1,7800 zł
3,49% 0,0600 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Komunikaty spółki - TRAKCJA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
Oddalenie przez sąd wniosku złożonego przez spółkę Impression sp. z o.o. dotyczącego Trakcja PRKiI S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B Spółki
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze
Znaczne pakiety akcji
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.
Znaczne pakiety akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.