24,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Komunikaty spółki - ORZBIALY

Otrzymanie zawiadomień o zdarzeniu powodującym zmianę udziału w akcjonariacie Spółki w wyniku połączenia NEF Battery Holdings s.a.r.l z ZAP Sznajder Batterien S.A.
Wyniki finansowe
Informacja o otrzymaniu decyzji organu II instancji w zakresie kontroli celno – skarbowej za 2015 rok
Wyniki finansowe
Likwidacja spółki zależnej Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o.
Orzeł Biały Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r.
Orzeł Biały Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 9.06.2021 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza
Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.