10,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Akcjonariat - ORZBIALY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 166 506 490 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 16 650 649 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 840 456
Liczba głosów na WZA: 16 650 649 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,13%
Kapitał akcyjny: 7 159 779,07 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 840 456
Cena nominalna akcji: 0,43 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,87%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NEF Battery Holdings 10 082 388 (60,55%) 10 082 388 (60,55%) 2010-06-30 -
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 2 497 000 (15,00%) 2 497 000 (15,00%) 2020-06-26 SPN, WLC_1, OTM, AGO, AML, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, VRG, MIL, MDG, DCR, KTY, MCR, MNC
ZAP Sznajder Batterien SA 2 261 068 (13,58%) 2 261 068 (13,58%) 2019-12-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 34 020
14 628,60
0,43 0,43 16 650 649
7 159 779,07
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-03
2013-12-09
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-18 1 855 230
6 381 991,20
3,44 3,44 1 855 230
6 381 991,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-21
1992-02-28
split 1:8 2007-07-02 0
0,00
0,43 0,00 14 841 840
6 381 991,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-07-02 1 800 000
50 400 000,00
0,43 28,00 16 641 840
7 155 991,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-21
2007-11-12
seria C - oferta menedżerska warranty serii A, B i C, zmieniona uchwałą WZA z 27.10.2009 2008-06-30 499 230
9 769 931,10
0,43 19,57 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna Polski Cynk sp. z o.o. za udziały w Baterpol sp. z o.o. 2009-02-27 1 664 183
13 363 389,49
0,43 8,03 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D, E, F 2011-06-17 113 400
48 762,00
0,43 0,43 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - Zbigniew Rybakiewicz, Tomasz Lewicki, Józef Wolarek 2011-06-17 56 700
24 381,00
0,43 0,43 16 616 629
7 145 150,47
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-13
2012-04-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2011-06-17 -81 911
0,00
0,43 0,00 16 559 929
7 120 769,47
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-17
połączenie z Ekobat Orzeł Biały sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-12-01 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-30
połączenie z Helidor sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-03-02 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-31
połączenie ze Speedmar sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-09-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień NWZ 2 495 839 (293 299) 14,99 (1,76) 2 495 839 (293 299) 14,99 (1,76) 2020-02-24
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 202 540 (41 039) 13,23 (0,25) 2 202 540 (41 039) 13,23 (0,25) 2019-11-21
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 161 501 (12 783) 12,98 (0,08) 2 161 501 (13 783) 12,98 (0,08) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 452 535 2,71 452 535 2,71 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 95 323 0,57 95 323 0,57 2018-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 890 (-831 612) 0,01 (-5,00) 1 890 (-831 612) 0,01 (-5,00) 2018-10-12
TFI PZU SA portfele 41 415 0,25 41 415 0,25 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 271 384 1,63 271 384 1,63 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 576 969 (-249 981) 3,47 (-1,50) 576 969 (-249 981) 3,47 (-1,50) 2018-06-30
Altus SA portfele 833 502 (-544 219) 5,01 (-3,26) 833 502 (-544 219) 5,01 (-3,26) 2018-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 377 721 (544 219) 8,27 (3,26) 1 377 721 (544 219) 8,27 (3,26) 2018-06-28
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 826 950 (114 045) 4,97 (0,69) 826 950 (114 045) 4,97 (0,69) 2018-05-16
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 712 905 (-203 399) 4,28 (-1,22) 712 905 (-203 399) 4,28 (-1,22) 2017-11-29
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 833 502 5,01 833 502 5,01 2017-04-12
PZU OFE Złota Jesień NWZ 2 148 718 (718) 12,90 2 147 718 (-282) 12,90 2017-03-02
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 916 304 (80 252) 5,50 (0,48) 916 304 (80 252) 5,50 (0,48) 2016-12-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 836 052 5,02 836 052 5,02 2016-11-16
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 2 148 000 (283 150) 12,90 (1,68) 2 148 000 (283 150) 12,90 (1,68) 2016-05-31
Wolarek Józef 10 222 (5 222) 0,06 (0,04) 10 222 (5 222) 0,06 (0,04) 2014-06-06
Wolarek Józef 5 000 (3 000) 0,02 (0,01) 5 000 (3 000) 0,02 (0,01) 2014-06-05
Wolarek Józef 2 000 (1 000) 0,01 (0,01) 2 000 (1 000) 0,01 (0,01) 2014-04-22
Lewicki Tomasz 2 000 (1 000) 0,01 (0,01) 2 000 (1 000) 0,01 (0,01) 2014-04-22
Wolarek Józef 1 000 0,00 1 000 0,00 2014-04-16
Lewicki Tomasz 1 000 0,00 1 000 0,00 2014-04-16
PZU OFE Złota Jesień 1 864 850 11,22 (0,03) 1 864 850 11,22 (0,03) 2012-07-13
PZU OFE Złota Jesień 1 864 850 (964 601) 11,19 (5,78) 1 864 850 (964 601) 11,19 (5,78) 2012-07-13
Wolarek Józef 0 (-18 900) 0,00 (-0,11) 0 (-18 900) 0,00 (-0,11) 2012-07-10
Rybakiewicz Zbigniew 0 (-18 900) 0,00 (-0,11) 0 (-18 900) 0,00 (-0,11) 2012-07-10
Lewicki Tomasz 0 (-18 900) 0,00 (-0,11) 0 (-18 900) 0,00 (-0,11) 2012-07-10
PZU OFE Złota Jesień 900 249 5,41 900 249 5,41 2012-04-03
Wolarek Józef 18 900 0,11 18 900 0,11 2012-03-31
Rybakiewicz Zbigniew 18 900 0,11 18 900 0,11 2012-03-31
Lewicki Tomasz 18 900 0,11 18 900 0,11 2012-03-31
Ogółem 16 616 629 (56 700) 0 16 616 629 (56 700) 0 2011-12-13
Ogółem 16 559 929 (-81 911) 0 16 559 929 (-81 911) 0 2011-10-17
NN OFE 828 315 (-176 032) 4,97 (-1,06) 828 315 (-176 032) 4,97 (-1,09) 2010-10-17
Orzeł Biały SA 0 (-81 911) 0,00 (-0,49) 0 (-81 911) 0,00 (-0,49) 2010-07-30
Orzeł Biały SA 81 911 (8 147) 0,49 (0,05) 81 911 (8 147) 0,49 (0,05) 2010-07-30
Orzeł Biały SA 73 764 (7 972) 0,44 (0,05) 73 764 (7 972) 0,44 (0,05) 2010-07-12
NN OFE 1 004 347 6,03 (-0,03) 1 004 347 6,06 2010-06-30
NN OFE 1 004 347 6,06 (0,02) 1 004 347 6,06 (0,02) 2010-06-30
NN OFE 1 004 347 6,04 (0,01) 1 004 347 6,04 (0,01) 2010-06-30
NN OFE 1 004 347 (1 919) 6,03 (0,01) 1 004 347 (1 919) 6,03 (0,01) 2010-06-30
NEF Battery Holdings 10 082 388 60,58 (-0,30) 10 082 388 60,88 2010-06-30
NEF Battery Holdings 10 082 388 60,88 (0,21) 10 082 388 60,88 (0,21) 2010-06-30
NEF Battery Holdings 10 082 388 60,67 (0,09) 10 082 388 60,67 (0,09) 2010-06-30
Orzeł Biały SA 65 792 (2 001) 0,39 (0,01) 65 792 (2 001) 0,39 (0,01) 2010-06-23
Orzeł Biały SA 63 791 (-2 000) 0,38 (-0,01) 63 791 (-2 000) 0,38 (-0,01) 2010-06-23
Orzeł Biały SA 65 791 (-200) 0,39 65 791 (-200) 0,39 2010-06-23
Orzeł Biały SA 65 991 (7 795) 0,39 (0,05) 65 991 (7 795) 0,39 (0,04) 2010-06-23
Orzeł Biały SA 58 196 (6 500) 0,34 (0,03) 58 196 (6 500) 0,35 (0,04) 2010-06-10
Orzeł Biały SA 51 696 (8 900) 0,31 (0,06) 51 696 (8 900) 0,31 (0,06) 2010-06-07
Orzeł Biały SA 42 796 (9 000) 0,25 (0,05) 42 796 (9 000) 0,25 (0,05) 2010-05-31
Orzeł Biały SA 33 796 (10 438) 0,20 (0,06) 33 796 (10 438) 0,20 (0,06) 2010-05-25
Orzeł Biały SA 23 358 (7 000) 0,14 (0,05) 23 358 (7 000) 0,14 (0,05) 2010-05-19
Orzeł Biały SA 16 358 (7 193) 0,09 (0,04) 16 358 (7 193) 0,09 (0,04) 2010-05-17
Orzeł Biały SA 9 165 0,05 9 165 0,05 2010-05-13
NN OFE 1 002 428 (183 144) 6,02 (1,10) 1 002 428 (183 144) 6,02 (1,10) 2009-11-02
NN OFE 819 284 4,92 819 284 4,92 2009-10-27
Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne sp. z o.o. wraz z Desislava Investments 0 (-10 082 388) 0,00 (-60,58) 0 (-10 082 388) 0,00 (-60,58) 2008-08-08
NEF Battery Holdings 10 082 388 60,58 10 082 388 60,58 2008-08-08
Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne sp. z o.o. wraz z Desislava Investments 10 082 388 (2 445 388) 60,58 (14,69) 10 082 388 (2 445 388) 60,58 (14,69) 2008-03-13
Deutsche Bank AG 363 321 (-552 679) 2,18 (-3,32) 363 321 (-552 679) 2,18 (-3,32) 2008-03-10
Ogółem 16 641 840 (1 800 000) 0 16 641 840 (1 800 000) 0 2007-10-22
Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne sp. z o.o. 7 637 000 45,89 (-5,56) 7 637 000 45,89 (-5,56) 2007-07-02
Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne sp. z o.o. 7 637 000 51,45 7 637 000 51,45 2007-07-02
Ogółem 14 841 840 0 14 841 840 0 2007-07-02
Deutsche Bank AG 916 000 5,50 (-0,67) 916 000 5,50 (-0,67) 2007-07-02
Deutsche Bank AG 916 000 6,17 916 000 6,17 2007-07-02
ZAP Sznajder Batterien SA 2 054 884 12,34 2 054 884 12,34 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2018-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2013-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2013-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2012-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2012-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2011-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.