23,2000 zł
-6,83% -1,7000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Komunikaty spółki - ORZBIALY

Orzeł Biały Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 9.06.2021 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza
Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2020
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wyniki „Orzeł Biały” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok.
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.