1,2300 zł
-1,60% -0,0200 zł
PRIMETECH SA (PTH)

Komunikaty spółki - PRIMETECH

Rezygnacja osoby nadzorującej
Postanowienie w przedmiocie ustanowienia kaucji na zabezpieczenie roszczeń Emitenta w postępowaniu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Przedłużenie terminu spłaty pożyczki – aktualizacja informacji
Wynik postępowania przetargowego na prace w kopalni dla MDPA
Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla
Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2020
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
Informacja dotycząca udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
WstrzWstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – aktualizacja informacji
Wniosek Emitenta o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu
PRIMETECH -1,60% 1,23
2021-06-18 11:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.