51,0000 zł
2,00% 1,0000 zł
OEX SA (OEX)

Komunikaty spółki - OEX

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
Informacja o otrzymaniu decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wydanej wobec OEX CURSOR S.A., spółki zależnej Emitenta
Wyniki finansowe
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku.
Wyniki finansowe
Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.
Wyniki finansowe
Znaczne pakiety akcji
Znaczne pakiety akcji
Znaczne pakiety akcji
Znaczne pakiety akcji
Znaczne pakiety akcji
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.
OEX 2,00% 51,00
2024-02-28 16:01:26

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.