68,2000 zł
-0,29% -0,2000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Akcjonariat - XTPL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 138 392 940,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 2 029 222 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 371 395
Liczba głosów na WZA: 2 029 222 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,58%
Kapitał akcyjny: 202 922,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 371 395
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,42%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Granek Filip NWZ 315 998 (15,57%) 315 998 (15,57%) 2020-11-05 -
Młodziński Sebastian 285 696 (14,08%) 285 696 (14,08%) 2020-07-10 -
Heidelberger Beteiligungsholding AG wraz z Deutsche Balaton AG 238 577 (11,76%) 238 577 (11,76%) 2020-07-10 -
Pankiewicz Konrad poprzez Leonarto VC sp. z o.o. sp.k. 202 894 (10,00%) 202 894 (10,00%) 2020-07-13 -
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH NWZ 195 663 (9,64%) 195 663 (9,64%) 2020-11-05 -
Rockbridge TFI SA NWZ 132 567 (6,53%) 132 567 (6,53%) 2020-11-05 LSI, TOW, GOP, ELZ, CIG, CMP, TOA, OPN, LRQ, CHP, BLO, RLP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria O - subskrypcja prywatna 41 400
4 512 600,00
0,10 109,00 1 783 620
178 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-09
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-04-25 67 000
1,00 67 000
67 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-04-25 30 000
1,00 97 000
97 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria C - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-04-25 3 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria K - subskrypcja prywatna 2016-08-16 1 031
150 031,12
1,00 145,52 140 020
140 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria J - subskrypcja prywatna 2016-08-16 515
74 942,80
1,00 145,52 138 989
138 989,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria I - subskrypcja prywatna 2016-08-16 1 031
150 031,12
1,00 145,52 138 474
138 474,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria H - subskrypcja prywatna 2016-08-16 6 872
1 000 013,44
1,00 145,52 137 443
137 443,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria G - subskrypcja prywatna 2016-08-16 6 872
1 000 013,44
1,00 145,52 130 571
130 571,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria F - subskrypcja prywatna 2016-08-16 1 921
250 037,36
1,00 130,16 123 699
123 699,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria E - subskrypcja prywatna 2016-08-16 1 921
250 037,36
1,00 130,16 121 778
121 778,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-16 19 857
19 857,00
1,00 1,00 119 857
119 857,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

split 1:10 2017-02-21
0,10 1 400 200
140 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2017-02-21 140 020
0,10 1 540 220
154 022,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria M - subskrypcja publiczna 2017-04-20 155 000
0,10 1 695 220
169 522,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07
2017-08-18
seria N - subskrypcja prywatna 2018-08-22 47 000
4 418 000,00
0,10 94,00
174 222,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2019-04-24 42 602
4 260,20
0,10 0,10 1 826 222
182 622,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-10
seria R - warranty subskrypcyjne 2019-04-24 182 622
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2019-06-26 78 000
10 140 000,00
0,10 130,00 1 904 222
190 422,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-22
seria T - subskrypcja prywatna 2020-06-08 125 000
9 250 000,00
0,10 74,00 2 029 222
202 922,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-10
seria U za obligacje zamienne 2020-06-08 50 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA 116 660 5,75 116 660 5,75 2020-08-28
TPL sp. z o.o. 88 248 (-51 772) 4,35 (-4,74) 88 248 (-51 772) 4,35 (-4,74) 2020-08-06
Młodziński Sebastian 285 696 (-14 304) 14,08 (-2,35) 285 696 (-14 304) 14,08 (-2,35) 2020-07-10
Granek Filip NWZ 310 592 17,01 (1,70) 310 592 17,01 (1,70) 2020-06-08
Granek Filip NWZ 310 592 (7 592) 15,31 (-2,56) 310 592 (7 592) 15,31 (-2,56) 2020-06-08
Twardak Stefan 89 182 (-13 899) 4,88 (-0,90) 89 182 (-13 899) 4,88 (-0,90) 2019-07-10
Ogółem 1 826 222 (42 602) 0 1 826 222 (42 602) 0 2019-07-10
Pankiewicz Konrad poprzez Leonarto VC sp. z o.o. sp.k. 298 015 14,69 298 015 14,69 2019-06-27
Leonarto Funds SCSp ZWZ 298 015 16,71 (0,39) 298 015 16,71 (0,39) 2019-06-27
Leonarto Funds SCSp ZWZ 298 015 (69 000) 16,32 (3,48) 298 015 (69 000) 16,32 (3,48) 2019-06-27
Leonarto Funds SCSp 229 015 12,84 229 015 12,84 2019-06-07
Leonarto Funds SCSp 229 015 (-68 985) 12,84 (-4,74) 229 015 (-68 985) 12,84 (-4,74) 2019-06-07
Ogółem 1 783 620 (88 400) 0 1 783 620 (88 400) 0 2018-11-09
Heidelberger Beteiligungsholding AG 192 371 10,79 (0,26) 192 371 10,79 (0,26) 2018-11-09
Heidelberger Beteiligungsholding AG 192 371 10,53 (1,05) 192 371 10,53 (1,05) 2018-11-09
Heidelberger Beteiligungsholding AG 192 371 (90 371) 9,48 (3,46) 192 371 (90 371) 9,48 (3,46) 2018-11-09
Universal-Investment GmbH 0 (-94 000) 0,00 (-5,55) 0 (-94 000) 0,00 (-5,55) 2018-09-19
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 127 000 7,49 (0,37) 127 000 7,49 (0,37) 2018-09-19
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 127 000 7,12 (0,17) 127 000 7,12 (0,17) 2018-09-19
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 127 000 6,95 (0,69) 127 000 6,95 (0,69) 2018-09-19
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 127 000 6,26 127 000 6,26 2018-09-19
Heidelberger Beteiligungsholding AG 102 000 6,02 (0,30) 102 000 6,02 (0,30) 2017-09-14
Heidelberger Beteiligungsholding AG 102 000 5,72 102 000 5,72 2017-09-14
Universal-Investment GmbH 94 000 5,55 94 000 5,55 2017-09-07
Ogółem 1 695 220 (155 000) 0 1 695 220 (155 000) 0 2017-08-18
Twardak Stefan 103 081 5,78 (0,14) 103 081 5,78 (0,14) 2017-06-06
Twardak Stefan 103 081 (12 872) 5,64 (-0,22) 103 081 (12 872) 5,64 (-0,22) 2017-06-06
Twardak Stefan 90 209 5,86 (0,54) 90 209 5,86 (0,54) 2017-06-06
Twardak Stefan 90 209 (-12 872) 5,32 (-0,76) 90 209 (-12 872) 5,32 (-0,76) 2017-06-06
Twardak Stefan 103 081 6,08 103 081 6,08 2017-06-06
TPL sp. z o.o. 140 020 9,09 (0,83) 140 020 9,09 (0,83) 2017-06-06
TPL sp. z o.o. 140 020 8,26 (0,41) 140 020 8,26 (0,41) 2017-06-06
TPL sp. z o.o. 140 020 7,85 (0,18) 140 020 7,85 (0,18) 2017-06-06
TPL sp. z o.o. 140 020 7,67 (0,77) 140 020 7,67 (0,77) 2017-06-06
TPL sp. z o.o. 140 020 6,90 140 020 6,90 2017-06-06
Ogółem 1 540 220 0 1 540 220 0 2017-06-06
Młodziński Sebastian 300 000 16,43 (1,65) 300 000 16,43 (1,65) 2017-06-06
Młodziński Sebastian 300 000 14,78 (-4,70) 300 000 14,78 (-4,70) 2017-06-06
Młodziński Sebastian 300 000 19,48 (1,78) 300 000 19,48 (1,78) 2017-06-06
Młodziński Sebastian 300 000 17,70 (0,88) 300 000 17,70 (0,88) 2017-06-06
Młodziński Sebastian 300 000 16,82 300 000 16,82 2017-06-06
Leonarto Funds SCSp 298 000 (-15) 17,58 298 000 (-15) 17,58 2017-06-06
Leonarto Funds SCSp 298 015 17,58 (0,87) 298 015 17,58 (0,87) 2017-06-06
Leonarto Funds SCSp 298 015 (15) 16,71 (-2,64) 298 015 (15) 16,71 (-2,64) 2017-06-06
Leonarto Funds SCSp 298 000 19,35 298 000 19,35 2017-06-06
Granek Filip 303 000 17,87 (0,88) 303 000 17,87 (0,88) 2017-06-06
Granek Filip 303 000 16,99 (0,40) 303 000 16,99 (0,40) 2017-06-06
Granek Filip 303 000 16,59 (-3,08) 303 000 16,59 (-3,08) 2017-06-06
Granek Filip 303 000 19,67 303 000 19,67 2017-06-06
Cisło Kamil 85 720 5,57 (0,51) 85 720 5,57 (0,51) 2017-06-06
Cisło Kamil 85 720 5,06 (0,06) 85 720 5,06 (0,06) 2017-06-06
Cisło Kamil 85 720 5,00 85 720 5,00 2017-06-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.