,portfelu, na koncie z każdym rokiem coraz mniej u siebie dostrzegają tzw. rosnącego niby wszystkim dobrobytu. Praca zamiast być coraz mocniej szczytną ,godną staje się coraz mocniej w ogromie branż, zawodów, specjalności Prekariuszową niestety coraz mniej demotywującą ludzi !!!!!!!!. Niestety to ludzie innym ludziom nie rzadko świadomie gotują coraz częściej niepewny ,bez perspektyw coraz mocniej niegodny los niestety często nie bez celu od lat !!!.
bha odpowiada bha
Cóż...Tak od ponad 30 lat w większości % niby coraz godniej w gospodarce ludzie zarabiają ???,że niestety w kieszeni ,portfelu, na koncie z każdym rokiem coraz mniej u siebie dostrzegają tzw. rosnącego niby wszystkim dobrobytu. Praca zamiast być coraz mocniej szczytną ,godną staje się coraz mocniej w ogromie branż, zawodów, specjalności Cóż...Tak od ponad 30 lat w większości % niby coraz godniej w gospodarce ludzie zarabiają ???,że niestety w kieszeni ,portfelu, na koncie z każdym rokiem coraz mniej u siebie dostrzegają tzw. rosnącego niby wszystkim dobrobytu. Praca zamiast być coraz mocniej szczytną ,godną staje się coraz mocniej w ogromie branż, zawodów, specjalności Prekariuszową niestety coraz bardziej demotywującą ludzi !!!!!!!!. Niestety to ludzie innym ludziom nie rzadko świadomie gotują coraz częściej niepewny ,bez perspektyw coraz mocniej niegodny los niestety często nie bez celu od lat !!!.
ajwaj_
To nie pomylka autora :) ?
Magdalenka POPiSów przejela z CIA, MI6 wazne w swiecie panstwo,
jak i Ukraine z wielkim majatkiem
Zostala bieda (po odliczeniu dlugów i rabunku Chazarów),
stolica HighTec palet i ogórów
pegasus_family_game
Więcej pieniędzy, więcej!!!
225577
Niewykluczone, że to dziecko ogląda siebie z przyszłości. Najpierw 500+, beztroska, czyste ubranka, nowiuśka hulajnoga, a później zdarte ubrania, piwko i grzebanie w śmieciach, bo pensja nie wystarcza na mieszkanie za 500 tys w koziej wólce albo za milion w dużym mieście.
zbyszek_
ja myslalem ze ten obrazek to spacer z dzieckiem, biednych ludzi.
michal1678
Mamy naniższe bezrobocie w historii, pracodawcy nie mają skąd brać pracowników. Jak ktoś jest bez pracy to znaczy że jest leniem. Jak ktoś jest biedy i nie ma co jeść, poza wypadkami losowymi również jest leniem i niech się zabiera do roboty. Te "biedne" osoby budzą moją agresję a nie współczucie.
marok
Ktoś w ogóle przeczytał tekst ze zrozumieniem i przeanalizował wykresy, czy tylko nagłówek i niewiele więcej , albo czytał i nic nie zrozumiał? Z wpisów wnioskuję, że tylko to drugie i trzecie.
W Polsce ubóstwo jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej, dzięki oczywiście polityce PIS-u. Wyraźnie widać , jak gwałtownie
Ktoś w ogóle przeczytał tekst ze zrozumieniem i przeanalizował wykresy, czy tylko nagłówek i niewiele więcej , albo czytał i nic nie zrozumiał? Z wpisów wnioskuję, że tylko to drugie i trzecie.
W Polsce ubóstwo jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej, dzięki oczywiście polityce PIS-u. Wyraźnie widać , jak gwałtownie spadało po objęciu władzy przez PIS.

Powiązane: Bieda w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki