1,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
PMPG Polskie Media SA (PGM)

Akcjonariat - PMPG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 14 534 382,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 10 381 702 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 693 095
Liczba głosów na WZA: 10 381 702 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,10%
Kapitał akcyjny: 72 752 214,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 693 095
Cena nominalna akcji: 7,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,10%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,90%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 (61,09%) 6 342 632 (61,51%) 2018-06-05 -
Pachowski Jarosław 670 400 (6,46%) 670 400 (6,50%) 2010-12-14 -
Parrish Media NV ZWZ 609 527 (5,87%) 609 527 (5,91%) 2018-06-29 -
PMPG Polskie Media SA 70 536 (0,68%) 70 536 (0,68%) 2019-06-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -16 060
5,00 1 303 940
6 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-15
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-08-31 2 220
2 442 000,00
1 100,00 1 100,00 2 220
2 442 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1994-09-30
1996-02-02
seria A - wkłady pieniężne 1994-08-31 310
341 000,00
1 100,00 1 100,00 2 530
2 783 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1994-09-30
1996-02-02
seria B 1994-11-09 470
517 000,00
1 100,00 1 100,00 3 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-08-19
1994-11-15
1996-02-02
split 1:220 1994-11-19
5,00 660 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-12-08
seria C - subskrypcja publiczna 1995-01-28 660 000
9 900 000,00
5,00 15,00 1 320 000
6 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-08-19
1995-11-16
1995-12-22
seria D - kapitał docelowy 2002-08-30 990 000
5,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2003-12-31 0
1,00 6 600 000
6 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-20
zmiana firmy z Pekpol SA na Arksteel SA 2003-12-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-04-17
zmiana firmy z Arksteel SA na Platforma Mediowa Point Group SA 2006-12-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-28
seria D - zamienna: udziałowcy Point Group sp. z o.o. parytet: 34020 akcji serii D za 1 udział w udziałowcy Point Group sp. z o.o. 2006-12-18 85 050 000
85 050 000,00
1,00 1,00 91 569 700
91 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-28
2008-04-23
seria E - prawo poboru 4:1 2007-07-09 12 247 325
30 618 312,50
1,00 2,50 103 817 025
103 897 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-09-16
seria F za obligacje zamienne serii A 2008-12-15 50 000 000
50 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G za obligacje zamienne serii A 2009-02-13 100 000 000
200 000 000,00
1,00 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-10-16 -5
0,00
1,00 0,00 103 817 020
103 817 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-28
scalenie akcji 10:1 2014-10-16 0
0,00
10,00 0,00 10 381 702
103 817 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-28
zmiana firmy z Platforma Mediowa Point Group SA na PMPG Polskie Media SA 2014-11-13 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-10
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-06-29 0
0,00
7,00 0,00 10 381 702
72 752 214,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PMPG Polskie Media SA 69 387 (1 646) 0,67 (0,02) 69 387 (1 646) 0,67 (0,01) 2019-06-17
PMPG Polskie Media SA 67 741 (1 628) 0,65 (0,01) 67 741 (1 628) 0,66 (0,02) 2019-06-14
PMPG Polskie Media SA 66 113 (1 575) 0,64 (0,02) 66 113 (1 575) 0,64 (0,01) 2019-06-13
PMPG Polskie Media SA 64 538 (1 565) 0,62 (0,01) 64 538 (1 565) 0,63 (0,02) 2019-06-12
PMPG Polskie Media SA 62 973 (1 596) 0,61 (0,02) 62 973 (1 596) 0,61 (0,02) 2019-06-11
PMPG Polskie Media SA 61 377 (1 660) 0,59 (0,01) 61 377 (1 660) 0,59 (0,01) 2019-06-10
PMPG Polskie Media SA 59 717 (1 639) 0,58 (0,02) 59 717 (1 639) 0,58 (0,02) 2019-06-07
PMPG Polskie Media SA 58 078 0,56 58 078 0,56 2019-06-06
PMPG Polskie Media SA 58 078 (1 359) 0,56 (0,01) 58 078 (1 359) 0,56 (0,01) 2019-06-06
PMPG Polskie Media SA 56 719 (1 304) 0,55 (0,02) 56 719 (1 304) 0,55 (0,01) 2019-06-05
PMPG Polskie Media SA 55 415 (1 278) 0,53 (0,01) 55 415 (1 278) 0,54 (0,02) 2019-06-04
PMPG Polskie Media SA 54 137 (1 205) 0,52 (0,01) 54 137 (1 205) 0,52 (0,01) 2019-06-03
PMPG Polskie Media SA 52 932 (1 483) 0,51 (0,01) 52 932 (1 483) 0,51 (0,01) 2019-05-31
PMPG Polskie Media SA 51 449 (1 718) 0,50 (0,02) 51 449 (1 718) 0,50 (0,02) 2019-05-30
PMPG Polskie Media SA 49 731 (1 780) 0,48 (0,02) 49 731 (1 780) 0,48 (0,02) 2019-05-29
PMPG Polskie Media SA 47 951 (1 929) 0,46 (0,02) 47 951 (1 929) 0,46 (0,01) 2019-05-28
PMPG Polskie Media SA 46 022 (1 816) 0,44 (0,01) 46 022 (1 816) 0,45 (0,02) 2019-05-27
PMPG Polskie Media SA 44 206 (1 799) 0,43 (0,02) 44 206 (1 799) 0,43 (0,02) 2019-05-24
PMPG Polskie Media SA 42 407 (1 788) 0,41 (0,02) 42 407 (1 788) 0,41 (0,02) 2019-05-23
PMPG Polskie Media SA 40 619 (1 740) 0,39 (0,02) 40 619 (1 740) 0,39 (0,01) 2019-05-22
PMPG Polskie Media SA 38 879 (1 785) 0,37 (0,01) 38 879 (1 785) 0,38 (0,02) 2019-05-21
PMPG Polskie Media SA 37 094 (-324 893) 0,36 (-3,13) 37 094 (897) 0,36 (0,01) 2019-02-25
PMPG Polskie Media SA 361 987 (326 778) 3,49 (3,15) 36 197 (988) 0,35 (0,01) 2019-02-22
PMPG Polskie Media SA 35 209 (1 075) 0,34 (0,01) 35 209 (1 075) 0,34 (0,01) 2019-02-21
PMPG Polskie Media SA 34 134 (1 058) 0,33 (0,01) 34 134 (1 058) 0,33 (0,01) 2019-02-20
PMPG Polskie Media SA 33 076 (911) 0,32 (0,01) 33 076 (911) 0,32 (0,01) 2019-02-19
PMPG Polskie Media SA 32 165 (1 000) 0,31 (0,01) 32 165 (1 000) 0,31 (0,01) 2019-02-18
PMPG Polskie Media SA 31 165 (884) 0,30 (0,01) 31 165 (884) 0,30 (0,01) 2019-02-15
PMPG Polskie Media SA 30 281 (876) 0,29 (0,01) 30 281 (876) 0,29 (0,01) 2019-02-14
PMPG Polskie Media SA 29 405 (909) 0,28 (0,01) 29 405 (909) 0,28 2019-02-13
PMPG Polskie Media SA 28 496 (1 044) 0,27 (0,01) 28 496 (1 044) 0,28 (0,01) 2019-02-12
PMPG Polskie Media SA 27 452 (1 031) 0,26 (0,01) 27 452 (1 031) 0,27 (0,01) 2019-02-11
PMPG Polskie Media SA 26 421 (1 021) 0,25 (0,01) 26 421 (1 021) 0,26 (0,01) 2019-02-08
PMPG Polskie Media SA 25 400 (1 000) 0,24 25 400 (1 000) 0,25 (0,01) 2019-02-07
PMPG Polskie Media SA 24 400 (907) 0,24 (0,01) 24 400 (907) 0,24 (0,01) 2019-02-06
PMPG Polskie Media SA 23 493 (903) 0,23 (0,01) 23 493 (903) 0,23 (0,01) 2019-02-05
PMPG Polskie Media SA 22 590 (854) 0,22 (0,01) 22 590 (854) 0,22 (0,01) 2019-02-04
PMPG Polskie Media SA 21 736 (860) 0,21 (0,01) 21 736 (860) 0,21 (0,01) 2019-02-01
PMPG Polskie Media SA 20 876 (853) 0,20 (0,01) 20 876 (853) 0,20 (0,01) 2019-01-31
PMPG Polskie Media SA 20 023 (788) 0,19 20 023 (788) 0,19 2019-01-29
PMPG Polskie Media SA 19 235 (823) 0,19 (0,01) 19 235 (823) 0,19 (0,01) 2019-01-28
PMPG Polskie Media SA 18 412 (991) 0,18 (0,01) 18 412 (991) 0,18 (0,01) 2019-01-25
PMPG Polskie Media SA 17 421 (987) 0,17 (0,01) 17 421 (987) 0,17 (0,01) 2019-01-24
PMPG Polskie Media SA 16 434 (1 103) 0,16 (0,01) 16 434 (1 103) 0,16 (0,01) 2019-01-23
PMPG Polskie Media SA 15 331 (1 167) 0,15 (0,01) 15 331 (1 167) 0,15 (0,01) 2019-01-22
PMPG Polskie Media SA 14 164 (1 143) 0,14 (0,01) 14 164 (1 143) 0,14 (0,01) 2019-01-21
PMPG Polskie Media SA 13 021 (1 118) 0,13 (0,02) 13 021 (1 118) 0,13 (0,02) 2019-01-18
PMPG Polskie Media SA 11 903 (1 001) 0,11 11 903 (1 001) 0,11 2019-01-17
PMPG Polskie Media SA 10 902 (1 370) 0,11 (0,02) 10 902 (1 370) 0,11 (0,02) 2019-01-16
PMPG Polskie Media SA 9 532 (-18 665) 0,09 (-0,18) 9 532 (-18 665) 0,09 (-0,18) 2019-01-15
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,89 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,89 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,89 (-0,02) 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,91 (0,03) 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,88 (-0,03) 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,91 (0,03) 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,88 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,88 (-0,01) 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 5,87 609 527 5,89 2018-06-29
Parrish Media NV ZWZ 609 527 (11 626) 5,87 (0,11) 609 527 (11 626) 5,89 (0,10) 2018-06-29
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 61,09 6 342 632 61,29 (-0,01) 2018-06-05
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 61,09 6 342 632 61,30 (-0,17) 2018-06-05
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 61,09 6 342 632 61,47 (0,21) 2018-06-05
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 61,09 6 342 632 61,26 (-0,25) 2018-06-05
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 61,09 6 342 632 61,51 (0,35) 2018-06-05
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 61,09 6 342 632 61,16 (-0,01) 2018-06-05
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 61,09 6 342 632 61,17 (-0,02) 2018-06-05
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 61,09 6 342 632 61,19 (-0,05) 2018-06-05
Lisiecki, Michał M. 6 342 632 (111 425) 61,09 (1,07) 6 342 632 (111 425) 61,24 (0,92) 2018-06-05
PMPG Polskie Media SA 28 197 (-13 036) 0,27 (-0,13) 28 197 (-13 036) 0,27 (-0,13) 2017-10-13
PMPG Polskie Media SA 41 233 (-10 327) 0,40 (-0,10) 41 233 (-10 327) 0,40 (-0,10) 2017-07-28
Parrish Media NV ZWZ 597 901 (21 857) 5,76 (0,21) 597 901 (21 857) 5,79 (0,21) 2017-06-23
Lisiecki, Michał M. 6 231 207 (-236 745) 60,02 (-2,28) 6 231 207 (-236 745) 60,32 (-2,45) 2017-04-25
Parrish Media NV 576 044 (338 038) 5,55 (3,26) 576 044 (338 038) 5,58 (3,27) 2017-04-06
PMPG Polskie Media SA 51 560 (-727 200) 0,50 (-0,25) 51 560 (-727 200) 0,50 (0,50) 2017-03-15
Parrish Media NV 238 006 2,29 238 006 2,31 (0,01) 2016-06-14
Parrish Media NV 238 006 (-411 542) 2,29 (-3,97) 238 006 (-411 542) 2,30 (-4,00) 2016-06-14
Parrish Media NV WZA 649 548 (-4 565 278) 6,26 (1,24) 649 548 (-4 565 278) 6,30 (1,24) 2016-05-12
Lisiecki, Michał M. 6 467 952 62,30 6 467 952 62,77 (0,16) 2016-01-13
Lisiecki, Michał M. 6 467 952 (-57 496 312) 62,30 (0,69) 6 467 952 (-57 496 312) 62,61 (0,54) 2016-01-13
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 778 760 (700 884) 0,75 778 760 (700 884) 0,00 (-0,81) 2014-11-10
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 77 876 (90) 0,75 (0,01) 77 876 (90) 0,81 (0,06) 2014-11-10
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 77 786 (-542 176) 0,74 (0,15) 77 786 (-542 176) 0,75 (0,15) 2014-11-10
Parrish Media NV 5 214 826 (4 693 344) 5,02 5 214 826 (4 693 344) 5,06 2014-10-27
Parrish Media NV 521 482 (-4 246 443) 5,02 (0,43) 521 482 (-4 246 443) 5,06 (0,45) 2014-10-27
Lisiecki, Michał M. 63 964 264 (57 567 838) 61,61 63 964 264 (57 567 838) 62,07 2014-08-28
Lisiecki, Michał M. 6 396 426 (-56 906 100) 61,61 (0,64) 6 396 426 (-56 906 100) 62,07 (0,79) 2014-08-28
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 619 962 (7 500) 0,59 (0,01) 619 962 (7 500) 0,60 (0,01) 2014-08-01
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 612 462 (7 500) 0,58 612 462 (7 500) 0,59 (0,01) 2014-07-31
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 604 962 (7 500) 0,58 (0,01) 604 962 (7 500) 0,58 (0,01) 2014-07-30
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 597 462 (7 500) 0,57 (0,01) 597 462 (7 500) 0,57 2014-07-29
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 589 962 (7 700) 0,56 589 962 (7 700) 0,57 (0,01) 2014-07-28
PMPG Polskie Media SA skup akcji przez DM BOŚ SA 582 262 (7 300) 0,56 (0,01) 582 262 (7 300) 0,56 (0,01) 2014-07-25
PMPG Polskie Media SA 574 962 (7 000) 0,55 (0,01) 574 962 (7 000) 0,55 2014-07-23
PMPG Polskie Media SA 567 962 (7 300) 0,54 567 962 (7 300) 0,55 (0,01) 2014-07-22
PMPG Polskie Media SA 560 662 (7 700) 0,54 (0,01) 560 662 (7 700) 0,54 (0,01) 2014-07-21
PMPG Polskie Media SA 552 962 (14 500) 0,53 (0,02) 552 962 (14 500) 0,53 (0,01) 2014-07-18
PMPG Polskie Media SA 538 462 (-7 000) 0,51 (-0,01) 538 462 (-7 000) 0,52 2014-07-17
PMPG Polskie Media SA 545 462 (15 000) 0,52 (0,01) 545 462 (15 000) 0,52 (0,01) 2014-07-16
Lisiecki, Michał M. 63 302 526 (-215 263) 60,97 (-0,21) 63 302 526 (-215 263) 61,28 (-0,21) 2014-06-10
Lisiecki, Michał M. 63 517 789 (1 056 133) 61,18 (1,02) 63 517 789 (1 056 133) 61,49 (1,07) 2014-06-10
Parrish Media NV 4 767 925 (-625 000) 4,59 (-0,60) 4 767 925 (-625 000) 4,61 (-0,60) 2014-04-14
PMPG Polskie Media SA 530 462 (108 000) 0,51 (0,11) 530 462 (108 000) 0,51 (0,11) 2014-04-02
PMPG Polskie Media SA 422 462 (-24 093) 0,40 (-0,03) 422 462 (-24 093) 0,40 (-0,03) 2013-12-03
Parrish Media NV 5 392 925 (1 650 574) 5,19 (2,20) 5 392 925 (1 650 574) 5,21 (2,22) 2013-11-12
Parrish Media NV 5 392 925 5,19 (0,19) 5 392 925 5,21 (0,21) 2013-11-12
Parrish Media NV 5 392 925 5,00 5 392 925 5,00 2013-11-12
Parrish Media NV 3 742 351 2,99 (-0,61) 3 742 351 2,99 (-0,63) 2013-10-28
Parrish Media NV 3 742 351 (-2 000 000) 3,60 (-1,93) 3 742 351 (-2 000 000) 3,62 (-1,93) 2013-10-28
Lisiecki, Michał M. 62 461 656 (-1 155 900) 60,16 (-1,11) 62 461 656 (-1 155 900) 60,42 (-1,12) 2013-10-24
Parrish Media NV 5 742 351 (1 000 000) 5,53 (0,97) 5 742 351 (1 000 000) 5,55 (0,97) 2013-10-21
Lisiecki, Michał M. 63 617 556 (-302 920) 61,27 (-0,30) 63 617 556 (-302 920) 61,54 (-1,06) 2013-10-21
Parrish Media NV 4 742 351 (-5 000 000) 4,56 (-4,82) 4 742 351 (-5 000 000) 4,58 (-4,84) 2013-08-29
Parrish Media NV 9 742 351 (1 415 925) 9,38 (1,37) 9 742 351 (1 415 925) 9,42 (1,41) 2013-08-28
PMPG Polskie Media SA 446 555 (207 093) 0,43 (0,20) 446 555 (207 093) 0,43 (0,20) 2013-06-27
PMPG Polskie Media SA 239 462 (-896 329) 0,23 (-0,86) 239 462 (-896 329) 0,23 (-0,88) 2013-05-29
PMPG Polskie Media SA 1 135 791 (-1 250 000) 1,09 (-1,20) 1 135 791 (-1 250 000) 1,11 (-1,22) 2013-05-28
PMPG Polskie Media SA 2 385 791 (542 899) 2,29 (0,52) 2 385 791 (542 899) 2,33 (0,53) 2013-03-28
PMPG Polskie Media SA 1 842 892 (130 000) 1,77 (0,13) 1 842 892 (130 000) 1,80 (0,14) 2012-08-14
PMPG Polskie Media SA 1 712 892 (789 005) 1,64 (0,76) 1 712 892 (789 005) 1,66 (0,77) 2012-04-04
PMPG Polskie Media SA 923 887 (10 995) 0,88 (0,01) 923 887 (10 995) 0,89 (0,01) 2012-01-02
PMPG Polskie Media SA 912 892 (10 995) 0,87 (0,01) 912 892 (10 995) 0,88 (0,01) 2012-01-02
PMPG Polskie Media SA 901 897 (-10 000) 0,86 (-0,01) 901 897 (-10 000) 0,87 (-0,01) 2011-12-20
PMPG Polskie Media SA 911 897 (-20 000) 0,87 (-0,02) 911 897 (-20 000) 0,88 (-0,02) 2011-12-19
PMPG Polskie Media SA 931 897 (28 985) 0,89 (0,03) 931 897 (28 985) 0,90 (0,03) 2011-09-26
PMPG Polskie Media SA 902 912 (2 900) 0,86 902 912 (2 900) 0,87 2011-09-03
PMPG Polskie Media SA 900 012 (21 970) 0,86 (0,02) 900 012 (21 970) 0,87 (0,02) 2011-09-02
IDM SA w upadłości układowej 5 172 563 (-21 154) 4,97 (-0,02) 5 172 563 (-21 154) 5,02 (-0,02) 2011-08-30
IDM SA w upadłości układowej 5 193 717 (-8 451) 4,99 (-0,01) 5 193 717 (-8 451) 5,04 (0,04) 2011-08-29
PMPG Polskie Media SA 878 042 (156 610) 0,84 (0,15) 878 042 (156 610) 0,85 (0,16) 2011-08-26
PMPG Polskie Media SA 721 432 (674 348) 0,69 (0,65) 721 432 (674 348) 0,69 (0,65) 2011-06-10
Lisiecki, Michał M. 63 920 476 61,57 63 920 476 62,60 (-0,41) 2011-03-31
Lisiecki, Michał M. 63 920 476 61,57 (0,05) 63 920 476 63,01 (1,14) 2011-03-31
Lisiecki, Michał M. 63 920 476 (-31 000) 61,52 (-0,03) 63 920 476 (-31 000) 61,87 (-0,03) 2011-03-31
Pachowski Jarosław 6 704 000 (6 033 600) 6,45 (-0,01) 6 704 000 (6 033 600) 6,48 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 (-6 033 600) 6,46 (0,01) 670 400 (-6 033 600) 6,48 (-0,12) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 6 704 000 (6 033 600) 6,45 (-0,01) 6 704 000 (6 033 600) 6,60 (0,12) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,46 (0,01) 670 400 6,48 (-0,02) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,45 (-0,01) 670 400 6,50 (0,02) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,46 670 400 6,48 (-0,01) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,46 670 400 6,49 (-0,01) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,46 670 400 6,50 (0,04) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,46 670 400 6,46 (-0,04) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,46 670 400 6,50 (0,03) 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,46 670 400 6,47 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 6,46 670 400 6,47 2010-12-14
Pachowski Jarosław 670 400 (-2 731 600) 6,46 (3,19) 670 400 (-2 731 600) 6,47 (3,20) 2010-12-14
Lisiecki, Michał M. 63 951 476 (31 000) 61,55 (0,03) 63 951 476 (31 000) 61,90 (0,03) 2010-12-10
Lisiecki, Michał M. 63 920 476 (-120 250) 61,52 (-0,11) 63 920 476 (-120 250) 61,87 (-0,16) 2010-11-15
PMPG Polskie Media SA 47 084 (-542 378) 0,04 (-0,52) 47 084 (-542 378) 0,04 (-0,52) 2010-09-15
PMPG Polskie Media SA 589 462 (-47 084) 0,56 (-0,05) 589 462 (-47 084) 0,56 (-0,05) 2010-09-15
PMPG Polskie Media SA 636 546 (-33 454) 0,61 (-0,03) 636 546 (-33 454) 0,61 (-0,04) 2010-06-24
Pioneer Pekao IM SA 9 397 975 (4 190 427) 9,04 (4,03) 9 397 975 (4 190 427) 9,10 (4,06) 2010-04-15
PMPG Polskie Media SA 670 000 (-1 600 000) 0,64 (-1,54) 670 000 (-1 600 000) 0,65 (-1,53) 2010-03-23
PMPG Polskie Media SA 2 270 000 2,18 2 270 000 2,18 2010-03-22
Surmacki Piotr 3 384 0,00 3 384 0,00 2009-12-31
Pioneer Pekao IM SA 5 207 548 (16 697) 5,01 (0,02) 5 207 548 (16 697) 5,04 (0,05) 2009-12-31
Lisiecki, Michał M. 64 040 726 (405 726) 61,63 (0,39) 64 040 726 (405 726) 62,03 (0,79) 2009-12-31
Lisiecki, Michał M. 63 635 000 (-405 726) 61,24 (-0,39) 63 635 000 (-405 726) 61,24 (-0,39) 2009-11-13
Pioneer Pekao IM SA 5 190 851 (-16 697) 4,99 (-0,02) 5 190 851 (-16 697) 4,99 (-0,02) 2009-08-31
Lisiecki, Michał M. 64 040 726 (8 107) 61,63 64 040 726 (8 107) 61,63 2009-08-31
Lisiecki, Michał M. 64 032 619 (44 600) 61,63 (0,05) 64 032 619 (44 600) 61,63 (0,05) 2009-06-01
Hordyński Paweł 9 331 0,00 9 331 0,00 2009-05-15
Pachowski Jarosław 3 402 000 3,27 3 402 000 3,27 2009-02-27
Lisiecki, Michał M. 63 988 019 (36 200) 61,58 (0,03) 63 988 019 (36 200) 61,58 (0,03) 2009-01-16
Hordyński Paweł 9 331 0,00 9 331 0,00 2009-01-16
Pioneer Pekao IM SA 5 207 548 (24 500) 5,01 (0,03) 5 207 548 (24 500) 5,01 (0,03) 2009-01-08
IDM SA w upadłości układowej 5 202 168 (13 426) 5,00 (0,01) 5 202 168 (13 426) 5,00 (0,01) 2009-01-08
Pioneer Pekao IM SA 5 183 048 (27 191) 4,98 (0,02) 5 183 048 (27 191) 4,98 (-0,07) 2009-01-07
Lisiecki, Michał M. 63 951 819 (661 611) 61,55 (0,64) 63 951 819 (31 611) 61,55 (0,03) 2008-12-08
Lisiecki, Michał M. 63 290 208 (-630 000) 60,91 (-0,61) 63 920 208 61,52 2008-10-31
Lisiecki, Michał M. 63 920 208 (120 000) 61,52 (0,12) 63 920 208 (120 000) 61,52 (0,12) 2008-10-31
IDM SA w upadłości układowej 5 188 742 (-22 601) 4,99 (-0,02) 5 188 742 (-22 601) 4,99 (-0,02) 2008-10-31
Lisiecki, Michał M. 63 800 208 (47 370) 61,40 (0,04) 63 800 208 (47 370) 61,40 (0,04) 2008-10-30
IDM SA w upadłości układowej 5 211 343 (289 234) 5,01 (-0,36) 5 211 343 (289 234) 5,01 (-0,36) 2008-10-30
Lisiecki, Michał M. 63 752 838 (40 712) 61,36 (0,04) 63 752 838 (40 712) 61,36 (0,04) 2008-10-20
Lisiecki, Michał M. 63 712 126 (77 126) 61,32 (0,08) 63 712 126 (77 126) 61,32 (0,08) 2008-10-10
IDH Development SA 1 570 000 1,51 1 570 000 1,51 2008-09-22
Parrish Media NV 8 326 426 8,01 (-0,01) 8 326 426 8,01 (-0,19) 2008-08-21
Parrish Media NV 8 326 426 (5 085 093) 8,02 (4,49) 8 326 426 (5 085 093) 8,20 (4,67) 2008-08-21
Lisiecki, Michał M. 63 635 000 (3 200 000) 61,24 (-4,70) 63 635 000 (3 200 000) 61,24 (-4,70) 2008-08-21
Ogółem 103 817 025 (12 167 025) 0 103 817 025 (12 167 025) 0 2008-07-28
Parrish Media NV 3 241 333 (-8 200 000) 3,53 (-8,95) 3 241 333 (-8 200 000) 3,53 (-8,95) 2008-07-10
IDM SA w upadłości układowej 4 922 109 (3 085 945) 5,37 (3,37) 4 922 109 (3 085 945) 5,37 (3,37) 2008-07-09
IDM SA w upadłości układowej 1 836 164 2,00 1 836 164 2,00 2008-07-08
Parrish Media NV 11 441 333 (500 000) 12,48 (0,55) 11 441 333 (500 000) 12,48 (0,55) 2007-11-30
Surmacki Piotr 3 384 0,00 3 384 0,00 2007-09-26
Parrish Media NV 10 941 333 (-6 068 667) 11,93 (-6,62) 10 941 333 (-6 068 667) 11,93 (-6,62) 2007-06-04
Ehrlich Adam 0 (-2 190) 0,00 (-0,03) 0 (-2 190) 0,00 (-0,03) 2007-03-01
Lisiecki, Michał M. 60 435 000 65,94 (65,94) 60 435 000 65,94 (65,94) 2007-01-31
Fijałkowski Krzysztof 572 965 (142 965) 0,62 (-5,97) 572 965 (142 965) 0,62 (-5,97) 2007-01-05
Parrish Media NV 17 010 000 18,55 17 010 000 18,55 2006-12-28
Ogółem 91 650 000 (85 130 300) 0 91 650 000 (85 130 300) 0 2006-12-28
Fijałkowski Krzysztof 430 000 6,59 (6,13) 430 000 6,59 (6,13) 2006-12-11
Fijałkowski Krzysztof 430 000 0,46 430 000 0,46 2006-12-11
Lisiecki, Michał M. 0 (-22 000) 0,00 (-0,33) 0 (-22 000) 0,00 (-0,33) 2006-09-29
Lisiecki, Michał M. 22 000 (-61 758 320) 0,33 (-67,07) 22 000 (-61 758 320) 0,33 (-67,07) 2006-08-04
Ehrlich Adam 2 190 0,03 (0,03) 2 190 0,03 (0,03) 2006-08-04
Ehrlich Adam 2 190 0,00 2 190 0,00 2006-08-04
IFA Investments sp. z o.o. 1 257 625 19,28 (17,91) 1 257 625 19,28 (17,91) 2006-07-27
IFA Investments sp. z o.o. 1 257 625 (627 625) 1,37 (-8,29) 1 257 625 (627 625) 1,37 (-8,29) 2006-07-27
Dzienio Romuald 78 148 (-619 000) 1,19 (-9,50) 78 148 (-619 000) 1,19 (-9,50) 2006-07-27
Dzienio Romuald 697 148 (-325 000) 10,69 (-4,98) 697 148 (-325 000) 10,69 (-4,98) 2006-06-16
Zamojska-Dzienio Małgorzata 52 344 (-620 211) 0,80 (-9,51) 52 344 (-620 211) 0,80 (-9,51) 2006-06-13
Dzienio Romuald 1 022 148 (-265 657) 15,67 (-4,08) 1 022 148 (-265 657) 15,67 (-4,08) 2006-06-13
Cichy Roman 285 230 (-81 095) 4,37 (-1,24) 285 230 (-81 095) 4,37 (-1,24) 2006-06-13
Cicha Barbara 325 000 (-9 125) 4,98 (-0,14) 325 000 (-9 125) 4,98 (-0,14) 2006-05-30
Szmagalski Andrzej z 7 bulls.com SA 0 (-1 261 780) 0,00 (-19,35) 0 (-1 261 780) 0,00 (-19,35) 2006-05-26
IFA Investments sp. z o.o. 630 000 9,66 630 000 9,66 2006-05-25
Zamojska-Dzienio Małgorzata 672 555 (483 331) 10,31 (-4,20) 672 555 (483 331) 10,31 (-3,73) 2006-03-31
Szmagalski Andrzej z 7 bulls.com SA 1 261 780 (944 371) 19,35 (-4,99) 1 261 780 (944 371) 19,35 (-4,20) 2006-03-31
Dzienio Romuald 1 287 805 (1 009 648) 19,75 (-1,58) 1 287 805 (1 009 648) 19,75 (-0,89) 2006-03-31
Cichy Roman 366 325 5,61 366 325 5,61 2006-03-31
Cicha Barbara 334 125 5,12 334 125 5,12 2006-03-31
Ogółem 6 519 700 (5 215 760) 0 6 519 700 (5 172 380) 0 2004-02-20
Szmagalski Andrzej z 7 bulls.com SA 317 409 (-1 269 636) 24,34 317 409 (-1 269 636) 23,55 (-0,79) 2002-09-06
Szmagalski Andrzej z 7 bulls.com SA 1 587 045 (1 295 964) 24,34 (2,02) 1 587 045 (1 295 964) 24,34 (2,74) 2002-09-06
Dzienio Romuald 278 157 (-1 112 628) 21,33 278 157 (-1 112 628) 20,64 (-0,69) 2002-08-30
Dzienio Romuald 1 390 785 (1 072 527) 21,33 (-3,07) 1 390 785 (1 072 527) 21,33 (-2,29) 2002-08-30
Dzienio Romuald 318 258 (-15 460) 24,40 (-1,19) 318 258 (-15 460) 23,62 (-1,15) 2002-06-26
Szmagalski Andrzej z 7 bulls.com SA 291 081 (65 053) 22,32 (4,99) 291 081 (65 053) 21,60 (4,98) 2001-12-14
Zamojska-Dzienio Małgorzata 189 224 (-756 896) 14,51 189 224 (-756 896) 14,04 (-0,47) 2001-09-07
Zamojska-Dzienio Małgorzata 946 120 14,51 946 120 14,51 2001-09-07
OFE Pocztylion 0 (-100 000) 0,00 (-7,67) 0 (-100 000) 0,00 (-7,35) 2001-08-28
Ogółem 1 303 940 0 1 347 320 (-12 320) 0 2001-07-03
Dzienio Romuald 333 718 (9 371) 25,59 (0,72) 333 718 (9 371) 24,77 (1,00) 2001-06-22
Szmagalski Andrzej z 7 bulls.com SA 226 028 (-42 170) 17,33 (-3,24) 226 028 (-42 170) 16,62 (-3,11) 2001-03-31
Szmagalski Andrzej z AS Motors SA 268 198 (-100 000) 20,57 (-7,32) 268 198 (-100 000) 19,73 (-6,33) 2001-03-15
OFE Pocztylion 100 000 7,67 100 000 7,35 2001-03-15
Ogółem 1 303 940 (-16 060) 0 1 359 640 (-53 220) 0 2001-01-03
Szmagalski Andrzej z AS Motors SA 368 198 (65 053) 27,89 (4,92) 368 198 (65 053) 26,06 (4,60) 2000-08-21
Szmagalski Andrzej z AS Motors SA 303 145 (28 265) 22,97 (2,15) 303 145 (28 265) 21,46 (2,88) 2000-08-03
Ogółem 1 320 000 (16 060) 0 1 412 860 (48 180) 0 2000-08-01
Ogółem 1 303 940 (-16 060) 0 1 364 680 (-61 500) 0 2000-07-15
Ogółem 1 320 000 0 1 426 180 (-53 240) 0 2000-06-02
Szmagalski Andrzej z AS Motors SA 274 880 (30 772) 20,82 (2,33) 274 880 (30 772) 18,58 (2,12) 2000-04-25
Dzienio Romuald 324 347 24,87 (0,30) 324 347 23,77 (1,85) 2000-04-11
Dzienio Romuald 324 347 24,57 324 347 21,92 2000-04-11
Ogółem 1 320 000 0 1 479 420 (-3 520) 0 2000-04-04
Szmagalski Andrzej z AS Motors SA 244 108 (32 443) 18,49 (2,45) 244 108 (32 443) 16,46 (2,19) 2000-01-13
Szmagalski Andrzej z AS Motors SA 211 665 (86 330) 16,04 (6,54) 211 665 (86 330) 14,27 (5,83) 1999-12-20
Ogółem 1 320 000 0 1 482 940 (-880) 0 1999-12-02
Ogółem 1 320 000 0 1 483 820 (-1 540) 0 1999-11-02
Ogółem 1 320 000 0 1 485 360 (-51 480) 0 1999-10-04
Szmagalski Andrzej z AS Motors SA 125 335 9,50 125 335 8,44 (0,28) 1999-07-22
Szmagalski Andrzej z AS Motors SA 125 335 9,50 125 335 8,16 1999-07-22
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 0 (-385 636) 0,00 (-29,21) 0 (-385 636) 0,00 (-24,74) 1999-07-22
Ogółem 1 320 000 0 1 536 840 (-2 200) 0 1999-07-02
Ogółem 1 320 000 0 1 539 040 (-9 120) 0 1999-04-06
Ogółem 1 320 000 0 1 548 160 (-10 560) 0 1998-12-01
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 385 636 (24 734) 29,21 (1,87) 385 636 (24 734) 24,74 (1,66) 1998-08-05
Ogółem 1 320 000 0 1 558 720 (-5 280) 0 1998-08-03
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 360 902 (75 402) 27,34 (5,71) 360 902 (75 402) 23,08 (4,94) 1998-06-04
Ogółem 1 320 000 0 1 564 000 (-5 720) 0 1998-06-02
Ogółem 1 320 000 0 1 569 720 (-2 200) 0 1998-05-05
Ogółem 1 320 000 0 1 571 920 (-2 200) 0 1998-04-02
Ogółem 1 320 000 0 1 574 120 (-11 880) 0 1998-03-03
Ogółem 1 320 000 0 1 586 000 0 1998-02-03
Bank Millennium SA przez podmioty zależne 285 500 21,63 285 500 18,14 (0,14) 1997-10-28
Bank Millennium SA przez podmioty zależne 285 500 21,63 285 500 18,00 1997-10-28
Pioneer Pekao IM SA 5 155 857 4,96 (0,96) 5 155 857 5,05 (0,05) 0000-00-00
Pioneer Pekao IM SA 5 155 857 4,00 5 155 857 5,00 0000-00-00
Lisiecki, Michał M. 61 780 320 67,40 61 780 320 67,40 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-11-28 Split 10:1
2007-10-08 Prawo poboru 4:1
2002-01-03 Asymilacja po konwersji
2001-07-03 Asymilacja po konwersji
2001-01-03 Asymilacja po konwersji
2000-08-02 Asymilacja po konwersji
2000-06-02 Asymilacja po konwersji
2000-05-05 Asymilacja po konwersji
2000-04-04 Asymilacja po konwersji
1999-12-02 Asymilacja po konwersji
1999-11-03 Asymilacja po konwersji
1999-10-04 Asymilacja po konwersji
1999-07-02 Asymilacja po konwersji
1999-04-06 Asymilacja po konwersji
1999-02-02 Asymilacja po konwersji
1999-01-05 Asymilacja po konwersji
1998-12-02 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-09-04 Asymilacja po konwersji
1998-08-04 Asymilacja po konwersji
1998-07-02 Asymilacja po konwersji
1998-06-02 Asymilacja po konwersji
1998-05-05 Asymilacja po konwersji
1998-04-02 Asymilacja po konwersji
1998-03-03 Asymilacja po konwersji
1998-02-03 Asymilacja po konwersji
1998-01-06 Asymilacja po konwersji
1997-12-02 Asymilacja po konwersji
1997-11-04 Asymilacja po konwersji
1997-10-02 Asymilacja po konwersji
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1997-04-02 Asymilacja po konwersji
1997-02-04 Asymilacja po konwersji
1996-12-03 Asymilacja po konwersji
1996-10-02 Asymilacja po konwersji
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
1996-08-02 Asymilacja po konwersji
1996-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
1996-06-04 Asymilacja po konwersji
1996-04-02 Asymilacja po konwersji
1996-02-02 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.