4,8000 zł
2,56% 0,1200 zł
Toya SA (TOA)

Akcjonariat - TOYA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 360 202 684,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 75 042 226 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56 071 261
Liczba głosów na WZA: 75 042 226 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,72%
Kapitał akcyjny: 7 504 222,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56 071 261
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,72%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,28%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
porozumienie akcjonariuszy Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 31 874 171 (42,48%) 31 874 171 (42,48%) 2018-06-08 ERP, BMI, PLJ, AGS, BDL, TRI, HWE, INT
Koprowski Tomasz 11 866 684 (15,81%) 11 866 684 (15,81%) 2018-08-30 -
Rockbridge TFI SA ZWZ 7 714 594 (10,28%) 7 714 594 (10,28%) 2019-06-26 CMP, ELZ, IZS, RLP, MLS, TIM, 1AT, PTW, LSI, VIN, TOW, CHP, BLO, B24, OPN, GOP, LRQ, ATG
Generali OFE portfel 4 615 812 (6,15%) 4 615 812 (6,15%) 2018-12-31 NVS, CMP, ARR, ATP, CLN, OPN, PEP, ENT, INK, OVO, ENE, MAB

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 600 000
0,00
10,00 0,00 600 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-09
seria B 55 738
0,00
10,00 0,00 655 738
6 557 380,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 188 947
0,00
0,10 0,00 75 213 589
7 521 358,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-10
2013-01-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 183 897
0,00
0,10 0,00 78 330 841
7 833 084,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-09
2015-07-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 4 940 734
0,00
0,10 0,00 78 146 944
7 814 694,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-23
split 1:100 2010-12-07 0
0,00
0,10 0,00 65 573 800
6 557 380,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2011-02-08 9 263 000
0,00
0,10 0,00 74 836 800
7 483 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-09
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-02-08 2 243 430
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska 2012-03-27 187 842
18 784,20
0,10 0,10 75 024 642
7 502 464,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-18
2012-06-14
seria F - oferta menedżerska 2013-02-18 188 786
18 878,60
0,10 0,10 75 402 375
7 540 237,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-17
seria G - oferta menedżerska 2014-03-27 133 835
13 383,50
0,10 0,10 75 536 210
7 553 621,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2014-09-11 2 330 000
0,00
0,10 0,00 73 206 210
7 320 621,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-02-27 -3 288 615
0,00
0,10 0,00 75 042 226
7 504 222,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-09
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2018-02-27 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA 7 711 798 10,28 7 711 798 10,28 2018-12-11
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 751 138 (5 371 485) 7,66 (7,15) 5 751 138 (5 371 485) 7,66 (7,15) 2018-12-04
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 379 653 (-7 426 653) 0,51 (-9,89) 379 653 (-7 426 653) 0,51 (-9,89) 2018-12-04
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 806 306 (209 793) 10,40 (0,70) 7 806 306 (209 793) 10,40 (0,70) 2018-07-04
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 45 078 595 (-15 118 963) 60,07 (-16,78) 45 078 595 (-15 118 963) 60,07 (-20,15) 2018-06-08
Koprowski Tomasz 14 266 684 (-2 061 216) 19,01 (-2,80) 14 266 684 (-2 061 216) 19,01 (-2,80) 2018-06-08
Toya SA 0 (-3 288 615) 0,00 (-4,20) 0 (-3 288 615) 0,00 (-4,20) 2018-04-09
Toya SA 3 288 615 4,20 3 288 615 4,20 2017-09-27
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 60 197 558 (852 279) 76,85 (1,09) 60 197 558 (852 279) 80,22 (1,14) 2017-09-27
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 59 345 279 75,76 (-3,32) 59 345 279 79,08 2017-09-27
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 59 345 279 (-2 040 673) 79,08 (0,72) 59 345 279 (-2 040 673) 79,08 (0,72) 2017-09-27
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 7 596 513 (3) 9,70 7 596 513 9,70 (-0,42) 2017-06-29
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 7 596 510 9,70 (-0,42) 7 596 513 10,12 2017-06-29
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 7 596 510 (276 965) 10,12 (0,78) 7 596 513 (276 968) 10,12 (0,78) 2017-06-29
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 7 319 545 (613 955) 9,34 (0,78) 7 319 545 (613 955) 9,34 (0,78) 2017-01-12
Generali OFE portfel 5 000 000 6,38 5 000 000 6,38 (-0,28) 2016-12-31
Generali OFE portfel 5 000 000 6,38 (-0,28) 5 000 000 6,66 2016-12-31
Generali OFE portfel 5 000 000 (-1 038 147) 6,66 (-1,34) 5 000 000 (-1 038 147) 6,66 (-1,34) 2016-12-31
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 705 590 8,56 6 705 590 8,56 2016-09-09
Wojciechowski Piotr 3 220 665 (-1 824 213) 4,11 (-2,58) 3 220 665 (-1 824 213) 4,11 (-2,58) 2016-08-19
Ogółem 78 330 841 (183 897) 0 78 330 841 (183 897) 0 2015-07-03
Ogółem 78 146 944 (2 744 569) 0 78 146 944 (2 744 569) 0 2014-12-23
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 61 385 952 78,36 (-0,01) 61 385 952 78,36 (-3,44) 2014-10-16
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 61 385 952 78,37 (-0,18) 61 385 952 81,80 (3,25) 2014-10-16
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 61 385 952 (463 273) 78,55 (-2,24) 61 385 952 (463 273) 78,55 (-2,24) 2014-10-16
porozumienie akcjonariuszy Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 60 922 679 80,79 (0,79) 60 922 679 80,79 (0,79) 2014-01-06
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 60 922 679 80,00 (2,05) 60 922 679 80,00 (2,05) 2014-01-06
porozumienie akcjonariuszy Tomasz Koprowski, Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan 60 922 679 (-5 626 450) 77,95 (-10,30) 60 922 679 (-5 626 450) 77,95 (-10,30) 2014-01-06
porozumienie akcjonariuszy Wioleta Koprowska, Jan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan, Piotr Wojciechowski, Elzbieta Wojciechowska 66 549 129 88,25 66 549 129 88,25 2013-09-25
Ogółem 75 402 375 (188 786) 0 75 402 375 (188 786) 0 2013-04-17
Ogółem 75 213 589 (188 947) 0 75 213 589 (188 947) 0 2012-09-10
Mondalski Piotr 88 560 0,11 88 560 0,11 2012-08-29
Mondalski Piotr 88 560 (87 560) 0,11 (0,11) 88 560 (87 560) 0,11 (0,11) 2012-08-29
Maciąg Grzegorz 51 141 0,06 51 141 0,06 2012-08-29
Maciąg Grzegorz 51 141 0,06 51 141 0,06 2012-08-29
Ogółem 75 024 642 (187 842) 0 75 024 642 (187 842) 0 2012-05-18
Mondalski Piotr 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-05-15
Mondalski Piotr 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-05-15
Ogółem 74 836 800 (9 263 000) 0 74 836 800 (9 263 000) 0 2011-08-12
Generali OFE 6 038 147 8,00 6 038 147 8,00 2011-08-10
Generali OFE 6 038 147 (1 238 147) 8,00 (1,59) 6 038 147 (1 238 147) 8,00 (1,59) 2011-08-10
Generali OFE w tym : 4800000 PDA 4 800 000 (-1 238 147) 6,41 (-1,31) 4 800 000 (-1 238 147) 6,41 (-1,31) 2011-08-10
Generali OFE 6 038 147 (1 238 147) 7,72 (1,73) 6 038 147 (1 238 147) 7,72 (1,73) 2011-08-10
Generali OFE 4 800 000 (-1 238 147) 5,99 (-1,71) 4 800 000 (-1 238 147) 5,99 (-1,71) 2011-08-10
Generali OFE 6 038 147 (1 238 147) 7,70 (1,29) 6 038 147 (1 238 147) 7,70 (1,29) 2011-08-10
Generali OFE 4 800 000 6,41 (0,02) 4 800 000 6,41 (0,02) 2011-08-10
Generali OFE 4 800 000 6,39 (0,01) 4 800 000 6,39 (0,01) 2011-08-10
Generali OFE 4 800 000 6,38 (0,02) 4 800 000 6,38 (0,02) 2011-08-10
Generali OFE 4 800 000 6,36 4 800 000 6,36 2011-08-10
Wojciechowski Piotr 5 044 878 6,69 (0,70) 5 044 878 6,69 (0,70) 2011-08-09
Wojciechowski Piotr 5 044 878 (-594 422) 5,99 (-1,54) 5 044 878 (-594 422) 5,99 (-1,54) 2011-08-09
Wojciechowski Piotr wraz z Elżbietą Wojciechowską 5 639 300 (581 572) 7,53 (0,78) 5 639 300 (581 572) 7,53 (0,78) 2011-08-09
Wojciechowski Piotr 5 057 728 6,75 (0,01) 5 057 728 6,75 (0,01) 2011-08-09
Wojciechowski Piotr 5 057 728 6,74 (0,02) 5 057 728 6,74 (0,02) 2011-08-09
Wojciechowski Piotr 5 057 728 6,72 (0,02) 5 057 728 6,72 (0,02) 2011-08-09
Wojciechowski Piotr 5 057 728 (-581 572) 6,70 (-1,89) 5 057 728 (-581 572) 6,70 (-1,89) 2011-08-09
Szmidt Jan wraz z Beatą Szmidt 31 409 900 (3 239 253) 41,97 (4,33) 31 409 900 (3 239 253) 41,97 (4,33) 2011-08-09
Szmidt Jan 28 170 647 37,64 (0,10) 28 170 647 37,64 (0,10) 2011-08-09
Szmidt Jan 28 170 647 37,54 (0,09) 28 170 647 37,54 (0,09) 2011-08-09
Szmidt Jan 28 170 647 37,45 (0,09) 28 170 647 37,45 (0,09) 2011-08-09
Szmidt Jan 28 170 647 37,36 (0,37) 28 170 647 37,36 (0,37) 2011-08-09
Szmidt Jan 28 170 647 (-3 239 253) 36,99 (-10,91) 28 170 647 (-3 239 253) 36,99 (-10,91) 2011-08-09
Szałagan Romuald wraz z Beatą Szałagan 12 196 700 (1 257 826) 16,29 (1,68) 12 196 700 (1 257 826) 16,29 (1,68) 2011-08-09
Szałagan Romuald 10 938 874 14,61 (0,03) 10 938 874 14,61 (0,03) 2011-08-09
Szałagan Romuald 10 938 874 14,58 (0,04) 10 938 874 14,58 (0,04) 2011-08-09
Szałagan Romuald 10 938 874 14,54 (0,04) 10 938 874 14,54 (0,04) 2011-08-09
Szałagan Romuald 10 938 874 14,50 (0,50) 10 938 874 14,50 (0,50) 2011-08-09
Szałagan Romuald 10 938 874 (-1 257 826) 14,00 (-4,60) 10 938 874 (-1 257 826) 14,00 (-4,60) 2011-08-09
Koprowski Tomasz wraz z Wiolettą Koprowską 16 327 900 (1 683 870) 21,81 (2,25) 16 327 900 (1 683 870) 21,81 (2,25) 2011-08-09
Koprowski Tomasz 14 644 030 19,56 (0,05) 14 644 030 19,56 (0,05) 2011-08-09
Koprowski Tomasz 14 644 030 19,51 (0,05) 14 644 030 19,51 (0,05) 2011-08-09
Koprowski Tomasz 14 644 030 19,46 (0,04) 14 644 030 19,46 (0,04) 2011-08-09
Koprowski Tomasz 14 644 030 19,42 (0,42) 14 644 030 19,42 (0,42) 2011-08-09
Koprowski Tomasz 14 644 030 (-1 683 870) 19,00 (-5,89) 14 644 030 (-1 683 870) 19,00 (-5,89) 2011-08-09
Ogółem 65 573 800 0 65 573 800 0 2011-08-02
Wojciechowski Piotr 5 639 300 8,59 (1,06) 5 639 300 8,59 (1,06) 2011-07-14
Wojciechowski Piotr 5 639 300 7,53 5 639 300 7,53 2011-07-14
Szmidt Jan 31 409 900 47,90 (5,93) 31 409 900 47,90 (5,93) 2011-07-14
Szmidt Jan 31 409 900 41,97 31 409 900 41,97 2011-07-14
Szałagan Romuald 12 196 700 18,60 (2,31) 12 196 700 18,60 (2,31) 2011-07-14
Szałagan Romuald 12 196 700 16,29 12 196 700 16,29 2011-07-14
Koprowski Tomasz 16 327 900 24,89 (3,08) 16 327 900 24,89 (3,08) 2011-07-14
Koprowski Tomasz 16 327 900 21,81 16 327 900 21,81 2011-07-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2018-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2016-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2014-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2014-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2013-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2013-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.