105,0000 zł
-2,14% -2,3000 zł
Ten Square Games SA (TEN)

Komunikaty spółki - TSGAMES

Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych oraz informacja o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
Dodatkowe zdarzenia wpływające na wynik Grupy i Spółki Ten Square Games w 2023 r.
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 4Q 2023
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.
Wyniki finansowe
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.