2,9500 zł
-1,01% -0,0300 zł
Polwax S.A. (PWX)

Komunikaty spółki - POLWAX

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku.
Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
Wyniki finansowe
Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2022.
Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Spółki.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2022.
Powołanie członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.