5,8800 zł
-0,68% -0,0400 zł
Relpol SA (RLP)

Akcjonariat - RELPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 56 502 054,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 609 193 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 866 406
Liczba głosów na WZA: 9 609 193 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,24%
Kapitał akcyjny: 48 045 965,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 866 406
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,76%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ambroziak Adam 3 171 000 (32,99%) 3 171 000 (32,99%) 2012-02-07 -
Osiński Piotr ZWZ 695 406 (7,23%) 695 406 (7,23%) 2021-06-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1990-02-12 6 005
100,00 6 005
600 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-14
1991-03-29
kapitał zapasowy na akcyjny, split 1:20 1994-04-09
5,00 360 300
1 801 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-09-01
seria B - z kapitału zapasowego 1994-11-19 240 200
1 201 000,00
5,00 5,00 600 500
3 002 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-14
1995-01-20
1996-02-01
seria C - subskrypcja publiczna 1995-02-25 500 000
15 000 000,00
5,00 30,00 1 100 500
5 502 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-14
1995-11-27
1996-02-01
umorzenie akcji 2001-12-03 -123 834
5,00 976 666
4 883 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-04-08
seria D - oferta menedżerska 2001-12-03 18 458
92 290,00
5,00 5,00 873 563
4 367 815,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-25
2006-11-09
umorzenie akcji 2002-05-27 -121 561
5,00 855 105
4 275 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-01-21
seria E - prawo poboru 1:10 2007-08-03 8 735 630
52 413 780,00
5,00 6,00 9 609 193
48 045 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-28
2008-03-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA 433 747 4,51 433 747 4,51 2021-09-03
Rockbridge TFI SA 471 694 (-501 173) 4,91 (-5,21) 471 694 (-501 173) 4,91 (-5,21) 2021-05-20
Rockbridge TFI SA 972 867 (-238 209) 10,12 (-2,48) 972 867 (-238 209) 10,12 (-2,48) 2021-01-21
Rockbridge TFI SA 1 211 076 (-491 129) 12,60 (-5,11) 1 211 076 (-491 129) 12,60 (-5,11) 2021-01-20
Rockbridge TFI SA 1 702 205 (270 043) 17,71 (2,81) 1 702 205 (270 043) 17,71 (2,81) 2021-01-08
Rockbridge TFI SA 1 432 162 (-18 396) 14,90 (-0,20) 1 432 162 (-18 396) 14,90 (-0,20) 2021-01-08
Rockbridge TFI SA 1 450 558 (-251 647) 15,10 (-1,90) 1 450 558 (-251 647) 15,10 (-1,90) 2021-01-07
Rockbridge TFI SA 1 702 205 (-354 803) 17,00 (-4,41) 1 702 205 (-354 803) 17,00 (-4,12) 2021-01-05
Rockbridge TFI SA NWZ 2 057 008 (27 996) 21,41 (0,29) 2 057 008 (27 996) 21,12 2020-11-20
Rockbridge TFI SA 2 029 012 (-25 506) 21,12 (-0,26) 2 029 012 (-25 506) 21,12 (-0,26) 2020-11-10
Rockbridge TFI SA 2 054 518 (-192 179) 21,38 (-1,62) 2 054 518 (-192 179) 21,38 (-1,62) 2020-11-06
Rockbridge TFI SA 2 246 697 23,00 (-0,38) 2 246 697 23,00 (-0,38) 2020-09-04
Rockbridge TFI SA portfele 2 246 697 (-223 190) 23,38 (-2,32) 2 246 697 (-223 190) 23,38 (-2,32) 2020-08-27
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 2 469 887 (-193 516) 25,70 (-2,02) 2 469 887 (-193 516) 25,70 (-2,02) 2020-07-08
Osiński Piotr ZWZ 658 537 (49 594) 6,85 (0,52) 658 537 (49 594) 6,85 (0,52) 2020-06-23
Raiffeisen TFI SA poprzez Raiffeisen SFIO 475 544 (-65 571) 4,95 (-0,68) 475 544 (-65 571) 4,95 (-0,68) 2019-06-17
Raiffeisen TFI SA poprzez Raiffeisen SFIO 541 115 (-28 352) 5,63 (-0,30) 541 115 (-28 352) 5,63 (-0,30) 2019-03-29
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 2 663 403 (1 394 296) 27,72 (14,51) 2 663 403 (1 394 296) 27,72 (14,51) 2018-12-11
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 207 942 (-1 394 296) 2,16 (-14,51) 207 942 (-1 394 296) 2,16 (-14,51) 2018-12-11
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 269 107 (309 335) 13,21 (3,22) 1 269 107 (309 335) 13,21 (3,22) 2018-12-04
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 602 238 16,67 (16,67) 1 602 238 16,67 (16,67) 2018-12-04
Altus SA portfele 0 (-2 027 358) 0,00 (-21,10) 0 (-2 027 358) 0,00 (-21,10) 2018-12-03
Rockbridge TFI SA portfele 959 772 9,99 (0,01) 959 772 9,99 (0,01) 2018-06-30
Altus SA portfele 2 027 358 21,10 2 027 358 21,10 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 74 0,00 74 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 4 473 0,05 4 473 0,05 2018-06-30
Raiffeisen TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 569 467 5,93 569 467 5,93 2017-12-01
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 027 358 (-383 239) 21,10 (-3,99) 2 027 358 (-383 239) 21,10 (-3,99) 2017-12-01
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 410 597 (65 524) 25,09 (0,69) 2 410 597 (65 524) 25,09 (0,69) 2017-03-02
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 345 073 (197 078) 24,40 (2,05) 2 345 073 (197 078) 24,40 (2,05) 2017-02-23
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 147 995 (200 087) 22,35 (2,08) 2 147 995 (200 087) 22,35 (2,08) 2016-08-11
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 947 908 (86 428) 20,27 (0,90) 1 947 908 (86 428) 20,27 (0,90) 2016-05-17
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 861 480 (216 009) 19,37 (2,25) 1 861 480 (216 009) 19,37 (2,25) 2016-04-28
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 645 471 (202 880) 17,12 (2,11) 1 645 471 (202 880) 17,12 (2,11) 2016-04-07
Altus SA 1 442 591 (173 820) 15,01 (1,81) 1 442 591 (173 820) 15,01 (1,81) 2016-01-05
Altus SA 1 268 771 (192 891) 13,20 (2,01) 1 268 771 (192 891) 13,20 (2,01) 2015-10-16
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze 959 772 (-1 622) 9,98 (-0,02) 959 772 (-1 622) 9,98 (-0,02) 2015-09-25
Altus SA 1 075 880 (215 880) 11,19 (2,25) 1 075 880 (215 880) 11,19 (2,25) 2015-08-31
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze 961 394 (95 693) 10,00 (1,00) 961 394 (95 693) 10,00 (1,00) 2015-08-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze 865 701 (373 040) 9,00 (3,88) 865 701 (373 040) 9,00 (3,88) 2015-06-19
Government of Norway 545 960 (70 000) 5,68 (0,73) 545 960 (70 000) 5,68 (0,73) 2015-06-19
Government of Norway 475 960 (-10 000) 4,95 (-0,10) 475 960 (-10 000) 4,95 (-0,10) 2015-06-19
Government of Norway 485 960 5,05 485 960 5,05 2014-04-03
Leszczyński Henryk poprzez DM IDM SA 2 240 0,00 (-0,02) 2 240 0,00 (-0,02) 2012-10-26
Leszczyński Grzegorz poprzez DM IDM SA 2 240 0,00 (-0,02) 2 240 0,00 (-0,02) 2012-10-26
IDM Capital SA powiązany z Wojciechem Grzybowskim 0 (-1 820 000) 0,00 (-18,94) 0 (-1 820 000) 0,00 (-18,94) 2012-08-24
Altus SA 860 000 8,94 860 000 8,94 2012-08-20
IDM Capital SA powiązany z Wojciechem Grzybowskim 1 820 000 (-99 916) 18,94 (-0,06) 1 820 000 (-99 916) 18,94 (-0,06) 2012-08-17
Leszczyński Henryk poprzez DM IDM SA 2 240 (-349) 0,02 2 240 (-349) 0,02 2012-08-09
Leszczyński Grzegorz poprzez DM IDM SA 2 240 (-349) 0,02 2 240 (-349) 0,02 2012-08-09
Osiński Piotr 608 943 (125 284) 6,33 (1,30) 608 943 (125 284) 6,33 (1,30) 2012-06-30
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze 492 661 5,12 492 661 5,12 2012-06-29
Leszczyński Henryk poprzez DM IDM SA 2 589 0,02 2 589 0,02 2012-05-14
Leszczyński Grzegorz poprzez DM IDM SA 2 589 0,02 2 589 0,02 2012-05-14
Ambroziak Adam 3 098 150 (25 757) 32,24 (0,27) 3 098 150 (25 757) 32,24 (0,27) 2012-02-01
Ambroziak Adam 3 072 393 (-11 050) 31,97 (-0,11) 3 072 393 (-11 050) 31,97 (-0,11) 2012-01-31
Ambroziak Adam 3 083 443 (27 000) 32,08 (0,28) 3 083 443 (27 000) 32,08 (0,28) 2012-01-31
Ambroziak Adam 3 056 443 (8 600) 31,80 (0,09) 3 056 443 (8 600) 31,80 (0,09) 2012-01-19
Ambroziak Adam 3 047 843 (128 092) 31,71 (1,33) 3 047 843 (128 092) 31,71 (1,33) 2012-01-13
BNP Paribas TFI SA poprzez Fortis FIO 379 712 (-291 338) 3,95 (-3,03) 379 712 (-291 338) 3,95 (-3,03) 2012-01-11
Ambroziak Adam 2 919 751 (33 198) 30,38 (0,35) 2 919 751 (33 198) 30,38 (0,35) 2012-01-10
Ambroziak Adam 2 886 553 (100 320) 30,03 (1,04) 2 886 553 (100 320) 30,03 (1,04) 2012-01-05
Ambroziak Adam 2 786 233 (15 400) 28,99 (0,16) 2 786 233 (15 400) 28,99 (0,16) 2012-01-03
Ambroziak Adam 2 770 833 (6 080) 28,83 (0,06) 2 770 833 (6 080) 28,83 (0,06) 2012-01-02
Ambroziak Adam 2 764 753 (19 885) 28,77 (0,21) 2 764 753 (19 885) 28,77 (0,21) 2011-11-30
Ambroziak Adam 2 744 868 (17 403) 28,56 (0,18) 2 744 868 (17 403) 28,56 (0,18) 2011-11-28
Ambroziak Adam 2 727 465 (26 565) 28,38 (0,28) 2 727 465 (26 565) 28,38 (0,28) 2011-11-22
Ambroziak Adam 2 700 900 (72 483) 28,10 (0,75) 2 700 900 (72 483) 28,10 (0,75) 2011-11-17
Ambroziak Adam 2 628 417 (3 054) 27,35 (0,03) 2 628 417 (3 054) 27,35 (0,03) 2011-10-24
Ambroziak Adam 2 625 363 (61 132) 27,32 (0,64) 2 625 363 (61 132) 27,32 (0,64) 2011-10-21
Ambroziak Adam 2 564 231 (30 667) 26,68 (0,32) 2 564 231 (30 667) 26,68 (0,32) 2011-10-19
Ambroziak Adam 2 533 564 (15 503) 26,36 (0,16) 2 533 564 (15 503) 26,36 (0,16) 2011-10-12
Ambroziak Adam 2 518 061 (9 500) 26,20 (0,10) 2 518 061 (9 500) 26,20 (0,10) 2011-10-04
Ambroziak Adam 2 508 561 (6 088) 26,10 (0,06) 2 508 561 (6 088) 26,10 (0,06) 2011-09-29
Ambroziak Adam 2 502 473 (51 000) 26,04 (0,53) 2 502 473 (51 000) 26,04 (0,53) 2011-09-23
Ambroziak Adam 2 451 473 (14 985) 25,51 (0,16) 2 451 473 (14 985) 25,51 (0,16) 2011-09-19
Ambroziak Adam 2 436 488 (-2 350) 25,35 (-0,03) 2 436 488 (-2 350) 25,35 (-0,03) 2011-08-19
Ambroziak Adam 2 438 838 (30 750) 25,38 (0,32) 2 438 838 (30 750) 25,38 (0,32) 2011-08-19
Ambroziak Adam 2 408 088 (72 172) 25,06 (0,76) 2 408 088 (72 172) 25,06 (0,76) 2011-06-28
Ambroziak Adam 2 335 916 (19 000) 24,30 (0,19) 2 335 916 (19 000) 24,30 (0,19) 2011-06-02
Ambroziak Adam 2 316 916 (36 901) 24,11 (0,39) 2 316 916 (36 901) 24,11 (0,39) 2011-06-01
IDM SA 138 400 (-787 982) 1,44 (-8,20) 138 400 (-787 982) 1,44 (-8,20) 2011-05-13
IDM Capital SA powiązany z Wojciechem Grzybowskim 1 919 916 (959 958) 19,00 (9,01) 1 919 916 (959 958) 19,00 (9,01) 2011-05-13
Ambroziak Adam 2 280 015 (128 700) 23,72 (1,34) 2 280 015 (128 700) 23,72 (1,34) 2011-05-12
Ambroziak Adam 2 151 315 (214 905) 22,38 (2,23) 2 151 315 (214 905) 22,38 (2,23) 2011-01-18
IDM SA 926 382 (-959 958) 9,64 (-9,99) 926 382 (-959 958) 9,64 (-9,99) 2010-12-22
IDM Capital SA 959 958 9,99 959 958 9,99 2010-12-22
IDM SA 1 886 340 (936 340) 19,63 (9,75) 1 886 340 (936 340) 19,63 (9,75) 2010-12-06
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 0 (-927 555) 0,00 (-9,65) 0 (-927 555) 0,00 (-9,65) 2010-12-03
Osiński Piotr 483 659 5,03 483 659 5,03 2010-11-29
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 927 555 (-200 000) 9,65 (-2,08) 927 555 (-200 000) 9,65 (-2,08) 2010-11-16
Ambroziak Adam 1 936 410 (15 142) 20,15 (0,16) 1 936 410 (15 142) 20,15 (0,16) 2010-11-02
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 1 127 555 (-254 545) 11,73 (-2,65) 1 127 555 (-254 545) 11,73 (-2,65) 2010-10-11
Skarbiec TFI SA m.in przez Fortis FIO 0 (-497 123) 0,00 (-5,17) 0 (-497 123) 0,00 (-5,17) 2010-10-01
BNP Paribas TFI SA poprzez Fortis FIO 671 050 6,98 671 050 6,98 2010-10-01
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 1 382 100 (-1 592 695) 14,38 (-16,57) 1 382 100 (-1 592 695) 14,38 (-16,57) 2010-09-29
IDM SA 950 000 9,88 950 000 9,88 2010-09-29
Ambroziak Adam 1 921 268 (180 212) 19,99 (1,88) 1 921 268 (180 212) 19,99 (1,88) 2010-06-30
Ambroziak Adam 1 741 056 (202 511) 18,11 (2,10) 1 741 056 (202 511) 18,11 (2,10) 2009-11-24
Sukacz Dawid 0 (-36 900) 0,00 (-0,38) 0 (-36 900) 0,00 (-0,38) 2009-05-15
Ambroziak Adam 1 538 545 (189 319) 16,01 (1,97) 1 538 545 (189 319) 16,01 (1,97) 2009-01-06
Ambroziak Adam 1 349 226 (333 729) 14,04 (3,48) 1 349 226 (333 729) 14,04 (3,48) 2008-12-05
Ambroziak Adam 1 015 497 (66 932) 10,56 (0,69) 1 015 497 (66 932) 10,56 (0,69) 2008-11-24
Ambroziak Adam 948 565 (428 366) 9,87 (4,46) 948 565 (428 366) 9,87 (4,46) 2008-11-17
Gregorczuk Cezary 87 622 0,00 (-0,91) 87 622 0,00 (-0,91) 2008-11-14
Ambroziak Adam 520 199 (368 182) 5,41 (3,83) 520 199 (368 182) 5,41 (3,83) 2008-10-28
Ambroziak Adam 152 017 1,58 152 017 1,58 2008-10-27
Szwedo Renata wraz z Leszkiem Szwedo 43 800 0,45 (0,45) 43 800 0,45 (0,45) 2008-08-01
Szwedo Renata wraz z Leszkiem Szwedo 0 (-330 618) 0,00 (-3,44) 0 (-330 618) 0,00 (-3,44) 2008-08-01
Skarbiec TFI SA m.in przez Fortis FIO 497 123 (451 930) 5,17 497 123 (451 930) 5,17 2008-08-01
Gregorczuk Cezary 87 622 (-67 378) 0,91 (-0,70) 87 622 (-67 378) 0,91 (-0,70) 2008-08-01
Szwedo Renata wraz z Leszkiem Szwedo 330 618 3,44 330 618 3,44 2008-04-18
Sukacz Dawid 36 900 0,38 36 900 0,38 2008-04-18
Gregorczuk Cezary 155 000 1,61 155 000 1,61 2008-04-18
Szwedo Leszek 399 340 4,00 (-0,15) 399 340 4,00 (-0,15) 2008-04-08
Szwedo Leszek 399 340 (-112 750) 4,15 (-1,17) 399 340 (-112 750) 4,15 (-1,17) 2008-04-07
Wiaderek Piotr w tym PDA 384 390 4,00 384 390 4,00 2008-03-31
Kula Lesław 1 500 0,00 (-0,17) 1 500 0,00 (-0,17) 2008-03-31
Gross, Jarosław Maciej 10 0,00 10 0,00 2008-03-31
Szwedo Leszek 512 090 (-130 590) 5,32 (-67,67) 512 090 (-130 590) 5,32 (-67,67) 2008-03-21
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 2 974 795 (2 867 950) 30,95 (18,72) 2 974 795 (2 867 950) 30,95 (18,72) 2008-03-11
Wróbel Mariusz 2 757 0,00 (-0,31) 2 757 0,00 (-0,31) 2008-02-28
Wiaderek Piotr w tym PDA 384 390 (-305 555) 4,00 (-3,18) 384 390 (-305 555) 4,00 (-3,18) 2008-01-30
Wiaderek Piotr w tym: 443920 PDA 689 945 (432 168) 7,18 (4,50) 689 945 (432 168) 7,18 (4,50) 2008-01-24
Wiaderek Piotr 257 777 (-12 340) 2,68 (-28,24) 257 777 (-12 340) 2,68 (-28,24) 2008-01-23
Szwedo Leszek w tym: 642680 PDA 642 680 72,99 (-0,57) 642 680 72,99 (-0,57) 2008-01-16
Szwedo Leszek 642 680 (636 596) 73,56 (72,87) 642 680 (636 596) 73,56 (72,87) 2008-01-16
Wiaderek Piotr 270 117 (69 000) 30,92 (7,90) 270 117 (69 000) 30,92 (7,90) 2007-12-05
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 106 845 (-75 000) 12,23 (-8,58) 106 845 (-75 000) 12,23 (-8,58) 2007-12-05
Wiaderek Piotr 201 117 (4 040) 23,02 (0,46) 201 117 (4 040) 23,02 (0,46) 2007-12-04
Szwedo Leszek 6 084 (-34 521) 0,69 (-3,95) 6 084 (-34 521) 0,69 (-3,95) 2007-11-14
Strzelecki Jacek 0 (-1) 0,00 0 (-1) 0,00 2007-11-14
Kula Lesław 1 500 (-500) 0,17 (-0,05) 1 500 (-500) 0,17 (-0,05) 2007-11-14
Wiaderek Piotr 197 077 (6 400) 22,56 (0,74) 197 077 (6 400) 22,56 (0,74) 2007-11-12
Wróbel Mariusz 2 757 (-2 000) 0,31 (-0,23) 2 757 (-2 000) 0,31 (-0,23) 2007-10-30
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 181 845 (75 000) 20,81 (8,58) 181 845 (75 000) 20,81 (8,58) 2007-10-23
Wiaderek Piotr 190 677 (-75 000) 21,82 (-8,59) 190 677 (-75 000) 21,82 (-8,59) 2007-10-22
Wiaderek Piotr 265 677 (-11 709) 30,41 (-1,34) 265 677 (-11 709) 30,41 (-1,34) 2007-10-19
Wiaderek Piotr 277 386 (50 233) 31,75 (5,75) 277 386 (50 233) 31,75 (5,75) 2007-10-11
Szwedo Leszek 40 605 (-14 808) 4,64 (-1,70) 40 605 (-14 808) 4,64 (-1,70) 2007-10-11
M. Invest sp. z o.o. 0 (-62 002) 0,00 (-7,09) 0 (-62 002) 0,00 (-7,09) 2007-10-11
Wiaderek Piotr 227 153 (4 593) 26,00 (0,53) 227 153 (4 593) 26,00 (0,53) 2007-08-27
Wojnicz Kajetan 290 0,00 (-0,03) 290 0,00 (-0,03) 2007-08-09
Szwedo Leszek 55 413 (9 733) 6,34 (1,12) 55 413 (9 733) 6,34 (1,12) 2007-08-09
Strzelecki Jacek 1 0,00 1 0,00 2007-08-09
Skarbiec TFI SA m.in przez Fortis FIO 45 193 (871) 5,17 (0,17) 45 193 (871) 5,17 (0,17) 2007-08-09
Piontek Krzysztof 9 201 1,00 (-0,05) 9 201 1,00 (-0,05) 2007-08-09
Kula Lesław 2 000 0,22 2 000 0,22 2007-08-09
Gross, Jarosław Maciej 10 0,00 10 0,00 2007-08-09
M. Invest sp. z o.o. 62 002 7,09 62 002 7,09 2007-07-04
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 106 845 (-56 287) 12,23 (-6,44) 106 845 (-56 287) 12,23 (-6,44) 2007-07-04
Wiaderek Piotr 222 560 (13 000) 25,47 (1,49) 222 560 (13 000) 25,47 (12,93) 2007-07-02
Wiaderek Piotr 209 560 (8 667) 23,98 (0,99) 209 560 (8 667) 12,54 (-10,45) 2007-06-29
Wróbel Mariusz 4 757 (650) 0,54 (0,07) 4 757 (650) 0,54 (0,07) 2007-06-25
Wiaderek Piotr 200 893 (17 950) 22,99 (2,05) 200 893 (17 950) 22,99 (2,05) 2007-06-04
KCI SA przez Ponar Holding sp. z o.o. 163 132 (32 277) 18,67 (3,70) 163 132 (32 277) 18,67 (3,70) 2007-05-28
Wiaderek Piotr 182 943 (38 660) 20,94 (4,43) 182 943 (38 660) 20,94 (4,43) 2007-05-21
Skarbiec TFI SA m.in. przez Fortis FIO 44 322 (10 789) 5,00 (1,17) 44 322 (10 789) 5,00 (1,17) 2007-05-11
Piontek Bogumił 43 318 (-14 058) 4,95 (-1,61) 43 318 (-14 058) 4,95 (-1,61) 2007-05-07
KCI SA 130 855 (8 855) 14,97 (1,01) 130 855 (8 855) 14,97 (1,01) 2007-04-23
Wiaderek Piotr 144 283 (8 490) 16,51 (0,97) 144 283 (8 490) 16,51 (0,97) 2007-04-20
Wiaderek Piotr 135 793 (11 950) 15,54 (1,37) 135 793 (11 950) 15,54 (1,37) 2007-04-18
Wiaderek Piotr 123 843 (8 343) 14,17 (0,95) 123 843 (8 343) 14,17 (0,95) 2007-04-13
Wiaderek Piotr 115 500 (20 630) 13,22 (2,36) 115 500 (20 630) 13,22 (2,36) 2007-04-03
Jędrzejewski Leszek 25 737 (-47 808) 2,94 (-5,47) 25 737 (-47 808) 2,94 (-5,47) 2007-04-03
Aviva (Polska) SA 26 128 (-15 360) 2,99 (-1,75) 26 128 (-15 360) 2,99 (-1,75) 2007-03-27
Aviva (Polska) SA 41 488 (-20 814) 4,74 (-2,54) 41 488 (-20 814) 4,74 (-2,54) 2007-03-26
Skarbiec TFI SA 33 533 (-50 046) 3,83 (-5,73) 33 533 (-50 046) 3,83 (-5,73) 2007-03-20
Wiaderek Piotr 94 870 (34 780) 10,86 (3,99) 94 870 (34 780) 10,86 (3,99) 2007-03-16
Jędrzejewski Leszek 73 545 (-17 000) 8,41 (-1,95) 73 545 (-17 000) 8,41 (-1,95) 2007-03-16
KCI SA 122 000 (62 000) 13,96 (7,10) 122 000 (62 000) 13,96 (7,10) 2007-03-14
Jędrzejewski Leszek 90 545 (-44 796) 10,36 (-5,13) 90 545 (-44 796) 10,36 (-5,13) 2007-03-12
Piontek Krzysztof 9 201 (80) 1,05 (0,01) 9 201 (80) 1,05 (0,01) 2007-02-28
KCI SA 60 000 6,86 60 000 6,86 2007-01-04
Skarbiec TFI SA 83 579 (-3 821) 9,56 (-0,44) 83 579 (-3 821) 9,56 (-0,44) 2006-12-21
Szwedo Leszek 45 680 5,22 45 680 5,22 2006-12-19
Wróbel Mariusz 4 107 (-9 632) 0,47 (-1,10) 4 107 (-9 632) 0,47 (-1,10) 2006-12-08
Generali OFE 34 118 (-15 882) 3,90 (-1,82) 34 118 (-15 882) 3,90 (-1,82) 2006-12-05
Wiaderek Piotr 60 090 6,87 60 090 6,87 2006-12-04
Wróbel Mariusz 13 739 (9 971) 1,57 (1,14) 13 739 (9 971) 1,57 (1,14) 2006-11-14
Piontek Krzysztof 9 121 (697) 1,04 (0,08) 9 121 (697) 1,04 (0,08) 2006-11-14
Skarbiec TFI SA 87 400 (40 031) 10,00 (4,58) 87 400 (40 031) 10,00 (4,58) 2006-10-03
Wróbel Mariusz 3 768 0,43 3 768 0,43 2006-08-10
Wojnicz Kajetan 290 0,03 290 0,03 2006-08-10
Piontek Krzysztof 8 424 0,96 8 424 0,96 2006-08-10
Piontek Bogumił 57 376 (12 572) 6,56 (1,44) 57 376 (12 572) 6,56 (1,44) 2006-08-10
Jędrzejewski Leszek 135 341 (1 387) 15,49 (-0,17) 135 341 (1 387) 15,49 (-0,17) 2006-08-10
Generali OFE 50 000 (2 856) 5,72 (0,21) 50 000 (2 856) 5,72 (0,21) 2006-08-10
NN Investment Partners TFI SA 37 496 (-44 406) 4,38 (-5,19) 37 496 (-44 406) 4,38 (-5,19) 2006-04-07
NN Investment Partners TFI SA 81 902 (-4 866) 9,57 (-0,57) 81 902 (-4 866) 9,57 (-0,57) 2006-02-10
Piontek Bogumił 44 804 5,12 (-0,11) 44 804 5,12 (-0,11) 2005-11-09
Piontek Bogumił 44 804 5,23 44 804 5,23 2005-11-09
Mizerka Maciej 0 (-1 540) 0,00 (-0,18) 0 (-1 540) 0,00 (-0,18) 2005-09-02
Mizerka Maciej 1 540 (-7 460) 0,18 (-0,87) 1 540 (-7 460) 0,18 (-0,87) 2005-09-01
NN Investment Partners TFI SA 86 768 (39 118) 10,14 (4,57) 86 768 (39 118) 10,14 (4,57) 2004-05-05
Mizerka Maciej 9 000 (-10 451) 1,05 (-1,22) 9 000 (-10 451) 1,05 (-1,22) 2004-05-05
NN Investment Partners TFI SA 47 650 5,57 47 650 5,57 2004-01-27
Mizerka Maciej 19 451 (2 451) 2,27 (0,73) 19 451 (2 451) 2,27 (0,73) 2003-12-01
Generali OFE 47 144 5,51 (0,12) 47 144 5,51 (0,12) 2003-09-26
Generali OFE 47 144 5,39 47 144 5,39 2003-09-26
Skarbiec TFI SA 47 369 5,42 (-0,11) 47 369 5,42 (-0,11) 2003-07-15
Skarbiec TFI SA 47 369 5,53 47 369 5,53 2003-07-15
Jędrzejewski Leszek 133 954 15,66 (0,33) 133 954 15,66 (0,33) 2003-07-02
Jędrzejewski Leszek 133 954 (84 767) 15,33 (9,58) 133 954 (84 767) 15,33 (9,58) 2003-07-02
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Bank Polska SA 0 (-53 440) 0,00 (-4,86) 0 (-53 440) 0,00 (-4,86) 2003-06-27
Relpol SA umorzenie 0 (-48 397) 0,00 (-5,00) 0 0,00 2003-05-30
Relpol SA 48 397 5,00 (5,00) 0 0,00 2003-01-23
Relpol-Bis sp. z o.o. 23 735 (-25 000) 2,77 (-2,21) 23 735 (-25 000) 2,77 (-2,21) 2003-01-21
Relpol SA umorzenie 0 (-121 561) 0,00 (-12,44) 0 0,00 2003-01-21
Relpol-Bis sp. z o.o. 48 735 4,98 (-0,71) 48 735 4,98 (-0,71) 2003-01-17
Relpol-Bis sp. z o.o. 48 735 (33 735) 5,69 (4,16) 48 735 (33 735) 5,69 (4,16) 2003-01-17
Relpol-Bis sp. z o.o. spółka stowarzyszona z Relpol SA 15 000 (-107 598) 1,53 (-11,02) 15 000 (-107 598) 1,53 (-11,02) 2003-01-15
Jędrzejewski Leszek 49 187 5,75 (0,72) 49 187 5,75 (0,72) 2002-11-08
Jędrzejewski Leszek 49 187 5,03 49 187 5,03 2002-11-08
Relpol SA 121 561 (2 175) 12,44 (0,22) 0 0,00 2002-09-27
Relpol SA 119 386 (456) 12,22 (0,05) 0 0,00 2002-09-26
Relpol SA 118 930 (1 000) 12,17 (0,10) 0 0,00 2002-09-25
Relpol SA 117 930 (850) 12,07 (0,09) 0 0,00 2002-09-24
Relpol SA 117 080 (780) 11,98 (0,08) 0 0,00 2002-09-23
Relpol SA 116 300 (910) 11,90 (0,09) 0 0,00 2002-09-20
Relpol SA 115 390 (100) 11,81 (0,01) 0 0,00 2002-09-19
Relpol SA 115 290 (1 300) 11,80 (0,13) 0 0,00 2002-09-18
Relpol SA 113 990 (1 050) 11,67 (0,11) 0 0,00 2002-09-17
Relpol SA 112 940 (130) 11,56 (0,01) 0 0,00 2002-09-16
Relpol SA 112 810 (150) 11,55 (0,02) 0 0,00 2002-09-13
Relpol SA 112 660 (310) 11,53 (0,03) 0 0,00 2002-09-12
Relpol SA 112 350 (425) 11,50 (0,05) 0 0,00 2002-09-10
Relpol SA 111 925 (350) 11,45 (0,03) 0 0,00 2002-09-05
Relpol SA 111 575 (770) 11,42 (0,08) 0 0,00 2002-09-04
Relpol SA akcje własne - bez prawa głosu 110 805 (820) 11,34 (0,08) 0 0,00 2002-09-02
Relpol SA 109 985 (520) 11,26 (0,06) 0 0,00 2002-08-28
Relpol SA 109 465 (1 000) 11,20 (0,10) 0 0,00 2002-08-27
Relpol SA 108 465 (3 232) 11,10 (0,33) 0 0,00 2002-08-23
Relpol SA 105 233 (750) 10,77 (0,08) 0 0,00 2002-08-22
Relpol SA 104 483 (100) 10,69 (0,01) 0 0,00 2002-08-21
Relpol SA 104 383 (290) 10,68 (0,03) 0 0,00 2002-08-19
Relpol SA 104 093 (300) 10,65 (0,03) 0 0,00 2002-08-16
Relpol SA 103 793 (920) 10,62 (0,09) 0 0,00 2002-08-14
Relpol SA 102 873 (465) 10,53 (0,05) 0 0,00 2002-08-13
Relpol SA 102 408 (1 899) 10,48 (0,19) 0 0,00 2002-08-12
Relpol SA 100 509 (4 852) 10,29 (0,50) 0 0,00 2002-08-09
Relpol-Bis sp. z o.o. spółka stowarzyszona z Relpol SA 122 598 (15 000) 12,55 (1,53) 122 598 (15 000) 12,55 (1,53) 2002-05-27
Relpol SA 95 657 (53 000) 9,79 (5,42) 0 0,00 2002-05-22
Elzab SA 0 (-88 397) 0,00 (-9,05) 0 (-88 397) 0,00 (-9,05) 2002-05-07
Relpol SA 42 657 (24 400) 4,37 (2,50) 0 0,00 2002-04-30
Elzab SA 88 397 (-73 135) 9,05 (-7,48) 88 397 (-73 135) 9,05 (-7,48) 2002-04-30
Relpol SA 18 257 (-123 834) 1,87 (-11,04) 0 (-142 091) 0,00 2002-04-08
PKO BP SA 49 459 5,06 (0,57) 49 459 5,06 (0,57) 2002-02-11
PKO BP SA 49 459 (-40 541) 4,49 (-3,69) 49 459 (-40 541) 4,49 (-3,69) 2002-02-11
Elzab SA zmiana podmiotu dominacjącego 161 532 16,53 (-0,01) 161 532 16,53 (-0,01) 2002-01-01
Relpol SA w celu umorzenia 142 091 (841) 12,91 (0,07) 142 091 (841) 0,00 2001-12-31
Relpol SA w celu umorzenia 141 250 (1 800) 12,84 (0,17) 141 250 (1 800) 0,00 2001-12-28
Relpol SA w celu umorzenia 139 450 (1 046) 12,67 (0,09) 139 450 (1 046) 0,00 2001-12-21
Relpol SA w celu umorzenia 138 404 (1 560) 12,58 (0,15) 138 404 (1 560) 0,00 2001-12-20
Relpol SA w celu umorzenia 136 844 (1 235) 12,43 (0,11) 136 844 (1 235) 0,00 2001-12-19
Relpol SA w celu umorzenia 135 609 (3 214) 12,32 (0,29) 135 609 (3 214) 0,00 2001-12-18
Relpol SA w celu umorzenia 132 395 (750) 12,03 (0,07) 132 395 (750) 0,00 2001-12-17
Relpol SA w celu umorzenia 131 645 (1 901) 11,96 (0,17) 131 645 (1 901) 0,00 2001-12-14
Relpol SA w celu umorzenia 129 744 (500) 11,79 (0,05) 129 744 (500) 0,00 2001-12-13
Relpol SA w celu umorzenia 129 244 (368) 11,74 (0,03) 129 244 (368) 0,00 2001-12-12
Relpol SA w celu umorzenia 128 876 (300) 11,71 (0,03) 128 876 (300) 0,00 2001-12-11
Relpol SA w celu umorzenia 128 576 (500) 11,68 (0,04) 128 576 (500) 0,00 2001-12-10
Relpol SA w celu umorzenia 128 076 (2 902) 11,64 (0,27) 128 076 (2 902) 0,00 2001-12-07
Relpol SA w celu umorzenia 125 174 (350) 11,37 (0,03) 125 174 (350) 0,00 2001-12-03
Relpol SA w celu umorzenia 124 824 (56 990) 11,34 (5,18) 124 824 (56 990) 0,00 2001-11-30
Relpol SA w celu umorzenia 67 834 (3 276) 6,16 (0,29) 67 834 (3 276) 0,00 2001-11-28
Relpol SA w celu umorzenia 64 558 (150) 5,87 (0,02) 64 558 (150) 0,00 2001-11-23
Relpol SA w celu umorzenia 64 408 (440) 5,85 (0,04) 64 408 (440) 0,00 2001-11-22
Relpol SA w celu umorzenia 63 968 (720) 5,81 (0,06) 63 968 (720) 0,00 2001-11-19
Relpol SA w celu umorzenia 63 248 (2 640) 5,75 (0,24) 63 248 (2 640) 0,00 2001-11-14
Relpol SA w celu umorzenia 60 608 (240) 5,51 (0,02) 60 608 (240) 0,00 2001-11-13
Relpol SA w celu umorzenia 60 368 (160) 5,49 (0,02) 60 368 (160) 0,00 2001-11-12
Relpol SA w celu umorzenia 60 208 (1 600) 5,47 (0,14) 60 208 (1 600) 0,00 2001-11-09
Relpol SA w celu umorzenia 58 608 (1 900) 5,33 (0,18) 58 608 (1 900) 0,00 2001-11-07
Relpol SA w celu umorzenia 56 708 (650) 5,15 (0,06) 56 708 (650) 0,00 2001-11-06
Relpol SA w celu umorzenia 56 058 (330) 5,09 (0,03) 56 058 (330) 0,00 2001-11-05
Relpol SA w celu umorzenia 55 728 (240) 5,06 (0,02) 55 728 (240) 0,00 2001-11-02
Relpol SA w celu umorzenia 55 488 (200) 5,04 (0,02) 55 488 (200) 0,00 2001-10-31
Relpol SA w celu umorzenia 55 288 (250) 5,02 (0,02) 55 288 (250) 0,00 2001-10-30
Relpol SA w celu umorzenia 55 038 (506) 5,00 (0,04) 55 038 (506) 0,00 2001-10-26
Relpol SA w celu umorzenia 54 532 (120) 4,96 (0,02) 54 532 (120) 0,00 2001-10-25
Relpol SA w celu umorzenia 54 412 (663) 4,94 (0,06) 54 412 (663) 0,00 2001-10-24
Relpol SA w celu umorzenia 53 749 (222) 4,88 (0,02) 53 749 (222) 0,00 2001-10-22
Relpol SA w celu umorzenia 53 527 (200) 4,86 (0,01) 53 527 (200) 0,00 2001-10-18
Relpol SA w celu umorzenia 53 327 (1 032) 4,85 (0,10) 53 327 (1 032) 0,00 2001-10-17
Relpol SA w celu umorzenia 52 295 (1 986) 4,75 (0,18) 52 295 (1 986) 0,00 2001-10-15
Relpol SA w celu umorzenia 50 309 (3 957) 4,57 (0,36) 50 309 (3 957) 0,00 2001-10-12
Relpol SA w celu umorzenia 46 352 (2 850) 4,21 (0,26) 46 352 (2 850) 0,00 2001-10-11
Relpol SA w celu umorzenia 43 502 (310) 3,95 (0,03) 43 502 (310) 0,00 2001-10-10
Relpol SA w celu umorzenia 43 192 (1 847) 3,92 (0,16) 43 192 (1 847) 0,00 2001-10-09
Relpol SA w celu umorzenia 41 345 (60) 3,76 (0,01) 41 345 (60) 0,00 2001-10-08
Relpol SA w celu umorzenia 41 285 (1 524) 3,75 (0,14) 41 285 (1 524) 0,00 2001-10-05
Relpol SA w celu umorzenia 39 761 (400) 3,61 (0,03) 39 761 (400) 0,00 2001-10-04
Relpol SA w celu umorzenia 39 361 (960) 3,58 (0,09) 39 361 (960) 0,00 2001-10-04
Relpol SA w celu umorzenia 38 401 (945) 3,49 (0,09) 38 401 (945) 0,00 2001-09-26
Relpol SA w celu umorzenia 37 456 (720) 3,40 (0,06) 37 456 (720) 0,00 2001-09-24
Relpol SA w celu umorzenia 36 736 (1 632) 3,34 (0,15) 36 736 (1 632) 0,00 2001-09-21
Relpol SA w celu umorzenia 35 104 (2 150) 3,19 (0,20) 35 104 (2 150) 0,00 2001-09-18
Relpol SA w celu umorzenia 32 954 (1 566) 2,99 (0,14) 32 954 (1 566) 0,00 2001-09-17
Relpol SA w celu umorzenia 31 388 (3 456) 2,85 (0,31) 31 388 (3 456) 0,00 2001-09-14
Relpol SA w celu umorzenia 27 932 (680) 2,54 (0,06) 27 932 (680) 0,00 2001-09-13
Relpol SA w celu umorzenia 27 252 (1 152) 2,48 (0,11) 27 252 (1 152) 0,00 2001-09-12
Relpol SA w celu umorzenia 26 100 (900) 2,37 (0,08) 26 100 (900) 0,00 2001-09-11
Relpol SA w celu umorzenia 25 200 (200) 2,29 (0,02) 25 200 (200) 0,00 2001-09-10
Relpol SA w celu umorzenia 25 000 (300) 2,27 (0,03) 25 000 (300) 0,00 2001-09-07
Relpol SA w celu umorzenia 24 700 (716) 2,24 (0,06) 24 700 (716) 0,00 2001-09-06
Relpol SA w celu umorzenia 23 984 (782) 2,18 (0,07) 23 984 (782) 0,00 2001-09-05
Relpol SA w celu umorzenia 23 202 (300) 2,11 (0,03) 23 202 (300) 0,00 2001-09-04
Relpol SA w celu umorzenia 22 902 (1 400) 2,08 (0,13) 22 902 (1 400) 0,00 2001-09-03
Relpol SA w celu umorzenia 21 502 (1 000) 1,95 (0,09) 21 502 (1 000) 0,00 2001-08-30
Relpol SA w celu umorzenia 20 502 (977) 1,86 (0,09) 20 502 (977) 0,00 2001-08-29
Relpol SA w celu umorzenia 19 525 (935) 1,77 (0,08) 19 525 (935) 0,00 2001-08-28
Relpol SA w celu umorzenia 18 590 (300) 1,69 (0,03) 18 590 (300) 0,00 2001-08-27
Relpol SA w celu umorzenia 18 290 (3 977) 1,66 (0,36) 18 290 (3 977) 0,00 2001-08-24
Relpol SA w celu umorzenia 14 313 (2 300) 1,30 (0,21) 14 313 (2 300) 0,00 2001-08-21
Relpol SA w celu umorzenia 12 013 (1 910) 1,09 (0,17) 12 013 (1 910) 0,00 2001-08-16
Relpol SA w celu umorzenia 10 103 (2 033) 0,92 (0,19) 10 103 (2 033) 0,00 2001-08-16
Relpol SA w celu umorzenia 8 070 (1 170) 0,73 (0,10) 8 070 (1 170) 0,00 2001-08-10
Relpol SA w celu umorzenia 6 900 (1 500) 0,63 (0,14) 6 900 (1 500) 0,00 2001-08-09
Relpol SA w celu umorzenia 5 400 (1 460) 0,49 (0,13) 5 400 (1 460) 0,00 2001-08-08
Relpol SA w celu umorzenia 3 940 (540) 0,36 (0,05) 3 940 (540) 0,00 2001-08-03
Relpol SA w celu umorzenia 3 400 (500) 0,31 (0,05) 3 400 (500) 0,00 2001-07-31
Relpol SA w celu umorzenia 2 900 (1 200) 0,26 (0,11) 2 900 (1 200) 0,00 2001-07-26
Relpol SA w celu umorzenia 1 700 0,15 (0,15) 1 700 0,00 2001-07-20
Mizerka Maciej 17 000 1,54 17 000 1,54 2001-07-16
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Bank Polska SA 53 440 4,86 (-1,38) 53 440 4,86 (-1,38) 2001-06-22
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Bank Polska SA 53 440 6,24 (0,77) 53 440 6,24 (0,77) 2001-06-22
Raiffeisen Centrobank AG poprzez Raiffeisen Bank Polska SA 53 440 (-1 568) 5,47 (0,47) 53 440 (-1 568) 5,47 (0,47) 2001-06-22
Relpol SA przez Elektrociepłownia GIGA 0 (-109 000) 0,00 (-9,90) 0 (-109 000) 0,00 2001-06-11
Relpol-Bis sp. z o.o. spółka stowarzyszona z Relpol SA 107 598 11,02 (1,24) 107 598 11,02 (1,24) 2000-08-31
Relpol-Bis sp. z o.o. spółka stowarzyszona z Relpol SA 107 598 (-2 000) 9,78 (-0,18) 107 598 (-2 000) 9,78 (-0,18) 2000-08-31
PKO BP SA 90 000 (20 000) 8,18 (1,82) 90 000 (20 000) 8,18 (1,82) 2000-06-30
Zboch Marian 15 250 (-59 000) 1,39 (-5,36) 15 250 (-59 000) 1,39 (-5,36) 2000-06-05
Relpol-Bis sp. z o.o. spółka stowarzyszona z Relpol SA 109 598 9,96 109 598 9,96 2000-06-05
Relpol SA przez Elektrociepłownia GIGA 109 000 (44 402) 9,90 (4,03) 109 000 (44 402) 0,00 2000-06-05
Ożóg Włodzimierz 19 406 (-70 624) 1,76 (-6,42) 19 406 (-70 624) 1,76 (-6,42) 2000-06-05
Dąbrowska Ewa 41 019 (-18 981) 3,73 (-1,72) 41 019 (-18 981) 3,73 (-1,72) 2000-06-05
Apollo Electronics sp. z o.o. 8 134 (-87 000) 0,74 (-7,90) 8 134 (-87 000) 0,74 (-7,90) 2000-06-05
Apollo Electronics sp. z o.o. 95 134 8,64 95 134 8,64 2000-04-25
Aviva (Polska) SA 62 302 7,28 (0,15) 62 302 7,28 (0,15) 2000-02-29
Aviva (Polska) SA 62 302 7,13 (0,75) 62 302 7,13 (0,75) 2000-02-29
Aviva (Polska) SA 62 302 6,38 (0,72) 62 302 6,38 (0,72) 2000-02-29
Aviva (Polska) SA 62 302 (6 802) 5,66 (0,62) 62 302 (6 802) 5,66 (0,63) 2000-02-29
Raiffeisen Centrobank AG 55 008 (-54 500) 5,00 (-4,95) 55 008 (-54 500) 5,00 (-4,95) 2000-01-24
JP Partners 0 (-106 532) 0,00 (-9,68) 0 (-106 532) 0,00 (-9,68) 2000-01-10
Elzab SA zależny od Relpol SA 161 532 16,54 (1,86) 161 532 16,54 (1,86) 2000-01-10
Elzab SA zależny od Relpol SA 161 532 14,68 (14,68) 161 532 14,68 (14,68) 2000-01-10
Elzab SA akcje wykazane jako posiadane przez Relpol 0 (-55 000) 0,00 (-5,00) 0 (-55 000) 0,00 (-5,00) 2000-01-10
Ożóg Włodzimierz 90 030 8,18 90 030 8,18 1999-12-20
Relpol SA przez Relpol-Bis Sp. z o.o. 64 598 (50 000) 5,87 (4,54) 64 598 (50 000) 0,00 1999-11-25
Relpol SA przez Relpol-Bis Sp. z o.o. 14 598 (1 700) 1,33 (0,16) 14 598 (1 700) 0,00 1999-11-22
Relpol SA przez Relpol-Bis Sp. z o.o. 12 898 (1 728) 1,17 (0,16) 12 898 (1 728) 0,00 1999-11-19
Relpol SA przez Relpol-Bis Sp. z o.o. 11 170 1,01 11 170 0,00 1999-11-18
Zboch Marian 74 250 6,75 74 250 6,75 1999-11-08
Dąbrowska Ewa 60 000 5,45 60 000 5,45 1999-11-08
PKO BP SA 70 000 (5 000) 6,36 (0,45) 70 000 (5 000) 6,36 (0,47) 1999-10-19
Elzab SA zależny od Relpol SA 55 000 5,00 55 000 5,00 1999-10-19
Raiffeisen Centrobank AG 109 508 9,95 109 508 9,95 1999-10-15
JP Partners 106 532 9,68 106 532 9,68 1999-10-15
PKO BP SA 65 000 (7 630) 5,91 (0,70) 65 000 (7 630) 5,89 (0,70) 1999-06-12
Imexo Polska sp. z o.o. zależny od Imexo Edelmetalgesellschaft mbH 40 000 3,63 40 000 3,62 1999-05-24
PZU SA z PZU Życie SA 44 024 (-15 373) 4,00 (-1,40) 44 024 (-15 373) 3,99 (-1,39) 1999-02-18
RBS Trust Bank Ltd. 44 043 (-51 921) 4,00 (-4,72) 44 043 (-51 921) 3,99 (-4,70) 1999-02-08
Pictet & Cie 0 (-56 000) 0,00 (-5,09) 0 (-56 000) 0,00 (-5,06) 1998-09-30
PKO BP SA 57 370 (9 815) 5,21 (0,89) 57 370 (9 815) 5,19 (0,90) 1998-09-07
Aviva (Polska) SA 55 500 5,04 55 500 5,03 1998-08-28
PKO BP SA 47 555 (-23 493) 4,32 (-2,14) 47 555 (-23 493) 4,29 (-2,13) 1998-02-18
RBS Trust Bank Ltd. 95 964 8,72 95 964 8,69 (0,03) 1997-12-11
RBS Trust Bank Ltd. 95 964 8,72 95 964 8,66 1997-12-11
PZU SA 59 397 5,40 59 397 5,38 1997-04-21
Pictet & Cie 56 000 5,09 56 000 5,06 1997-04-02
PKO BP SA 71 048 6,46 71 048 6,42 1996-07-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2019-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2018-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-08-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2015-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2014-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2012-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-10-15 Prawo poboru 1:10
2006-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2006-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2005-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2005-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2004-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2004-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2004-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
1999-08-03 Asymilacja po konwersji
1998-04-02 Asymilacja po konwersji
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1996-07-01 Asymilacja po konwersji
1996-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
1996-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
1996-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.