0,5900 zł
0,00% 0,0000 zł
W Investments S.A. (WIS)

Wyniki finansowe - WINVEST			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 305 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -43 274 -61 -3
Zysk (strata) brutto (tys.) -127 284 -107 -3
Zysk (strata) netto (tys.)* -127 284 -107 -3
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -43 274 -61 -3
Aktywa (tys.) 201 590 515 535
Kapitał własny (tys.)* -4 105 -3 821 -3 928 -3 931
Liczba akcji (tys. szt.) 21 912,764 21 912,764 21 912,764 21 912,764
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,013 -0,005 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,187 -0,174 -0,179 -0,179
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.