0,1445 zł
7,04% 0,0095 zł
Moliera2 SA (MO2)

Wyniki finansowe - MOLIERA2			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 29 620 24 822 22 247 19 487
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -5 811 -3 447 -3 811 -4 628
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 341 -3 890 -4 239 -4 985
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 297 -3 890 -4 239 -4 985
Amortyzacja (tys.) 337 343 334 339
EBITDA (tys.) -5 474 -3 104 -3 477 -4 289
Aktywa (tys.) 68 095 61 147 53 453 49 885
Kapitał własny (tys.)* 25 770 23 575 17 994 13 382
Liczba akcji (tys. szt.) 381 316,036 381 316,036 381 316,036 384 516,036
Zysk na akcję (zł) -0,014 -0,010 -0,011 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,068 0,062 0,047 0,035
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.