21,3000 zł
0,47% 0,1000 zł
OEX SA (OEX)

Komunikaty spółki - OEX

Informacja o otrzymaniu od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zawiadomienia o zajęciu zabezpieczającym wierzytelności pieniężnych OEX24 Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w ramach procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Rozpoczęcie procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenie warunków tego nabycia w związku z realizacją porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
Zawarcie przez Spółkę i niektórych jej akcjonariuszy porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Zawarcie umowy kredytowej.
Zakończenie procesu negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia z udziałem Spółki i niektórych jej akcjonariuszy mającego na celu doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym
Przystąpienie Spółki do procesu negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia z udziałem akcjonariuszy Spółki mającego na celu doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Informacja o otrzymaniu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów o dokonaniu zabezpieczenia na majątku OEX24 Sp z o.o., spółki zależnej Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał
Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 r.
Wyniki finansowe
Znaczne pakiety akcji.
Znaczne pakiety akcji.
OEX 0,47% 21,30
2021-06-14 14:39:32

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

  • NWZA ws. zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.