10,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Komunikaty spółki - ORZBIALY

Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej
Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 26.06.2020 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta Raportu Rocznego Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 - uzupełnienie o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych.
Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.