2,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Komunikaty spółki - TRAKCJA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza
Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
Korekta w zakresie tytułu raportu nr 19/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
Wyniki finansowe
Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
Informacja o zawarciu umowy – w sektorze budowy mostów
Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Dojście do skutku emisji obligacji serii F i G i dokonanie ich przydziału
Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r.
Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
Ustalenie warunków Emisji Obligacji Serii F i Serii G zamiennych na akcje serii D
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.