5,0000 zł
0,40% 0,0200 zł
Toya SA (TOA)

Komunikaty spółki - TOYA

Zgłoszenie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2019
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 26 czerwca 2019 r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez Akcjonariusza, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r.
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
Wyniki finansowe
KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TOYA S.A
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018
Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.
Zawiadomienie akcjonariusza TOYA S.A. o wyniku przeprowadzonej procedury przyspieszonej budowy księgi popytu.
Zawiadomienie akcjonariusza TOYA S.A. o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.