21,2000 zł
2,91% 0,6000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Komunikaty spółki - ORZBIALY

Likwidacja spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad.
Wpływ kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021
Informacja o wynikach kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wyniki za 2021 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku
Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w wyniku finansowym za 2021 rok w związku z kolejnym etapem postępowań celno - skarbowych
Informacja na temat wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na działalność Emitenta
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.