0,1330 zł
-6,01% -0,0085 zł
Partner-Nieruchomoś›ci SA (PRN)

Wyniki finansowe - PARTNER			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 180 45 45 45
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 46 15 8 7
Zysk (strata) brutto (tys.) 44 15 8 7
Zysk (strata) netto (tys.)* 35 12 8 6
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 46 15 8 7
Aktywa (tys.) 3 707 3 729 3 741 3 761
Kapitał własny (tys.)* 3 576 3 588 3 597 3 603
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,060 0,060 0,060 0,060
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.