8,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Toya SA (TOA)

Komunikaty spółki - TOYA

Wypłata dywidendy
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021r.
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
Wyniki finansowe
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A
Wyniki finansowe
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach w pierwszym kwartale 2021r.
Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
TOYA 0,00% 8,36
2021-07-30 17:00:00

Kalendarium

  • Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.