0,7200 zł
2,86% 0,0200 zł
Skyline Investment SA (SKL)

Komunikaty spółki - SKYLINE

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki publicznej.
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w Spółce publicznej.
Informacja o zmianie adresu Emitenta
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania sprawozdania półrocznego za I półrocze 2020r.
Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie ESPI 21/2020 dotyczącym wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w załącznikach RB nr 16/2020 – Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.