3,4500 zł
0,88% 0,0300 zł
Polwax S.A. (PWX)

Komunikaty spółki - POLWAX

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2021.
Dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego przez Polwax S.A.
Wyniki finansowe
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Komunikat Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A.
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Zawiadomienie od akcjonariusza – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A.
Zawiadomienie od akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A.
Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.