15,5000 zł
-0,64% -0,1000 zł
OPTeam SA (OPM)

Komunikaty spółki - OPTEAM

Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 07.04.2021 r.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. o podziale zysku za 2020 oraz o wypłacie dywidendy za 2020 r.
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 07 kwietnia 2021 r.
Korekta raportu nr 3/2021 z dnia 11.03.2021 r. - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy.
Wyniki finansowe
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.
Wyniki finansowe
Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.