0,4280 zł
0,00% 0,0000 zł
W Investments S.A. (WIS)

Komunikaty spółki - WINVEST

Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2021 roku
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Wyniki finansowe
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 2 października 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 2 października 2020 roku
Wyniki finansowe
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. zwołanego na dzień 2 października 2020 roku
Wykonanie pozostałej części ugody pozasądowej z uczestnikami funduszy Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.