0,6500 zł
-3,85% -0,0260 zł
Sfinks Polska SA (SFS)

Komunikaty spółki - SFINKS

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 rok
Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aktualizacja informacji na temat otrzymania pomocy publicznej przez Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku
Aktualizacja informacji nt. jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Aktualizacja informacji nt. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
Otrzymanie z ARP S.A. decyzji o udzieleniu pomocy
Aktualizacja informacji nt. publikacji raportów rocznych za 2020 rok
Temat: Informacja nt. publikacji raportów rocznych za 2020 rok
Informacja nt. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 r. dot. zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz serii M Sfinks Polska S.A.
SFINKS -3,85% 0,65
2021-05-04 17:00:29

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia w trybie art. 397 k.s.h.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.