1,2000 zł
4,35% 0,0500 zł
PRIMETECH SA (PTH)

Komunikaty spółki - PRIMETECH

Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta
Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
Wyniki finansowe
Informacja o utworzeniu rezerwy
Zamiar ogłoszenia przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech S.A.
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.