545,0000 zł
-0,37% -2,0000 zł
Ten Square Games SA (TEN)

Akcjonariat - TSGAMES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 960 961 015 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 7 241 245 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 766 110
Liczba głosów na WZA: 7 241 245 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,01%
Kapitał akcyjny: 724 124,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 766 110
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem Gattnerem, Rafałem Kamrajem, Januszem Dziemidowiczem 2 752 098 (38,01%) 2 752 098 (38,01%) 2020-07-09 -
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 1 014 012 (14,00%) 1 014 012 (14,00%) 2020-06-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-11-07 7 275 000
0,00
0,10 0,00 7 275 000
727 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-20
2018-04-25
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-03-15 65 475
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2019-06-12 16 245
1 624,50
0,10 0,10 7 241 245
724 124,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-07
2020-06-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim i Wojciechem Gattnerem 2 483 741 (-94 647) 34,30 (-1,31) 2 483 741 (-94 647) 34,30 (-1,31) 2020-06-16
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim i Wojciechem Gattnerem 2 578 388 (-660 362) 35,61 (-9,12) 2 578 388 (-660 362) 35,61 (-9,12) 2020-01-31
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 1 053 138 (-311 862) 14,54 (-3,46) 1 053 138 (-311 862) 14,54 (-3,46) 2020-01-31
NN OFE portfel 356 855 (-192 945) 4,93 (-2,62) 356 855 (-192 945) 4,93 (-2,62) 2019-12-23
Popowicz, Maciej Juliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Vogt, Konradem Słabig, Miłoszem Kordeckim i Wojciechem Gattnerem 3 238 750 (386 250) 44,73 (5,52) 3 238 750 (386 250) 44,73 (5,52) 2019-10-21
Pernal Arkadiusz w porozumieniu 1 365 000 18,00 (-0,76) 1 365 000 18,00 (-0,76) 2019-10-21
NN OFE portfel 549 800 7,55 (-0,04) 549 800 7,55 (-0,04) 2018-12-31
NN OFE portfel 549 800 (-15 200) 7,59 (-0,18) 549 800 (-15 200) 7,59 (-0,18) 2018-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 80 996 1,11 80 996 1,11 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 76 045 1,05 76 045 1,05 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 75 057 1,03 75 057 1,03 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 193 775 2,66 193 775 2,66 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 17 0,00 17 0,00 2018-06-30
Popowicz, Maciej Juliusz 2 852 500 39,21 (-0,18) 2 852 500 39,21 (-0,18) 2018-04-27
Popowicz, Maciej Juliusz 2 852 500 (-1 222 500) 39,39 (-16,62) 2 852 500 (-1 222 500) 39,39 (-16,62) 2018-04-27
Pernal Arkadiusz 1 365 000 18,76 (-0,09) 1 365 000 18,76 (-0,09) 2018-04-27
Pernal Arkadiusz 1 365 000 (-585 000) 18,85 (-7,95) 1 365 000 (-585 000) 18,85 (-7,95) 2018-04-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 565 000 7,77 565 000 7,77 2018-04-27
Popowicz, Maciej Juliusz 4 075 000 56,01 4 075 000 56,01 2018-04-10
Pernal Arkadiusz 1 950 000 26,80 1 950 000 26,80 2018-04-10
Pernal Arkadiusz 1 950 000 26,80 1 950 000 26,80 2018-04-10
Ogółem 7 275 000 0 7 275 000 0 2017-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
2020-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
2019-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
2019-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.