115,4000 zł
2,12% 2,4000 zł
Ten Square Games SA (TEN)

Akcjonariat - TSGAMES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 835 639 673 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 7 241 245 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 767 300
Liczba głosów na WZA: 7 241 245 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,84%
Kapitał akcyjny: 724 124,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 767 300
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,16%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Popowicz, Maciej Juliusz 2 852 500 (39,39%) 2 852 500 (39,39%) 2018-04-27 -
Pernal Arkadiusz 1 365 000 (18,85%) 1 365 000 (18,85%) 2018-04-27 -
NN OFE portfel 549 800 (7,59%) 549 800 (7,59%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, ABE, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LCC, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TPE, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, BKM, LRQ, SLV, KRU, IND, CMR, APR, PZU, BBD, RON, SGN, MIL, MON, KTY, KGL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-11-07 7 275 000
0,00
0,10 0,00 7 275 000
727 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-20
2018-04-25
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-03-15 65 475
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2019-06-12 16 245
1 624,50
0,10 0,10 7 241 245
724 124,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 549 800 (-15 200) 7,55 (-0,22) 549 800 (-15 200) 7,55 (-0,22) 2018-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 80 996 1,11 80 996 1,11 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 76 045 1,05 76 045 1,05 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 75 057 1,03 75 057 1,03 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 193 775 2,66 193 775 2,66 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 17 0,00 17 0,00 2018-06-30
Popowicz, Maciej Juliusz 2 852 500 (-1 222 500) 39,21 (-16,80) 2 852 500 (-1 222 500) 39,21 (-16,80) 2018-04-27
Pernal Arkadiusz 1 365 000 (-585 000) 18,76 (-8,04) 1 365 000 (-585 000) 18,76 (-8,04) 2018-04-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 565 000 7,77 565 000 7,77 2018-04-27
Popowicz, Maciej Juliusz 4 075 000 56,01 4 075 000 56,01 2018-04-10
Pernal Arkadiusz 1 950 000 26,80 1 950 000 26,80 2018-04-10
Pernal Arkadiusz 1 950 000 26,80 1 950 000 26,80 2018-04-10
Ogółem 7 275 000 0 7 275 000 0 2017-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
2019-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.