14,5000 zł
1,05% 0,1500 zł
OPTeam SA (OPM)

Akcjonariat - OPTEAM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 112 956 025 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 7 871 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 054 094
Liczba głosów na WZA: 7 871 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,91%
Kapitał akcyjny: 787 150,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 054 094
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Woźniak Ryszard ZWZ 1 386 525 (17,61%) 1 386 525 (17,61%) 2019-06-06 -
Bober Janusz WZA 1 372 523 (17,44%) 1 372 523 (17,44%) 2015-06-11 -
Pelczar Andrzej WZA 1 372 523 (17,44%) 1 372 523 (17,44%) 2015-06-11 -
Irzeński Wacław WZA 1 372 523 (17,44%) 1 372 523 (17,44%) 2015-06-11 -
Marciniec Leon 550 000 (6,99%) 550 000 (6,99%) 2019-10-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E-G 571 500
0,10 7 871 500
787 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-28
seria A - akcje założycielskie wkład niepieniężny - majątek spółki Optimus-Comfort sp. z o.o. 2003-04-23 50 000
10,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-08
2003-05-05
2010-10-11
seria B - subskrypcja prywatna 2007-12-21 5 000
50 000,00
10,00 10,00 55 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-08
2007-12-21
2010-10-11
split 1:100 2008-02-29
0,10 5 500 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-13
seria C - subskrypcja prywatna 2008-02-29 800 000
0,10 6 300 000
630 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-08
2009-10-28
2010-10-11
seria D - subskrypcja publiczna 2009-12-08 1 000 000
5 440 000,00
0,10 5,44 7 300 000
730 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-08
2010-08-05
2010-10-11
połączenie z Elektra sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-03
seria E - subskrypcja prywatna 2013-06-15 1 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-10-31 262 800
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-10-31 321 200
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
ZM Invest SA 0 (-450 000) 0,00 (-6,16) 0 (-450 000) 0,00 (-6,16) 2019-10-30
Marciniec Leon 550 000 7,53 550 000 7,53 2019-10-30
Woźniak Ryszard ZWZ 1 386 525 (8 002) 18,99 (0,11) 1 386 525 (8 013) 18,99 (0,11) 2019-06-06
Aviva OFE Aviva Santander portfel 285 000 (1 000) 3,90 (0,01) 285 000 (1 000) 3,90 (0,01) 2018-12-31
Szary Wacław 0 (-408 899) 0,00 (-5,60) 0 (-408 899) 0,00 (-5,60) 2018-04-11
ZM Invest SA 450 000 6,16 450 000 6,16 2018-04-10
Aviva OFE Aviva Santander portfel 284 000 3,89 284 000 3,89 2017-12-31
Szary Wacław NWZ 408 899 (1 000) 5,60 (0,01) 408 899 (1 000) 5,60 (0,01) 2017-10-31
Szary Wacław NWZ 407 899 (3 104) 5,59 (0,05) 407 899 (3 104) 5,59 (-0,21) 2016-10-26
Woźniak Ryszard WZA 1 378 523 (3 523) 18,88 (0,05) 1 378 512 (3 512) 18,88 (-0,94) 2015-06-11
Pelczar Andrzej WZA 1 372 523 (-2 477) 18,80 (-0,03) 1 372 523 (-2 477) 18,80 (-0,03) 2015-06-11
Irzeński Wacław WZA 1 372 523 (-2 477) 18,80 (-0,03) 1 372 523 (-2 477) 18,80 (-1,02) 2015-06-11
Bober Janusz WZA 1 372 523 (-2 477) 18,80 (-3,02) 1 372 523 (-2 477) 18,80 (-3,02) 2015-06-11
Saturn TFI SA poprzez Sputnik 1 FIS AN 422 364 (105 000) 5,78 (1,44) 422 364 (105 000) 5,78 (1,44) 2014-02-13
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 99 204 (-424 048) 1,35 (-5,81) 99 204 (-424 048) 1,35 (-5,81) 2014-02-11
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 523 252 (238 866) 7,16 (3,27) 523 252 (238 866) 7,16 (3,06) 2014-01-10
IDM Capital SA 0 (-669 854) 0,00 (-9,17) 0 (-669 854) 0,00 (-9,17) 2013-12-23
IDM Capital SA 669 854 (8 000) 9,17 (0,11) 669 854 (8 000) 9,17 (0,11) 2013-11-14
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 284 386 (-108 908) 3,89 (-1,49) 284 386 (-108 908) 4,10 (-1,57) 2012-07-31
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 393 294 (-17 745) 5,38 (-0,25) 393 294 (-17 745) 5,67 (-0,25) 2012-07-30
Szary Wacław 404 795 5,54 404 795 5,80 (-0,03) 2011-06-09
Szary Wacław 404 795 5,54 404 795 5,83 (0,29) 2011-06-09
Szary Wacław 404 795 (5 129) 5,54 (0,07) 404 795 (5 129) 5,54 (-0,22) 2011-06-09
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 411 039 5,63 411 039 5,92 2011-03-23
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 411 039 5,63 411 039 5,92 (0,03) 2011-03-23
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 411 039 (-661 854) 5,63 (-9,06) 411 039 (-661 854) 5,89 (-9,57) 2011-03-23
IDM Capital SA 661 854 9,06 661 854 9,06 (-0,48) 2011-03-22
IDM Capital SA 661 854 9,06 661 854 9,54 (0,06) 2011-03-22
IDM Capital SA 661 854 9,06 661 854 9,48 (-0,06) 2011-03-22
IDM Capital SA 661 854 9,06 661 854 9,54 2011-03-22
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 072 893 (4 638) 14,69 (0,06) 1 072 893 (4 638) 15,46 (0,06) 2011-03-22
Szary Wacław 399 666 5,47 399 666 5,76 (0,03) 2011-01-03
Szary Wacław 399 666 5,47 399 666 5,73 2011-01-03
IDM SA 377 776 (275 742) 5,17 (3,78) 377 776 (275 742) 5,44 (3,97) 2010-12-29
IDM SA 102 034 1,39 (0,39) 102 034 1,47 (0,47) 2010-12-29
IDM SA 102 034 (-266 756) 1,00 (-4,05) 102 034 (-266 756) 1,00 (-4,31) 2010-12-29
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 068 255 (369 342) 14,63 (5,06) 1 068 255 (369 342) 15,40 (5,33) 2010-12-29
IDM SA 368 790 (3 791) 5,05 (0,05) 368 790 (3 791) 5,31 (0,05) 2010-10-15
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 698 913 9,57 698 913 10,07 2010-10-08
IDM SA 364 999 (-91 605) 5,00 (-1,25) 364 999 (-91 605) 5,26 (-1,32) 2010-08-23
IDM SA 456 604 (-343 396) 6,25 (-4,70) 456 604 (-343 396) 6,58 (-4,37) 2010-08-22
OPTeam SA 325 000 (-39 270) 4,45 (-0,53) 325 000 (-39 270) 0,00 2010-08-11
OPTeam SA 364 270 4,98 (4,98) 364 270 0,00 2010-08-11
OPTeam SA 0 (-364 270) 0,00 (-4,98) 0 (-364 270) 0,00 2010-08-11
OPTeam SA 364 270 (-35 730) 4,98 (-0,49) 364 270 (-35 730) 0,00 2010-08-11
OPTeam SA 400 000 5,47 400 000 0,00 2010-08-10
Woźniak Ryszard 1 375 000 18,83 1 375 000 19,82 (0,11) 2010-06-08
Woźniak Ryszard 1 375 000 18,83 1 375 000 19,71 (-0,11) 2010-06-08
Woźniak Ryszard 1 375 000 18,83 1 375 000 19,82 (0,99) 2010-06-08
Woźniak Ryszard 1 375 000 18,83 (-2,99) 1 375 000 18,83 (-2,99) 2010-06-08
Woźniak Ryszard 1 375 000 21,82 (2,99) 1 375 000 21,82 (2,99) 2010-06-08
Woźniak Ryszard 1 375 000 18,83 1 375 000 18,83 2010-06-08
Pelczar Andrzej 1 375 000 18,83 1 375 000 18,83 (-0,99) 2010-06-08
Pelczar Andrzej 1 375 000 18,83 1 375 000 19,82 (0,11) 2010-06-08
Pelczar Andrzej 1 375 000 18,83 1 375 000 19,71 (-0,11) 2010-06-08
Pelczar Andrzej 1 375 000 18,83 1 375 000 19,82 (0,99) 2010-06-08
Pelczar Andrzej 1 375 000 18,83 (-2,99) 1 375 000 18,83 (-2,99) 2010-06-08
Pelczar Andrzej 1 375 000 21,82 1 375 000 21,82 2010-06-08
Irzeński Wacław 1 375 000 18,83 1 375 000 19,82 (0,11) 2010-06-08
Irzeński Wacław 1 375 000 18,83 1 375 000 19,71 (-0,11) 2010-06-08
Irzeński Wacław 1 375 000 18,83 1 375 000 19,82 (0,99) 2010-06-08
Irzeński Wacław 1 375 000 18,83 (-2,99) 1 375 000 18,83 (-2,99) 2010-06-08
Irzeński Wacław 1 375 000 21,82 (2,99) 1 375 000 21,82 (2,99) 2010-06-08
Irzeński Wacław 1 375 000 18,83 1 375 000 18,83 2010-06-08
IDM SA 800 000 10,95 (-1,74) 800 000 10,95 (-1,74) 2010-06-08
IDM SA 800 000 12,69 800 000 12,69 2010-06-08
Bober Janusz 1 375 000 21,82 (2,99) 1 375 000 21,82 (2,99) 2010-06-08
Bober Janusz 1 375 000 18,83 1 375 000 18,83 (-0,99) 2010-06-08
Bober Janusz 1 375 000 18,83 1 375 000 19,82 (0,11) 2010-06-08
Bober Janusz 1 375 000 18,83 1 375 000 19,71 (-0,11) 2010-06-08
Bober Janusz 1 375 000 18,83 1 375 000 19,82 (0,99) 2010-06-08
Bober Janusz 1 375 000 18,83 1 375 000 18,83 2010-06-08
Saturn TFI SA poprzez Sputnik 1 FIS AN 317 364 4,34 317 364 4,34 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-04-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2021-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2020-12-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,98 zł
2020-12-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,98 zł
2017-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,71 zł
2017-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,71 zł
2016-12-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,71 zł
2016-12-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,71 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2013-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.