1,6760 zł
0,72% 0,0120 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Akcjonariat - TRAKCJA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 563 218 933,824 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 336 450 976 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 294 516 792
Liczba głosów na WZA: 336 450 976 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,54%
Kapitał akcyjny: 269 160 780,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 294 516 792
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKP Polskie Linie Kolejowe SA bezpośrednio, w porozumieniu z Agencją Rozwoju Przemysłu SA 266 117 647 (79,09%) 266 117 647 (79,09%) 2022-08-29 -
Comsa SAU 28 399 145 (8,44%) 28 399 145 (8,44%) 2019-11-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji zamiennych seria H 119 090 904
0,10 351 196 384
35 119 638,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-28
konwersja obligacji zamiennych seria H 60 000 000
0,10 411 196 384
41 119 638,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-19
split 1:10
0,10 130 105 480
13 010 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w jednoosobową spółkę SP 1995-01-26 417 000
4 170 000,00
10,00 10,00 417 000
4 170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07

2008-04-01
renominacja akcji 1996-06-25 417 000
2,77 417 000
1 155 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:6 1997-10-17
1,00 2 502 000
2 502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 1997-10-17 417 000
6,00 417 000
2 502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2003-06-10 3 000 000
1,00 5 502 000
5 502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2004-04-26 -273 498
1,00 5 228 502
5 228 502,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - akcjonariusze:Trakcja Polska połączenie PKRE SA z Trakcja Polska 2004-11-23 8 318 087
1,00 13 546 589
13 546 589,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07

2008-04-01
seria D - Comsa SA 2005-06-14 1 951 628
24 005 024,40
1,00 12,30 11 040 807
11 040 807,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07

2008-04-01
seria E - subskrypcja prywatna 2005-06-14 2 580 885
1,00 13 621 692
13 621 692,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07

2008-04-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2005-06-14 -4 457 410
1,00 9 089 179
9 089 179,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2006-08-16 -611 144
1,00 13 010 548
13 010 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2007-11-22 30 000 000
120 000 000,00
0,10 4,00 160 105 480
16 010 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07
2008-05-28
2008-06-06
połączenie z PRK - 7 SA bez podwyższania kapitału 2009-07-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-01
seria G - COMSA SA za warranty subskrypcyjne serii A 2011-01-19 72 000 000
328 320 000,00
0,10 4,56 232 105 480
23 210 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-02
zmiana firmy z Trakcja Polska SA na Trakcja-Tiltra SA 2011-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
zmiana firmy z Trakcja-Tiltra SA na Trakcja SA 2012-12-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-21
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2012-12-12 185 454 360
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA bez podwyższania kapitału 2013-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Trakcja SA na Trakcja PRKiI SA 2013-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-19
renumeracja akcji: seria A 2014-10-16
0,80 0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 8:1 2014-10-16
0,80 51 399 548
41 119 638,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-04
seria B - subskrypcja prywatna 2019-09-27 10 279 909
17 475 845,30
0,80 1,70 61 679 458
49 343 566,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-29
seria C - subskrypcja prywatna 2019-09-27 24 771 519
42 111 582,30
0,80 1,70 86 450 976
69 160 780,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-29
seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii F i G 2019-12-11 16 279 110
27 674 487,00
0,80 1,70
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Trakcja PRKiI SA na Trakcja SA 2020-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
seria E - subskrypcja prywatna 2022-06-23 250 000 000
200 000 000,00
0,80 0,80 336 450 976
269 160 780,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Agencja Rozwoju Przemysłu SA wraz z PKP PLK SA 16 117 647 4,79 (-13,85) 16 117 647 4,79 (-13,85) 2020-11-19
Agencja Rozwoju Przemysłu SA wraz z PKP PLK SA 16 117 647 (12 528 567) 18,64 (11,66) 16 117 647 (12 528 567) 18,64 (11,66) 2020-11-19
Comsa SAU 28 399 145 32,85 (0,01) 28 399 145 32,85 (0,01) 2019-11-29
Comsa SAU 28 399 145 (12 242 952) 32,84 (1,41) 28 399 145 (12 242 952) 32,84 (1,41) 2019-11-29
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 3 589 080 6,98 (2,83) 3 589 080 6,98 (2,83) 2019-10-10
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 3 589 080 (-12 528 567) 4,15 (-14,49) 3 589 080 (-12 528 567) 4,15 (-14,49) 2019-10-10
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 16 117 647 18,64 16 117 647 18,64 2019-10-10
Uniqa OFE portfel 948 514 (427 514) 1,84 (0,83) 948 514 (427 514) 1,84 (0,72) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 611 265 (1 265) 3,13 1 611 265 (1 265) 3,13 (-0,33) 2018-12-31
Santander TFI SA 0 (-2 414 585) 0,00 (-4,70) 0 (-2 414 585) 0,00 (-5,19) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 14 956 (-6 404) 0,03 (-0,01) 14 956 (-6 404) 0,03 (-0,02) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 9 895 (-89 055) 0,02 (-0,17) 9 895 (-89 055) 0,02 (-0,19) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 402 024 0,78 402 024 0,78 (-0,08) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 375 0,00 375 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 13 299 (-107 757) 0,03 (-0,21) 13 299 (-107 757) 0,03 (-0,23) 2018-06-30
NN OFE 2 530 163 (-2 443 837) 4,92 (-4,76) 2 530 163 (-2 443 837) 4,92 (-4,76) 2018-06-28
Comsa SAU ZWZ 16 156 193 31,43 (12,74) 16 156 193 31,43 (12,74) 2018-06-26
Comsa SAU ZWZ 16 156 193 (313 000) 18,69 (-12,13) 16 156 193 (313 000) 18,69 (-12,13) 2018-06-26
Uniqa OFE portfel 521 000 1,01 521 000 1,12 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 20 000 0,04 20 000 0,04 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 268 000 0,52 268 000 0,58 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 2 414 585 4,70 2 414 585 5,19 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 47 724 0,09 47 724 0,10 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 21 360 0,04 21 360 0,05 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 610 000 3,13 1 610 000 3,46 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 98 950 0,19 98 950 0,21 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 10 200 0,02 10 200 0,02 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 856 011 1,67 856 011 1,84 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 402 024 0,78 402 024 0,86 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 561 000 3,04 1 561 000 3,35 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 223 600 0,44 223 600 0,48 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 7 799 0,02 7 799 0,02 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 196 000 (-1 374 000) 2,33 (-0,64) 1 196 000 (-1 374 000) 2,57 (-0,40) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 121 056 0,24 121 056 0,26 2017-12-31
Aegon OFE portfel 878 000 1,71 878 000 1,89 2017-12-31
NN OFE portfel 4 974 000 (-26 000) 9,68 (-0,04) 4 974 000 (-26 000) 9,68 (-0,04) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 570 000 2,97 (-2,03) 2 570 000 2,97 (-2,03) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 570 000 (1 000) 5,00 (1,00) 2 570 000 (1 000) 5,00 (1,00) 2016-12-31
Comsa SAU 15 843 193 (1 036 285) 30,82 (2,02) 15 843 193 (1 036 285) 30,82 (2,02) 2016-04-21
NN OFE WZA 5 000 000 (-111 908) 9,72 (-0,22) 5 000 000 (-111 908) 9,72 (-0,22) 2015-06-25
Comsa SAU wraz z Comsa Emte sp. z o.o.; WZA 14 806 908 (-103 611 329) 28,80 (-22,21) 14 806 908 (-103 611 329) 28,80 (-22,21) 2015-06-25
Aviva OFE Aviva Santander WZA 2 569 000 4,00 2 569 000 4,00 2015-06-25
NN OFE 5 111 908 (-613 920) 9,94 (-1,19) 5 111 908 (-613 920) 9,94 (-1,19) 2015-06-19
NN OFE 5 725 828 (-55 120 901) 11,13 (-3,66) 5 725 828 (-55 120 901) 11,13 (-3,66) 2015-05-13
Szustak Marita 500 000 0,12 500 000 0,12 2014-05-12
Radziwiłł Maciej 280 0,00 280 0,00 2014-05-12
Eidukevičius Nerijus 2 626 167 0,63 2 626 167 0,63 2014-05-12
NN OFE 60 846 729 (53 240 888) 14,79 60 846 729 (53 240 888) 14,79 2013-12-19
NN OFE 7 605 841 (-61 747 597) 14,79 (-2,07) 7 605 841 (-61 747 597) 14,79 (-2,07) 2013-12-19
NN OFE 69 353 438 (-11 968 213) 16,86 (-2,91) 69 353 438 (-11 968 213) 16,86 (-2,91) 2013-10-14
UAB NDX Energija 21 498 725 (-559 822) 5,00 (-0,36) 21 498 725 (-559 822) 5,00 (-0,36) 2013-10-04
UAB NDX Energija 22 058 547 (-8 351 278) 5,36 (-3,29) 22 058 547 (-8 351 278) 5,36 (-3,29) 2013-10-03
Pilkauskas Jonas 20 045 377 4,87 20 045 377 4,87 2013-03-19
NN OFE 81 321 651 (64 821 651) 19,77 (15,08) 81 321 651 (64 821 651) 19,77 (15,08) 2013-03-19
UAB NDX Energija 30 409 825 8,65 (1,26) 30 409 825 8,65 (1,26) 2013-02-28
UAB NDX Energija 30 409 825 7,39 30 409 825 7,39 2013-02-28
Comsa SAU wraz z Comsa Emte sp. z o.o. 118 418 237 51,01 (17,30) 118 418 237 51,01 (17,30) 2013-02-28
Comsa SAU wraz z Comsa Emte sp. z o.o. 118 418 237 33,71 (4,92) 118 418 237 33,71 (4,92) 2013-02-28
Comsa SAU wraz z Comsa Emte sp. z o.o. 118 418 237 (103 615 958) 28,79 118 418 237 (103 615 958) 28,79 2013-02-28
Comsa SAU wraz z Comsa Emte sp. z o.o. 14 802 279 (-66 343 231) 28,79 (-6,17) 14 802 279 (-66 343 231) 28,79 (-6,17) 2013-02-28
AB Invalda 15 226 824 6,56 (2,23) 15 226 824 6,56 (2,23) 2013-02-28
AB Invalda 15 226 824 (-7 882 863) 4,33 (-5,62) 15 226 824 (-7 882 863) 4,33 (-5,62) 2013-02-28
AB Invalda 23 109 687 (-449 933) 9,95 (-0,20) 23 109 687 (-449 933) 9,95 (-0,20) 2012-11-09
AB Invalda 23 559 620 (-5 457 467) 10,15 (-2,35) 23 559 620 (-5 457 467) 10,15 (-2,35) 2012-10-09
Mańkowski Dariusz 450 500 0,00 (-0,19) 450 500 0,00 (-0,19) 2012-09-19
Przybył Roman 10 000 0,00 10 000 0,00 2012-03-31
Przybył Roman 10 000 0,00 10 000 0,00 2012-03-31
Przybył Roman 10 000 0,00 10 000 0,00 2012-03-31
NN OFE 16 500 000 4,69 (-2,41) 16 500 000 4,69 (-2,41) 2012-03-31
NN OFE 16 500 000 (1 318 107) 7,10 (0,56) 16 500 000 (1 318 107) 7,10 (0,56) 2012-03-31
Pilkauskas Jonas w porozumieniu z Ireną Angelė Černevičiūtė oraz Vaida Balčiūnienė 20 045 377 (400 059) 4,87 (-3,59) 20 045 377 (400 059) 4,87 (-3,59) 2012-03-19
Pilkauskas Jonas w porozumieniu z Ireną Angelė Černevičiūtė oraz Vaida Balčiūnienė 19 645 318 8,46 (2,87) 19 645 318 8,46 (2,87) 2011-09-30
Pilkauskas Jonas w porozumieniu z Ireną Angelė Černevičiūtė oraz Vaida Balčiūnienė 19 645 318 5,59 (0,82) 19 645 318 5,59 (0,82) 2011-09-30
Pilkauskas Jonas w porozumieniu z Ireną Angelė Černevičiūtė oraz Vaida Balčiūnienė 19 645 318 4,77 (4,77) 19 645 318 4,77 (4,77) 2011-09-30
AB Invalda 29 017 087 12,50 (12,50) 29 017 087 12,50 (12,50) 2011-09-30
Comsa SAU wraz z Comsa Emte sp. z o.o. 81 145 510 34,96 81 145 510 (-72 000 000) 34,96 (-31,02) 2011-07-05
Pilkauskas Jonas w porozumieniu z Ireną Angelė Černevičiūtė oraz Vaida Balčiūnienė 0 (-19 645 318) 0,00 (-8,46) 0 0,00 2011-05-06
AB Invalda 0 (-29 017 087) 0,00 (-12,50) 0 0,00 2011-05-06
Pilkauskas Jonas w porozumieniu z Ireną Angelė Černevičiūtė oraz Vaida Balčiūnienė 19 645 318 8,46 0 (-19 645 318) 0,00 (-8,46) 2011-05-02
Pilkauskas Jonas w porozumieniu z Ireną Angelė Černevičiūtė oraz Vaida Balčiūnienė 19 645 318 8,46 19 645 318 8,46 2011-05-02
Comsa SAU wraz z podmiotami zależnymi 81 145 510 (-72 000 000) 34,96 (-30,04) 153 145 510 65,98 (0,98) 2011-05-02
Comsa SAU wraz z podmiotami zależnymi 153 145 510 (72 000 000) 65,00 (30,04) 153 145 510 (72 000 000) 65,00 (30,04) 2011-05-02
Comsa SAU wraz z podmiotami zależnymi 81 145 510 34,96 81 145 510 34,96 2011-05-02
AB Invalda 29 017 087 12,50 0 (-29 017 087) 0,00 (-12,50) 2011-05-02
AB Invalda 29 017 087 12,50 29 017 087 12,50 2011-05-02
Comsa SAU 81 145 510 (80 000) 34,96 (-27,34) 81 145 510 (80 000) 34,96 (-27,34) 2011-05-01
NN OFE 15 181 893 (109 485) 6,54 (-2,87) 15 181 893 (109 485) 6,54 (-2,87) 2011-03-31
NN OFE 15 072 408 9,41 (2,92) 15 072 408 9,41 (2,92) 2009-12-31
NN OFE 15 072 408 (4 041 093) 6,49 (-0,40) 15 072 408 (4 041 093) 6,49 (-0,40) 2009-12-31
Mańkowski Dariusz 450 500 0,19 (-0,09) 450 500 0,19 (-0,09) 2009-10-28
Mańkowski Dariusz 450 500 (-200 000) 0,28 (-0,12) 450 500 (-200 000) 0,28 (-0,12) 2009-10-28
Radziwiłł Maciej 280 0,00 280 0,00 2009-08-07
Radziwiłł Maciej 280 (-2 375 000) 0,00 (-1,48) 280 (-2 375 000) 0,00 (-1,48) 2009-08-07
Radziwiłł Maciej wraz z Cresco Financial Advisors sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna 2 375 280 (-6 500 000) 1,48 (-3,52) 2 375 280 (-6 500 000) 1,48 (-3,52) 2009-06-24
Radziwiłł Maciej wraz z Cresco Financial Advisors sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna 8 875 280 5,00 (-0,54) 8 875 280 5,00 (-0,54) 2009-03-30
Radziwiłł Maciej 8 875 280 (-8 000 000) 5,54 (-4,46) 8 875 280 (-8 000 000) 5,54 (-4,46) 2008-12-31
NN OFE 11 031 315 (2 288 060) 6,89 (1,43) 11 031 315 (2 288 060) 6,89 (1,43) 2008-12-31
NN OFE 8 743 255 (998 281) 5,46 (0,63) 8 743 255 (998 281) 5,46 (0,63) 2008-10-23
NN OFE 7 744 974 4,83 7 744 974 4,83 2008-10-20
Radziwiłł Maciej wraz z Cresco Financial Advisors sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna 16 875 280 10,00 (-0,54) 16 875 280 10,00 (-0,54) 2008-10-09
Radziwiłł Maciej 16 875 280 (-10 000 000) 10,54 (-10,11) 16 875 280 (-10 000 000) 10,54 (-10,11) 2008-06-30
Mańkowski Dariusz 650 500 0,40 650 500 0,40 2008-05-15
Kałdonek Tadeusz 2 550 960 1,59 (0,50) 2 550 960 1,59 (0,50) 2008-05-15
Kałdonek Tadeusz 2 550 960 1,09 (0,37) 2 550 960 1,09 (0,37) 2008-05-15
Kałdonek Tadeusz 2 550 960 0,72 (0,72) 2 550 960 0,72 (0,72) 2008-05-15
Kałdonek Tadeusz 2 550 960 0,00 2 550 960 0,00 2008-05-15
Bank Austria Creditanstalt AG 0 (-16 000 000) 0,00 (-9,99) 0 (-16 000 000) 0,00 (-9,99) 2008-04-04
Bank Austria Creditanstalt AG 16 000 000 9,99 16 000 000 9,99 2008-04-01
Radziwiłł Maciej 26 875 280 20,65 26 875 280 20,65 2006-08-16
Comsa SAU 81 065 510 62,30 (11,67) 81 065 510 62,30 (11,67) 2006-08-16
Comsa SAU 81 065 510 50,63 (15,71) 81 065 510 50,63 (15,71) 2006-08-16
Comsa SAU 81 065 510 34,92 81 065 510 34,92 2006-08-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2016-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2014-12-12 Split 8:1
2009-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2009-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.