Komunikaty spółki - PLASTBOX

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Wyniki finansowe
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I kwartał 2021 roku.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2020 rok
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za 2020 rok
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
PLASTBOX -0,45% 2,20
2021-07-23 13:54:57

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.