4,0600 zł
-5,58% -0,2400 zł
Polwax S.A. (PWX)

Komunikaty spółki - POLWAX

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku.
Odwołanie dotychczasowego Zarządu Polwax S.A. przez Radę Nadzorczą i powołanie Zarządu Polwax S.A. w nowym składzie.
Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Polwax S.A.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.
Pismo z Sądu informujące o rozszerzeniu powództwa wobec Polwax S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
Wyniki finansowe
Wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu.
Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku oraz szacunki przychodów Spółki za miesiąc kwiecień 2020 roku.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku.
Wyniki finansowe
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.