1,1400 zł
-0,87% -0,0100 zł
PRIMETECH SA (PTH)

Komunikaty spółki - PRIMETECH

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
WstrzWstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – aktualizacja informacji
Wniosek Emitenta o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do uchwał podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
Treść uchwał podjętych na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta
Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.