6,4400 zł
-0,16% -0,0100 zł
Polwax S.A. (PWX)

Komunikaty spółki - POLWAX

Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte.
Informacja o zwolnieniu przez komornika zabezpieczenia na majątku ruchomym Polwax S.A. na rzecz Orlen Projekt S.A.
Zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego na wniosek ORLEN Projekt S.A. w postępowaniu nakazowym.
Przelanie na rachunek komornika kwoty zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt S.A.
Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki
Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie podjętych czynności zabezpieczających na rzecz Orlen Projekt S.A.
Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A..
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
Polwax Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.