1,0750 zł
2,87% 0,0300 zł
Sfinks Polska SA (SFS)

Akcjonariat - SFINKS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 40 786 633,05 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 37 941 054 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 991 686
Liczba głosów na WZA: 37 941 054 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,06%
Kapitał akcyjny: 37 941 054,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 991 686
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 78,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cacek Mateusz 4 621 373 (12,18%) 4 621 373 (12,18%) 2023-01-27 -
Marzec Michalina 3 370 313 (8,88%) 3 370 313 (8,88%) 2020-10-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 391
8 822 525
8 822 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-14

realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 649
8 831 799
8 831 799,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-19

realizacja oferty menedżerskiej seria G 47 234
8 879 033
8 879 033,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-20

realizacja oferty menedżerskiej seria G 6 662
8 885 695
8 885 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-21

realizacja oferty menedżerskiej seria G 12 329
8 898 024
8 898 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-25

realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 706
8 900 730
8 900 730,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-26

realizacja oferty menedżerskiej seria G 25 806
8 926 536
8 926 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-02

realizacja oferty menedżerskiej seria G 47 568
8 974 104
8 974 104,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-03

realizacja oferty menedżerskiej seria G 156 596
9 130 700
9 130 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-04

realizacja oferty menedżerskiej seria G 5 625
8 828 150
8 828 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 224
9 137 924
9 137 924,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05

realizacja oferty menedżerskiej seria G 14 731
8 819 134
8 819 134,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-13

realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 433 332
1,00 31 099 512
31 099 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 413 338
1,00 30 666 180
30 666 180,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-30
2017-01-27
konwersja obligacji zamiennych seria L 236 842
1,00 26 752 842
26 752 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-14
2013-12-30
konwersja obligacji zamiennych seria L 2 200 000
1,00 26 516 000
26 516 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 353
9 139 277
9 139 277,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-23

realizacja oferty menedżerskiej seria G 141 674
1,00 9 280 951
9 280 951,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-07
realizacja oferty menedżerskiej seria G 16 175
8 797 126
8 797 126,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-08

realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 277
8 804 403
8 804 403,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-11

seria A - akcje założycielskie 1999-08-16 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
1999-09-03
2006-06-08
seria C - Tomasz Morawski aport: lampy w postaci zdobionych tykw 2000-04-26 306 600
306 600,00
1,00 1,00 3 367 402
3 367 402,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria B - Tomasz Morawski aport: przedsiębiorstwo SFINKS Tomasz Murawski 2000-04-26 2 960 802
2 960 802,00
1,00 1,00 3 060 802
3 060 802,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria D - Tomasz Morawski aport: prawa z umów franchisingowych 2000-04-26 2 951 022
2 951 022,00
1,00 1,00 6 318 424
6 318 424,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria E - Tomasz Morawski 2002-09-20 2 462 527
11 500 001,09
1,00 4,67 8 780 951
8 780 951,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2003-04-17
2006-06-08
seria F - subskrypcja publiczna odmowa rejestracji w KRS, 28.05.2007 r. wycofanie PDA z obrotu 2006-03-29 500 000
14 000 000,00
1,00 28,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23

seria G - oferta menedżerska posiadacze PDA serii F 2006-09-21 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prawo poboru 1,654814205:1 2009-07-16 5 608 455
59 113 115,70
1,00 10,54 14 889 406
14 889 406,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-25
2010-04-01
2010-05-04
seria J - prawo poboru 1:1 2011-03-14 7 216 220
40 771 643,00
1,00 5,65 22 105 626
22 105 626,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-27
seria I - subskrypcja prywatna 2011-03-14 7 400 000
41 810 000,00
1,00 5,65
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2012-06-29 35 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2013-03-19 2 210 374
1,00 24 316 000
24 316 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-30
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-12-20 2 550 000
2 550 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2015-11-18 3 500 000
12 950 000,00
1,00 3,70 30 252 842
30 252 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-09
2016-08-22
seria O - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-30 1 118 340
4 137 858,00
1,00 3,70
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna odstąpienie od emisji 2018-10-10 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2019-01-09 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2019-04-29 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A2 2019-10-15 1 100 000
1 100 000,00
1,00 1,00 32 199 512
32 199 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-10
seria P - subskrypcja prywatna 2020-01-24 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2021-06-30 7 000 000
14 000 000,00
1,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2022-06-30 5 741 542
1,00 37 941 054
37 941 054,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cacek Mateusz 3 853 332 (-100 000) 10,15 (-0,26) 3 853 332 (-100 000) 10,15 (-0,26) 2022-09-20
Cacek Mateusz 3 953 332 10,41 3 953 332 10,41 2022-09-20
Cacek Mateusz 3 953 332 10,41 (-1,86) 3 953 332 10,41 (-1,86) 2022-09-20
Krawiec-Rzeszotek Mariola bezpośrednio, wraz z Andrzejem Rzeszotek, ZWZ 1 715 066 (-81 080) 4,51 (-1,07) 1 715 066 (-81 080) 4,51 (-1,07) 2022-06-30
Preston Marcus poprzez Fundusz Deinwestycyjny sp. z o.o. 1 609 976 4,24 1 609 976 4,24 2022-06-10
Cacek Mateusz ZWZ 3 953 332 12,27 (1,86) 3 953 332 12,27 (1,86) 2021-06-30
Cacek Mateusz ZWZ 3 953 332 (100 000) 10,41 (-1,56) 3 953 332 (100 000) 10,41 (-1,56) 2021-06-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 788 429 (-1 082 242) 2,45 (-3,57) 788 429 (-1 082 242) 2,45 (-3,57) 2021-02-12
Cacek Mateusz 3 853 332 (1 653 332) 11,97 (5,14) 3 853 332 (1 653 332) 11,97 (5,14) 2020-12-14
Marzec Michalina 3 370 313 10,46 (1,58) 3 370 313 10,46 (1,58) 2020-10-30
Marzec Michalina 3 370 313 8,88 3 370 313 8,88 2020-10-30
Cacek Sylwester 16 045 (-5 545 645) 0,05 (-17,22) 16 045 (-5 545 645) 0,05 (-17,22) 2020-10-30
Cacek Mateusz 2 200 000 (-433 332) 6,83 (-1,35) 2 200 000 (-433 332) 6,83 (-1,35) 2020-10-30
Cacek Mateusz 2 633 332 8,18 2 633 332 8,18 2020-10-30
Krawiec-Rzeszotek Mariola bezpośrednio, wraz z Andrzejem Rzeszotek 1 796 146 5,58 (0,01) 1 796 146 5,58 (0,01) 2019-12-31
Krawiec-Rzeszotek Mariola bezpośrednio, wraz z Andrzejem Rzeszotek 1 796 146 5,57 1 796 146 5,57 2019-12-31
Dziubłowski, Robert Artur 21 858 (-6 601 471) 0,07 (-21,23) 21 858 (-6 601 471) 0,07 (-21,23) 2019-08-22
Dziubłowski, Robert Artur bezpośrednio, w porozumieniu z TOP Consulting SA; Krystyną Leszczyńską, Smart Lease SA, JMM sp. z o.o., Top Growth Equities Ltd., Howell sp. z o.o. Estates East sp.k.: NWZ 6 623 329 (4 916 013) 21,30 (15,66) 6 623 329 (4 916 013) 21,30 (15,66) 2019-07-30
Cacek Sylwester NWZ 5 561 690 17,27 5 561 690 17,27 2019-07-30
Cacek Sylwester NWZ 5 561 690 17,27 (-0,61) 5 561 690 17,27 (-0,61) 2019-07-30
Cacek Sylwester NWZ 5 561 690 (433 332) 17,88 (-5,31) 5 561 690 (433 332) 17,88 (-5,31) 2019-07-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 870 671 6,02 (0,21) 1 870 671 6,02 (0,21) 2019-06-28
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 870 671 5,81 1 870 671 5,81 2019-06-28
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 870 671 (242 343) 5,81 (0,57) 1 870 671 (242 343) 5,81 (0,57) 2019-06-28
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 628 328 (1 464 615) 5,24 (4,71) 1 628 328 (1 464 615) 5,24 (4,71) 2019-01-10
TFI PZU SA portfele 111 416 0,36 111 416 0,36 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 163 713 0,53 163 713 0,53 2018-06-30
NN OFE 200 000 (-2 608 000) 0,65 (-8,51) 200 000 (-2 608 000) 0,65 (-8,51) 2017-12-21
NN OFE portfel 2 808 000 (1 048 000) 9,16 (3,34) 2 808 000 (1 048 000) 9,16 (3,34) 2016-12-31
NN OFE ZWZ 1 760 000 5,82 (0,08) 1 760 000 5,82 (0,08) 2016-05-31
NN OFE ZWZ 1 760 000 (364 494) 5,74 (0,48) 1 760 000 (364 494) 5,74 (0,48) 2016-05-31
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA; ZWZ 1 707 316 5,64 (0,07) 1 707 316 5,64 (0,07) 2016-05-31
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA; ZWZ 1 707 316 5,57 (0,08) 1 707 316 5,57 (0,08) 2016-05-31
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA; ZWZ 1 707 316 (99 447) 5,49 (-0,57) 1 707 316 (99 447) 5,49 (-0,57) 2016-05-31
Familiar SA SICAV-SIF 1 464 813 (124 339) 4,84 (-0,17) 1 464 813 (124 339) 4,84 (-0,17) 2016-03-31
Familiar SA SICAV-SIF 1 340 474 5,01 (0,58) 1 340 474 5,01 (0,58) 2015-01-02
Familiar SA SICAV-SIF 1 340 474 4,43 1 340 474 4,43 2015-01-02
Altus SA 955 988 (-397 000) 3,60 (-1,50) 955 988 (-397 000) 3,60 (-1,50) 2013-10-25
Altus SA 1 352 988 (-847 012) 5,10 (-3,19) 1 352 988 (-847 012) 5,10 (-3,19) 2013-10-24
NN OFE 1 395 506 5,26 (0,05) 1 395 506 5,26 (0,05) 2013-09-04
NN OFE 1 395 506 5,21 (0,60) 1 395 506 5,21 (0,60) 2013-09-04
NN OFE 1 395 506 (130 000) 4,61 (-0,16) 1 395 506 (130 000) 4,61 (-0,16) 2013-09-04
NN OFE 1 265 506 (-34 494) 4,77 (-1,11) 1 265 506 (-34 494) 4,77 (-1,11) 2013-06-21
Altus SA 2 200 000 (1 094 930) 8,29 (4,29) 2 200 000 (1 094 930) 8,29 (4,29) 2013-06-13
Altus SA 1 105 070 (-5 000) 4,00 (-1,02) 1 105 070 (-5 000) 4,00 (-1,02) 2013-04-09
Altus SA 1 110 070 (-1 007 430) 5,02 (-4,55) 1 110 070 (-1 007 430) 5,02 (-4,55) 2013-04-08
Morawski Tomasz 0 (-1 430 696) 0,00 (-9,60) 0 (-1 430 696) 0,00 (-9,60) 2013-01-18
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 6,06 (0,05) 1 607 869 6,06 (0,05) 2013-01-18
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 6,01 (0,70) 1 607 869 6,01 (0,70) 2013-01-18
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 5,31 (-1,96) 1 607 869 5,31 (-1,96) 2013-01-18
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 7,27 (0,66) 1 607 869 7,27 (0,66) 2013-01-18
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 607 869 (510 696) 6,61 (1,65) 1 607 869 (510 696) 6,61 (1,65) 2013-01-18
Dziubłowski, Robert Artur wraz z TOP Consulting SA 1 097 173 4,96 1 097 173 4,96 2013-01-17
OrsNet sp. z o.o. 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,04) 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,04) 2012-12-27
Altus SA 2 117 500 9,57 2 117 500 9,57 2012-12-27
NN OFE 1 300 000 5,88 (0,54) 1 300 000 5,88 (0,54) 2012-06-29
NN OFE 1 300 000 5,34 (0,44) 1 300 000 5,34 (0,44) 2012-06-29
NN OFE 1 300 000 (-187 524) 4,90 (-1,82) 1 300 000 (-187 524) 4,90 (-1,82) 2012-06-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 4,86 (-2,22) 1 565 737 4,86 (-2,22) 2012-06-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 7,08 (0,65) 1 565 737 7,08 (0,65) 2012-06-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 6,43 (0,53) 1 565 737 6,43 (0,53) 2012-06-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,90 (0,05) 1 565 737 5,90 (0,05) 2012-06-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,85 (0,68) 1 565 737 5,85 (0,68) 2012-06-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,17 (0,06) 1 565 737 5,17 (0,06) 2012-06-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 5,11 (0,08) 1 565 737 5,11 (0,08) 2012-06-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 565 737 (-100 000) 5,03 (-2,50) 1 565 737 (-100 000) 5,03 (-2,50) 2012-06-29
OrsNet sp. z o.o. 2 000 000 (-574 286) 9,04 (-8,24) 2 000 000 (-574 286) 9,04 (-8,24) 2012-05-23
Cacek Sylwester 5 128 358 23,19 (2,10) 5 128 358 23,19 (2,10) 2012-03-01
Cacek Sylwester 5 128 358 21,09 (1,75) 5 128 358 21,09 (1,75) 2012-03-01
Cacek Sylwester 5 128 358 19,34 (0,18) 5 128 358 19,34 (0,18) 2012-03-01
Cacek Sylwester 5 128 358 19,16 (2,21) 5 128 358 19,16 (2,21) 2012-03-01
Cacek Sylwester 5 128 358 16,95 (0,23) 5 128 358 16,95 (0,23) 2012-03-01
Cacek Sylwester 5 128 358 16,72 (0,23) 5 128 358 16,72 (0,23) 2012-03-01
Cacek Sylwester 5 128 358 (1 100 000) 16,49 (-1,73) 5 128 358 (1 100 000) 16,49 (-1,73) 2012-03-01
Cacek Sylwester 4 028 358 (-42 831) 18,22 (-0,19) 4 028 358 (-42 831) 18,22 (-0,19) 2012-02-29
AnMar Development sp. z o.o. 1 665 737 (-1 100 000) 7,53 (-4,98) 1 665 737 (-1 100 000) 7,53 (-4,98) 2012-02-03
AnMar Development sp. z o.o. 2 765 737 (700 000) 12,51 (3,17) 2 765 737 (700 000) 12,51 (3,17) 2012-01-04
Cacek Sylwester 4 071 189 (-1 113 029) 18,41 (-5,04) 4 071 189 (-1 113 029) 18,41 (-5,04) 2012-01-02
AnMar Development sp. z o.o. 2 065 737 (-1 100 000) 9,34 (-11,92) 2 065 737 (-1 100 000) 9,34 (-11,92) 2011-12-30
Cacek Sylwester 5 184 218 (4 488 563) 23,45 (18,78) 5 184 218 (4 488 563) 23,45 (18,78) 2011-10-25
OrsNet sp. z o.o. 2 574 286 17,28 (5,64) 2 574 286 17,28 (5,64) 2011-05-16
OrsNet sp. z o.o. 2 574 286 11,64 (-5,64) 2 574 286 11,64 (-5,64) 2011-05-16
Górnicki Dariusz pośrednio przez AnMar Development sp. z o.o. 0 (-3 165 737) 0,00 (-21,26) 0 (-3 165 737) 0,00 (-21,26) 2011-05-16
AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 21,26 (6,94) 3 165 737 21,26 (6,94) 2011-05-16
AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 14,32 3 165 737 14,32 2011-05-16
Morawski Tomasz 1 430 696 9,60 (3,13) 1 430 696 9,60 (3,13) 2011-05-04
Morawski Tomasz 1 430 696 (-20 605) 6,47 (-3,27) 1 430 696 (-20 605) 6,47 (-3,27) 2011-05-04
Cacek Sylwester 695 655 4,67 (1,53) 695 655 4,67 (1,53) 2011-05-04
Cacek Sylwester 695 655 (20 605) 3,14 (-1,39) 695 655 (20 605) 3,14 (-1,39) 2011-05-04
Morawski Tomasz 1 451 301 (-675 000) 9,74 (-4,54) 1 451 301 (-675 000) 9,74 (-4,54) 2011-04-26
Cacek Sylwester 675 050 (675 000) 4,53 (4,53) 675 050 (675 000) 4,53 (4,53) 2011-04-26
Cacek Sylwester 50 0,00 50 0,00 2011-04-20
Morawski Tomasz 2 126 301 (-20 895) 14,28 (-0,14) 2 126 301 (-20 895) 14,28 (-0,14) 2011-04-11
Morawski Tomasz 2 147 196 (-33 500) 14,42 (-0,22) 2 147 196 (-33 500) 14,42 (-0,22) 2011-04-04
Morawski Tomasz 2 180 696 (-20 000) 14,64 (-0,14) 2 180 696 (-20 000) 14,64 (-0,14) 2011-04-01
OrsNet sp. z o.o. 2 574 286 (-52 500) 17,28 (-0,36) 2 574 286 (-52 500) 17,28 (-0,36) 2011-03-31
Morawski Tomasz 2 200 696 (-30 000) 14,78 (-0,20) 2 200 696 (-30 000) 14,78 (-0,20) 2011-03-25
Morawski Tomasz 2 230 696 (-50 000) 14,98 (-0,33) 2 230 696 (-50 000) 14,98 (-0,33) 2011-03-18
Morawski Tomasz 2 280 696 (-81 752) 15,31 (-0,55) 2 280 696 (-81 752) 15,31 (-0,55) 2011-03-14
Morawski Tomasz 2 362 448 (-143) 15,86 2 362 448 (-143) 15,86 2011-03-13
Górnicki Dariusz pośrednio przez AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 21,26 3 165 737 21,26 2011-02-11
Cacek Sylwester 0 (-3 165 737) 0,00 (-21,26) 0 (-3 165 737) 0,00 (-21,26) 2011-02-11
Cacek Sylwester pośrednio przez AnMar Development sp. z o.o. 3 165 737 21,26 3 165 737 21,26 2011-02-11
Pawłowski Sławomir 2 574 286 17,28 (17,28) 2 574 286 17,28 (17,28) 2011-01-28
Pawłowski Sławomir 0 0,00 0 0,00 2011-01-28
NN OFE 1 487 524 6,72 (-3,27) 1 487 524 6,72 (-3,27) 2011-01-12
NN OFE 1 487 524 (-3 779) 9,99 (-0,02) 1 487 524 (-3 779) 9,99 (-0,02) 2011-01-12
NN OFE 1 491 303 (-35 808) 10,01 (-0,24) 1 491 303 (-35 808) 10,01 (-0,24) 2011-01-06
Morawski Tomasz 2 362 591 (-235 000) 15,86 (-12,12) 2 362 591 (-235 000) 15,86 (-12,12) 2010-11-15
Uniqa OFE 766 064 5,15 (2,16) 766 064 5,15 (2,16) 2010-04-22
Uniqa OFE 766 064 2,99 766 064 2,99 2010-04-22
OrsNet sp. z o.o. 2 626 786 (-435 000) 17,64 (-14,36) 2 626 786 (-435 000) 17,64 (-14,36) 2010-03-31
NN OFE w tym 1298730 PDA 1 527 111 10,25 1 527 111 10,25 2010-03-05
NN OFE 1 527 111 10,25 1 527 111 10,25 2010-03-05
Cacek Sylwester 3 165 737 21,26 3 165 737 21,26 2010-02-23
Cacek Sylwester 3 165 737 21,26 3 165 737 21,26 2010-02-23
Morawski Tomasz 2 597 591 27,98 (10,54) 2 597 591 27,98 (10,54) 2009-11-16
Morawski Tomasz 2 597 591 17,44 2 597 591 17,44 2009-11-16
Morawski Tomasz 2 597 591 (17 464) 17,44 (-10,36) 2 597 591 (17 464) 17,44 (-10,36) 2009-11-16
Morawski Tomasz 2 580 127 (-28 475) 27,80 (-0,30) 2 580 127 (-28 475) 27,80 (-0,30) 2009-07-27
OrsNet sp. z o.o. 3 061 786 32,00 (11,44) 3 061 786 32,00 (11,44) 2009-03-25
OrsNet sp. z o.o. 3 061 786 20,56 (0,56) 3 061 786 20,56 (0,56) 2009-03-25
OrsNet sp. z o.o. 3 061 786 20,00 3 061 786 20,00 2009-03-25
SfP Holdings US 0 (-3 061 768) 0,00 (-32,98) 0 (-3 061 768) 0,00 (-32,98) 2009-03-24
SfP Holdings US 3 061 768 32,98 3 061 768 32,98 2009-03-13
Morawski Tomasz 2 608 602 (-766 151) 28,10 (-8,26) 2 608 602 (-766 151) 28,10 (-8,26) 2008-09-22
Morawski Tomasz 3 374 753 (-836 000) 36,36 (-9,00) 3 374 753 (-836 000) 36,36 (-9,00) 2008-08-19
Suchowierski Tomasz 3 766 0,00 (-0,04) 3 766 0,00 (-0,04) 2008-07-28
Zarzycki Andrzej 5 894 0,00 (-0,06) 5 894 0,00 (-0,06) 2008-06-30
Dąbrowski Grzegorz 2 934 0,00 (-0,03) 2 934 0,00 (-0,03) 2008-02-29
Suchowierski Tomasz 3 766 (1 030) 0,04 (0,02) 3 766 (1 030) 0,04 (0,02) 2008-01-11
Morawski Tomasz 4 210 753 (19 508) 45,36 (0,21) 4 210 753 (19 508) 45,36 (0,21) 2008-01-11
Morawski Tomasz 4 191 245 (22 097) 45,15 (0,23) 4 191 245 (22 097) 45,15 (0,23) 2007-12-20
Morawski Tomasz 4 169 148 (19 914) 44,92 (0,22) 4 169 148 (19 914) 44,92 (0,22) 2007-12-14
Zarzycki Andrzej 5 894 (2 200) 0,06 (0,02) 5 894 (2 200) 0,06 (0,02) 2007-11-06
Morawski Tomasz 4 149 234 (16 800) 44,70 (-2,36) 4 149 234 (16 800) 44,70 (-2,36) 2007-11-06
Suchowierski Tomasz 2 736 (815) 0,02 2 736 (815) 0,02 2007-11-02
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 524 715 5,65 (5,65) 524 715 5,65 (5,65) 2007-11-02
Zabłocki, Witold Andrzej 3 111 0,03 (0,03) 3 111 0,03 (0,03) 2007-08-02
Zabłocki, Witold Andrzej 3 111 (1 448) 0,00 (-0,01) 3 111 (1 448) 0,00 (-0,01) 2007-08-02
Suchowierski Tomasz 1 921 0,02 1 921 0,02 2007-08-02
Suchowierski Tomasz 1 921 (335) 0,02 (0,01) 1 921 (335) 0,02 (0,01) 2007-08-02
Seider Michał 13 787 0,00 (-0,14) 13 787 0,00 (-0,14) 2007-08-02
Dąbrowski Grzegorz 2 934 0,03 2 934 0,03 2007-08-02
Dąbrowski Grzegorz 2 934 (1 868) 0,03 (0,02) 2 934 (1 868) 0,03 (0,02) 2007-08-02
Dąbrowski Grzegorz 1 066 0,01 1 066 0,01 2007-04-25
Dąbrowski Grzegorz 1 066 0,01 1 066 0,01 2007-04-25
Dąbrowski Grzegorz 1 066 0,01 1 066 0,01 2007-04-25
Dąbrowski Grzegorz 1 066 0,01 1 066 0,01 2007-04-25
Suchowierski Tomasz 1 586 0,01 1 586 0,01 2007-04-20
Suchowierski Tomasz 1 586 0,01 1 586 0,01 2007-04-20
Suchowierski Tomasz 1 586 0,01 1 586 0,01 2007-04-20
Suchowierski Tomasz 1 586 0,01 1 586 0,01 2007-04-20
Zabłocki, Witold Andrzej 1 663 0,01 1 663 0,01 2007-04-10
Zabłocki, Witold Andrzej 1 663 0,01 1 663 0,01 2007-04-10
Zabłocki, Witold Andrzej 1 663 0,01 1 663 0,01 2007-04-10
Zabłocki, Witold Andrzej 1 663 0,01 1 663 0,01 2007-04-10
Zarzycki Andrzej 3 694 0,04 3 694 0,04 2007-04-02
Zarzycki Andrzej 3 694 0,04 3 694 0,04 2007-04-02
Zarzycki Andrzej 3 694 0,04 3 694 0,04 2007-04-02
Zarzycki Andrzej 3 694 0,04 (0,01) 3 694 0,04 (0,01) 2007-04-02
Zarzycki Andrzej 3 694 0,03 (0,03) 3 694 0,03 (0,03) 2007-04-02
American Life Insurance Company 0 (-1 159 756) 0,00 (-13,20) 0 (-1 159 756) 0,00 (-13,20) 2007-03-21
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 13,20 (0,50) 1 159 756 13,20 (0,50) 2007-03-15
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 12,70 (0,01) 1 159 756 12,70 (0,01) 2007-03-15
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 12,69 (0,01) 1 159 756 12,69 (0,01) 2007-03-15
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 12,68 (0,19) 1 159 756 12,68 (0,19) 2007-03-15
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 159 756 (-50 000) 12,49 (-1,28) 1 159 756 (-50 000) 12,49 (-1,28) 2007-03-15
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 209 756 (-275 000) 13,77 (-3,13) 1 209 756 (-275 000) 13,77 (-3,13) 2007-03-02
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 484 756 (453 606) 16,90 (5,79) 1 484 756 (453 606) 16,90 (5,79) 2007-01-05
Seider Michał 13 787 0,14 (-0,01) 13 787 0,14 (-0,01) 2006-11-03
Seider Michał 13 787 0,15 13 787 0,15 2006-11-03
Seider Michał 13 787 0,15 13 787 0,15 2006-11-03
Seider Michał 13 787 (3 250) 0,15 (0,04) 13 787 (3 250) 0,15 (0,04) 2006-11-03
Mikołajczyk Piotr 0 (-63 718) 0,00 (-0,68) 0 (-63 718) 0,00 (-0,68) 2006-11-03
Seider Michał 10 537 0,11 10 537 0,11 2006-08-02
Mikołajczyk Piotr 63 718 0,68 63 718 0,68 2006-08-02
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 1 031 150 (487 150) 11,11 (4,92) 1 031 150 (487 150) 11,11 (4,92) 2006-08-02
Polish Enterprise Fund IV LP 0 (-2 779 622) 0,00 (-31,65) 0 (-2 779 622) 0,00 (-31,65) 2006-06-07
Polish Enterprise Fund IV LP 2 779 622 (-561 000) 31,65 (-6,39) 2 779 622 (-561 000) 31,65 (-6,39) 2005-06-17
Morawski Tomasz 4 132 434 47,06 (1,81) 4 132 434 47,06 (1,81) 2005-04-21
Morawski Tomasz 4 132 434 45,25 (0,03) 4 132 434 45,25 (0,03) 2005-04-21
Morawski Tomasz 4 132 434 45,22 (0,01) 4 132 434 45,22 (0,01) 2005-04-21
Morawski Tomasz 4 132 434 45,21 (0,69) 4 132 434 45,21 (0,69) 2005-04-21
Morawski Tomasz 4 132 434 (-259 000) 44,52 (-5,49) 4 132 434 (-259 000) 44,52 (-5,49) 2005-04-21
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 544 000 6,19 544 000 6,19 2005-04-20
Morawski Tomasz 4 391 434 (-80 000) 50,01 (-0,91) 4 391 434 (-80 000) 50,01 (-0,91) 2005-01-19
Morawski Tomasz 4 471 434 (-100 010) 50,92 (-1,14) 4 471 434 (-100 010) 50,92 (-1,14) 2005-01-06
Morawski Tomasz 4 571 444 (-116 500) 52,06 (-1,32) 4 571 444 (-116 500) 52,06 (-1,32) 2004-08-17
Morawski Tomasz 4 687 944 (125 000) 53,38 (1,42) 4 687 944 (125 000) 53,38 (1,42) 2004-07-26
Morawski Tomasz 4 562 944 (-45 000) 51,96 (-0,51) 4 562 944 (-45 000) 51,96 (-0,51) 2004-07-19
Morawski Tomasz 4 607 944 (-424 051) 52,47 (-4,83) 4 607 944 (-424 051) 52,47 (-4,83) 2004-06-30
Polish Enterprise Fund IV LP 3 340 622 (878 095) 38,04 (-0,93) 3 340 622 (878 095) 38,04 (-0,93) 2003-09-15
Morawski Tomasz 5 031 995 (-1 223 065) 57,30 (-13,93) 5 031 995 (-1 223 065) 57,30 (-13,93) 2003-09-15
Morawski Tomasz 6 255 060 (2 462 527) 71,23 (11,21) 6 255 060 (2 462 527) 71,23 (11,21) 2003-04-17
Morawski Tomasz 3 792 533 (-180) 60,02 3 792 533 (-180) 60,02 2002-12-31
Morawski Tomasz 3 792 713 (-5 828) 60,02 (-0,09) 3 792 713 (-5 828) 60,02 (-0,09) 2002-10-08
Walczak Andrzej 0 (-844 272) 0,00 (-13,36) 0 (-844 272) 0,00 (-13,36) 2002-09-20
Polish Enterprise Fund IV LP 2 462 527 38,97 (10,93) 2 462 527 38,97 (10,93) 2002-09-20
Polish Enterprise Fund IV LP 2 462 527 28,04 2 462 527 28,04 2002-09-20
Morawski Tomasz 3 798 541 (-16 088) 60,11 (-0,26) 3 798 541 (-16 088) 60,11 (-0,26) 2002-08-26
Morawski Tomasz 3 814 629 (-9 676) 60,37 (-0,15) 3 814 629 (-9 676) 60,37 (-0,15) 2002-08-22
Morawski Tomasz 3 824 305 (-31 592) 60,52 (-0,50) 3 824 305 (-31 592) 60,52 (-0,50) 2002-08-09
Morawski Tomasz 3 855 897 (-1 041 422) 61,02 (-16,48) 3 855 897 (-1 041 422) 61,02 (-16,48) 2002-07-31
Morawski Tomasz 4 897 319 (-31 593) 77,50 (-0,51) 4 897 319 (-31 593) 77,50 (-0,51) 2002-06-05
Walczak Andrzej 844 272 (-545 240) 13,36 (-8,63) 844 272 (-545 240) 13,36 (-8,63) 2002-03-25
Walczak Andrzej 1 389 512 (-543 110) 21,99 (-8,59) 1 389 512 (-543 110) 21,99 (-8,59) 2002-03-25
Morawski Tomasz 4 928 912 (1 090 350) 78,01 (17,26) 4 928 912 (1 090 350) 78,01 (17,26) 2002-03-25
Walczak Andrzej 1 932 622 (-545 240) 30,58 (-8,64) 1 932 622 (-545 240) 30,58 (-8,64) 2002-03-21
Morawski Tomasz 3 838 562 (1 893 528) 60,75 (29,97) 3 838 562 (1 893 528) 60,75 (29,97) 2002-03-20
Grelewski Jacek 0 (-327 000) 0,00 (-5,18) 0 (-327 000) 0,00 (-5,18) 2002-03-20
Zarzycki Andrzej 0 (-327 000) 0,00 (-5,18) 0 (-327 000) 0,00 (-5,18) 2002-03-19
Walczak Andrzej 2 477 862 39,22 2 477 862 39,22 2002-03-11
Morawski Tomasz 1 945 034 (-2 581 753) 30,78 (-40,86) 1 945 034 (-2 581 753) 30,78 (-40,86) 2002-03-11
Zarzycki Andrzej 327 000 5,18 327 000 5,18 2002-02-14
Morawski Tomasz 4 526 787 (-1 791 637) 71,64 (-28,36) 4 526 787 (-1 791 637) 71,64 (-28,36) 2002-02-14
Grelewski Jacek 327 000 (-167 528) 5,18 (-2,65) 327 000 (-167 528) 5,18 (-2,65) 2002-02-14
Grelewski Jacek 494 528 7,83 494 528 7,83 2002-01-09
Morawski Tomasz 6 318 424 100,00 6 318 424 100,00 2001-11-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-05-26 Prawo poboru 1:1
2009-10-12 Prawo poboru 9280951:6867904
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.