2,9700 zł
-0,67% -0,0200 zł
Polwax S.A. (PWX)

Komunikaty spółki - POLWAX

Złożenie sprzeciwu do nakazu zapłaty.
Podpisanie aneksu nr 17 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 listopada 2022 roku.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 listopada 2022 roku.
Polwax Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wyniki finansowe
Ogłoszenie przez Sąd Apelacyjny wyroku w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I AGa 20/21 (sygn. akt Sądu I instancji VI GC 225/19)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad.
Wyniki finansowe
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.