2,2800 zł
1,33% 0,0300 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Komunikaty spółki - TRAKCJA

Zawarcie szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. wraz z projektami uchwał
Informacja o powołaniu członków Zarządu na nową kadencję
Informacja o zawarciu aneksu do umowy z PKP PLK S.A.
Wyniki finansowe
Wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Znaczne pakiety akcji
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. wraz z projektami uchwał
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
TRAKCJA 0,00% 2,25
2021-06-18 09:26:35

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I września 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.