57,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Komunikaty spółki - ULMA

Wyniki finansowe
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ulma Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2021 r.
Wypłata dywidendy
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
Zgłoszenie kandydatury członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.
WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I KWARTAŁ 2021 R.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy
Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2020.
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
ULMA 0,00% 57,50
2021-06-21 09:10:45

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.