6,9600 zł
-0,85% -0,0600 zł
Relpol SA (RLP)

Komunikaty spółki - RELPOL

Wyniki finansowe
Podjęcie decyzji o zakończeniu dalszego prowadzenia projektu inwestycyjnego
Wyniki finansowe
Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2022.
Korekta raportu rocznego Relpol S.A. i GK Relpol za 2022 – uzupełnienie raportów o Oświadczenie Rady Nadzorczej.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2022 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Znaczne pakiety akcji, przekroczenie progu 10%.
Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.