118,0000 zł
1,29% 1,5000 zł
Ten Square Games SA (TEN)

Komunikaty spółki - TSGAMES

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Informacja na temat dywidendy
Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 maja 2022 roku
Wyniki finansowe
Zawieszenie produkcji jednej z gier Spółki – Magical District
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A
Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy - Korekta
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy
Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 1Q 2022
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.