3,4000 zł
-0,58% -0,0200 zł
Polwax S.A. (PWX)

Akcjonariat - POLWAX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 105 060 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 30 900 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 999 851
Liczba głosów na WZA: 32 679 673 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,02%
Kapitał akcyjny: 1 545 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 199 064
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,98%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sobik Leszek bezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 6 992 114 (22,63%) 8 190 327 (25,06%) 2020-10-22 PRS, MRH, LTX
Moska Krzysztof 6 747 687 (21,84%) 6 748 687 (20,65%) 2020-11-12 KPI, PLX, PRS, LBT, MRH, LTX, ADX, KME
Nova Polonia II Ltd. Partnership 3 260 050 (10,55%) 3 260 050 (9,98%) 2016-10-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 82 375
16 475,00
0,05 0,20 10 082 375
504 118,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-23
2017-02-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 82 375
0,00
0,05 0,00 10 164 750
508 237,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 135 250
0,00
0,05 0,00 10 300 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-31
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-05-14 575 660 000
28 783 000,00
0,05 0,05 575 660 000
28 783 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - połączeniowa: akcjonariusze Krokus Chem sp. z o.o. 2012-08-21 6 440 000
96 600 000,00
0,05 15,00 582 100 000
29 105 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-08

2014-10-06
seria C - połączeniowa: akcjonariusze Krokus Chem sp. z o.o. 2012-08-21 3 560 000
53 400 000,00
0,05 15,00 585 660 000
29 283 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-08

2014-10-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2012-08-21 -575 660 000
0,00
0,05 0,00 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2013-03-21 300 000
60 000,00
0,05 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 1:2 2019-03-25 20 600 000
20 600 000,00
0,05 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Moska Krzysztof 6 516 902 (4 697 639) 21,09 (3,43) 6 517 902 (4 698 639) 19,94 (4,88) 2020-10-22
Moska Krzysztof ZWZ 1 819 263 17,66 (11,77) 1 819 263 15,06 (9,49) 2020-06-30
Moska Krzysztof ZWZ 1 819 263 (35 685) 5,89 (-11,43) 1 819 263 (35 685) 5,57 (-9,20) 2020-06-30
Tomczyk Dominik 0 (-1 198 213) 0,00 (-11,63) 0 (-2 396 426) 0,00 (-19,84) 2019-08-14
Sobik Leszek bezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 2 137 250 6,92 (-13,83) 3 335 463 10,21 (-17,40) 2019-08-14
Sobik Leszek bezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 2 137 250 (1 456 213) 20,75 (14,14) 3 335 463 (2 654 426) 27,61 (21,97) 2019-08-14
Sobik Leszek bezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k., ZWZ 681 037 (58 939) 6,61 (0,57) 681 037 (58 939) 5,64 (0,49) 2019-06-24
Sobik Leszek bezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 622 098 6,04 622 098 5,15 2019-05-06
Moska Krzysztof 1 783 578 (-35 139) 17,32 (-0,34) 1 783 578 (-35 139) 14,77 (-0,29) 2019-04-05
Moska Krzysztof 1 818 717 (279 267) 17,66 (2,71) 1 818 717 (279 267) 15,06 (2,32) 2019-04-05
Aviva OFE Aviva Santander 400 925 (-299 075) 3,89 (-2,90) 400 925 (-299 075) 3,32 (-2,47) 2019-01-24
NN OFE portfel 991 197 9,62 (6,41) 991 197 8,20 (5,17) 2018-12-31
NN OFE portfel 991 197 (197) 3,21 (-6,41) 991 197 (197) 3,03 (-5,17) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 700 000 6,79 (0,79) 700 000 5,79 (0,79) 2018-12-31
Moska Krzysztof 1 539 450 (244 450) 14,95 (2,38) 1 539 450 (244 450) 12,74 (2,02) 2018-12-21
Moska Krzysztof 1 295 000 (605 961) 12,57 (5,88) 1 295 000 (605 961) 10,72 (5,02) 2018-11-05
TFI PZU SA 602 807 5,85 602 807 4,99 2018-08-27
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 505 074 (-150 976) 4,90 (-1,47) 505 074 (-150 976) 4,18 (-1,18) 2018-08-21
Moska Krzysztof 689 039 6,69 689 039 5,70 2018-08-17
TFI PZU SA portfele 602 807 (-179 932) 5,85 (-1,75) 602 807 (-179 932) 4,99 (-1,49) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 11 479 (-99 634) 0,11 (-0,97) 11 479 (-99 634) 0,10 (-0,82) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 100 457 (-82 746) 0,98 (-0,80) 100 457 (-82 746) 0,83 (-0,69) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 43 856 (-380 777) 0,43 (-3,69) 43 856 (-380 777) 0,36 (-3,16) 2018-06-30
Tomczyk Dominik ZWZ 1 198 213 (9 000) 11,63 (-0,26) 2 396 426 (18 000) 19,84 (-0,09) 2018-06-06
TFI PZU SA portfele 782 739 (-154 100) 7,60 (-1,50) 782 739 (-154 100) 6,48 (-1,28) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 111 113 1,08 111 113 0,92 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 16 373 0,16 16 373 0,14 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 300 0,01 1 300 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 991 000 (1 000) 9,62 (0,01) 991 000 (1 000) 8,20 (0,10) 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 183 203 1,78 183 203 1,52 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 116 981 1,14 116 981 0,97 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 700 000 6,00 (-1,00) 700 000 5,00 (-0,86) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 424 633 (-164 442) 4,12 (-1,60) 424 633 (-164 442) 3,52 (-1,36) 2017-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 936 839 (189 111) 9,10 (1,84) 936 839 (189 111) 7,76 (1,57) 2017-10-19
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 589 075 (-109 401) 5,72 (-1,06) 589 075 (-109 401) 4,88 (-0,83) 2017-04-07
Ogółem 10 300 000 0 12 079 673 (-150 000) 0 2016-12-20
Stokłosa Patrycja NWZ 350 014 3,40 700 028 5,72 (-0,08) 2016-10-27
Stokłosa Patrycja NWZ 350 014 3,40 (2,27) 700 028 5,80 (3,66) 2016-10-27
Stokłosa Patrycja NWZ 350 014 1,13 700 028 2,14 2016-10-27
NN OFE WZA 990 000 9,61 990 000 8,10 (-0,10) 2016-10-27
NN OFE WZA 990 000 (90 000) 9,61 (0,76) 990 000 (90 000) 8,20 (0,76) 2016-10-27
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 747 728 7,26 747 728 6,19 (0,08) 2016-10-06
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 747 728 7,26 747 728 6,11 2016-10-06
Nova Polonia II Ltd. Partnership 3 260 050 31,65 3 260 050 26,99 (0,33) 2016-10-03
Nova Polonia II Ltd. Partnership 3 260 050 31,65 3 260 050 26,66 2016-10-03
Lartiq TFI SA 656 050 6,37 656 050 5,36 (-0,07) 2016-10-03
Lartiq TFI SA 656 050 (-195 005) 6,37 (-1,89) 656 050 (-195 005) 5,43 (-1,62) 2016-10-03
Lartiq TFI SA 851 055 8,26 851 055 7,05 2016-10-03
Krokus Chem sp. z o.o. 0 (-3 260 050) 0,00 (-32,07) 0 (-3 260 050) 0,00 (-26,96) 2016-10-03
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 698 476 6,78 698 476 5,71 (-0,07) 2016-10-03
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 698 476 6,78 698 476 5,78 2016-10-03
Ogółem 10 300 000 (135 250) 0 12 229 673 (135 250) 0 2016-08-31
NN OFE WZA 900 000 8,85 (0,11) 900 000 7,44 (0,08) 2016-04-12
NN OFE WZA 900 000 (200 000) 8,74 (1,74) 900 000 (200 000) 7,36 (1,50) 2016-04-12
Krokus Chem sp. z o.o. WZA 3 260 050 32,07 (0,42) 3 260 050 26,96 (0,30) 2016-04-12
Krokus Chem sp. z o.o. WZA 3 260 050 (2 934 000) 31,65 (28,39) 3 260 050 (2 934 000) 26,66 (23,93) 2016-04-12
Ogółem 10 164 750 (82 375) 0 12 094 423 (82 375) 0 2015-11-17
Ogółem 10 082 375 (82 375) 0 12 012 048 (82 375) 0 2014-10-23
NN OFE 700 000 7,00 (0,06) 700 000 5,86 (0,04) 2014-10-02
NN OFE 700 000 6,94 (0,06) 700 000 5,82 (0,04) 2014-10-02
NN OFE 700 000 6,88 700 000 5,78 2014-10-02
Aviva OFE Aviva Santander 700 000 7,00 (0,06) 700 000 5,86 (0,04) 2014-09-25
Aviva OFE Aviva Santander 700 000 6,94 (0,06) 700 000 5,82 (0,04) 2014-09-25
Aviva OFE Aviva Santander 700 000 6,88 (0,08) 700 000 5,78 (0,06) 2014-09-25
Aviva OFE Aviva Santander 700 000 6,80 700 000 5,72 (-0,07) 2014-09-25
Aviva OFE Aviva Santander 700 000 6,80 700 000 5,79 2014-09-25
Tomczyk Dominik 1 189 213 11,89 (0,10) 2 378 426 19,93 (0,13) 2014-09-24
Tomczyk Dominik 1 189 213 11,79 (0,10) 2 378 426 19,80 (0,14) 2014-09-24
Tomczyk Dominik 1 189 213 11,69 (0,14) 2 378 426 19,66 (0,21) 2014-09-24
Tomczyk Dominik 1 189 213 11,55 2 378 426 19,45 (-0,24) 2014-09-24
Tomczyk Dominik 1 189 213 (-297 303) 11,55 (-3,31) 2 378 426 (-297 303) 19,69 (-2,73) 2014-09-24
Krokus Chem sp. z o.o. 326 050 (-6 194 050) 3,26 (-61,94) 326 050 (-6 194 050) 2,73 (-51,92) 2014-09-24
Tomczyk Dominik 1 486 516 14,86 2 675 729 22,42 2014-09-08
Ogółem 10 000 000 0 11 929 673 0 2014-09-08
Krokus Chem sp. z o.o. 6 520 100 65,20 6 520 100 54,65 2014-09-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-31 Prawo poboru 1:2
2016-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2016-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2015-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,22 zł
2015-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,22 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.