3,2400 zł
-1,52% -0,0500 zł
Polwax S.A. (PWX)

Komunikaty spółki - POLWAX

Wyniki finansowe
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
Wyniki finansowe
Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2021.
Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A.
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C
Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Polwax S.A.
Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii E Spółki – uzupełnienie raportu nr 34/2020.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Korekta Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.