0,7200 zł
2,86% 0,0200 zł
Skyline Investment SA (SKL)

Akcjonariat - SKYLINE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 16 791 120 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 23 321 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 054 129
Liczba głosów na WZA: 23 321 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,42%
Kapitał akcyjny: 23 321 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 064 129
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,58%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Venta Invest sp. z o.o. 5 884 500 (25,23%) 5 884 500 (25,23%) 2020-09-24 -
Express Service sp. z o.o. 4 008 000 (17,19%) 4 008 000 (17,19%) 2020-08-12 -
Halaba Sławomir ZWZ 3 133 333 (13,44%) 3 133 333 (13,44%) 2020-08-31 -
Rey Jerzy 2 426 295 (10,40%) 2 426 295 (10,40%) 2017-04-21 -
Kawecki Bartłomiej 1 500 000 (6,43%) 1 500 000 (6,43%) 2018-06-28 -
Rey Maciej wraz z żoną, ZWZ 1 100 000 (4,72%) 1 110 000 (4,76%) 2018-10-11 -
Skyline Investment SA 2 001 (0,01%) 2 001 (0,01%) 2017-05-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - zaoferowane Nowoczesne Technologie Informatyczne sp. z o.o. aport - urządzeń technicznych, środków transportu,wartości niematerialnych i prawnych 229 540
2 295 400,00
10,00 10,00 239 540
2 395 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08

2008-04-04
seria C 1 000
10 000,00
10,00 10,00 240 540
2 405 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08

2008-04-04
seria A - akcje założycielskie 1997-12-12 10 000
100 000,00
10,00 10,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
1997-12-18
2008-04-04
seria D - subskrypcja prywatna 2006-09-19 409 460
4 094 600,00
10,00 10,00 650 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2006-11-02
2008-04-04
seria E - Jerzy Rey 2007-01-24 150 000
1 500 000,00
10,00 10,00 800 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2007-03-01
2008-04-04
split 1:10 2007-07-25 0
0,00
1,00 0,00 8 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2007-08-24
seria F- subskrypcja publiczna 2007-07-25 2 000 000
18 000 000,00
1,00 9,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2008-03-21
2008-04-04
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-29 11 800 000
0,00
1,00 0,00 21 800 000
21 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-21
seria H - subskrypcja prywatna 2018-05-09 1 521 000
0,00
1,00 0,00 23 321 000
23 321 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OPS Invest SA 874 167 3,75 (0,75) 874 167 3,75 (0,75) 2020-09-24
OPS Invest SA 874 167 (-5 884 500) 3,00 (-25,98) 874 167 (-5 884 500) 3,00 (-25,98) 2020-09-24
DeForce Investment Ltd. 0 0,00 0 0,00 2020-08-12
DeForce Investment Ltd. 0 (-4 008 000) 0,00 (-17,19) 0 (-4 008 000) 0,00 (-17,19) 2020-08-12
Petrykowski Janusz 0 (-2 725 000) 0,00 (-12,50) 0 (-2 725 000) 0,00 (-12,50) 2019-08-02
OPS Invest SA 6 758 667 (-408 833) 28,98 (-3,90) 6 758 667 (-408 833) 28,98 (-3,90) 2019-08-02
DeForce Investment Ltd. 4 008 000 17,19 4 008 000 17,19 2019-08-02
Halaba Sławomir 2 933 333 (833 333) 12,58 (2,95) 2 933 333 (833 333) 0,01 (-9,62) 2018-10-08
Szczygieł Krzysztof ZWZ 926 780 (1) 4,25 (-5,01) 926 780 (1) 4,25 (-5,67) 2018-06-28
Karpiński Łukasz ZWZ 922 140 4,23 922 140 4,23 2018-06-28
Halaba Sławomir ZWZ 2 100 000 9,63 (0,63) 2 100 000 9,63 (0,62) 2018-06-28
Halaba Sławomir ZWZ 2 100 000 (415 251) 9,00 (1,27) 2 100 000 (415 251) 9,01 (1,28) 2018-06-28
Halaba Sławomir NWZ 1 684 749 (40 000) 7,73 (-8,72) 1 684 749 (40 000) 7,73 (-8,79) 2018-05-09
Petrykowski Janusz 2 725 000 12,50 (0,82) 2 725 000 12,50 (0,81) 2017-06-30
Petrykowski Janusz 2 725 000 11,68 2 725 000 11,69 2017-06-30
OPS Invest SA 7 167 500 32,88 (2,15) 7 167 500 32,88 (2,14) 2017-06-30
OPS Invest SA 7 167 500 (-4 632 500) 30,73 (-23,40) 7 167 500 (-4 632 500) 30,74 (-23,49) 2017-06-30
Skyline Investment SA 2 001 0,01 2 001 0,01 2017-05-23
Skyline Investment SA 2 001 (-40 000) 0,01 (-0,41) 2 001 (-40 000) 0,01 (-0,43) 2017-05-23
Rey Jerzy 2 426 295 (-71 356) 11,13 (-13,84) 2 426 295 (-71 356) 11,15 (-15,61) 2017-04-21
OPS Invest SA 11 800 000 54,13 11 800 000 54,23 2017-04-21
Ogółem 21 800 000 (11 800 000) 0 21 800 000 (11 800 000) 0 2017-04-21
Skyline Investment SA 42 001 0,42 (0,23) 42 001 0,44 (0,25) 2017-04-05
Skyline Investment SA 42 001 (-357 998) 0,19 (-3,81) 42 001 (-357 998) 0,19 (-4,02) 2017-04-05
Halaba Sławomir 1 644 749 16,45 (8,91) 1 644 749 16,52 (8,96) 2017-04-05
Halaba Sławomir 1 644 749 (357 998) 7,54 (-5,33) 1 644 749 (357 998) 7,56 (-5,84) 2017-04-05
Maj Paweł 484 277 4,84 (2,62) 484 277 5,04 (2,81) 2017-02-06
Maj Paweł 484 277 2,22 (0,22) 484 277 2,23 (0,23) 2017-02-06
Maj Paweł 484 277 (-67 723) 2,00 (-4,90) 484 277 (-67 723) 2,00 (-4,90) 2017-02-06
Skyline Investment SA 399 999 (-100 000) 4,00 (-1,00) 399 999 (-100 000) 4,21 (-1,15) 2017-01-25
Halaba Sławomir 1 286 751 (282 668) 12,87 (2,83) 1 286 751 (282 668) 13,40 (2,64) 2017-01-25
Skyline Investment SA 499 999 (-166 668) 5,00 (-1,66) 499 999 (-166 668) 5,36 (-1,30) 2016-11-24
Halaba Sławomir 1 004 083 10,04 1 004 083 10,76 2016-10-10
Rey Maciej wraz z żoną, ZWZ 1 450 000 14,50 (7,85) 1 450 000 15,54 (8,88) 2016-06-23
Rey Maciej wraz z żoną, ZWZ 1 450 000 6,65 (0,43) 1 450 000 6,66 (0,44) 2016-06-23
Rey Maciej wraz z żoną, ZWZ 1 450 000 (281 774) 6,22 (-5,46) 1 450 000 (281 774) 6,22 (-5,46) 2016-06-23
Caspar Asset Management SA 468 885 (-64 430) 4,68 (-0,65) 468 885 (-64 430) 5,02 (-0,31) 2015-01-14
Szczygieł Krzysztof wraz z żoną 926 779 9,26 (5,01) 926 779 9,92 (5,66) 2014-04-02
Szczygieł Krzysztof wraz z żoną 926 779 (-83 849) 4,25 (-5,85) 926 779 (-83 849) 4,26 (-5,84) 2014-04-02
Rey Jerzy 2 497 651 (11 173) 24,97 (0,11) 2 497 651 (11 173) 26,76 (0,12) 2014-04-02
Rey Jerzy 2 486 478 24,86 (13,45) 2 486 478 26,64 (15,21) 2014-04-02
Rey Jerzy 2 486 478 (-236 133) 11,41 (-15,81) 2 486 478 (-236 133) 11,43 (-15,79) 2014-04-02
Skyline Investment SA 666 667 6,66 666 667 6,66 2014-03-27
Caspar Asset Management SA 533 315 5,33 533 315 5,33 2012-01-18
Rodak Jacek 46 500 (-3 500) 0,46 (-0,04) 46 500 (-3 500) 0,46 (-0,04) 2010-10-25
Lasocki Przemysław 138 293 1,00 (-0,38) 138 293 1,00 (-0,38) 2010-06-22
Ipopema TFI SA 471 586 (-44 786) 4,71 (-0,45) 471 586 (-44 786) 4,71 (-0,45) 2010-05-26
Ipopema TFI SA 516 372 5,16 516 372 5,16 2010-05-11
Szczygieł Krzysztof wraz z żoną 1 010 628 10,10 1 010 628 10,10 2010-03-31
Szczygieł Krzysztof wraz z żoną 1 010 628 (-26 306) 10,10 (-0,26) 1 010 628 (-26 306) 10,10 (-0,26) 2010-03-31
Rey Maciej wraz z żoną 1 168 226 (-234 211) 11,68 (-2,34) 1 168 226 (-234 211) 11,68 (-2,34) 2010-03-31
Szczygieł Krzysztof wraz z żoną 1 036 934 (-3 066) 10,36 (-2,64) 1 036 934 (-3 066) 10,36 (-2,64) 2009-12-31
Rey Maciej wraz z żoną 1 402 437 (-2 563) 14,02 (-0,03) 1 402 437 (-2 563) 14,02 (-0,03) 2009-12-31
Witkowski Witold wraz z żoną 0 (-187) 0,00 0 (-187) 0,00 2009-11-13
Tomczyk Jarosław 65 000 0,00 (-0,65) 65 000 0,00 (-0,65) 2009-03-31
Rey Łukasz 700 000 7,00 (3,79) 700 000 7,00 (3,78) 2008-09-30
Rey Łukasz 700 000 (150 000) 3,21 (-2,29) 700 000 (150 000) 3,22 (-2,28) 2008-09-30
Witkowski Witold wraz z żoną 187 0,00 187 0,00 2008-08-14
Rey Jerzy 2 722 611 (-525 245) 27,22 (-5,25) 2 722 611 (-525 245) 27,22 (-5,25) 2008-08-14
Rey Łukasz 550 000 (24 645) 5,50 (0,25) 550 000 (24 645) 5,50 (0,25) 2008-06-30
Rey Łukasz 525 355 5,25 525 355 5,25 2008-05-19
Rey Jerzy wraz z synem Łukaszem Reyem 3 247 856 (525 355) 32,47 (5,25) 3 247 856 (525 355) 32,47 (5,25) 2008-05-19
Rey Jerzy 2 722 501 27,22 2 722 501 27,22 2008-05-19
Rey Jerzy 2 722 501 (-575 355) 27,22 (-5,75) 2 722 501 (-575 355) 27,22 (-5,75) 2008-05-19
Tomczyk Jarosław 65 000 0,65 65 000 0,65 2008-05-15
Rodak Jacek 50 000 0,50 50 000 0,50 2008-05-15
Rey Maciej wraz z żoną 1 405 000 (-675 000) 14,05 (-11,95) 1 405 000 (-675 000) 14,05 (-11,95) 2008-05-15
Rey Jerzy wraz z synem Łukaszem Reyem 3 297 856 (92 488) 32,97 (0,92) 3 297 856 (92 488) 32,97 (0,92) 2008-05-15
Lasocki Przemysław 138 293 1,38 138 293 1,38 2008-05-15
Rey Jerzy wraz z synem Łukaszem Reyem 3 205 368 (82 868) 32,05 (-6,98) 3 205 368 (82 868) 32,05 (-6,98) 2008-04-07
Ogółem 10 000 000 (2 000 000) 0 10 000 000 (2 000 000) 0 2008-03-18
Szczygieł Krzysztof 1 040 000 13,00 (2,60) 1 040 000 13,00 (2,60) 2007-08-24
Szczygieł Krzysztof 1 040 000 10,40 (0,40) 1 040 000 10,40 (0,40) 2007-08-24
Szczygieł Krzysztof wraz z żoną 1 040 000 10,00 1 040 000 10,00 2007-08-24
Rey Maciej 2 080 000 26,00 (5,20) 2 080 000 26,00 (5,20) 2007-08-24
Rey Maciej 2 080 000 20,80 2 080 000 20,80 2007-08-24
Rey Jerzy wraz z synem Łukaszem Reyem 3 122 500 39,03 (7,81) 3 122 500 39,03 (7,81) 2007-08-24
Rey Jerzy wraz z synem Łukaszem Reyem 3 122 500 31,22 3 122 500 31,22 2007-08-24
Ogółem 8 000 000 0 8 000 000 0 2007-08-24
Maj Paweł 552 000 6,90 (1,39) 552 000 6,90 (1,39) 2007-08-24
Maj Paweł 552 000 5,51 552 000 5,51 2007-08-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.