2,7100 zł
1,50% 0,0400 zł
Polwax S.A. (PWX)

Komunikaty spółki - POLWAX

Zawiadomienie od akcjonariusza – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A.
Zawiadomienie od akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A.
Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.
Warunkowa rejestracja praw do akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
Wyniki finansowe
Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Informacja dotycząca emisji akcji serii E - raport przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.