88,4500 zł
2,25% 1,9500 zł
Ten Square Games SA (TEN)

Akcjonariat - TSGAMES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 648 765 005,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 7 334 822 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 487 288
Liczba głosów na WZA: 7 334 822 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,91%
Kapitał akcyjny: 733 482,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 487 288
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 66,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 1 825 736 (24,89%) 1 825 736 (24,89%) 2022-10-28 -
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 661 552 (9,01%) 661 552 (9,01%) 2022-01-24 -
Ten Square Games SA 70 000 (0,95%) 70 000 (0,00%) 2022-01-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 26 066
0,10 7 267 311
726 731,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-31
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-11-07 7 275 000
0,10 7 275 000
727 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-20
2018-04-25
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-03-15 65 475
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2019-06-12 16 245
1 624,50
0,10 0,10 7 241 245
724 124,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-07
2020-06-03
seria B - kapitał docelowy 2021-07-12 76 783
7 678,30
0,10 0,10 7 301 783
730 178,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-24
seria C - kapitał docelowy 2022-06-13 33 039
3 303,90
0,10 0,10 7 334 822
733 482,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 364 805 (-159 566) 4,97 (-2,21) 364 805 (-159 566) 4,97 (-2,21) 2023-02-03
TFI Allianz Polska SA 352 110 (-136 805) 4,80 (-1,89) 352 110 (-136 805) 4,80 (-1,89) 2023-01-17
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 1 825 736 (-72 019) 25,00 (-1,11) 1 825 736 (-72 019) 25,00 (-1,11) 2022-10-28
TFI Allianz Polska SA 488 915 6,69 488 915 6,69 2022-07-01
TFI Allianz Polska SA 488 915 6,69 (0,03) 488 915 6,69 (0,03) 2022-07-01
TFI Allianz Polska SA 488 915 (407 919) 6,66 (5,55) 488 915 (407 919) 6,66 (5,55) 2022-07-01
Ten Square Games SA 70 000 0,95 70 000 0,00 2022-01-28
Ten Square Games SA 70 000 (13 331) 0,95 (0,18) 70 000 (13 331) 0,00 2022-01-28
Ten Square Games SA 56 669 (15 696) 0,77 (0,21) 56 669 (15 696) 0,00 2022-01-27
Ten Square Games SA 40 973 (11 313) 0,56 (0,16) 40 973 (11 313) 0,00 2022-01-26
Ten Square Games SA 29 660 (9 317) 0,40 (0,13) 29 660 (9 317) 0,00 2022-01-25
Ten Square Games SA 20 343 (8 355) 0,27 (0,11) 20 343 (8 355) 0,00 2022-01-24
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 1 897 755 26,11 (0,12) 1 897 755 26,11 (0,12) 2022-01-24
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 1 897 755 25,99 1 897 755 25,99 2022-01-24
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 1 897 755 (-350 319) 25,99 (-4,94) 1 897 755 (-350 319) 25,99 (-4,94) 2022-01-24
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 661 552 9,10 (0,04) 661 552 9,10 (0,04) 2022-01-24
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 661 552 9,06 661 552 9,06 2022-01-24
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 661 552 (-146 048) 9,06 (-2,05) 661 552 (-146 048) 9,06 (-2,05) 2022-01-24
Ten Square Games SA 11 988 (7 111) 0,16 (0,10) 11 988 (7 111) 0,00 2022-01-21
Ten Square Games SA 4 877 0,06 4 877 0,00 2022-01-20
NN OFE 524 371 7,18 524 371 7,18 2022-01-20
NN OFE 524 371 (167 516) 7,18 (2,26) 524 371 (167 516) 7,18 (2,26) 2022-01-20
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 2 248 074 (-504 024) 30,93 (-7,07) 2 248 074 (-504 024) 30,93 (-7,07) 2021-01-13
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 807 600 (-206 412) 11,11 (-2,89) 807 600 (-206 412) 11,11 (-2,89) 2021-01-13
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 2 752 098 38,00 (0,14) 2 752 098 38,00 (0,14) 2020-07-09
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 2 752 098 (268 357) 37,86 (3,57) 2 752 098 (268 357) 37,86 (3,57) 2020-07-09
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim i Wojciechem Gattnerem 2 483 741 (-94 647) 34,29 (-1,31) 2 483 741 (-94 647) 34,29 (-1,31) 2020-06-16
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 1 014 012 14,00 (0,05) 1 014 012 14,00 (0,05) 2020-06-16
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 1 014 012 (-39 126) 13,95 (-0,59) 1 014 012 (-39 126) 13,95 (-0,59) 2020-06-16
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim i Wojciechem Gattnerem 2 578 388 (-660 362) 35,60 (-9,12) 2 578 388 (-660 362) 35,60 (-9,12) 2020-01-31
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 1 053 138 (-311 862) 14,54 (-4,31) 1 053 138 (-311 862) 14,54 (-4,31) 2020-01-31
NN OFE portfel 356 855 (-192 945) 4,92 (-2,63) 356 855 (-192 945) 4,92 (-2,63) 2019-12-23
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim i Wojciechem Gattnerem 3 238 750 (386 250) 44,72 (5,52) 3 238 750 (386 250) 44,72 (5,52) 2019-10-21
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 1 365 000 18,85 (0,09) 1 365 000 18,85 (0,09) 2019-10-21
NN OFE portfel 549 800 7,55 (-0,04) 549 800 7,55 (-0,04) 2018-12-31
NN OFE portfel 549 800 (-15 200) 7,59 (-0,17) 549 800 (-15 200) 7,59 (-0,17) 2018-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 80 996 1,11 80 996 1,11 2018-06-30
Popowicz, Maciej Juliusz 2 852 500 39,20 (-0,19) 2 852 500 39,20 (-0,19) 2018-04-27
Popowicz, Maciej Juliusz 2 852 500 (-1 222 500) 39,39 (-16,62) 2 852 500 (-1 222 500) 39,39 (-16,62) 2018-04-27
Pernal Arkadiusz 1 365 000 18,76 (-0,09) 1 365 000 18,76 (-0,09) 2018-04-27
Pernal Arkadiusz 1 365 000 (-585 000) 18,85 (-7,95) 1 365 000 (-585 000) 18,85 (-7,95) 2018-04-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 565 000 7,76 565 000 7,76 2018-04-27
Popowicz, Maciej Juliusz 4 075 000 56,01 4 075 000 56,01 2018-04-10
Pernal Arkadiusz 1 950 000 26,80 1 950 000 26,80 2018-04-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,20 zł
2023-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,20 zł
2022-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2022-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2021-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2021-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2020-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
2020-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
2019-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
2019-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.