0,6900 zł
0,00% 0,0000 zł
Skyline Investment SA (SKL)

Komunikaty spółki - SKYLINE

Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A .
Sprzedaż akcji Spółki Zależnej Emitenta
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule RB 1/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. na dzień 20 lutego 2020
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lutego 2020 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.
Wyniki finansowe
Zawiadomienie w sprawie zmiany posiadanego udziału w Spółce.
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej.
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji.
Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 4 lipca 2019 r
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.