2,3300 zł
5,43% 0,1200 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Komunikaty spółki - TRAKCJA

Wyniki finansowe
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. wraz z projektami uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 10 września 2021 roku
Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki przez akcjonariusza Spółki
Wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Informacja o rezygnacji Członka Zarządu
Informacja o zawarciu aneksu do umowy
Wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę Trakcja
Informacja o otrzymaniu oświadczenia od Członka Zarządu
Trakcja Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja S.A.
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
TRAKCJA 5,43% 2,33
2021-09-17 17:04:53

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.