49,0000 zł
-2,00% -1,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Akcjonariat - ULMA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 257 525 968 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 255 632 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 232 183
Liczba głosów na WZA: 5 255 632 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,53%
Kapitał akcyjny: 10 511 264,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 232 183
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,53%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,47%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ULMA CyE S. Coop. 3 967 290 (75,48%) 3 967 290 (75,48%) 2007-04-30 -
Quercus TFI SA portfele 264 893 (5,04%) 264 893 (5,04%) 2018-06-30 SEL, ZMT, BBD, SFS, MEX, ALI, TRN, SKH, SEN, TLS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja 186 obligacji na akcje serii F 465 000
0,00
2,00 0,00 4 890 632
9 781 264,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-30
2003-12-19
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-09-25 24 000
100,00 24 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-09-25
split 1:50 1996-08-13
2,00 1 200 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-08-20
seria B - subskrypcja prywatna 1996-08-23 63 400
253 600,00
2,00 4,00 1 263 400
2 526 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1996-08-27
1997-10-21
seria B - prawo poboru 1996-08-23 67 021
268 084,00
2,00 4,00 1 330 421
2 660 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1996-08-27
1997-10-21
seria C - subskrypcja publiczna 1996-10-05 1 200 000
12 000 000,00
2,00 10,00 2 530 421
5 060 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1997-02-25
1997-05-21
seria D - Polish Private Equity Fund I i II 1997-04-04 420 000
4 200 000,00
2,00 10,00 2 950 421
5 900 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-19
1997-08-07
1997-10-21
seria E - prawo poboru 2:1 1998-10-30 1 475 211
14 752 110,00
2,00 10,00 4 425 632
8 851 264,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-22
1999-04-30
1999-06-23
seria F - za obligacje zamienne 2003-02-28 1 250 000
9 375 000,00
2,00 7,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-04-24

połączenie z Bauma Investycje sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2003-12-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Bauma SA na Ulma Construccion Polska SA 2006-11-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-14
seria G za warranty serii A 2007-02-22 365 000
91 250 000,00
2,00 250,00 5 255 632
10 511 264,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-05
2007-04-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva OFE Aviva Santander 254 703 (-8 701) 4,85 (-0,16) 254 703 (-8 701) 4,85 (-0,16) 2019-02-20
OFE Pocztylion portfel 19 100 (100) 0,36 19 100 (100) 0,36 2018-12-31
NN OFE portfel 119 391 (391) 2,27 (0,01) 119 391 (391) 2,27 (0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 258 090 (2 090) 4,91 (0,04) 258 090 (2 090) 4,91 (0,04) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 263 404 5,01 263 404 5,01 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 63 070 (70) 1,20 63 070 (70) 1,20 2018-12-31
Aegon OFE portfele 125 141 (1 141) 2,38 (0,02) 125 141 (1 141) 2,38 (0,02) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 3 633 (-23 307) 0,07 (-0,44) 3 633 (-23 307) 0,07 (-0,44) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 81 242 (18 227) 1,55 (0,35) 81 242 (18 227) 1,55 (0,35) 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 263 404 (404) 5,01 (0,01) 263 404 (404) 5,01 (0,01) 2018-04-27
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 264 893 5,04 264 893 5,04 2018-01-22
Rockbridge TFI SA portfele 26 940 0,51 26 940 0,51 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 19 000 0,36 19 000 0,36 2017-12-31
NN OFE portfel 119 000 2,26 119 000 2,26 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 63 015 1,20 63 015 1,20 2017-12-31
Generali OFE portfel 256 000 4,87 256 000 4,87 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 44 460 0,85 44 460 0,85 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 63 000 1,20 63 000 1,20 2017-12-31
Aegon OFE portfel 124 000 2,36 124 000 2,36 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 263 000 (-197 000) 5,00 (-3,75) 263 000 (-197 000) 5,00 (-3,75) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 460 000 (-56 739) 8,75 (-1,08) 460 000 (-56 739) 8,75 (-1,08) 2012-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 516 739 (16 739) 9,83 (0,32) 516 739 (16 739) 9,83 (0,32) 2012-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 500 000 (193 178) 9,51 (3,68) 500 000 (193 178) 9,51 (3,68) 2011-11-14
Aviva OFE Aviva Santander 306 822 (8 467) 5,83 (0,16) 306 822 (8 467) 5,83 (0,16) 2009-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 298 355 5,67 298 355 5,67 2009-09-17
ULMA CyE S. Coop. na WZA 3 967 290 75,48 (0,48) 3 967 290 75,48 (0,48) 2007-04-30
ULMA CyE S. Coop. 3 967 290 (-800 000) 75,00 (-22,47) 3 967 290 (-800 000) 75,00 (-22,47) 2007-04-30
ULMA CyE S. Coop. na WZA 4 767 290 97,47 (6,77) 4 767 290 97,47 (6,77) 2005-05-19
ULMA CyE S. Coop. na WZA 4 767 290 (4 141) 90,70 (-6,69) 4 767 290 (4 141) 90,70 (-6,69) 2005-05-19
KoŸmiński Zbigniew 0 (-320 000) 0,00 (-6,54) 0 (-1 421 592) 0,00 (-16,04) 2004-07-17
ULMA CyE S. Coop. 4 763 149 97,39 4 763 149 97,39 2004-07-16
Ogółem 4 890 632 0 4 890 632 (-3 970 000) 0 2004-07-16
Polish Private Equity Fund II 0 (-497 326) 0,00 (-10,16) 0 (-497 326) 0,00 (-5,61) 2004-07-13
Polish Private Equity Fund I 0 (-503 902) 0,00 (-10,30) 0 (-503 902) 0,00 (-5,68) 2004-07-13
Polish Enterprise Fund LP 0 (-1 761 738) 0,00 (-36,02) 0 (-1 761 738) 0,00 (-19,88) 2004-07-13
Kozłowski Andrzej 0 (-347 350) 0,00 (-7,10) 0 (-1 513 890) 0,00 (-17,08) 2004-07-13
Goetz Krzysztof 0 (-337 408) 0,00 (-6,89) 0 (-1 464 020) 0,00 (-16,52) 2004-07-13
Borkowski Bolesław 0 (-190 082) 0,00 (-3,88) 0 (-765 338) 0,00 (-8,63) 2004-07-13
Polish Enterprise Fund LP 1 761 738 (249 919) 36,02 (1,86) 1 761 738 (249 919) 19,88 (1,87) 2004-01-30
Ogółem 4 890 632 (465 000) 0 8 860 632 (465 000) 0 2004-01-30
KoŸmiński Zbigniew 320 000 (-8 500) 6,54 (-0,88) 1 421 592 (-8 500) 16,04 (-0,99) 2004-01-30
Kozłowski Andrzej 347 350 (-8 150) 7,10 (-0,93) 1 513 890 (-8 150) 17,08 (-1,05) 2004-01-30
Goetz Krzysztof 337 408 (-9 820) 6,89 (-0,96) 1 464 020 (-9 820) 16,52 (-1,03) 2004-01-30
Borkowski Bolesław 190 082 (9 982) 3,88 (-0,18) 765 338 (10 082) 8,63 (-0,37) 2004-01-30
Goetz Krzysztof 347 228 (11 228) 7,85 (0,26) 1 473 840 (43 748) 17,55 (0,46) 2002-08-30
KoŸmiński Zbigniew 328 500 (-638) 7,42 (-0,02) 1 430 092 (-213 046) 17,03 (-2,54) 2002-06-30
Kozłowski Andrzej 355 500 (7 500) 8,03 (0,17) 1 522 040 (7 500) 18,13 (0,03) 2002-06-30
Polish Enterprise Fund LP 1 511 819 (81) 34,16 1 511 819 (81) 18,01 (-0,06) 2002-06-27
Kozłowski Andrzej 348 000 (-5 500) 7,86 (-0,13) 1 514 540 (-232 960) 18,10 (-2,79) 2002-06-27
Goetz Krzysztof 336 000 (-11 228) 7,59 (-0,26) 1 430 092 (-261 136) 17,09 (-3,13) 2002-06-27
Borkowski Bolesław 180 100 4,06 (-0,01) 755 256 (-144 844) 9,00 (-1,76) 2002-06-27
KoŸmiński Zbigniew 329 138 (-10 775) 7,44 (-0,24) 1 643 138 (-10 775) 19,57 (1,58) 2001-12-29
Kozłowski Andrzej 353 500 (-5 236) 7,99 (-0,12) 1 747 500 (-5 236) 20,89 (-0,06) 2001-12-29
Goetz Krzysztof 347 228 (10 775) 7,85 (-3,55) 1 691 228 (10 775) 20,22 (-1,46) 2001-12-29
Ogółem 4 425 632 0 8 395 632 (-800 000) 0 2001-12-04
Kozłowski Andrzej 358 736 8,11 1 752 736 20,95 (1,89) 2001-03-23
Kozłowski Andrzej 358 736 (-17 000) 8,11 (-0,38) 1 752 736 (-15 000) 19,06 (0,79) 2001-03-23
Polish Enterprise Fund LP 1 511 738 34,16 1 511 738 18,07 (1,63) 2000-08-31
Polish Enterprise Fund LP 1 511 738 (36 819) 34,16 (0,83) 1 511 738 (36 819) 16,44 (0,45) 2000-08-31
KoŸmiński Zbigniew 339 913 7,68 1 653 913 17,99 2000-08-31
Borkowski Bolesław 180 100 4,07 900 100 10,76 (0,97) 2000-08-31
Borkowski Bolesław 180 100 (-12 953) 4,07 (-0,29) 900 100 (-12 953) 9,79 (-0,11) 2000-08-31
Ogółem 4 425 632 0 9 195 632 (-30 000) 0 2000-05-24
Kozłowski Andrzej 375 736 8,49 1 767 736 18,27 (-0,89) 2000-05-24
Polish Private Equity Fund II 497 326 10,16 (-1,08) 497 326 5,61 (-0,31) 1999-04-30
Polish Private Equity Fund II 497 326 11,24 (11,24) 497 326 5,92 (5,92) 1999-04-30
Polish Private Equity Fund II 0 (-497 326) 0,00 (-11,24) 0 (-497 326) 0,00 (-5,39) 1999-04-30
Polish Private Equity Fund II 497 326 11,24 (-5,62) 497 326 5,39 (-1,03) 1999-04-30
Polish Private Equity Fund I 503 902 10,30 (-1,09) 503 902 5,68 (-0,32) 1999-04-30
Polish Private Equity Fund I 503 902 11,39 (11,39) 503 902 6,00 (6,00) 1999-04-30
Polish Private Equity Fund I 0 (-503 902) 0,00 (-11,39) 0 (-503 902) 0,00 (-5,46) 1999-04-30
Polish Private Equity Fund I 503 902 11,39 (-5,69) 503 902 5,46 (-1,04) 1999-04-30
Polish Enterprise Fund LP 1 474 919 33,33 1 474 919 15,99 1999-04-30
Ogółem 4 425 632 (1 475 211) 0 9 225 632 (1 475 211) 0 1999-04-30
Polish Private Equity Fund II 497 326 (42 532) 16,86 (1,45) 497 326 (42 532) 6,42 (0,55) 1999-01-15
Polish Private Equity Fund I 503 902 (46 793) 17,08 (1,59) 503 902 (46 793) 6,50 (0,60) 1999-01-15
Polish Private Equity Fund II 454 794 (65 457) 15,41 (2,21) 454 794 (65 457) 5,87 (0,85) 1998-11-10
Polish Private Equity Fund I 457 109 (65 759) 15,49 (2,23) 457 109 (65 759) 5,90 (0,85) 1998-11-10
Kozłowski Andrzej 375 736 8,49 (-4,24) 1 767 736 19,16 (-3,65) 1998-11-10
Kozłowski Andrzej 375 736 (9 500) 12,73 (0,32) 1 767 736 (9 500) 22,81 (0,12) 1998-11-10
Polish Private Equity Fund II 389 337 13,20 389 337 5,02 1998-09-16
Polish Private Equity Fund I 391 350 13,26 391 350 5,05 1998-09-16
Kozłowski Andrzej 366 236 (-2 000) 12,41 (-0,07) 1 758 236 (-2 000) 22,69 (-0,02) 1997-08-11
Kamiński Zbigniew 347 413 11,78 (3,93) 1 691 413 21,82 (3,49) 1997-08-11
Borkowski Bolesław 193 053 4,36 (-2,18) 913 053 9,90 (-1,88) 1997-08-11
Borkowski Bolesław 193 053 6,54 913 053 11,78 1997-08-11
Ogółem 2 950 421 0 7 750 421 0 1997-08-07
Kozłowski Andrzej 368 236 12,48 1 760 236 22,71 1996-08-27
Kamiński Zbigniew 347 413 7,85 1 691 413 18,33 1996-08-27
Goetz Krzysztof 336 453 11,40 (3,80) 1 680 453 21,68 (3,46) 1996-08-27
Goetz Krzysztof 336 453 7,60 1 680 453 18,22 1996-08-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2020-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2019-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,71 zł
2019-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,71 zł
2018-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,40 zł
2017-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,40 zł
2013-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
2012-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
2012-01-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2011-12-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2011-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,58 zł
2011-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,58 zł
2001-12-17 Asymilacja po konwersji
2001-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1999-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
1999-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
1999-06-23 Asymilacja akcji seria E
1999-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
1999-02-26 Prawo poboru 2:1
1999-02-26 Prawo poboru 2:1
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1998-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
1997-10-21 Asymilacja akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.