1,6420 zł
0,12% 0,0020 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Komunikaty spółki - TRAKCJA

Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu
Informacja o rezygnacji członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. wraz z projektami uchwał
Informacja o rezygnacji członków Rady Nadzorczej
Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. i Grupy Trakcja za I półrocze 2022 roku
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 roku
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce – uzupełnienie
Dokonanie aktualizacji budżetu kontraktu spółki zależnej Torprojekt sp. z o.o. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz nowego tekstu jednolitego statutu Spółki
Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku
Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania długoterminowego
TRAKCJA 0,12% 1,64
2022-09-27 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

  • NWZA ws. zmian statutu, zmiany wysokości wynagrodzeń członków RN oraz zmian w składzie RN.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.