REKLAMA

PLASTBOX: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2022-03-25 19:20
publikacja
2022-03-25 19:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2022 roku, na podstawie Komunikatu w sprawie decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. opublikowanego na stronie internetowej KNF, powziął informację o podjęciu przez KNF decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) z dniem 15 kwietnia 2022 roku.
Niezwłocznie po doręczeniu Spółce decyzji KNF w przedmiotowej sprawie, Spółka złoży wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem 15 kwietnia 2022 roku oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.
W związku z powyższym Spółka informuje, że z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Spółka zaprzestanie publikacji raportów bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-25 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki