6,60 zł
-17,09% -1,36 zł
Polwax S.A. (PWX)

Komunikaty spółki - POLWAX

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polwax S.A.
Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2019.
Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie kredytu wieloproduktowego.
Wyniki finansowe
Decyzja zarządu o przeglądzie innych opcji finansowania rozwoju spółki.
Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.
Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2018r.
Wyniki finansowe
Niedotrzymanie wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl