0,5900 zł
1,72% 0,0100 zł
W Investments S.A. (WIS)

Akcjonariat - WINVEST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 928 530,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 21 912 764 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 799 954
Liczba głosów na WZA: 21 912 764 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,79%
Kapitał akcyjny: 175 302 112,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 799 954
Cena nominalna akcji: 8,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
W Family Foundation poprzez PJW Holdings Ltd. 14 460 100 (65,98%) 14 460 100 (65,98%) 2015-05-19 -
Wheel Finance SA podmiot zależny od Alec Yurievich Fesenko 2 842 521 (12,97%) 2 842 521 (12,97%) 2018-10-25 -
Mega Sonic SA 1 497 333 (6,83%) 1 497 333 (6,83%) 2016-07-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z W Investments SA na Baltic Bridge SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-24
podwyższenie kapitału seria H 2 832 882
1,20 35 641 837
42 770 204,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-16
2010-05-10
2010-04-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 1 342 249
1,20 39 154 977
46 985 972,40
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-08-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 390 000
1,20 39 544 977
47 453 972,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
2010-10-18
podwyższenie kapitału seria M 1 338 000
1,20 42 362 977
50 835 572,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-22
2012-06-21
podwyższenie kapitału seria Mi N 2 160 075
1,20 44 523 052
53 427 662,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
2012-07-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 100 000 000
0,10 545 230 511
54 523 051,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 250 000 000
0,10 795 230 511
79 523 051,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 329 970 000
0,10 1 125 200 511
112 520 051,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria O 362 181 312
0,10 1 487 381 823
148 738 182,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
2013-09-18
seria C - imienne zwykłe 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04

1997-08-04
seria B - imienne uprzywilejowane 200 000
200 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04

2000-08-21
seria A - imienne uprzywilejowane 100 000
100 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04

2000-08-21
podwyższenie kapitału seria G 52 955
1,20 32 808 955
39 370 746,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-30
2010-01-07
seria A - przekształcenie Ariel-Hurt sp. z o.o. w SA 1995-12-15
1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-12-21
renominacja akcji 1996-04-01
1,20 1 500 000
1 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-04-23
seria D - subskrypcja publiczna 1996-04-01 1 000 000
13 500 000,00
1,20 13,50 2 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1996-08-29
1996-10-14
seria E - prawo poboru 2:3 akcje imienne 2:1 2000-05-11 4 050 000
16 200 000,00
1,20 4,00 6 550 000
7 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-21
2000-07-13
2000-08-21
zmiana firmy z Ariel SA na Internet Group SA 2000-05-11

KDPW:
KRS:
GPW:


2000-08-01
połączenie z Zigzag sp. z o.o.. bez podwyższania kapitału 2004-01-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-29
seria F - zamienna: akcjonariusze CR Media Consulting SA 2006-10-17 14 781 975
147 819 750,00
1,20 10,00 32 756 000
39 307 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-23
2007-05-07
seria F - subskrypcja publiczna 2006-10-17 11 424 025
114 240 250,00
1,20 10,00 17 974 025
21 568 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-23
2007-05-07
seria G - prawo poboru 3:1 2007-11-29 10 819 666
12 983 599,20
1,20 1,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2007-11-29 2 832 882
3 399 458,40
1,20 1,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2008-03-11 26 400 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Ł - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2010-04-26 2 170 891
217 089,10
1,20 0,10 37 812 728
45 375 273,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-15
2011-11-29
2010-06-24
seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2010-04-26 1 500 000
150 000,00
1,20 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2010-04-26 16 770 312
1 677 031,20
1,20 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-04-26 37 979 156
3 797 915,60
1,20 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2010-04-26 1 480 000
1,20 41 024 977
49 229 972,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-07
2012-03-30
seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2012-12-11 362 181 312
36 218 131,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2012-12-11
0,10 44 523 052
4 452 305,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-21
seria P - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H 2013-01-28 400 707 459
40 070 745,90
0,10 0,10 445 230 511
44 523 051,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-18
scalenie akcji 10:1 2013-06-29
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Internet Group SA na W Investments SA 2013-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-12
połączenie z W Investments SA bez podwyższania kapitału 2013-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-19
seria R - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii I 2013-10-28 265 639 297
26 563 929,70
0,10 0,10 1 753 021 120
175 302 112,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-29
renumeracja akcji: seria A i B 2014-01-25
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-10
scalenie akcji 80:1 2014-01-25
8,00 21 912 764
175 302 112,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wheel Finance SA 2 842 521 12,97 2 842 521 12,97 2018-10-25
PJW Holdings Ltd. 0 (-14 460 100) 0,00 (-65,98) 0 (-14 460 100) 0,00 (-65,98) 2015-05-19
Wiśniewski, Piotr Mikołaj wraz z W Investments Holdings Ltd. 0 (-1 156 893 254) 0,00 (-65,99) 0 (-1 156 893 254) 0,00 (-65,99) 2015-02-03
PJW Holdings Ltd. 14 460 100 65,98 14 460 100 65,98 2015-02-03
White Brinando Ltd. 0 (-105 585 300) 0,00 (-6,02) 0 (-105 585 300) 0,00 (-6,02) 2014-07-31
Tavaglione Services Ltd. 0 (-74 220 449) 0,00 (-4,99) 0 (-74 220 449) 0,00 (-4,99) 2014-02-10
porozumienie akcjonariuszy 0 (-285 965 517) 0,00 (-64,22) 0 (-285 965 517) 0,00 (-64,22) 2014-02-10
Brewer, Bryan Lee 0 (-74 220 449) 0,00 (-4,99) 0 (-74 220 449) 0,00 (-4,99) 2014-02-10
Bloemer Investments Ltd. 0 (-34 749 210) 0,00 (-2,33) 0 (-34 749 210) 0,00 (-2,33) 2014-02-10
White Brinando Ltd. 105 585 300 (104 265 484) 6,02 105 585 300 (104 265 484) 6,02 2013-12-03
White Brinando Ltd. 1 319 816 6,02 1 319 816 6,02 2013-12-03
Bloemer Investments Ltd. 34 749 210 (-52 003 447) 2,33 (-17,15) 34 749 210 (-52 003 447) 2,33 (-17,15) 2013-10-25
Wiśniewski, Piotr Mikołaj wraz z W Investments Holdings Ltd. 1 156 893 254 (1 142 432 088) 65,99 1 156 893 254 (1 142 432 088) 65,99 2013-09-19
Wiśniewski, Piotr Mikołaj wraz z W Investments Holdings Ltd. 14 461 166 (-1 142 432 088) 65,99 (-11,79) 14 461 166 (-1 142 432 088) 65,99 (-11,79) 2013-09-19
Wiśniewski, Piotr Mikołaj wraz z W Investments Holdings Ltd. 1 156 893 254 (1 042 151 302) 77,78 (52,01) 1 156 893 254 (1 042 151 302) 77,78 (52,01) 2013-09-19
Tavaglione Services Ltd. 74 220 449 (-300) 4,99 (-11,68) 74 220 449 (-300) 4,99 (-11,68) 2013-09-18
Brewer, Bryan Lee 74 220 449 (-100 000) 4,99 (-11,70) 74 220 449 (-100 000) 4,99 (-11,70) 2013-09-18
Bloemer Investments Ltd. 86 752 657 19,48 (13,65) 86 752 657 19,48 (13,65) 2013-07-12
Bloemer Investments Ltd. 86 752 657 5,83 (5,83) 86 752 657 5,83 (5,83) 2013-07-12
Tavaglione Services Ltd. 74 220 749 (300) 16,67 74 220 749 (300) 16,67 2013-07-11
Tavaglione Services Ltd. 74 220 449 16,67 (11,68) 74 220 449 16,67 (11,68) 2013-07-11
Tavaglione Services Ltd. 74 220 449 (-21 168 064) 4,99 (-16,43) 74 220 449 (-21 168 064) 4,99 (-16,43) 2013-07-11
Brewer, Bryan Lee poprzez Congio Investments Ltd. 74 320 449 (100 000) 16,69 (0,02) 74 320 449 (100 000) 16,69 (0,02) 2013-07-11
Brewer, Bryan Lee poprzez Congio Investments Ltd. 74 220 449 16,67 (11,68) 74 220 449 16,67 (11,68) 2013-07-11
Brewer, Bryan Lee poprzez Congio Investments Ltd. 74 220 449 (-21 168 053) 4,99 (-16,43) 74 220 449 (-21 168 053) 4,99 (-16,43) 2013-07-11
Brewer, Bryan Lee poprzez Congio Investments Ltd. 95 388 502 (-95 188 502) 21,42 (-21,38) 95 388 502 (-95 188 502) 21,42 (-21,38) 2013-06-18
Congio Investments Ltd. 0 (-95 288 502) 0,00 (-21,40) 0 (-95 288 502) 0,00 (-21,40) 2013-03-29
Brewer, Bryan Lee poprzez Bloemer Investments Ltd. oraz Congio Investments Ltd. 190 577 004 42,80 190 577 004 42,80 2013-03-29
Bloemer Investments Ltd. 0 (-95 288 502) 0,00 (-21,40) 0 (-95 288 502) 0,00 (-21,40) 2013-03-29
Tavaglione Services Ltd. 95 388 513 21,42 (21,42) 95 388 513 21,42 (21,42) 2013-03-26
Congio Investments Ltd. 95 288 502 21,40 (21,40) 95 288 502 21,40 (21,40) 2013-03-26
Bloemer Investments Ltd. 95 288 502 21,40 (21,40) 95 288 502 21,40 (21,40) 2013-03-26
Tavaglione Services Ltd. 0 (-95 388 513) 0,00 (-21,42) 0 (-95 388 513) 0,00 (-21,42) 2013-02-21
porozumienie akcjonariuszy Tavaglione Services Ltd., Bloemer Investments Ltd. i Congio Investments Ltd. 285 965 517 64,22 285 965 517 64,22 2013-02-21
Congio Investments Ltd. 0 (-95 288 502) 0,00 (-21,40) 0 (-95 288 502) 0,00 (-21,40) 2013-02-21
Bloemer Investments Ltd. 0 (-95 288 502) 0,00 (-21,40) 0 (-95 288 502) 0,00 (-21,40) 2013-02-21
Tavaglione Services Ltd. 95 388 513 21,42 95 388 513 21,42 2013-02-20
Congio Investments Ltd. 95 288 502 21,40 95 288 502 21,40 2013-02-20
Bloemer Investments Ltd. 95 288 502 21,40 95 288 502 21,40 2013-02-20
Wiśniewski, Piotr Mikołaj wraz z W Investments Holdings Ltd. 114 741 952 25,77 (18,06) 114 741 952 25,77 (18,06) 2013-02-19
Wiśniewski, Piotr Mikołaj wraz z W Investments Holdings Ltd. 114 741 952 7,71 114 741 952 7,71 2013-02-19
W Investments Holding Ltd. 114 741 942 25,77 (25,77) 114 741 942 25,77 (25,77) 2013-02-19
W Investments Holding Ltd. 0 0,00 0 0,00 2013-02-19
W Investments Holding Ltd. 0 (-2 202 926) 0,00 (-4,94) 0 (-2 202 926) 0,00 (-4,94) 2012-12-18
W Investments Holding Ltd. 2 202 926 4,94 (4,94) 2 202 926 4,94 (4,94) 2012-12-14
W Investments Holding Ltd. 0 (-2 229 000) 0,00 (-5,00) 0 (-2 229 000) 0,00 (-5,00) 2012-12-14
W Investments Holding Ltd. 2 229 000 (9 000) 5,00 (0,02) 2 229 000 (9 000) 5,00 (0,02) 2012-12-11
W Investments Holding Ltd. 2 220 000 4,98 2 220 000 4,98 2012-12-10
LinkwayBridge Ltd. poprzez BCEF Investments VI Ltd. oraz ClearRange Media Consulting BV 1 789 476 (-9 336 000) 4,01 (-20,97) 1 789 476 (-9 336 000) 4,01 (-20,97) 2012-12-03
Szprot Adam 590 000 1,32 590 000 1,32 2012-11-27
Szprot Adam 590 000 1,32 (1,19) 590 000 1,32 (1,19) 2012-11-27
Szprot Adam 590 000 0,13 590 000 0,13 2012-11-27
LinkwayBridge Ltd. poprzez BCEF Investments VI Ltd. oraz ClearRange Media Consulting BV 11 125 476 (-590 000) 24,98 (-1,33) 11 125 476 (-590 000) 24,98 (-1,33) 2012-11-27
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd., BEFLY 0 (-12 693 187) 0,00 (-28,50) 0 (-12 693 187) 0,00 (-28,50) 2012-11-15
LinkwayBridge Ltd. poprzez BCEF Investments VI Ltd. oraz ClearRange Media Consulting BV 11 715 476 26,31 11 715 476 26,31 2012-11-15
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd., BEFLY 12 693 187 (177 700) 28,50 (0,39) 12 693 187 (177 700) 28,50 (0,39) 2012-08-02
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd., BEFLY 12 515 487 (800 011) 28,11 (1,80) 12 515 487 (800 011) 28,11 (1,80) 2012-08-02
Sperczyński Mariusz 1 338 000 3,15 (0,15) 1 338 000 3,15 (0,15) 2012-05-22
Sperczyński Mariusz 1 338 000 3,00 1 338 000 3,00 2012-05-22
Sperczyński Mariusz 1 338 000 3,00 (2,70) 1 338 000 3,00 (2,70) 2012-05-22
Sperczyński Mariusz 1 338 000 0,30 1 338 000 0,30 2012-05-22
Butterfly SA 977 711 (-502 289) 2,19 (-1,13) 977 711 (-502 289) 2,19 (-1,13) 2012-04-20
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 11 715 476 26,31 (-2,24) 11 715 476 26,31 (-2,24) 2012-03-29
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 11 715 476 28,55 (0,90) 11 715 476 28,55 (0,90) 2012-03-29
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 11 715 476 (-583 684) 27,65 (-3,45) 11 715 476 (-583 684) 27,65 (-3,45) 2012-03-29
Butterfly SA 1 480 000 3,32 1 480 000 3,32 2012-03-01
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 12 299 160 31,10 (1,13) 12 299 160 31,10 (1,13) 2011-10-28
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd 12 299 160 (-434 000) 29,97 (-2,22) 12 299 160 (-434 000) 29,97 (-2,22) 2011-10-28
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 12 733 160 (-159 899) 32,19 (-0,41) 12 733 160 (-159 899) 32,19 (-0,41) 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 44 342 0,09 (0,09) 44 342 0,09 (0,09) 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 44 342 0,00 (-0,11) 44 342 0,00 (-0,11) 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 44 342 0,11 (0,01) 44 342 0,11 (0,01) 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 44 342 0,10 44 342 0,10 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 44 342 0,10 (0,01) 44 342 0,10 (0,01) 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 44 342 (-18 459) 0,09 (-0,06) 44 342 (-18 459) 0,09 (-0,06) 2011-07-29
Pietrzyk Jacek 62 801 (55 011) 0,15 (0,14) 62 801 (55 011) 0,15 (0,14) 2011-07-05
Pietrzyk Jacek 7 790 (-40 702) 0,01 (-0,11) 7 790 (-40 702) 0,01 (-0,11) 2011-06-06
Pietrzyk Jacek 48 492 0,12 (0,12) 48 492 0,12 (0,12) 2011-06-06
Pietrzyk Jacek 0 (-40 702) 0,00 (-0,10) 0 (-40 702) 0,00 (-0,10) 2011-06-05
Pietrzyk Jacek 40 702 0,10 40 702 0,10 2011-04-29
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 12 893 059 (-230 000) 32,60 (-2,10) 12 893 059 (-230 000) 32,60 (-2,10) 2011-01-21
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 13 123 059 34,70 (1,52) 13 123 059 34,70 (1,52) 2010-10-18
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 13 123 059 (-375 126) 33,18 (-4,69) 13 123 059 (-375 426) 33,18 (-4,69) 2010-10-18
Rześny Rafał 0 (-115 000) 0,00 (-0,35) 0 (-115 000) 0,00 (-0,35) 2010-10-18
BCEF Investment VI Ltd. 0 (-4 874 025) 0,00 (-14,87) 0 (-4 874 025) 0,00 (-14,87) 2010-05-26
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 13 498 185 37,87 (2,18) 13 498 485 37,87 (2,18) 2010-05-25
Wojciechowski, Jan Ryszard poprzez ClearRange Media Consulting BV, BCEF Investments VI Ltd. 13 498 185 35,69 13 498 485 35,69 2010-05-25
ClearRange Media Consulting BV 0 (-8 624 160) 0,00 (-26,32) 0 (-8 624 160) 0,00 (-26,32) 2010-05-25
Nowak Grzegorz 0 (-47 576) 0,00 (-0,13) 0 (-47 576) 0,00 (-0,13) 2010-05-18
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym oraz żoną 1 487 292 (-147 005) 4,53 (-0,45) 1 487 292 (-147 005) 4,53 (-0,45) 2010-03-01
Wójcik, Janusz Ryszard wraz z Tamex Inwestycje sp. z o.o. 3 051 0,00 3 051 0,00 2010-01-08
Nowak Grzegorz 47 576 0,13 47 576 0,13 2010-01-08
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym oraz żoną 1 634 297 4,98 1 634 297 4,98 2009-09-23
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym oraz żoną 1 634 297 (-493 970) 4,98 (-1,51) 1 634 297 (-493 970) 4,98 (-1,51) 2009-09-23
ClearRange Media Consulting BV 8 624 160 26,32 (0,04) 8 624 160 26,32 (0,04) 2009-04-15
ClearRange Media Consulting BV 8 624 160 26,28 (2,09) 8 624 160 26,28 (2,09) 2009-04-15
ClearRange Media Consulting BV 8 624 160 (-1 127 790) 24,19 (-5,58) 8 624 160 (-1 127 790) 24,19 (-5,58) 2009-04-15
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI S.A 1 396 756 (-400 000) 4,26 (-1,22) 1 396 756 (-400 000) 4,26 (-1,22) 2009-03-18
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI S.A 1 796 756 (53 246) 5,48 (0,16) 1 796 756 (53 246) 5,48 (0,16) 2009-03-17
Rześny Rafał 115 000 0,35 (0,03) 115 000 0,35 (0,03) 2009-03-13
Rześny Rafał 115 000 0,32 (0,02) 115 000 0,32 (0,02) 2009-03-13
Rześny Rafał 115 000 0,30 (-0,05) 115 000 0,30 (-0,05) 2009-03-13
Rześny Rafał 115 000 (16 585) 0,35 (0,05) 115 000 (16 585) 0,35 (0,05) 2009-03-13
Rześny Rafał 98 415 (32 109) 0,30 (0,10) 98 415 (32 109) 0,30 (0,10) 2009-01-12
Rześny Rafał 66 306 (16 306) 0,20 (0,05) 66 306 (16 306) 0,20 (0,05) 2009-01-06
Kardaszewicz Jerzy 25 000 0,07 (-0,31) 25 000 0,07 (-0,31) 2008-08-13
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 128 267 (6 372) 6,49 (-25,90) 2 128 267 (6 372) 6,49 (-25,90) 2008-07-17
Rześny Rafał 50 000 0,15 50 000 0,15 2007-11-27
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI S.A 1 743 510 5,32 1 743 510 5,32 2007-11-05
Wójcik, Janusz Ryszard wraz z Tamex Inwestycje sp. z o.o. 3 051 0,00 3 051 0,00 2007-09-03
Wójcik, Janusz Ryszard wraz z Tamex Inwestycje sp. z o.o. 3 051 0,00 3 051 0,00 2007-09-03
Investors TFI SA 452 057 (82 827) 1,38 (-4,25) 452 057 (82 827) 1,38 (-4,25) 2007-04-25
BCEF Investment VI Ltd. 4 874 025 14,87 (0,02) 4 874 025 14,87 (0,02) 2007-04-25
BCEF Investment VI Ltd. 4 874 025 14,85 (1,18) 4 874 025 14,85 (1,18) 2007-04-25
BCEF Investment VI Ltd. 4 874 025 13,67 4 874 025 13,67 2007-04-25
ClearRange Media Consulting BV 9 751 950 29,77 9 751 950 29,77 2007-04-23
Investors TFI SA 369 230 5,63 (3,58) 369 230 5,63 (3,58) 2007-04-06
Investors TFI SA 369 230 2,05 369 230 2,05 2007-04-06
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 121 895 32,39 (20,59) 2 121 895 32,39 (20,59) 2006-11-14
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 121 895 11,80 (5,33) 2 121 895 11,80 (5,33) 2006-11-14
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 121 895 (2 371) 6,47 (-25,89) 2 121 895 (2 371) 6,47 (-25,89) 2006-11-14
Jędrzejczyk Marzena 154 030 2,35 (1,50) 154 030 2,35 (1,50) 2006-11-14
Jędrzejczyk Marzena 154 030 0,85 (0,38) 154 030 0,85 (0,38) 2006-11-14
Jędrzejczyk Marzena 154 030 0,47 (0,01) 154 030 0,47 (0,01) 2006-11-14
Jędrzejczyk Marzena 154 030 0,46 (0,46) 154 030 0,46 (0,46) 2006-11-14
Jędrzejczyk Marzena 0 (-155 654) 0,00 (-2,37) 0 (-155 654) 0,00 (-2,37) 2006-11-14
Świtka Waldemar 0 (-318 046) 0,00 (-4,85) 0 (-318 046) 0,00 (-4,85) 2006-08-14
Kardaszewicz Jerzy 25 000 0,38 (0,25) 25 000 0,38 (0,25) 2006-08-14
Kardaszewicz Jerzy 25 000 0,13 (0,06) 25 000 0,13 (0,06) 2006-08-14
Kardaszewicz Jerzy 25 000 0,07 25 000 0,07 2006-08-14
Jędrzejczyk Marzena 155 654 2,37 155 654 2,37 2006-08-14
Jędrzejczyk Marzena 155 654 (11 339) 2,37 (0,17) 155 654 (11 339) 2,37 (0,17) 2006-03-14
Jędrzejczyk Marzena 144 315 2,20 144 315 2,20 2004-09-06
Jędrzejczyk Mieczysław 245 590 (-181 954) 3,74 (-2,78) 245 590 (-181 954) 3,74 (-2,78) 2002-10-14
Jędrzejczyk Mieczysław 427 544 (-231 799) 6,52 (-3,54) 427 544 (-231 799) 6,52 (-3,54) 2002-10-08
Jędrzejczyk Mieczysław 659 343 (-183 938) 10,06 (-2,81) 659 343 (-183 938) 10,06 (-2,81) 2002-10-02
Jędrzejczyk Mieczysław 843 281 (7 160) 12,87 (0,10) 843 281 (7 160) 12,87 (0,10) 2002-08-26
Świtka Waldemar 318 046 (-26 385) 4,85 (-0,41) 318 046 (-26 385) 4,85 (-0,41) 2002-06-04
Marszałek Marcin 24 535 (2 000) 0,37 (0,03) 24 535 (2 000) 0,37 (0,03) 2002-04-29
Marszałek Marcin 22 535 (1 000) 0,34 (0,02) 22 535 (1 000) 0,34 (0,02) 2002-04-22
Marszałek Marcin 21 535 0,32 21 535 0,32 2002-03-27
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 119 524 (10 000) 32,36 (0,15) 2 119 524 (10 000) 32,36 (0,15) 2001-12-06
Świtka Waldemar 344 431 (9 531) 5,26 (0,15) 344 431 (9 531) 5,26 (0,15) 2001-09-30
Jędrzejczyk Mieczysław 836 121 (-45 543) 12,77 (-0,69) 836 121 (-45 543) 12,77 (-0,69) 2001-09-30
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 109 524 (-31 983) 32,21 (-0,48) 2 109 524 (-31 983) 32,21 (-0,48) 2001-09-19
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 2 141 507 (299 209) 32,69 (4,56) 2 141 507 (299 209) 32,69 (4,56) 2001-08-28
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 842 298 (50 500) 28,13 (0,77) 1 842 298 (50 500) 28,13 (0,77) 2001-08-27
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 791 798 (6 709) 27,36 (0,11) 1 791 798 (6 709) 27,36 (0,11) 2001-08-24
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 785 089 (51 000) 27,25 (0,78) 1 785 089 (51 000) 27,25 (0,78) 2001-08-17
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 734 089 (40 000) 26,47 (0,61) 1 734 089 (40 000) 26,47 (0,61) 2001-07-24
Jędrzejczyk, Józef Jerzy z podmiotem zależnym 1 694 089 (50 700) 25,86 (0,77) 1 694 089 (50 700) 25,86 (0,77) 2001-07-05
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 643 389 (6 663) 25,09 (0,10) 1 643 389 (6 663) 25,09 (0,10) 2001-05-18
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 636 726 (127 000) 24,99 (1,94) 1 636 726 (127 000) 24,99 (1,94) 2001-03-19
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 509 726 (8 000) 23,05 (0,12) 1 509 726 (8 000) 23,05 (0,12) 2001-03-16
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 501 726 (5 685) 22,93 (0,09) 1 501 726 (5 685) 22,93 (0,09) 2001-03-14
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 496 041 (-148 000) 22,84 (-2,26) 1 496 041 (-148 000) 22,84 (-2,26) 2000-12-14
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 644 041 (964 814) 25,10 (14,74) 1 644 041 (964 814) 25,10 (14,74) 2000-12-07
Limit sp. z o.o. 121 440 (-327 495) 1,85 (-5,00) 121 440 (-327 495) 1,85 (-5,00) 2000-11-06
Limit sp. z o.o. 448 935 6,85 448 935 6,85 2000-10-19
Jurczakowska Maria 0 (-353 935) 0,00 (-5,40) 0 (-353 935) 0,00 (-5,40) 2000-10-19
Jurczakowska Maria 353 935 5,40 353 935 5,40 2000-10-13
Świtka Waldemar 334 900 (201 197) 5,11 (3,07) 334 900 (201 197) 5,11 (3,07) 2000-07-13
Świtka Waldemar bez serii E 133 703 2,04 (-3,31) 133 703 (-142 812) 2,04 (-5,43) 2000-07-13
Maxwell Beata 166 950 (94 219) 2,55 (-0,36) 166 950 (34 711) 2,55 (-1,02) 2000-07-13
Jędrzejczyk, Józef Jerzy bez serii E 679 227 (-816 814) 10,36 (-12,48) 679 227 (-816 814) 10,36 (-12,48) 2000-07-13
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 1 496 041 (816 814) 22,84 (-4,33) 1 496 041 (116 650) 22,84 (-14,44) 2000-07-13
Jędrzejczyk Mieczysław 881 664 (521 218) 13,46 (7,96) 881 664 (521 218) 13,46 (7,96) 2000-07-13
Jędrzejczyk Mieczysław bez serii E 360 446 5,50 (-8,92) 360 446 (-297 516) 5,50 (-12,28) 2000-07-13
Świtka Waldemar 133 703 (-44 810) 5,35 (-1,79) 276 515 (-44 810) 7,47 (-1,21) 2000-02-28
Maxwell Beata 72 731 (-1 650) 2,91 (-0,07) 132 239 (-1 650) 3,57 (-0,05) 2000-02-28
Jędrzejczyk Mieczysław 360 446 (850) 14,42 (0,04) 657 962 (850) 17,78 (0,02) 2000-02-28
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 679 227 (-180 000) 27,17 (-7,20) 1 379 391 (-180 000) 37,28 (-4,87) 1999-09-15
Świtka Waldemar 178 513 7,14 321 325 8,68 1996-04-05
Maxwell Beata 74 381 2,98 133 889 3,62 1996-04-05
Jędrzejczyk, Józef Jerzy 859 227 34,37 1 559 391 42,15 1996-04-05
Jędrzejczyk Mieczysław 359 596 14,38 657 112 17,76 1996-04-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-03-14 Split 80:1
2008-01-22 Prawo poboru 3:1
2000-08-21 Asymilacja akcji seria E
2000-05-22 Prawo poboru 2:3
2000-05-22 Prawo poboru 2:3
1997-08-04 Asymilacja akcji seria C
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.