Akcjonariat - PLASTBOX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 88 495 583,85 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 41 941 035 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 378 383
Liczba głosów na WZA: 41 941 085 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,82%
Kapitał akcyjny: 41 941 035,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 378 383
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Paravita Holding Ltd. 10 228 720 (24,38%) 10 228 720 (24,38%) 2015-11-26 LTX
Hillmount Trading Ltd. 9 111 053 (21,72%) 9 111 053 (21,72%) 2018-12-27 -
Nargara Investments Ltd. 8 192 610 (19,53%) 8 192 610 (19,53%) 2021-08-19 -
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak, ZWZ 3 846 000 (9,17%) 3 846 000 (9,17%) 2021-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-12-07 17 079
853 950,00
50,00 50,00 17 079
853 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
1999-06-22
2004-02-18
seria B - subskrypcja prywatna 2000-04-19 66 800
3 340 000,00
50,00 50,00 83 879
4 193 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-10-06
split 1:10 2002-10-20
5,00 840 000
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-14
seria C - subskrypcja prywatna 2002-12-20 121
6 050,00
50,00 50,00 84 000
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2003-05-13
2004-02-18
seria D - subskrypcja publiczna 2003-10-20 650 000
17 550 000,00
5,00 27,00 1 490 000
7 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2004-02-17
2004-02-18
seria E - subskrypcja publiczna 2006-09-20 660 000
13 860 000,00
5,00 21,00 2 150 000
10 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-19
seria F - prawo poboru 1:2 2007-09-21 2 256 140
22 561 400,00
5,00 10,00 4 406 140
22 030 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-05
2008-03-12
seria G - prawo poboru 1:1 2009-09-07 4 406 140
22 471 314,00
5,00 5,10 8 812 280
44 061 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-04
2010-01-25
2010-02-04
split 1:5 2012-03-30
1,00 44 061 400
44 061 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-06-24 -2 120 365
1,00 41 941 035
41 941 035,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nargara Investments Ltd. 6 781 371 (1 389 491) 16,17 (3,31) 6 781 371 (1 389 491) 16,17 (3,31) 2021-02-10
Moska Krzysztof 1 848 702 (-2 321 298) 4,41 (-5,53) 1 848 702 (-2 321 298) 4,41 (-5,53) 2021-01-29
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak, ZWZ 3 831 189 9,13 (0,13) 3 831 229 9,13 (0,13) 2020-08-31
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 3 831 189 (-399 556) 9,00 (-1,09) 3 831 229 (-399 516) 9,00 (-1,09) 2020-08-31
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak, ZWZ 4 230 745 (4 631) 10,09 (0,01) 4 230 745 (4 631) 10,09 (0,01) 2020-08-03
Moska Krzysztof 4 170 000 (-28 576) 9,94 (-0,07) 4 170 000 (-28 579) 9,94 (-0,07) 2020-02-24
Moska Krzysztof 4 198 576 (2 075 377) 10,01 (4,95) 4 198 579 (2 075 380) 10,01 (4,95) 2019-10-15
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 4 226 114 (-1 327 413) 10,08 (-3,16) 4 226 114 (-1 327 413) 10,08 (-3,16) 2018-12-27
Moska Krzysztof 2 123 199 (621 199) 5,06 (1,48) 2 123 199 (621 199) 5,06 (1,48) 2017-12-22
Nargara Investments Ltd. 5 391 880 (1 201 880) 12,86 (2,87) 5 391 880 (1 201 880) 12,86 (2,87) 2016-12-09
Hillmount Trading Ltd. 7 803 508 (1 554 649) 18,61 (3,71) 7 803 508 (1 554 649) 18,61 (3,71) 2016-12-05
Hillmount Trading Ltd. 6 248 859 (2 119 155) 14,90 (5,05) 6 248 859 (2 119 155) 14,90 (5,05) 2016-11-22
Gamrat SA 1 554 649 (-1 858 300) 3,71 (-4,43) 1 554 649 (-1 858 300) 3,71 (-4,43) 2016-11-22
Sobik Leszek wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 94 810 (-4 213 831) 0,23 (-9,54) 94 810 (-4 213 831) 0,23 (-10,04) 2016-10-13
Hillmount Trading Ltd. 4 129 704 9,85 4 129 704 9,85 2016-02-18
Moska Krzysztof 1 502 000 (-1 526 399) 3,58 (-3,64) 1 502 000 (-1 526 399) 3,58 (-3,64) 2016-02-17
Gamrat SA 3 412 949 (-997 051) 8,14 (-2,37) 3 412 949 (-997 051) 8,14 (-2,37) 2016-02-17
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak, WZA 5 553 527 (82 516) 13,24 (0,83) 5 553 527 (82 466) 13,24 (0,20) 2015-12-16
Gamrat SA 4 410 000 (-2 000 000) 10,51 (-4,77) 4 410 000 (-2 000 000) 10,51 (-4,77) 2015-12-16
Nargara Investments Ltd. 4 190 000 9,99 4 190 000 9,99 2015-12-15
Moska Krzysztof 3 028 399 (-1 971 601) 7,22 (-4,70) 3 028 399 (-1 971 601) 7,22 (-4,70) 2015-11-26
Gamrat SA 6 410 000 (-2 190 000) 15,28 (-5,22) 6 410 000 (-2 190 000) 15,28 (-5,22) 2015-11-26
Gamrat SA 8 600 000 (234 846) 20,50 (0,56) 8 600 000 (234 846) 20,50 (0,56) 2015-07-23
Moska Krzysztof 5 000 000 (450 000) 11,92 (1,08) 5 000 000 (450 000) 11,92 (1,08) 2015-06-23
Paravita Holding Ltd. 6 038 720 (1 655 803) 14,39 (3,94) 6 038 720 (1 655 803) 14,39 (3,94) 2015-05-26
Moska Krzysztof 4 550 000 (139 993) 10,84 (0,84) 4 550 000 (139 993) 10,84 (0,33) 2015-05-25
Gamrat SA 8 365 154 (400 000) 19,94 (1,87) 8 365 154 (400 000) 19,94 (0,95) 2015-05-25
Paravita Holding Ltd. 4 382 917 10,45 4 382 917 10,45 2015-03-19
Plast-Box SA 0 (-2 120 365) 0,00 (-4,81) 0 (-2 120 365) 0,00 2014-09-25
Sobik Leszek 4 308 641 9,77 (-0,50) 4 308 641 10,27 2014-09-22
Sobik Leszek 4 308 641 (-429 589) 10,27 (-0,48) 4 308 641 (-429 589) 10,27 (-1,02) 2014-09-22
Moska Krzysztof 4 410 007 10,00 (-0,51) 4 410 007 10,51 2014-09-10
Moska Krzysztof 4 410 007 (275 007) 10,51 (1,13) 4 410 007 (275 007) 10,51 (0,66) 2014-09-10
Moska Krzysztof 4 135 000 (-500 000) 9,38 (-1,13) 4 135 000 (-500 000) 9,85 (-1,20) 2014-02-13
Gamrat SA 7 965 154 18,07 (-0,92) 7 965 154 18,99 2014-02-13
Gamrat SA 7 965 154 (-526 990) 18,99 (-0,28) 7 965 154 (-526 990) 18,99 (-1,25) 2014-02-13
Moska Krzysztof 4 635 000 (-40 000) 10,51 (-0,10) 4 635 000 (-40 000) 11,05 (-0,09) 2014-02-12
Plast-Box SA 2 120 365 4,81 2 120 365 0,00 2013-12-19
Plast-Box SA 2 120 365 (37 713) 4,81 (0,09) 2 120 365 (37 713) 0,00 2013-12-19
Sobik Leszek 4 738 230 (3 568 230) 10,75 (-2,52) 4 738 230 (3 568 230) 11,29 (-1,98) 2013-12-18
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 5 471 011 12,41 (-0,63) 5 471 061 13,04 2013-11-14
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 5 471 011 (129 959) 13,04 (0,92) 5 471 061 (129 959) 13,04 (0,84) 2013-11-14
Moska Krzysztof 4 675 000 (-8 560 897) 10,61 (-19,42) 4 675 000 (-8 560 897) 11,14 (-19,54) 2013-11-14
Gamrat SA 8 492 144 (8 025 385) 19,27 (13,98) 8 492 144 (8 025 385) 20,24 (14,95) 2013-11-14
Plast-Box SA 2 082 652 (12 240) 4,72 (0,03) 2 082 652 (12 240) 0,00 2013-09-12
Plast-Box SA 2 070 412 (59 568) 4,69 (0,13) 2 070 412 (59 568) 0,00 2013-09-11
Plast-Box SA 2 010 844 (67 944) 4,56 (0,16) 2 010 844 (67 944) 0,00 2013-09-10
Plast-Box SA 1 942 900 (66 153) 4,40 (0,15) 1 942 900 (66 153) 0,00 2013-09-09
Plast-Box SA 1 876 747 (64 344) 4,25 (0,14) 1 876 747 (64 344) 0,00 2013-09-06
Plast-Box SA 1 812 403 (60 902) 4,11 (0,14) 1 812 403 (60 902) 0,00 2013-09-05
Plast-Box SA 1 751 501 (58 988) 3,97 (0,13) 1 751 501 (58 988) 0,00 2013-09-04
Plast-Box SA 1 692 513 3,84 1 692 513 0,00 2013-09-03
Plast-Box SA 1 692 513 (56 418) 3,84 (0,13) 1 692 513 (56 418) 0,00 2013-09-03
Plast-Box SA 1 636 095 (50 417) 3,71 (0,12) 1 636 095 (50 417) 0,00 2013-09-02
Plast-Box SA 1 585 678 (46 278) 3,59 (0,10) 1 585 678 (46 278) 0,00 2013-08-30
Plast-Box SA 1 539 400 (44 653) 3,49 (0,10) 1 539 400 (44 653) 0,00 2013-08-29
Plast-Box SA 1 494 747 (41 915) 3,39 (0,10) 1 494 747 (41 915) 0,00 2013-08-28
Plast-Box SA 1 452 832 (33 668) 3,29 (0,07) 1 452 832 (33 668) 0,00 2013-08-27
Plast-Box SA 1 419 164 (11 717) 3,22 (0,03) 1 419 164 (11 717) 0,00 2013-07-26
Plast-Box SA 1 407 447 (213) 3,19 1 407 447 (213) 0,00 2013-07-25
Plast-Box SA 1 407 234 (12 530) 3,19 (0,03) 1 407 234 (12 530) 0,00 2013-07-25
Plast-Box SA 1 394 704 (12 050) 3,16 (0,03) 1 394 704 (12 050) 0,00 2013-07-24
Plast-Box SA 1 382 654 (12 322) 3,13 (0,02) 1 382 654 (12 322) 0,00 2013-07-23
Plast-Box SA 1 370 332 (11 927) 3,11 (0,03) 1 370 332 (11 927) 0,00 2013-07-22
Plast-Box SA 1 358 405 (11 615) 3,08 (0,03) 1 358 405 (11 615) 0,00 2013-07-19
Plast-Box SA 1 346 790 (11 284) 3,05 (0,02) 1 346 790 (11 284) 0,00 2013-07-18
Plast-Box SA 1 335 506 (11 249) 3,03 (0,03) 1 335 506 (11 249) 0,00 2013-07-17
Pioneer Pekao IM SA 2 202 587 (1 325 054) 4,99 (-4,96) 2 202 587 (1 325 054) 5,16 (-4,79) 2013-07-17
Plast-Box SA 1 324 257 (11 686) 3,00 (0,03) 1 324 257 (11 686) 0,00 2013-07-16
Plast-Box SA 1 312 571 (12 426) 2,97 (0,02) 1 312 571 (12 426) 0,00 2013-07-15
Plast-Box SA 1 300 145 (11 546) 2,95 (0,03) 1 300 145 (11 546) 0,00 2013-07-12
Plast-Box SA 1 288 599 (11 566) 2,92 (0,03) 1 288 599 (11 566) 0,00 2013-07-11
Plast-Box SA 1 277 033 (11 315) 2,89 (0,02) 1 277 033 (11 315) 0,00 2013-07-10
Plast-Box SA 1 265 718 (11 254) 2,87 (0,03) 1 265 718 (11 254) 0,00 2013-07-09
Plast-Box SA 1 254 464 (11 652) 2,84 (0,02) 1 254 464 (11 652) 0,00 2013-07-08
Plast-Box SA 1 242 812 (11 688) 2,82 (0,03) 1 242 812 (11 688) 0,00 2013-07-05
Plast-Box SA 1 231 124 (10 768) 2,79 (0,03) 1 231 124 (10 768) 0,00 2013-07-04
Plast-Box SA 1 220 356 (10 221) 2,76 (0,02) 1 220 356 (10 221) 0,00 2013-07-03
Plast-Box SA 1 210 135 (10 341) 2,74 (0,02) 1 210 135 (10 341) 0,00 2013-07-02
Plast-Box SA 1 199 794 (10 381) 2,72 (0,03) 1 199 794 (10 381) 0,00 2013-07-01
Plast-Box SA 1 189 413 (10 000) 2,69 (0,02) 1 189 413 (10 000) 0,00 2013-06-28
Plast-Box SA 1 179 413 (9 280) 2,67 (0,02) 1 179 413 (9 280) 0,00 2013-06-27
Plast-Box SA 1 170 133 (9 393) 2,65 (0,02) 1 170 133 (9 393) 0,00 2013-06-26
Plast-Box SA 1 160 740 (8 978) 2,63 (0,02) 1 160 740 (8 978) 0,00 2013-06-25
Plast-Box SA 1 151 762 (17 893) 2,61 (0,04) 1 151 762 (17 893) 0,00 2013-06-24
Plast-Box SA 1 133 869 (-9 161) 2,57 (-0,02) 1 133 869 (-9 161) 0,00 2013-06-22
Plast-Box SA 1 143 030 (18 229) 2,59 (0,04) 1 143 030 (18 229) 0,00 2013-06-21
Plast-Box SA 1 124 801 (9 176) 2,55 (0,02) 1 124 801 (9 176) 0,00 2013-06-19
Plast-Box SA 1 115 625 (8 752) 2,53 (0,02) 1 115 625 (8 752) 0,00 2013-06-18
Plast-Box SA 1 106 873 (8 088) 2,51 (0,02) 1 106 873 (8 088) 0,00 2013-06-17
Plast-Box SA 1 098 785 (8 168) 2,49 (0,02) 1 098 785 (8 168) 0,00 2013-06-14
Plast-Box SA 1 090 617 (8 965) 2,47 (0,02) 1 090 617 (8 965) 0,00 2013-06-13
Plast-Box SA 1 081 652 (9 355) 2,45 (0,02) 1 081 652 (9 355) 0,00 2013-06-11
Plast-Box SA 1 072 297 (8 466) 2,43 (0,02) 1 072 297 (8 466) 0,00 2013-06-10
Plast-Box SA 1 063 831 (9 106) 2,41 (0,02) 1 063 831 (9 106) 0,00 2013-06-07
Plast-Box SA 1 054 725 (9 339) 2,39 (0,02) 1 054 725 (9 339) 0,00 2013-06-06
Plast-Box SA 1 045 386 (9 332) 2,37 (0,02) 1 045 386 (9 332) 0,00 2013-06-04
Plast-Box SA 1 036 054 (9 114) 2,35 (0,02) 1 036 054 (9 114) 0,00 2013-06-03
Plast-Box SA 1 026 940 (8 794) 2,33 (0,02) 1 026 940 (8 794) 0,00 2013-05-31
Plast-Box SA 1 018 146 (8 279) 2,31 (0,02) 1 018 146 (8 279) 0,00 2013-05-29
Plast-Box SA 1 009 867 (8 088) 2,29 (0,02) 1 009 867 (8 088) 0,00 2013-05-28
Plast-Box SA 1 001 779 (9 837) 2,27 (0,02) 1 001 779 (9 837) 0,00 2013-05-27
Plast-Box SA 991 942 (10 541) 2,25 (0,03) 991 942 (10 541) 0,00 2013-05-24
Plast-Box SA 981 401 (11 450) 2,22 (0,02) 981 401 (11 450) 0,00 2013-05-23
Plast-Box SA 969 951 (11 287) 2,20 (0,03) 969 951 (11 287) 0,00 2013-05-22
Plast-Box SA 958 664 (11 573) 2,17 (0,03) 958 664 (11 573) 0,00 2013-05-21
Plast-Box SA 947 091 (11 562) 2,14 (0,02) 947 091 (11 562) 0,00 2013-05-20
Plast-Box SA 935 529 (11 253) 2,12 (0,03) 935 529 (11 253) 0,00 2013-05-17
Plast-Box SA 924 276 (11 411) 2,09 (0,02) 924 276 (11 411) 0,00 2013-05-16
Plast-Box SA 912 865 (10 483) 2,07 (0,03) 912 865 (10 483) 0,00 2013-05-15
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 235 897 (10 000) 30,03 (0,02) 13 235 897 (10 000) 30,68 (0,21) 2013-05-14
Plast-Box SA 902 382 (8 597) 2,04 (0,02) 902 382 (8 597) 0,00 2013-04-24
Plast-Box SA 893 785 (7 219) 2,02 (0,01) 893 785 (7 219) 0,00 2013-04-23
Plast-Box SA 886 566 (7 075) 2,01 (0,02) 886 566 (7 075) 0,00 2013-04-22
Plast-Box SA 879 491 (7 552) 1,99 (0,02) 879 491 (7 552) 0,00 2013-04-19
Plast-Box SA 871 939 (7 249) 1,97 (0,01) 871 939 (7 249) 0,00 2013-04-18
Plast-Box SA 864 690 (7 273) 1,96 (0,02) 864 690 (7 273) 0,00 2013-04-17
Plast-Box SA 857 417 (6 373) 1,94 (0,01) 857 417 (6 373) 0,00 2013-04-11
Plast-Box SA 851 044 (6 000) 1,93 (0,02) 851 044 (6 000) 0,00 2013-04-10
Plast-Box SA 845 044 (5 643) 1,91 (0,01) 845 044 (5 643) 0,00 2013-04-09
Plast-Box SA 839 401 (4 991) 1,90 (0,01) 839 401 (4 991) 0,00 2013-04-08
Plast-Box SA 834 410 (4 771) 1,89 (0,01) 834 410 (4 771) 0,00 2013-04-05
Plast-Box SA 829 639 (4 562) 1,88 (0,01) 829 639 (4 562) 0,00 2013-04-04
Plast-Box SA 825 077 (4 358) 1,87 (0,01) 825 077 (4 358) 0,00 2013-04-03
Plast-Box SA 820 719 (4 192) 1,86 (0,01) 820 719 (4 192) 0,00 2013-04-02
Plast-Box SA 816 527 (4 074) 1,85 (0,01) 816 527 (4 074) 0,00 2013-03-28
Plast-Box SA 812 453 (4 363) 1,84 (0,01) 812 453 (4 363) 0,00 2013-03-27
Plast-Box SA 808 090 (3 723) 1,83 (0,01) 808 090 (3 723) 0,00 2013-03-26
Plast-Box SA 804 367 (3 730) 1,82 (0,01) 804 367 (3 730) 0,00 2013-03-25
Plast-Box SA 800 637 (3 583) 1,81 (0,01) 800 637 (3 583) 0,00 2013-03-22
Plast-Box SA 797 054 (3 393) 1,80 797 054 (3 393) 0,00 2013-03-21
Plast-Box SA 793 661 (7 997) 1,80 (0,02) 793 661 (7 997) 0,00 2013-01-18
Plast-Box SA 785 664 (8 025) 1,78 (0,02) 785 664 (8 025) 0,00 2013-01-17
Plast-Box SA 777 639 (8 121) 1,76 (0,02) 777 639 (8 121) 0,00 2013-01-16
Plast-Box SA 769 518 (8 319) 1,74 (0,02) 769 518 (8 319) 0,00 2013-01-15
Plast-Box SA 761 199 (8 429) 1,72 (0,02) 761 199 (8 429) 0,00 2013-01-14
Plast-Box SA 752 770 (8 283) 1,70 (0,02) 752 770 (8 283) 0,00 2013-01-11
Plast-Box SA 744 487 (8 242) 1,68 (0,01) 744 487 (8 242) 0,00 2013-01-10
Plast-Box SA 736 245 (7 845) 1,67 (0,02) 736 245 (7 845) 0,00 2013-01-09
Plast-Box SA 728 400 (7 960) 1,65 (0,02) 728 400 (7 960) 0,00 2013-01-08
Plast-Box SA 720 440 (7 899) 1,63 (0,02) 720 440 (7 899) 0,00 2013-01-07
Plast-Box SA 712 541 (8 343) 1,61 (0,02) 712 541 (8 343) 0,00 2013-01-04
Plast-Box SA 704 198 (8 512) 1,59 (0,02) 704 198 (8 512) 0,00 2013-01-03
Plast-Box SA 695 686 (9 860) 1,57 (0,02) 695 686 (9 860) 0,00 2013-01-02
Plast-Box SA 685 826 (9 691) 1,55 (0,02) 685 826 (9 691) 0,00 2012-12-28
Plast-Box SA 676 135 (9 640) 1,53 (0,02) 676 135 (9 640) 0,00 2012-12-27
Plast-Box SA 666 495 (9 468) 1,51 (0,02) 666 495 (9 468) 0,00 2012-12-21
Plast-Box SA 657 027 (9 359) 1,49 (0,03) 657 027 (9 359) 0,00 2012-12-20
Plast-Box SA 647 668 (9 033) 1,46 (0,02) 647 668 (9 033) 0,00 2012-12-19
Plast-Box SA 638 635 (8 776) 1,44 (0,02) 638 635 (8 776) 0,00 2012-12-18
Plast-Box SA 629 859 (8 558) 1,42 (0,01) 629 859 (8 558) 0,00 2012-12-17
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 225 897 (2 953) 30,01 13 225 897 (2 953) 30,47 (0,05) 2012-12-17
Plast-Box SA 621 301 (8 436) 1,41 (0,02) 621 301 (8 436) 0,00 2012-12-14
Plast-Box SA 612 865 (8 280) 1,39 (0,02) 612 865 (8 280) 0,00 2012-12-13
Plast-Box SA 604 585 (8 099) 1,37 (0,02) 604 585 (8 099) 0,00 2012-12-12
Plast-Box SA 596 486 (7 808) 1,35 (0,02) 596 486 (7 808) 0,00 2012-12-11
Plast-Box SA 588 678 (7 107) 1,33 (0,02) 588 678 (7 107) 0,00 2012-12-10
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 222 944 (18 247) 30,01 (0,05) 13 222 944 (18 247) 30,42 (0,08) 2012-12-10
Plast-Box SA 581 571 (7 016) 1,31 (0,01) 581 571 (7 016) 0,00 2012-12-07
Plast-Box SA 574 555 (7 055) 1,30 (0,02) 574 555 (7 055) 0,00 2012-12-06
Plast-Box SA 567 500 (5 532) 1,28 (0,01) 567 500 (5 532) 0,00 2012-12-05
Plast-Box SA 561 968 (6 554) 1,27 (0,01) 561 968 (6 554) 0,00 2012-12-04
Plast-Box SA 555 414 (6 474) 1,26 (0,02) 555 414 (6 474) 0,00 2012-12-03
Plast-Box SA 548 940 (5 829) 1,24 (0,01) 548 940 (5 829) 0,00 2012-11-30
Plast-Box SA 543 111 (5 357) 1,23 (0,01) 543 111 (5 357) 0,00 2012-11-29
Plast-Box SA 537 754 (3 989) 1,22 (0,01) 537 754 (3 989) 0,00 2012-11-28
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 204 697 (-10 000) 29,96 (-0,03) 13 204 697 (-10 000) 30,34 (-0,03) 2012-11-28
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 214 697 (12 267) 29,99 (0,03) 13 214 697 (12 267) 30,37 (0,04) 2012-11-28
Plast-Box SA 533 765 (3 945) 1,21 (0,01) 533 765 (3 945) 0,00 2012-11-27
Plast-Box SA 529 820 (3 985) 1,20 (0,01) 529 820 (3 985) 0,00 2012-11-26
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 202 430 (5 000) 29,96 (0,01) 13 202 430 (5 000) 30,33 (0,17) 2012-11-26
Plast-Box SA 525 835 (4 190) 1,19 (0,01) 525 835 (4 190) 0,00 2012-11-23
Plast-Box SA 521 645 (4 136) 1,18 (0,01) 521 645 (4 136) 0,00 2012-11-22
Plast-Box SA 517 509 (4 808) 1,17 (0,01) 517 509 (4 808) 0,00 2012-11-21
Plast-Box SA 512 701 (5 526) 1,16 (0,01) 512 701 (5 526) 0,00 2012-11-19
Plast-Box SA 507 175 (6 111) 1,15 (0,02) 507 175 (6 111) 0,00 2012-11-15
Plast-Box SA 501 064 (6 206) 1,13 (0,01) 501 064 (6 206) 0,00 2012-11-14
Plast-Box SA 494 858 (10 000) 1,12 (0,02) 494 858 (10 000) 0,00 2012-10-30
Plast-Box SA 484 858 (10 000) 1,10 (0,03) 484 858 (10 000) 0,00 2012-10-29
Plast-Box SA 474 858 (10 000) 1,07 (0,02) 474 858 (10 000) 0,00 2012-10-26
Plast-Box SA 464 858 (10 000) 1,05 (0,02) 464 858 (10 000) 0,00 2012-10-25
Plast-Box SA 454 858 (10 000) 1,03 (0,03) 454 858 (10 000) 0,00 2012-10-24
Plast-Box SA 444 858 (10 000) 1,00 (0,02) 444 858 (10 000) 0,00 2012-10-23
Plast-Box SA 434 858 (10 000) 0,98 (0,02) 434 858 (10 000) 0,00 2012-10-22
Plast-Box SA 424 858 (10 000) 0,96 (0,02) 424 858 (10 000) 0,00 2012-10-19
Plast-Box SA 414 858 (10 000) 0,94 (0,03) 414 858 (10 000) 0,00 2012-10-18
Plast-Box SA 404 858 (10 000) 0,91 (0,02) 404 858 (10 000) 0,00 2012-10-17
Plast-Box SA 394 858 (10 000) 0,89 (0,02) 394 858 (10 000) 0,00 2012-10-16
Plast-Box SA 384 858 (10 000) 0,87 (0,02) 384 858 (10 000) 0,00 2012-10-15
Plast-Box SA 374 858 (10 000) 0,85 (0,03) 374 858 (10 000) 0,00 2012-10-12
Plast-Box SA 364 858 (10 000) 0,82 (0,02) 364 858 (10 000) 0,00 2012-10-11
Plast-Box SA 354 858 (10 000) 0,80 (0,02) 354 858 (10 000) 0,00 2012-10-10
Plast-Box SA 344 858 (10 000) 0,78 (0,03) 344 858 (10 000) 0,00 2012-10-09
Plast-Box SA 334 858 (10 000) 0,75 (0,02) 334 858 (10 000) 0,00 2012-10-08
Plast-Box SA 324 858 (10 000) 0,73 (0,02) 324 858 (10 000) 0,00 2012-10-05
Plast-Box SA 314 858 (10 000) 0,71 (0,02) 314 858 (7 000) 0,00 2012-10-04
Plast-Box SA 304 858 (10 000) 0,69 (0,03) 307 858 (13 000) 0,00 2012-10-03
Plast-Box SA 294 858 (10 000) 0,66 (0,02) 294 858 (10 000) 0,00 2012-10-02
Plast-Box SA 284 858 (10 000) 0,64 (0,02) 284 858 (10 000) 0,00 2012-10-01
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 5 341 052 (10) 12,12 5 341 102 (60) 12,20 (0,01) 2012-09-28
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 5 341 042 (-10) 12,12 5 341 042 (-10) 12,19 2012-09-28
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 5 341 052 (51 907) 12,12 (0,12) 5 341 052 (51 907) 12,19 (0,12) 2012-09-28
Plast-Box SA 274 858 (10 000) 0,62 (0,02) 274 858 (10 000) 0,00 2012-09-27
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 5 289 145 (835 028) 12,00 (1,90) 5 289 145 (834 988) 12,07 (1,95) 2012-09-27
Plast-Box SA 264 858 (10 000) 0,60 (0,03) 264 858 (10 000) 0,00 2012-09-26
Plast-Box SA 254 858 (25 434) 0,57 (0,05) 254 858 (25 434) 0,00 2012-09-25
Plast-Box SA 229 424 (23 072) 0,52 (0,06) 229 424 (23 072) 0,00 2012-09-24
Plast-Box SA 206 352 (21 967) 0,46 (0,05) 206 352 (21 967) 0,00 2012-09-21
Plast-Box SA 184 385 (21 790) 0,41 (0,05) 184 385 (21 790) 0,00 2012-09-20
Plast-Box SA 162 595 (20 750) 0,36 (0,04) 162 595 (20 750) 0,00 2012-09-19
Plast-Box SA 141 845 (20 185) 0,32 (0,05) 141 845 (20 185) 0,00 2012-09-18
Plast-Box SA 121 660 (19 190) 0,27 (0,04) 121 660 (19 190) 0,00 2012-09-17
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 197 430 (120 466) 29,95 (0,28) 13 197 430 (120 466) 30,16 (0,43) 2012-09-17
Plast-Box SA 102 470 (10 380) 0,23 (0,03) 102 470 (10 380) 0,00 2012-09-14
Plast-Box SA 92 090 (9 872) 0,20 (0,02) 92 090 (9 872) 0,00 2012-09-13
Plast-Box SA 82 218 (9 566) 0,18 (0,02) 82 218 (9 566) 0,00 2012-09-12
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 076 964 (27 501) 29,67 (0,06) 13 076 964 (27 501) 29,73 (0,07) 2012-09-11
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 049 463 (91 690) 29,61 (0,21) 13 049 463 (91 690) 29,66 (0,21) 2012-09-10
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 957 773 (-8 500) 29,40 (-0,02) 12 957 773 (-8 500) 29,45 (-0,02) 2012-09-07
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 966 273 (-49 890) 29,42 (-0,12) 12 966 273 (-49 890) 29,47 (-0,11) 2012-09-07
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 13 016 163 (59 190) 29,54 (0,14) 13 016 163 (59 190) 29,58 (0,13) 2012-09-07
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 956 973 (5 000) 29,40 (0,41) 12 956 973 (5 000) 29,45 (0,46) 2012-09-05
Pawlak Grzegorz 4 454 117 (-10) 10,10 4 454 157 (-20) 10,12 2012-08-10
Pawlak Grzegorz wraz z Ewą Pawlak 4 454 127 (3 578 007) 10,10 (1,11) 4 454 177 (3 578 047) 10,12 (1,13) 2012-08-10
Gerega Oleksandr 0 (-4 967 410) 0,00 (-11,27) 0 (-4 967 410) 0,00 (-11,29) 2012-08-08
Gerega Oleksandr 4 967 410 (4 072 889) 11,27 (1,12) 4 967 410 (4 072 889) 11,29 (1,14) 2012-08-07
Plast-Box SA 72 652 (3 019) 0,16 (0,01) 72 652 (3 019) 0,00 2012-07-30
Plast-Box SA 69 633 (3 019) 0,15 69 633 (3 019) 0,00 2012-07-26
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 951 973 28,99 (-0,40) 12 951 973 28,99 (-0,45) 2012-07-26
Plast-Box SA 66 614 (3 019) 0,15 (0,01) 66 614 (3 019) 0,00 2012-07-25
Plast-Box SA 63 595 (3 019) 0,14 (0,01) 63 595 (3 019) 0,00 2012-07-24
Plast-Box SA 60 576 (3 019) 0,13 60 576 (3 019) 0,00 2012-07-23
Plast-Box SA 57 557 (3 019) 0,13 (0,01) 57 557 (3 019) 0,00 2012-07-20
Plast-Box SA 54 538 (3 019) 0,12 (0,01) 54 538 (3 019) 0,00 2012-07-19
Plast-Box SA 51 519 (3 019) 0,11 51 519 (3 019) 0,00 2012-07-18
Plast-Box SA 48 500 (3 019) 0,11 (0,01) 48 500 (3 019) 0,00 2012-07-17
Plast-Box SA 45 481 (3 019) 0,10 (0,01) 45 481 (3 019) 0,00 2012-07-16
Plast-Box SA 42 462 (3 019) 0,09 (0,01) 42 462 (3 019) 0,00 2012-07-13
Plast-Box SA 39 443 (3 019) 0,08 39 443 (6 019) 0,00 2012-07-12
Plast-Box SA 36 424 (3 019) 0,08 (0,01) 33 424 (19) 0,00 2012-07-11
Plast-Box SA 33 405 (3 019) 0,07 (0,01) 33 405 (3 019) 0,00 2012-07-10
Plast-Box SA 30 386 (3 019) 0,06 30 386 (3 019) 0,00 2012-07-09
Plast-Box SA 27 367 (3 019) 0,06 (0,01) 27 367 (3 019) 0,00 2012-07-06
Plast-Box SA 24 348 (3 019) 0,05 (0,01) 24 348 (6 038) 0,00 2012-07-05
Plast-Box SA 21 329 (3 019) 0,04 18 310 0,00 2012-07-04
Plast-Box SA 18 310 (3 019) 0,04 (0,01) 18 310 (3 019) 0,00 2012-07-03
Plast-Box SA 15 291 (3 019) 0,03 (0,01) 15 291 (3 019) 0,00 2012-07-02
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 951 973 (32 500) 29,39 (0,07) 12 951 973 (32 500) 29,44 (0,11) 2012-06-30
Plast-Box SA 12 272 (3 019) 0,02 12 272 (3 019) 0,00 2012-06-29
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 919 473 (12 310) 29,32 (0,03) 12 919 473 (12 310) 29,33 (0,04) 2012-06-29
Plast-Box SA 9 253 (200) 0,02 9 253 (200) 0,00 2012-06-28
Plast-Box SA 9 053 (1 509) 0,02 (0,01) 9 053 (1 509) 0,00 2012-06-27
Plast-Box SA 7 544 (1 509) 0,01 7 544 (1 509) 0,00 2012-06-26
Plast-Box SA 6 035 (1 509) 0,01 6 035 (1 509) 0,00 2012-06-25
Plast-Box SA 4 526 (1 509) 0,01 (0,01) 4 526 (1 509) 0,00 2012-06-22
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 907 163 (3 500) 29,29 (0,01) 12 907 163 (3 500) 29,29 (0,01) 2012-06-22
Plast-Box SA 3 017 (1 508) 0,00 3 017 (1 508) 0,00 2012-06-21
Plast-Box SA 1 509 0,00 1 509 0,00 2012-06-20
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 903 663 (4 800) 29,28 (0,01) 12 903 663 (4 800) 29,28 (0,01) 2012-06-20
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 898 863 (36 980) 29,27 (0,08) 12 898 863 (36 980) 29,27 (0,08) 2012-06-15
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 861 883 (10 000) 29,19 (0,03) 12 861 883 (10 000) 29,19 (0,03) 2012-06-13
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 851 883 (4 585) 29,16 (0,01) 12 851 883 (4 585) 29,16 (0,01) 2012-06-11
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 847 298 (415 443) 29,15 (0,94) 12 847 298 (415 443) 29,15 (0,94) 2012-06-06
Moska Krzysztof z ZTS Gamrat SA 12 431 855 (423 150) 28,21 (0,96) 12 431 855 (423 150) 28,21 (0,96) 2012-06-06
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 12 008 705 (14 998) 27,25 (0,03) 12 008 705 (14 998) 27,25 (0,03) 2012-06-05
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 11 993 707 (20 999) 27,22 (0,05) 11 993 707 (20 999) 27,22 (0,05) 2012-05-29
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 11 972 708 (12 708) 27,17 (0,03) 11 972 708 (12 708) 27,17 (0,03) 2012-05-24
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 11 960 000 (9 569 000) 27,14 (0,01) 11 960 000 (9 569 000) 27,14 (0,01) 2012-05-22
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 2 391 000 (-9 564 000) 27,13 2 391 000 (-9 564 000) 27,13 2012-01-23
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 11 955 000 (9 740 770) 27,13 (2,01) 11 955 000 (9 740 770) 27,13 (2,01) 2012-01-23
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 2 214 230 (190 873) 25,12 (2,16) 2 214 230 (190 873) 25,12 (2,16) 2011-12-13
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 2 023 357 (1 193) 22,96 (0,02) 2 023 357 (1 193) 22,96 (0,02) 2011-12-09
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o i ZTS Gamrat SA 2 022 164 22,94 (0,94) 2 022 164 22,94 (0,94) 2011-10-11
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 2 022 164 22,00 (-0,94) 2 022 164 22,00 (-0,94) 2011-10-11
Moska Krzysztof wraz z ZTS Gamrat SA 2 022 164 (7 380) 22,94 (0,08) 2 022 164 (7 380) 22,94 (0,08) 2011-10-11
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o i ZTS Gamrat SA 2 014 784 (155 514) 22,86 (1,77) 2 014 784 (155 514) 22,86 (1,77) 2011-10-07
Pioneer Pekao IM SA 877 533 (-3 510 132) 9,95 877 533 (-3 510 132) 9,95 2011-09-23
Pioneer Pekao IM SA 4 387 665 (3 504 771) 9,95 (-0,06) 4 387 665 (3 504 771) 9,95 (-0,06) 2011-09-23
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o i ZTS Gamrat SA 1 859 270 (48 543) 21,09 (0,55) 1 859 270 (48 543) 21,09 (0,55) 2011-09-23
Pioneer Pekao IM SA 882 894 (-6 389) 10,01 (-0,08) 882 894 (-6 389) 10,01 (-0,08) 2011-09-22
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o i ZTS Gamrat SA 1 810 727 (188 050) 20,54 (2,13) 1 810 727 (188 050) 20,54 (2,13) 2011-09-16
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o i ZTS Gamrat SA 1 622 677 (183 164) 18,41 (2,08) 1 622 677 (183 164) 18,41 (2,08) 2011-08-12
Gamrat SA 466 759 5,29 (5,29) 466 759 5,29 (5,29) 2011-08-12
Gamrat SA 0 0,00 0 0,00 2011-08-12
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o i ZTS Gamrat SA 1 439 513 (91 861) 16,33 (1,04) 1 439 513 (91 861) 16,33 (1,04) 2011-07-27
Karski Eryk 0 (-3 254) 0,00 (-0,03) 0 (-3 254) 0,00 (-0,03) 2011-03-31
Pawlak Grzegorz 876 120 (-3 504 480) 8,99 (-0,95) 876 130 (-3 504 520) 8,99 (-0,95) 2011-01-05
Pawlak Grzegorz 4 380 600 (3 504 480) 9,94 4 380 650 (3 504 520) 9,94 2011-01-05
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o 1 347 652 (238 541) 15,29 (2,71) 1 347 652 (238 541) 15,29 (2,71) 2010-12-10
Pawlak Grzegorz 876 120 (-94) 9,94 876 130 (-84) 9,94 2010-12-09
Pawlak Grzegorz 876 214 (94) 9,94 876 214 (94) 9,94 2010-12-09
Pawlak Grzegorz 876 120 (50 000) 9,94 (0,57) 876 120 (49 990) 9,94 (0,57) 2010-12-09
Pioneer Pekao IM SA 889 283 (10 000) 10,09 (0,12) 889 283 (10 000) 10,09 (0,12) 2010-08-24
Pioneer Pekao IM SA 879 283 (34 599) 9,97 (0,39) 879 283 (34 599) 9,97 (0,39) 2010-08-23
Pawlak Waldemar 40 822 0,00 (-0,46) 40 822 0,00 (-0,44) 2010-06-30
Gerega Oleksandr 894 521 (-3 578 084) 10,15 894 521 (-3 578 084) 10,15 2010-06-30
Gerega Oleksandr 4 472 605 (3 613 458) 10,15 (0,41) 4 472 605 (3 613 458) 10,15 (0,41) 2010-06-30
Gerega Oleksandr 859 147 (367 167) 9,74 (4,16) 859 147 (367 167) 9,74 (4,16) 2010-06-25
Gerega Oleksandr 491 980 5,58 491 980 5,58 2010-05-27
Sobik Leszek 1 170 000 (-4 680 000) 13,27 1 170 000 (-4 680 000) 13,27 2010-05-14
Sobik Leszek 5 850 000 (4 700 000) 13,27 (0,22) 5 850 000 (4 700 000) 13,27 (0,22) 2010-05-14
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o 1 109 111 (45 500) 12,58 (0,52) 1 109 111 (45 500) 12,58 (0,52) 2010-05-10
Pioneer Pekao IM SA 844 684 (262 873) 9,58 (2,98) 844 684 (262 873) 9,58 (2,98) 2010-04-15
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 356 873 (-150 000) 4,04 (-1,71) 356 873 (-150 000) 4,04 (-1,71) 2010-04-12
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 506 873 (-10 659) 5,75 (-0,12) 506 873 (-10 659) 5,75 (-0,12) 2010-04-11
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 517 532 (263 707) 5,87 (0,11) 517 532 (263 707) 5,87 (0,87) 2010-03-01
Sobik Leszek 1 150 000 (575 000) 13,05 1 150 000 (575 000) 13,05 (1,72) 2010-03-01
Pioneer Pekao IM SA 581 811 (334 440) 6,60 (0,99) 581 811 (334 440) 6,60 (1,51) 2010-03-01
Moska Krzysztof 1 063 611 (501 208) 12,06 (-0,70) 1 063 611 (501 208) 12,06 (0,98) 2010-03-01
Karski Eryk 3 254 (1 627) 0,03 3 254 (1 627) 0,03 2010-03-01
Preis Franciszek 440 000 (209 340) 4,99 (-0,24) 440 000 (-13 320) 4,99 (-4,35) 2010-02-22
Pawlak Grzegorz 826 120 9,37 826 130 (-222 650) 9,37 (-1,95) 2010-02-22
Pawlak Waldemar 40 822 0,46 (0,46) 40 822 0,44 (0,44) 2010-01-25
Pawlak Waldemar 40 822 0,00 (-0,46) 40 822 0,00 (-0,46) 2010-01-25
Pawlak Waldemar 40 822 (10 411) 0,46 (-0,23) 40 822 (10 411) 0,46 (-0,16) 2010-01-25
Pawlak Grzegorz 826 120 9,37 (0,38) 1 048 780 11,32 (0,32) 2010-01-25
Pawlak Grzegorz 826 120 8,99 (-0,38) 1 048 780 11,00 (-0,90) 2010-01-25
Pawlak Grzegorz 826 120 (413 060) 9,37 1 048 780 (413 060) 11,90 (-0,62) 2010-01-25
Pawlak Waldemar 30 411 (10 000) 0,69 (0,23) 30 411 (10 000) 0,62 (0,22) 2010-01-08
Pawlak Waldemar 20 411 0,46 20 411 0,40 (-0,02) 2009-11-19
Pawlak Waldemar 20 411 (5 000) 0,46 (0,12) 20 411 (5 000) 0,42 (0,12) 2009-11-19
Pawlak Waldemar 15 411 (5 000) 0,34 (0,11) 15 411 (5 000) 0,30 (0,10) 2009-11-18
Pawlak Waldemar 10 411 (10 000) 0,23 (0,23) 10 411 (10 000) 0,20 (0,20) 2009-11-16
Preis Franciszek 230 660 5,23 (2,62) 453 320 9,34 (4,45) 2009-11-13
Preis Franciszek 230 660 2,61 453 320 4,89 (-0,25) 2009-11-13
Preis Franciszek 230 660 (-30 418) 2,61 (-3,31) 453 320 (-30 418) 5,14 (-4,39) 2009-11-13
Pioneer Pekao IM SA 247 371 5,61 (2,81) 247 371 5,09 (2,42) 2009-11-13
Pioneer Pekao IM SA 247 371 2,80 (0,80) 247 371 2,67 (0,67) 2009-11-13
Pioneer Pekao IM SA 247 371 2,00 (-0,80) 247 371 2,00 (-0,80) 2009-11-13
Pioneer Pekao IM SA 247 371 (5 000) 2,80 (-2,70) 247 371 (5 000) 2,80 (-2,19) 2009-11-13
Karski Eryk 1 627 0,03 (0,02) 1 627 0,03 (0,02) 2009-11-13
Karski Eryk 1 627 0,01 (0,01) 1 627 0,01 (0,01) 2009-11-13
Karski Eryk 1 627 0,00 (-0,01) 1 627 0,00 (-0,01) 2009-11-13
Karski Eryk 1 627 0,01 1 627 0,01 2009-11-13
Pioneer Pekao IM SA 242 371 5,50 242 371 4,99 2009-11-12
Sobik Leszek 575 000 13,05 575 000 11,33 (-0,52) 2009-09-30
Sobik Leszek 575 000 13,05 (6,53) 575 000 11,85 (5,64) 2009-09-30
Sobik Leszek 575 000 6,52 575 000 6,21 (-0,31) 2009-09-30
Sobik Leszek 575 000 (50 000) 6,52 (-5,39) 575 000 (50 000) 6,52 (-3,82) 2009-09-30
Pawlak Waldemar 411 (-268 000) 0,00 (-6,09) 411 (-490 680) 0,00 (-9,67) 2009-09-30
Sobik Leszek 525 000 (15 000) 11,91 (0,34) 525 000 (15 000) 10,34 (0,29) 2009-09-29
Preis Franciszek 261 078 5,92 483 738 9,53 (-0,44) 2009-07-14
Preis Franciszek 261 078 (-50 000) 5,92 (-1,14) 483 738 (-50 000) 9,97 (-0,54) 2009-07-14
Sobik Leszek 510 000 (10 000) 11,57 (0,23) 510 000 (10 000) 10,05 (0,20) 2009-07-10
Pawlak Waldemar 268 411 (-270 000) 6,09 (-6,12) 491 091 (-270 000) 9,67 (-5,32) 2009-07-07
Moska Krzysztof 562 403 12,76 562 403 11,08 (-0,51) 2009-07-07
Moska Krzysztof 562 403 12,76 (6,38) 562 403 11,59 (5,52) 2009-07-07
Moska Krzysztof 562 403 6,38 562 403 6,07 (-0,31) 2009-07-07
Moska Krzysztof 562 403 (108 403) 6,38 (-3,92) 562 403 (108 403) 6,38 (-2,56) 2009-07-07
Preis Franciszek 311 078 (10 868) 7,06 (0,25) 533 738 (10 868) 10,51 (0,21) 2009-05-15
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 253 825 5,76 253 825 5,00 (-0,23) 2009-05-08
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 253 825 5,76 (2,88) 253 825 5,23 (2,49) 2009-05-08
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 253 825 2,88 253 825 2,74 (-0,14) 2009-05-08
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 253 825 2,88 253 825 2,88 2009-05-08
Euro-Industry sp. z o.o. wraz z MKS sp. z o.o. 225 400 (-31 260) 5,11 (-0,71) 225 400 (-31 260) 4,44 (-0,61) 2009-04-30
Pawlak Waldemar 538 411 (-130 859) 12,21 (-2,97) 761 091 (-130 859) 14,99 (-2,58) 2009-04-29
Pawlak Grzegorz 413 060 9,37 635 720 12,52 (-0,58) 2009-04-29
Pawlak Grzegorz 413 060 (110 000) 9,37 (2,50) 635 720 (110 000) 13,10 (2,74) 2009-04-29
Euro-Industry sp. z o.o. 256 660 5,82 (0,82) 256 660 5,05 (0,05) 2009-01-21
Euro-Industry sp. z o.o. wraz z MKS sp. z o.o. 256 660 (3 927) 5,00 (-0,73) 256 660 (3 927) 5,00 (0,02) 2009-01-21
Euro-Industry sp. z o.o. wraz z MKS sp. z o.o. 252 733 5,73 252 733 4,98 2009-01-20
Sobik Leszek 500 000 (230 544) 11,34 (5,23) 500 000 (230 544) 9,85 (4,54) 2008-12-12
Sobik Leszek 269 456 6,11 269 456 5,31 2008-11-18
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 454 000 (154 000) 10,30 (3,50) 454 000 (154 000) 8,94 (3,03) 2008-09-15
Absolute East West Master Fund Ltd. 120 737 (-190 000) 2,74 (-4,31) 120 737 (-190 000) 2,37 (-3,75) 2008-09-11
Absolute East West Master Fund Ltd. 310 737 (-170 000) 7,05 (-3,86) 310 737 (-170 000) 6,12 (-3,35) 2008-09-10
Kosiński Andrzej 0 (-27 328) 0,00 (-0,62) 0 (-27 328) 0,00 (-0,53) 2008-09-09
Kosiński Andrzej 27 328 0,62 27 328 0,53 2008-09-08
Absolute East West Master Fund Ltd. 480 737 (-300 000) 10,91 (-6,80) 480 737 (-300 000) 9,47 (-5,91) 2008-09-05
Moska Krzysztof 300 000 (100 000) 6,80 (2,27) 300 000 (100 000) 5,91 (1,97) 2008-09-04
Absolute East West Master Fund Ltd. 780 737 (-39 235) 17,71 (-0,89) 780 737 (-39 235) 15,38 (-0,77) 2008-09-04
Moska Krzysztof 200 000 4,53 200 000 3,94 2008-09-03
Preis Franciszek 300 210 (7 150) 6,81 (0,16) 522 870 (7 150) 10,30 (0,14) 2008-06-30
Absolute East West Master Fund Ltd. 819 972 (47 196) 18,60 (-17,34) 819 972 (47 196) 16,15 (-11,27) 2008-03-13
Preis Franciszek 293 060 (70 000) 6,65 (-3,72) 515 720 (70 000) 10,16 (-5,65) 2008-03-10
Pawlak Waldemar 669 270 (446 180) 15,18 (4,81) 891 950 (446 180) 17,57 (1,76) 2008-03-10
Pawlak Grzegorz 303 060 (80 000) 6,87 (-3,50) 525 720 (80 000) 10,36 (-5,45) 2008-03-10
Korzeniowski Władysław wraz z Anną Korzeniowską 139 579 6,49 (6,49) 139 579 4,95 (4,95) 2008-02-13
Preis Franciszek 223 060 (-26 480) 10,37 (-1,23) 445 720 (-26 480) 15,81 (-0,94) 2007-09-30
Pawlak Waldemar 223 090 (-31 080) 10,37 (-1,45) 445 770 (-31 080) 15,81 (-1,11) 2007-09-30
Pawlak Grzegorz 223 060 (-31 080) 10,37 (-1,45) 445 720 (-31 130) 15,81 (-1,11) 2007-09-30
Korzeniowski Władysław z Anną Korzeniowską 0 (-172 400) 0,00 (-8,01) 0 (-172 400) 0,00 (-6,11) 2007-09-30
Kamiński Sławomir 1 172 0,00 (-0,07) 1 172 0,00 (-0,05) 2007-09-30
Absolute East West Master Fund Ltd. 772 776 (87 521) 35,94 (4,07) 772 776 (87 521) 27,42 (3,11) 2007-08-29
Absolute East West Master Fund Ltd. 685 255 (51 886) 31,87 (2,42) 685 255 (51 886) 24,31 (1,84) 2007-08-28
Preis Franciszek 249 540 (100) 11,60 472 200 16,75 2007-08-14
Korzeniowski Władysław z Anną Korzeniowską 172 400 (64 280) 8,01 (0,76) 172 400 (64 280) 6,11 (1,10) 2007-08-14
Absolute East West Master Fund Ltd. 633 369 (24 468) 29,45 (1,13) 633 369 (24 468) 22,47 (0,87) 2007-07-30
Absolute East West Master Fund Ltd. 608 901 (32 237) 28,32 (1,50) 608 901 (32 237) 21,60 (1,14) 2007-07-27
Preis Franciszek 249 440 (-20 100) 11,60 (-0,93) 472 200 (-20 000) 16,75 (-0,71) 2007-06-15
Pawlak Waldemar 254 170 (-20 000) 11,82 (-0,93) 476 850 (-20 000) 16,92 (-0,71) 2007-06-15
Pawlak Grzegorz 254 140 (-20 000) 11,82 (-0,93) 476 850 (-20 000) 16,92 (-0,71) 2007-06-15
Absolute East West Master Fund Ltd. 576 664 (74 220) 26,82 (3,46) 576 664 (74 220) 20,46 (2,64) 2007-05-25
Absolute East West Master Fund Ltd. 502 444 (141 499) 23,36 (6,58) 502 444 (141 499) 17,82 (5,02) 2007-03-05
Preis Franciszek 269 540 (100) 12,53 492 200 17,46 2007-02-28
Absolute East West Master Fund Ltd. 360 945 (75 945) 16,78 (3,53) 360 945 (75 945) 12,80 (2,69) 2007-01-10
Absolute East West Master Fund Ltd. 285 000 13,25 285 000 10,11 2007-01-04
Preis Franciszek 269 440 (2 400) 12,53 (-5,39) 492 200 (2 500) 17,46 (-5,23) 2006-12-18
Pawlak Waldemar 274 170 (2 100) 12,75 (-5,50) 496 850 (2 100) 17,63 (-5,29) 2006-12-18
Pawlak Grzegorz 274 140 (2 100) 12,75 (-5,50) 496 850 (2 150) 17,63 (-5,29) 2006-12-18
Korzeniowski Władysław wraz z Anną Korzeniowską 108 120 7,25 (2,23) 108 120 5,01 (1,18) 2006-11-09
Korzeniowski Władysław wraz z Anną Korzeniowską 108 120 (-33 080) 5,02 (-1,54) 108 120 (-33 080) 3,83 (-1,18) 2006-11-09
Kamiński Sławomir 1 172 0,07 (0,02) 1 172 0,05 (0,01) 2006-09-30
Kamiński Sławomir 1 172 (262) 0,05 (-0,01) 1 172 (262) 0,04 2006-09-30
Preis Franciszek 267 040 17,92 (5,50) 489 700 22,69 (5,32) 2006-06-30
Preis Franciszek 267 040 12,42 (-5,50) 489 700 (-5 050) 17,37 (-5,55) 2006-06-30
Kamiński Sławomir 910 0,06 910 0,04 2006-06-30
Korzeniowski Władysław z Anną Korzeniowską 141 200 6,56 141 200 5,01 2006-01-16
Preis Franciszek 267 040 (8 980) 17,92 (0,61) 494 750 (12 630) 22,92 (0,58) 2005-12-31
Pawlak Waldemar 272 070 18,25 (5,60) 494 750 22,92 (5,37) 2005-12-31
Pawlak Waldemar 272 070 (14 010) 12,65 (-4,66) 494 750 (12 580) 17,55 (-4,79) 2005-12-31
Pawlak Grzegorz 272 040 18,25 (5,60) 494 700 22,92 (5,37) 2005-12-31
Pawlak Grzegorz 272 040 (13 980) 12,65 (-4,66) 494 700 (12 530) 17,55 (-4,79) 2005-12-31
Generali OFE 99 364 (-11 364) 6,66 (-0,77) 99 364 (-11 364) 4,60 (-0,53) 2005-09-12
Generali OFE 110 728 7,43 110 728 5,13 2004-12-23
Preis Franciszek 258 060 (-1 400) 17,31 (-13,57) 482 120 22,34 (-9,63) 2004-08-04
Pawlak Waldemar 258 060 (-1 430) 17,31 (-13,58) 482 170 22,34 (-9,63) 2004-08-04
Pawlak Grzegorz 258 060 (-1 430) 17,31 (-0,10) 482 170 22,34 2004-08-04
Preis Franciszek 259 460 30,88 (13,47) 482 120 31,97 (9,63) 2004-01-22
Preis Franciszek 259 460 17,41 482 120 22,34 2004-01-22
Pawlak Waldemar 259 490 30,89 (13,48) 482 170 31,97 (9,63) 2004-01-22
Pawlak Waldemar 259 490 17,41 482 170 22,34 2004-01-22
Pawlak Grzegorz 259 490 17,41 (-13,48) 482 170 22,34 (-9,63) 2004-01-22
Pawlak Grzegorz 259 490 30,89 482 170 31,97 2004-01-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2021-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2017-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2016-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2014-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2013-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2013-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2012-05-18 Split 1:5
2011-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2009-11-02 Prawo poboru 1:1
2007-10-04 Prawo poboru 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.