5,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Seko SA (SEK)

Akcjonariat - SEKO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 38 237 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 6 650 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 769 853
Liczba głosów na WZA: 6 650 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,76%
Kapitał akcyjny: 665 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 769 853
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Złota Rybka sp. z o.o. ZWZ 4 155 688 (62,49%) 4 155 688 (62,49%) 2017-05-29 -
Opera TFI SA fundusze 1 035 569 (15,57%) 1 035 569 (15,57%) 2021-01-11 LUG, IMS
PKO BP Bankowy OFE portfel 578 596 (8,70%) 578 596 (8,70%) 2018-12-31 LBT, NVA, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, SWG, ODL, DVL, DCR, LEN, ERB, FRO, ABE, OTM

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
split 1:10
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 2006-03-20 450 000
1,00 450 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-13
2013-09-06
seria B - prawo poboru 2006-03-20 50 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-21
2006-04-13
2007-04-10
seria C - subskrypcja publiczna 2006-11-17 1 650 000
25 575 000,00
0,10 15,50 6 650 000
665 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-21
2007-03-27
2007-04-10
seria D - subskrypcja prywatna wkład niepieniężny - akcjie imienne Wilbo SA 2012-05-24 1 284 148
8 860 621,20
0,10 6,90
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Opera TFI SA fundusze 1 032 499 (-5 973) 15,53 (-0,09) 1 032 499 (-5 973) 15,53 (-0,09) 2020-12-30
Opera TFI SA portfele 1 038 472 (-4 716) 15,62 (0,63) 1 038 472 (-4 716) 15,62 (0,63) 2018-06-30
PKO BP Bankowy OFE portfel 535 000 (120 972) 8,05 (1,83) 535 000 (120 972) 8,05 (1,83) 2016-12-31
PKO BP Bankowy OFE 414 028 (-11 543) 6,22 (-0,17) 414 028 (-11 543) 6,22 (-0,17) 2013-07-19
Złota Rybka sp. z o.o. 4 150 000 (-350 000) 62,40 (-5,26) 4 150 000 (-4 850 000) 62,40 (-18,31) 2013-05-29
Szymczak, Joanna Katarzyna porozumienie akcjonariuszy 94 541 (92 615) 1,42 (1,40) 94 541 (92 615) 1,42 (1,41) 2013-05-29
Kustra, Kazimierz Marian porozumienie akcjonariuszy 91 010 (87 500) 1,00 (0,95) 91 010 (87 500) 1,00 (0,97) 2013-05-29
Goliszewska-Kustra, Karolina Agnieszka porozumienie akcjonariuszy 94 319 1,41 94 319 1,41 2013-05-29
Kustra, Tomasz Piotr porozumienie akcjonariuszy 87 841 (87 500) 1,00 (1,00) 87 841 (87 500) 1,00 (1,00) 2013-05-21
PKO BP Bankowy OFE 425 571 6,39 425 571 6,39 2013-04-15
Opera TFI SA z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy SKA, zarządzane fundusze 1 043 188 (-70 357) 14,99 (-1,75) 1 043 188 (-70 357) 14,99 (5,01) 2013-04-15
Opera TFI SA z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy SKA, zarządzane fundusze 1 113 545 16,74 1 113 545 9,98 (-6,76) 2013-01-15
Opera TFI SA z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy SKA, zarządzane fundusze 1 113 545 (70 357) 16,74 (1,06) 1 113 545 (70 357) 16,74 (1,06) 2013-01-15
Opera TFI SA z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy SKA, zarządzane fundusze 1 043 188 (-71 857) 15,68 (-1,08) 1 043 188 (-71 857) 15,68 (5,68) 2013-01-15
Opera TFI SA z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy SKA, zarządzane fundusze 1 115 045 (-9 093) 16,76 (0,76) 1 115 045 (-9 093) 10,00 2013-01-14
Szymczak, Joanna Katarzyna 1 926 0,02 1 926 0,01 (-0,01) 2012-08-31
Szymczak, Joanna Katarzyna 1 926 (1 811) 0,02 (0,02) 1 926 (1 811) 0,02 (0,02) 2012-08-31
Opera TFI SA z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy SKA, zarządzane fundusze 1 124 138 (8 713) 16,00 (-0,77) 1 124 138 (8 713) 10,00 2012-03-31
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 1 115 425 (1 463) 16,77 (0,02) 1 115 425 (1 463) 10,00 (0,01) 2010-03-18
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 1 113 962 (-6 426) 16,75 (-0,09) 1 113 962 (-6 426) 9,99 (-0,05) 2010-01-21
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 1 120 388 (5 026) 16,84 (0,07) 1 120 388 (5 026) 10,04 (0,04) 2010-01-20
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 1 115 362 (62 856) 16,77 (0,95) 1 115 362 (62 856) 10,00 (0,57) 2009-10-28
Kustra, Kazimierz Marian 3 510 0,05 3 510 0,03 (-0,02) 2008-11-03
Kustra, Kazimierz Marian 3 510 (573) 0,05 (0,01) 3 510 (573) 0,05 (0,03) 2008-11-03
Kustra, Kazimierz Marian 2 937 0,04 2 937 0,02 2008-07-16
Zacharewicz, Jan Franciszek w tym 12030 PDA 12 030 0,00 (-0,18) 12 030 0,00 (-0,10) 2008-02-14
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 1 052 506 (-575 292) 15,82 (-8,65) 1 052 506 (-575 292) 9,43 (-5,16) 2008-02-14
Kustra, Tomasz Piotr 341 0,00 341 0,00 2008-02-14
Kustra, Tomasz Piotr 341 (4) 0,00 341 (4) 0,00 2008-02-14
Kustra, Tomasz Piotr 337 (2) 0,00 337 (2) 0,00 2007-11-02
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 1 627 798 (1 052 506) 24,47 (15,82) 1 627 798 (1 052 506) 14,59 (9,44) 2007-11-01
Szymczak, Joanna Katarzyna 115 0,00 115 0,00 2007-08-06
Kustra, Tomasz Piotr 335 0,00 335 0,00 2007-08-06
Opera TFI SA 575 292 (102 305) 8,65 (1,54) 575 292 (102 305) 5,15 (0,91) 2007-07-26
Opera TFI SA 472 987 7,11 472 987 4,24 2007-07-25
Złota Rybka sp. z o.o. 4 500 000 67,66 9 000 000 (4 500 000) 80,71 (13,05) 2007-07-19
Złota Rybka sp. z o.o. 4 500 000 (-335 000) 67,66 (-5,04) 4 500 000 (-4 835 000) 67,66 (-16,06) 2007-07-19
Zacharewicz, Jan Franciszek w tym 12030 PDA 12 030 (3 000) 0,18 12 030 (3 000) 0,10 (0,01) 2007-04-05
Złota Rybka sp. z o.o. 4 835 000 72,70 (-24,00) 9 335 000 83,72 (-14,54) 2007-03-13
Złota Rybka sp. z o.o. 4 835 000 (-165 000) 96,70 (-3,30) 9 335 000 (-165 000) 98,26 (-1,74) 2007-03-13
Zacharewicz, Jan Franciszek w tym 9030 PDA 9 030 0,18 (0,05) 9 030 0,09 (0,01) 2007-03-09
Zacharewicz, Jan Franciszek w tym 9030 PDA 9 030 0,13 9 030 0,08 2007-03-09
Złota Rybka sp. z o.o. 5 000 000 100,00 9 500 000 100,00 2006-04-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2021-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2020-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2019-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2018-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2018-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2017-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2017-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2016-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2014-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2013-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2013-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.