15,4000 zł
1,32% 0,2000 zł
OPTeam SA (OPM)

Komunikaty spółki - OPTEAM

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.
Wyniki finansowe
Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
Informacja o otrzymaniu oświadczenia od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
Informacja o spełnieniu warunków umowy przedwstępnej.
Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
Wyniki finansowe
OPTeam Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 26.06.2020 r.
Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.