1,2200 zł
7,96% 0,0900 zł
PRIMETECH SA (PTH)

Akcjonariat - PRIMETECH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 19 043 996,26 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 15 609 833 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 673 275
Liczba głosów na WZA: 15 609 833 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,19%
Kapitał akcyjny: 15 609 833,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 673 275
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Famur SA 12 673 275 (81,19%) 12 673 275 (81,19%) 2019-09-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-11-19 1 989 270
10,00 1 989 270
19 892 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-02
1994-01-03
1998-06-04
split 1:10 2006-06-29
1,00 19 892 700
19 892 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-12
2006-08-01
seria B akcjonariusze Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA 2007-02-15 47 739 838
956 228 955,14
1,00 20,03 67 632 538
67 632 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-03
2007-08-10
seria C - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-11-02 6 700 000
157 450 000,00
1,00 23,50 74 332 538
74 332 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-25
2009-12-01
2009-12-14
połączenie z Kopex Equity Spółka z o.o. bez podwyższania kapitału zakładowego 2011-05-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-01
połączenie z Kopex Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi - Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń Tagor SA, Kopex Hydraulika Siłowa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-11-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji w związku z podziałem Spółki 2018-04-12 -58 722 705
1,00 15 609 833
15 609 833,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-07
zmiana firmy z Kopex SA na Primetech SA 2018-08-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-21
2018-10-12
połączenie z PBSZ 1 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Famur SA 11 431 625 (1 125 485) 73,23 (7,21) 11 431 625 (1 125 485) 73,23 (7,21) 2019-09-17
Famur SA 10 306 140 (31 781) 66,02 (0,20) 10 306 140 (31 781) 66,02 (0,20) 2019-07-25
Uniqa OFE portfel 146 136 0,93 146 136 0,93 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 186 808 1,20 186 808 1,20 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 577 859 3,70 577 859 3,70 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 21 525 0,14 21 525 0,14 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 540 819 3,46 540 819 3,46 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 132 884 0,85 132 884 0,85 2018-06-30
Famur SA ZWZ 10 274 359 (-38 657 656) 65,82 (-0,01) 10 274 359 (-38 657 656) 65,82 (-0,01) 2018-06-28
Partner SA 0 (-24 217 120) 0,00 (-32,58) 0 (-24 217 120) 0,00 (-32,58) 2017-06-27
Primetech SA 0 (-276 500) 0,00 (-0,37) 0 (-276 500) 0,00 2017-06-26
Famur SA 48 932 015 65,83 (0,83) 48 932 015 65,83 (0,83) 2017-06-26
Famur SA 48 932 015 65,00 48 932 015 65,00 2017-06-26
Partner SA 24 217 120 32,58 24 217 120 32,58 (-0,12) 2016-11-29
Partner SA 24 217 120 (2 750 000) 32,58 (3,70) 24 217 120 (2 750 000) 32,70 (3,71) 2016-11-29
Jędrzejewski Krzysztof 2 088 055 (-3 026 490) 2,81 (-4,07) 2 088 055 (-3 026 490) 2,82 (-4,09) 2016-11-29
Partner SA NWZ 21 467 120 (30 000) 28,88 (0,04) 21 467 120 (30 000) 28,99 (0,04) 2016-11-21
Partner SA 21 437 120 28,84 21 437 120 28,95 2016-07-04
Jędrzejewski Krzysztof 5 114 545 (-21 467 130) 6,88 (-28,88) 5 114 545 (-21 467 130) 6,91 (-28,98) 2016-05-23
TDJ Equity IV sp. z o.o. 17 005 000 22,88 (0,88) 17 005 000 22,96 (0,96) 2016-05-20
TDJ Equity IV sp. z o.o. 17 005 000 22,00 17 005 000 22,00 2016-05-20
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Iskra sp. z o.o. 26 581 675 35,76 26 581 675 35,89 2016-05-20
Jędrzejewski Krzysztof 26 581 675 (276 500) 35,76 (0,37) 26 581 675 (276 500) 35,89 (0,37) 2016-05-20
Jędrzejewski Krzysztof 26 305 175 (-276 500) 35,39 (-0,37) 26 305 175 (-276 500) 35,52 (-0,37) 2016-05-20
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Iskra sp. z o.o. 26 581 675 (-16 728 500) 35,76 (-22,51) 26 581 675 (-16 728 500) 35,89 (-22,59) 2016-05-20
NN OFE 2 782 149 3,74 (0,74) 2 782 149 3,76 (0,76) 2016-04-29
NN OFE 2 782 149 (-1 246 853) 3,00 (-2,42) 2 782 149 (-1 246 853) 3,00 (-2,44) 2016-04-29
Jędrzejewski Krzysztof 43 310 175 (550 000) 58,27 (0,75) 43 310 175 (550 000) 58,48 (0,74) 2015-12-31
Jędrzejewski Krzysztof WZA 42 760 175 (-1 133 761) 57,52 (-1,53) 42 760 175 (-1 133 761) 57,74 (-1,53) 2015-07-07
Invest 15 TDJ Finance sp. z o.o. SKA 7 432 000 9,99 (0,99) 7 432 000 10,03 (0,03) 2015-06-11
Invest 15 TDJ Finance sp. z o.o. SKA 7 432 000 9,00 7 432 000 10,00 2015-06-11
NN OFE 4 029 002 (2 460 377) 5,42 (3,31) 4 029 002 (2 460 377) 5,44 (3,33) 2014-12-29
NN OFE 1 568 625 (-4 720 000) 2,11 (-6,35) 1 568 625 (-4 720 000) 2,11 (-6,38) 2014-01-07
NN OFE 6 288 625 (1 288 625) 8,46 (1,74) 6 288 625 (1 288 625) 8,49 (1,74) 2013-12-29
ZEH sp. z o.o. SKA 4 720 000 5,99 (-0,35) 4 720 000 5,99 (-0,38) 2013-12-18
ZEH sp. z o.o. SKA 4 720 000 6,34 4 720 000 6,37 2013-12-18
Jędrzejewski Krzysztof bezposrednio i pośrednio 43 893 936 (-2 523) 59,05 43 893 936 (-2 523) 59,27 2013-10-17
Aviva OFE Aviva Santander 2 272 716 3,05 (0,06) 2 272 716 3,06 (0,07) 2013-05-29
Aviva OFE Aviva Santander 2 272 716 (-1 734 660) 2,99 (-2,40) 2 272 716 (-1 734 660) 2,99 (-2,42) 2013-05-29
Aviva OFE Aviva Santander 4 007 376 (-2 492 624) 5,39 (-3,35) 4 007 376 (-2 492 624) 5,41 (-3,36) 2013-05-23
Parzych Joanna 3 970 0,00 (-0,19) 3 970 0,00 (-0,19) 2012-12-11
NN OFE 5 000 000 (600 305) 6,72 (0,81) 5 000 000 (600 305) 6,75 (0,81) 2012-08-31
Aviva OFE Aviva Santander 6 500 000 (2 710 160) 8,74 (3,14) 6 500 000 (2 710 160) 8,77 (3,15) 2012-08-31
Jędrzejewski Krzysztof bezposrednio i pośrednio 43 896 459 (-350 000) 59,05 (-0,47) 43 896 459 (-350 000) 59,27 (-0,47) 2011-12-23
Jędrzejewski Krzysztof bezposrednio i pośrednio 44 246 459 (-383 500) 59,52 (-0,52) 44 246 459 (-383 500) 59,74 (-0,53) 2011-09-09
NN OFE 4 399 695 (687 523) 5,91 (0,92) 4 399 695 (687 523) 5,94 (0,93) 2011-09-08
NN OFE 3 712 172 4,99 3 712 172 5,01 2011-09-07
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Damianem Jędrzejewskim 44 629 959 (-276 500) 60,04 (-0,37) 44 629 959 60,27 (0,01) 2011-03-09
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Damianem Jędrzejewskim 44 906 459 60,41 (-5,98) 44 629 959 (-276 500) 60,26 (-6,41) 2011-03-09
Skarb Państwa 0 0,00 0 0,00 2010-01-14
Skarb Państwa 0 (-2 168 300) 0,00 (-10,90) 0 (-2 168 300) 0,00 (-10,90) 2010-01-14
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Annę Jędrzejewską 44 906 459 66,39 (5,98) 44 906 459 66,67 (6,04) 2009-04-21
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Annę Jędrzejewską 44 906 459 (276 500) 60,41 (-5,57) 44 906 459 (276 500) 60,63 (-5,62) 2009-04-21
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Annę Jędrzejewską 44 629 959 (270 000) 65,98 (0,40) 44 629 959 (270 000) 66,25 (0,67) 2009-03-11
Primetech SA 276 500 0,37 (-0,03) 276 500 0,00 2009-02-05
Primetech SA 276 500 (69 306) 0,40 (0,10) 276 500 (69 306) 0,00 2009-02-05
Primetech SA 207 194 (65 194) 0,30 (0,10) 207 194 (65 194) 0,00 2009-01-29
Primetech SA 142 000 (69 230) 0,20 (0,10) 142 000 (69 230) 0,00 2009-01-22
Primetech SA 72 770 (17 080) 0,10 (0,02) 72 770 (17 080) 0,00 2009-01-15
Primetech SA 55 690 (17 355) 0,08 (0,03) 55 690 (17 355) 0,00 2009-01-08
Aviva OFE Aviva Santander 3 789 840 5,60 (0,51) 3 789 840 5,62 (0,51) 2008-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 3 789 840 (355 914) 5,09 (0,02) 3 789 840 (355 914) 5,11 (0,04) 2008-12-31
Primetech SA 38 335 (19 805) 0,05 (0,03) 38 335 (19 805) 0,00 2008-12-22
Primetech SA 18 530 0,02 18 530 0,00 2008-12-18
Jędrzejewski Leszek 0 (-39 472 120) 0,00 (-58,36) 0 (-39 472 120) 0,00 (-58,36) 2008-11-25
Jędrzejewski Krzysztof wraz z Annę Jędrzejewską 44 359 959 (39 781 904) 65,58 (58,82) 44 359 959 (39 781 904) 65,58 (58,82) 2008-11-20
Kostempski Marian 200 000 0,29 (0,03) 200 000 0,29 (0,02) 2008-09-30
Kostempski Marian 200 000 0,26 (0,26) 200 000 0,27 (0,27) 2008-09-30
Kostempski Marian 200 000 0,00 200 000 0,00 2008-09-30
Jędrzejewski Leszek 39 472 120 (18 126) 58,36 (0,03) 39 472 120 (18 126) 58,36 (0,03) 2008-09-30
Jędrzejewski Leszek 39 453 994 (34 756) 58,33 (0,05) 39 453 994 (34 756) 58,33 (0,05) 2008-07-04
Jędrzejewski Leszek 39 419 238 (68 439) 58,28 (0,10) 39 419 238 (68 439) 58,28 (0,10) 2008-07-02
Jędrzejewski Leszek 39 350 799 (56 465) 58,18 (0,09) 39 350 799 (56 465) 58,18 (0,09) 2008-07-01
Jędrzejewski Leszek 39 294 334 (53 375) 58,09 (0,07) 39 294 334 (53 375) 58,09 (0,07) 2008-06-30
Jędrzejewski Leszek 39 240 959 (-10 000) 58,02 (-0,01) 39 240 959 (-10 000) 58,02 (-0,01) 2008-06-27
Jędrzejewski Leszek 39 250 959 (25 000) 58,03 (0,04) 39 250 959 (25 000) 58,03 (0,04) 2008-06-27
Jędrzejewski Leszek 39 225 959 (10 000) 57,99 (0,01) 39 225 959 (10 000) 57,99 (0,01) 2008-06-25
Jędrzejewski Krzysztof 4 578 055 (-390 000) 6,76 (-0,58) 4 578 055 (-390 000) 6,76 (-0,58) 2008-02-29
Jędrzejewski Krzysztof 4 968 055 (860 000) 7,34 (1,27) 4 968 055 (860 000) 7,34 (1,27) 2007-12-27
Jędrzejewski Leszek 39 215 959 (-996 633) 57,98 (-1,47) 39 215 959 (-996 633) 57,98 (-1,47) 2007-12-15
Aviva OFE Aviva Santander 3 433 926 (1 514 587) 5,07 (2,24) 3 433 926 (1 514 587) 5,07 (2,24) 2007-11-22
Bajda Iwona 630 0,00 630 0,00 2007-08-14
Bajda Iwona 630 0,00 630 0,00 2007-08-14
Bajda Iwona 630 0,00 630 0,00 2007-08-14
Smutek Andrzej 2 785 0,00 2 785 0,00 2007-08-10
Smutek Andrzej 2 785 0,00 2 785 0,00 2007-08-10
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 1 251 585 (-48 769) 1,85 (-4,68) 1 251 585 (-48 769) 1,85 (-4,68) 2007-08-08
Aviva Investors Poland SA 1 637 946 (-97 635) 2,42 (-6,30) 1 637 946 (-97 635) 2,42 (-6,30) 2007-08-08
Jędrzejewski Leszek 40 212 592 59,45 40 212 592 59,45 2007-08-03
Jędrzejewski Krzysztof 4 108 055 6,07 4 108 055 6,07 2007-08-03
Jędrzejewska Anna 309 784 0,45 309 784 0,45 2007-08-03
Aviva OFE Aviva Santander 1 919 339 (919 339) 2,83 (-2,19) 1 919 339 (919 339) 2,83 (-2,19) 2007-08-03
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 1 300 354 6,53 (4,61) 1 300 354 6,53 (4,61) 2007-06-26
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 1 300 354 1,92 1 300 354 1,92 2007-06-26
Aviva Investors Poland SA 1 735 581 8,72 (6,16) 1 735 581 8,72 (6,16) 2007-06-26
Aviva Investors Poland SA 1 735 581 (585 581) 2,56 (-3,22) 1 735 581 (585 581) 2,56 (-3,22) 2007-06-26
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 5,02 (3,55) 1 000 000 5,02 (3,55) 2007-06-21
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 1,47 1 000 000 1,47 2007-06-21
Aviva Investors Poland SA 1 150 000 5,78 1 150 000 5,78 2007-06-21
Skarb Państwa 2 168 300 10,90 (7,70) 2 168 300 10,90 (7,70) 2007-05-09
Skarb Państwa 2 168 300 (1 950 363) 3,20 (-7,75) 2 168 300 (1 950 363) 3,20 (-7,75) 2007-05-09
Parzych Joanna 3 970 0,19 (0,19) 3 970 0,19 (0,19) 2007-03-01
Parzych Joanna 3 970 0,00 3 970 0,00 2007-03-01
Parzych Joanna 3 970 (3 561) 0,00 (-0,02) 3 970 (3 561) 0,00 (-0,02) 2007-03-01
Skarb Państwa 217 937 (-1 961 433) 10,95 217 937 (-1 961 433) 10,95 2006-02-17
Skarb Państwa 2 179 370 (1 961 733) 10,95 (0,01) 2 179 370 (1 961 733) 10,95 (0,01) 2006-02-17
Parzych Joanna 409 0,02 409 0,02 2006-01-03
Skarb Państwa 217 637 (-1 286 229) 10,94 (-64,65) 217 637 (-1 286 229) 10,94 (-64,65) 2004-12-15
WSSE Inwest-Park sp. z o.o. 0 (-100 000) 0,00 (-5,02) 0 (-100 000) 0,00 (-5,02) 2003-04-25
WSSE Inwest-Park sp. z o.o. 100 000 5,02 100 000 5,02 2003-01-06
Skarb Państwa 1 503 866 (-100 000) 75,59 (-5,04) 1 503 866 (-100 000) 75,59 (-5,04) 2003-01-06
Skarb Państwa 1 603 866 (-22 893) 80,63 (-1,15) 1 603 866 (-22 893) 80,63 (-1,15) 2000-06-29
Skarb Państwa 1 626 759 (-35 347) 81,78 (-1,77) 1 626 759 (-35 347) 81,78 (-1,77) 1999-03-31
Skarb Państwa 1 662 106 (-299 997) 83,55 (-15,08) 1 662 106 (-299 997) 83,55 (-15,08) 1998-09-30
Skarb Państwa 1 962 103 (-27 167) 98,63 (-1,37) 1 962 103 (-27 167) 98,63 (-1,37) 1998-06-04
Skarb Państwa 1 989 270 100,00 1 989 270 100,00 1994-01-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2006-07-31 Split 1:10
2005-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2005-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2004-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2004-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2003-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2003-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2003-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2001-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2001-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2001-09-21 Asymilacja akcji pracownicze
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,54 zł
2000-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-05-31 Asymilacja akcji pracownicze
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.