47,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Komunikaty spółki - ULMA

Zawarcie znaczącej umowy
Zawarcie znaczącej umowy
Zgoda Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczki
Zgoda Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczki
WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Wyniki finansowe
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2020 r.
Wypłata dywidendy
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2020 r.
Wstępne szacunki przychodów oraz aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii COVID-19 na sytuację Emitenta oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.