49,1000 zł
-1,60% -0,8000 zł
OEX SA (OEX)

Akcjonariat - OEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 335 932 723,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 6 841 807 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 932 831
Liczba głosów na WZA: 8 223 119 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,71%
Kapitał akcyjny: 1 368 361,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 314 143
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,95%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. i Neo Business Process Outsourcing S.a.r.l. 2 844 516 (41,57%) 4 066 220 (49,44%) 2023-06-16 -
Motz Jerzy przez Precordia Capital sp. z o. o. i Real Management SA 2 287 219 (33,43%) 2 446 827 (29,75%) 2023-07-04 -
Cholewa Piotr poprzez Silquern S.a r.l. 801 096 (11,70%) 801 096 (9,74%) 2021-06-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
Seria B - Havo sp. z o.o. 135 000
9 990 000,00
1,00 74,00 1 265 000
1 265 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-02
2007-10-23
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-11-15 780 000
780 000,00
1,00 1,00 780 000
780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2004-11-30
2005-11-17
seria B - subskrypcja publiczna 2004-11-15 350 000
16 275 000,00
1,00 46,50 1 130 000
1 130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2005-10-24
2005-11-17
seria C - oferta menedżerska warranty subskrypcyjne serii A 2008-04-21 63 050
1 261 000,00
1,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2008-06-24
0,20 6 325 000
1 265 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-10
2008-08-08
umorzenie akcji 2010-04-26 -15 377
0,20 6 309 623
1 261 924,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji zwykłych i imiennych uprzwilejowanych 2012-10-01 -631 593
0,20 5 678 030
1 135 606,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-11 -567 183
0,20 5 110 847
1 022 169,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-28
seria C - OEX SA 2014-12-18 1 777 692
23 109 996,00
0,20 13,00 6 888 539
1 377 707,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-23
2015-09-28
zmiana firmy z Tell SA na OEX SA 2015-09-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-05
seria D - subskrypcja prywatna 2018-05-14 1 101 445
18 724 565,00
0,20 17,00 7 989 984
1 597 996,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-25 -421 052
0,20 7 568 932
1 513 786,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-01-21
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-04-07 727 125
0,20 6 841 807
1 368 361,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-07-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OEX SA 0 (-727 125) 0,00 (-9,60) 0 (-727 125) 0,00 2023-07-04
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. i Neo Business Process Outsourcing S.a.r.l. 2 844 516 (281 231) 37,58 (3,72) 4 066 220 (281 231) 45,43 (3,15) 2023-06-16
Motz Jerzy przez Precordia Capital sp. z o. o. i Real Management SA, NWZ 2 446 827 32,32 (-3,44) 2 446 827 27,33 (-2,42) 2023-04-07
Motz Jerzy przez Precordia Capital sp. z o. o. i Real Management SA, NWZ 2 446 827 (325 054) 35,76 (7,73) 2 446 827 (165 446) 29,75 (4,27) 2023-04-07
OEX SA w porozumieniu 727 125 9,60 727 125 0,00 2021-08-23
OEX SA 727 125 9,60 (-1,02) 727 125 0,00 2021-08-23
OEX SA 727 125 10,62 (10,62) 727 125 0,00 2021-08-23
Neo Investment SA poprzez podmioty zależne, w porozumieniu 2 563 285 33,86 3 784 989 42,28 2021-06-15
Neo Investment SA poprzez podmioty zależne 2 563 285 33,86 3 784 989 42,28 2021-06-15
Motz Jerzy przez Precordia Capital sp. z o. o. i Real Management SA, w porozumieniu 2 121 773 28,03 2 281 381 25,48 2021-06-15
Motz Jerzy przez Precordia Capital sp. z o. o. i Real Management SA 2 121 773 28,03 2 281 381 25,48 2021-06-15
Cholewa Piotr poprzez Silquern S.a r.l., w porozumieniu 801 096 10,58 801 096 8,95 2021-06-15
Cholewa Piotr poprzez Silquern S.a r.l. 801 096 10,58 (0,56) 801 096 8,95 (0,41) 2021-06-15
Szramowski Michał bezpośrednio, wraz z MS Investments sp. z o.o. 311 770 (-157 000) 4,11 (-1,75) 311 770 (-157 000) 3,48 (-1,52) 2021-04-08
OEX SA 0 (-421 052) 0,00 (-5,26) 0 (-421 052) 0,00 2021-01-21
Neo Investment SA poprzez podmioty zależne 2 563 285 (28 184) 33,86 (2,14) 3 784 989 (28 184) 42,28 (2,20) 2021-01-21
Motz Jerzy przez Precordia Capital sp. z o. o. i Real Management SA 2 121 773 (13 100) 28,03 (1,64) 2 281 381 (13 100) 25,48 (1,28) 2021-01-21
OEX SA 421 052 5,26 (5,26) 421 052 0,00 2019-12-02
Neo Investment SA poprzez podmioty zależne 2 535 101 31,72 (-1,77) 3 756 805 40,08 (-1,89) 2019-11-14
Neo Investment SA poprzez podmioty zależne 2 535 101 (873 413) 33,49 (9,37) 3 756 805 (873 413) 41,97 (7,11) 2019-11-14
Motz Jerzy wraz z podmiotami zależnymi 2 108 673 26,39 (-1,46) 2 268 281 24,20 (-1,14) 2019-11-14
Motz Jerzy wraz z podmiotami zależnymi 2 108 673 27,85 2 268 281 25,34 2019-11-14
Szramowski Michał bezpośrednio, wraz z MS Investments sp. z o.o. 468 770 5,86 (-0,33) 468 770 5,00 (-0,23) 2019-03-01
Szramowski Michał bezpośrednio, wraz z MS Investments sp. z o.o. 468 770 6,19 468 770 5,23 2019-03-01
PZU OFE Złota Jesień portfel 381 134 4,77 381 134 4,06 2018-12-31
NN OFE portfel 239 764 3,00 239 764 2,55 2018-12-31
Silquern s.a.r.l. 801 096 (-479 110) 10,02 (-8,56) 801 096 (-638 718) 8,54 (-8,87) 2018-12-19
Cholewa Piotr poprzez Silquern S.a r.l. 801 096 10,02 (-0,56) 801 096 8,54 (-0,41) 2018-12-19
Cholewa Piotr poprzez Silquern S.a r.l. 801 096 10,58 801 096 8,95 2018-12-19
Neo BPO s.a.r.l. 873 413 (120 403) 10,93 (1,51) 873 413 (120 403) 9,32 (1,29) 2018-09-05
TFI PZU SA portfele 25 999 0,37 25 999 0,31 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 370 056 (-3 317) 5,37 (-0,05) 370 056 (-3 317) 4,47 (-0,04) 2018-06-30
Altus SA portfele 1 394 0,02 1 394 0,01 2018-06-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 373 373 (-503 806) 5,42 (-11,74) 373 373 (-503 806) 4,51 (-9,00) 2017-12-12
Silquern s.a.r.l. 1 280 206 18,58 (2,56) 1 439 814 17,41 (2,05) 2017-04-06
Silquern s.a.r.l. 1 280 206 (453 648) 16,02 (4,03) 1 439 814 (613 256) 15,36 (5,37) 2017-04-06
Ziomek Waldemar 89 589 (-364 059) 1,30 (-5,28) 89 589 (-523 667) 1,08 (-6,33) 2016-12-01
Arsilesia sp. z o.o. 364 059 5,28 (0,73) 523 667 6,33 (0,75) 2016-12-01
Arsilesia sp. z o.o. 364 059 4,55 523 667 5,58 2016-12-01
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 661 688 24,12 (3,33) 2 883 392 34,86 (4,10) 2016-05-10
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 661 688 (37 104) 20,79 (-2,79) 2 883 392 (7 104) 30,76 (-4,02) 2016-05-10
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o.; WZA 1 624 584 23,58 2 876 288 (30 000) 34,78 (0,37) 2016-05-10
Silquern s.a.r.l. 826 558 11,99 826 558 9,99 2015-12-09
Neo BPO s.a.r.l. 753 010 9,42 (-1,51) 753 010 8,03 (-1,07) 2015-12-09
Neo BPO s.a.r.l. 753 010 10,93 753 010 9,10 2015-12-09
Idem sp. z o.o. 0 (-826 558) 0,00 (-11,99) 0 (-826 558) 0,00 (-9,99) 2015-12-09
El Nido sp. z o.o. 0 (-753 010) 0,00 (-10,93) 0 (-753 010) 0,00 (-9,10) 2015-12-09
Idem sp. z o.o. 826 558 11,99 826 558 9,99 2015-12-08
El Nido sp. z o.o. 753 010 10,93 753 010 9,10 2015-12-08
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 624 584 23,58 (-8,21) 2 846 288 34,41 (-9,43) 2015-12-03
Neo Investment SA wraz z Neo Fund 1 sp. z o.o. i Emir 80 sp. z o.o. 1 624 584 31,79 (8,21) 2 846 288 43,84 (9,43) 2015-02-26
Neo Investment SA wraz z Neo Fund 1 sp. z o.o. i Emir 80 sp. z o.o. 1 624 584 (205 744) 23,58 (-4,18) 2 846 288 (205 744) 34,41 (-6,26) 2015-02-26
MS Investments sp. z o.o. sp.k. 338 236 (205 744) 6,61 (4,02) 338 236 (205 744) 5,21 (3,17) 2015-02-20
MS Investments sp. z o.o. sp.k. 132 492 (-397 540) 2,59 (-7,78) 132 492 (-397 540) 2,04 (-6,12) 2015-01-19
Neo Investment SA wraz z Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 418 840 (138 980) 27,76 (2,72) 2 640 544 (138 980) 40,67 (2,14) 2014-12-02
MS Investments sp. z o.o. sp.k. 530 032 10,37 530 032 8,16 2014-09-17
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 279 860 (121 890) 25,04 (2,38) 2 501 564 (185 624) 38,53 (2,86) 2014-04-01
Stempniewicz Rafał 94 590 (-360) 1,85 94 590 (-360) 1,45 (-0,01) 2013-11-15
Ziomek Waldemar 453 648 6,58 (-2,29) 613 256 7,41 (-2,03) 2013-11-08
Ziomek Waldemar 453 648 8,87 613 256 9,44 2013-11-08
Stempniewicz Rafał 94 950 (360) 1,85 94 950 (360) 1,46 (0,01) 2013-11-07
Stempniewicz Rafał 94 590 (-159 608) 1,85 (-2,62) 94 590 (-319 216) 1,45 (-4,28) 2013-11-07
Neo Investment SA poprzez Family Fund 3 sp. z o.o. 1 157 970 22,66 2 315 940 35,67 2013-09-06
Imperio ASI SA 0 (-1 157 970) 0,00 (-20,39) 0 (-2 315 940) 0,00 (-32,11) 2013-09-06
Family Fund 3 sp. z o.o. 0 (-1 157 970) 0,00 (-22,66) 0 (-2 315 940) 0,00 (-35,67) 2013-09-06
Family Fund 3 sp. z o.o. 1 157 970 22,66 2 315 940 35,67 2013-09-06
Quercus TFI SA 877 179 17,16 (4,43) 877 179 13,51 (2,91) 2013-07-11
Quercus TFI SA 877 179 (-11 056) 12,73 (-1,34) 877 179 (-11 056) 10,60 (0,06) 2013-07-11
OEX SA 0 (-567 183) 0,00 (-9,98) 0 (-719 975) 0,00 2013-06-28
Stempniewicz Rafał 254 198 4,47 (-0,50) 413 806 5,73 (-0,64) 2013-06-14
Stempniewicz Rafał 254 198 (-3 656) 4,97 (0,89) 413 806 (-1 530) 6,37 (1,19) 2013-06-14
OEX SA 567 183 (283 281) 9,98 (4,98) 719 975 (359 367) 0,00 2013-03-29
Imperio ASI SA 1 157 970 20,39 (-2,27) 2 315 940 32,11 (-3,56) 2013-03-29
Imperio ASI SA 1 157 970 (-64 331) 22,66 (1,14) 2 315 940 (-128 662) 35,67 (1,78) 2013-03-29
Imperio ASI SA 1 222 301 (-64 331) 21,52 (1,13) 2 444 602 (-128 662) 33,89 (1,79) 2013-03-28
OEX SA 283 902 (113 256) 5,00 (2,00) 360 608 (189 962) 0,00 2013-01-04
OEX SA 170 646 (-631 593) 3,00 (-9,71) 170 646 (-631 593) 0,00 2012-11-22
Imperio ASI SA 1 286 632 20,39 (-2,26) 2 573 264 32,10 (-3,57) 2012-07-09
Imperio ASI SA 1 286 632 (-143 118) 22,65 (0,05) 2 573 264 (-286 236) 35,67 (1,74) 2012-07-09
OEX SA 802 239 12,71 (12,71) 802 239 0,00 2012-07-06
Turno Paweł 152 529 2,68 (-0,30) 152 529 2,11 (-0,23) 2012-06-30
Turno Paweł 152 529 2,98 (0,57) 152 529 2,34 (0,44) 2012-06-30
Turno Paweł 152 529 (-18 096) 2,41 (-0,29) 152 529 (-68 721) 1,90 (-0,86) 2012-06-30
Stempniewicz Rafał 257 854 4,08 (-0,46) 415 336 5,18 (-0,57) 2012-06-30
Stempniewicz Rafał 257 854 (-29 426) 4,54 (-0,01) 415 336 (-46 944) 5,75 (-0,01) 2012-06-30
Krasowski Robert 13 409 0,26 (0,05) 13 409 0,20 (0,04) 2012-06-30
Krasowski Robert 13 409 0,21 (-0,02) 13 409 0,16 (-0,02) 2012-06-30
Krasowski Robert 13 409 (-1 591) 0,23 13 409 (-1 591) 0,18 2012-06-30
Górski Stanisław 2 456 0,03 (-0,01) 2 456 0,03 2012-06-30
Górski Stanisław 2 456 0,04 2 456 0,03 2012-06-30
Górski Stanisław 2 456 (-292) 0,04 2 456 (-292) 0,03 2012-06-30
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 (50 625) 2,76 (0,64) 2012-05-15
Turno Paweł 170 625 2,70 170 625 2,12 2012-05-15
Stempniewicz Rafał 287 280 (-10 000) 4,55 (-0,16) 462 280 (-10 000) 5,76 (0,16) 2012-05-15
Krasowski Robert 15 000 (-14 981) 0,23 (-0,24) 15 000 (-14 981) 0,18 (-0,17) 2012-05-15
Górski Stanisław 2 748 (-4 800) 0,04 (-0,07) 2 748 (-4 800) 0,03 (-0,05) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 657 672 12,87 (2,45) 657 672 10,13 (1,93) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 657 672 10,42 (-1,16) 657 672 8,20 (-0,91) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 657 672 (305 344) 11,58 (6,00) 657 672 (305 344) 9,11 (4,75) 2012-05-15
Turno Paweł 170 625 2,70 170 625 (-50 625) 2,12 (-0,58) 2012-01-11
Aviva Investors Poland SA 352 328 (-305 344) 5,58 (-4,84) 352 328 (-305 344) 4,36 (-3,44) 2012-01-09
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 2,70 (-0,04) 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 (-5) 2,74 (-0,02) 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 221 255 (5) 2,76 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 2,76 (0,14) 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 (-120 000) 2,62 (-1,42) 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 (-55 625) 2,70 (-0,87) 341 250 (-55 625) 4,04 (-0,67) 2011-05-09
Aviva Investors Poland SA 657 672 10,42 657 672 7,80 (-0,25) 2011-05-09
Aviva Investors Poland SA 657 672 10,42 657 672 8,05 (-0,10) 2011-05-09
Aviva Investors Poland SA 657 672 (234 123) 10,42 (3,73) 657 672 (234 123) 8,15 (3,13) 2011-05-09
Quercus TFI SA 888 235 14,07 888 235 10,54 (-0,33) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 14,07 888 235 10,87 (-0,14) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 14,07 888 235 11,01 (-0,07) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 14,07 (-1,57) 888 235 11,08 (-1,23) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 15,64 (-1,74) 888 235 12,31 (-1,37) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 (115 625) 17,38 (5,14) 888 235 (115 625) 13,68 (4,52) 2010-12-16
Quercus TFI SA 772 610 (269 501) 12,24 (4,27) 772 610 (269 501) 9,16 (3,19) 2010-12-14
Górski Stanisław 7 548 0,11 7 548 0,08 (-0,01) 2010-10-28
Górski Stanisław 7 548 0,11 7 548 0,09 2010-10-28
Górski Stanisław 7 548 0,11 7 548 0,09 2010-10-28
Górski Stanisław 7 548 (2 298) 0,11 (0,03) 7 548 (2 298) 0,09 (0,03) 2010-10-28
Krasowski Robert 29 981 0,47 29 981 0,35 (-0,01) 2010-08-30
Krasowski Robert 29 981 0,47 29 981 0,36 (-0,01) 2010-08-30
Krasowski Robert 29 981 0,47 29 981 0,37 2010-08-30
Krasowski Robert 29 981 (-3 269) 0,47 (-0,05) 29 981 (-3 269) 0,37 (-0,02) 2010-08-30
Karmelita Piotr 0 (-12 615) 0,00 (-0,19) 0 (-12 615) 0,00 (-0,14) 2010-08-30
Stempniewicz Rafał 297 280 4,71 472 280 5,60 (-0,18) 2010-06-30
Stempniewicz Rafał 297 280 4,71 472 280 5,78 (-0,07) 2010-06-30
Stempniewicz Rafał 297 280 4,71 472 280 5,85 (-0,04) 2010-06-30
Stempniewicz Rafał 297 280 (-7 500) 4,71 (-0,12) 472 280 (-7 500) 5,89 (0,20) 2010-06-30
OEX SA 0 0,00 0 0,00 2010-04-26
OEX SA 0 (-15 377) 0,00 (-0,24) 0 (-15 377) 0,00 2010-04-26
Quercus TFI SA 503 109 7,97 (0,02) 503 109 5,97 2010-03-12
Quercus TFI SA 503 109 7,95 503 109 5,97 2010-03-12
Aviva Investors Poland SA 423 549 6,69 (-0,02) 423 549 5,02 2009-11-05
Aviva Investors Poland SA 423 549 (302) 6,71 (0,02) 423 549 (302) 5,02 2009-11-05
Aviva Investors Poland SA 423 247 6,69 423 247 5,02 2009-09-23
Zygmunt, Jerzy Maciej wraz z Cyfrowym Centrum Serwisowym SA 385 945 (-99 595) 6,10 (-1,57) 385 945 (-99 595) 4,52 (-1,16) 2009-08-17
Turno Paweł 226 250 3,57 (-0,01) 396 875 4,71 (0,01) 2009-08-14
Turno Paweł 226 250 (-65 000) 3,58 (-1,02) 396 875 (-65 000) 4,70 (-0,70) 2009-08-14
Kardach Piotr 231 250 (-60 000) 2,99 (-1,61) 401 875 (-60 000) 4,00 (-1,41) 2009-08-14
Kardach Piotr 291 250 (-50 000) 4,60 (-0,79) 461 875 (-50 000) 5,41 (-0,58) 2009-08-12
Imperio ASI SA 1 429 750 22,60 (-0,05) 2 859 500 33,93 2009-08-10
Imperio ASI SA 1 429 750 22,65 2 859 500 33,93 (-1,08) 2009-08-10
Imperio ASI SA 1 429 750 22,65 2 859 500 35,01 (-0,44) 2009-08-10
Imperio ASI SA 1 429 750 22,65 2 859 500 35,45 (-0,22) 2009-08-10
Imperio ASI SA 1 429 750 22,65 (0,05) 2 859 500 (31) 35,67 (2,13) 2009-08-10
Imperio ASI SA 1 429 750 (-81 604) 22,60 (-1,29) 2 859 469 (-81 604) 33,54 (-0,96) 2009-08-10
Imperio ASI SA 1 511 354 (-116 920) 23,89 (-1,85) 2 941 073 (-116 920) 34,50 (-1,37) 2009-08-04
Imperio ASI SA 1 628 274 (14 649) 25,74 (0,23) 3 057 993 (14 649) 35,87 (0,24) 2009-07-28
OEX SA 15 377 0,24 (0,24) 15 377 0,00 2009-04-14
Zygmunt, Jerzy Maciej wraz z Cyfrowym Centrum Serwisowym SA 485 540 7,67 485 540 5,68 2009-03-13
OEX SA w celu umorzenia 0 (-485 540) 0,00 (-7,67) 0 (-485 540) 0,00 2009-03-13
OEX SA w celu umorzenia 485 540 (103 557) 7,67 (1,64) 485 540 (103 557) 0,00 2009-02-25
Karmelita Piotr 12 615 0,19 12 615 0,14 2009-02-16
Karmelita Piotr 12 615 (2 400) 0,19 (0,03) 12 615 (2 400) 0,14 (0,02) 2009-02-16
OEX SA w celu umorzenia 381 983 (18 210) 6,03 (0,28) 381 983 (18 210) 0,00 2008-12-29
OEX SA w celu umorzenia 363 773 (134 050) 5,75 (2,12) 363 773 (134 050) 0,00 2008-12-15
OEX SA w celu umorzenia 229 723 (50 000) 3,63 (0,79) 229 723 (50 000) 0,00 2008-12-10
OEX SA w celu umorzenia 179 723 (30 000) 2,84 (0,48) 179 723 (30 000) 0,00 2008-12-04
OEX SA w celu umorzenia 149 723 (49 723) 2,36 (0,78) 149 723 (49 723) 0,00 2008-11-27
OEX SA w celu umorzenia 100 000 1,58 100 000 0,00 2008-11-12
Karmelita Piotr 10 215 (6 300) 0,16 (0,10) 10 215 (6 300) 0,12 (0,08) 2008-11-07
Stempniewicz Rafał 304 780 (240 800) 4,83 (3,82) 479 780 (380 800) 5,69 (4,54) 2008-09-01
Stempniewicz Rafał bez serii B 63 980 (-240 800) 1,01 (-3,80) 98 980 (-380 800) 1,15 (-4,54) 2008-09-01
Stempniewicz Rafał 304 780 (244 580) 4,81 (0,06) 479 780 (384 580) 5,69 (0,23) 2008-09-01
Imperio ASI SA 1 613 625 (101 725) 25,51 (1,61) 3 043 344 (101 694) 35,63 (1,19) 2008-09-01
Turno Paweł 291 250 (233 000) 4,60 461 875 (369 500) 5,40 (0,10) 2008-08-14
Krasowski Robert 33 250 0,52 33 250 0,39 2008-08-14
Krasowski Robert 33 250 (26 600) 0,52 (-0,06) 33 250 (26 600) 0,39 (-0,02) 2008-08-14
Karmelita Piotr 3 915 (3 465) 0,06 (0,03) 3 915 (3 465) 0,04 (0,02) 2008-08-14
Kardach Piotr 341 250 (273 000) 5,39 (-3,36) 511 875 (375 375) 5,99 (-2,76) 2008-08-14
Imperio ASI SA 1 511 900 (1 220 584) 23,90 (0,88) 2 941 650 (2 364 384) 34,44 (1,31) 2008-08-14
Górski Stanisław 5 250 0,08 5 250 0,06 2008-08-14
Górski Stanisław 5 250 (4 200) 0,08 5 250 (4 200) 0,06 2008-08-14
Imperio ASI SA 291 316 (-1 165 264) 23,02 577 266 (-2 252 064) 33,13 2008-02-14
Imperio ASI SA 1 456 580 (1 167 430) 23,02 (0,17) 2 829 330 (2 254 230) 33,13 (0,12) 2008-02-14
Karmelita Piotr 450 (173) 0,03 (0,01) 450 (173) 0,02 (0,01) 2007-11-14
Turno Paweł bez serii B 58 250 (-10 000) 4,60 (-1,43) 92 375 (-10 000) 5,30 (-1,07) 2007-08-01
Stempniewicz Rafał bez serii B 60 200 (-10 000) 4,75 (-1,46) 95 200 (-10 000) 5,46 (-1,08) 2007-08-01
Karmelita Piotr 277 0,02 277 0,01 2007-08-01
Górski Stanisław 1 050 (-318) 0,08 (-0,02) 1 050 (-318) 0,06 (-0,01) 2007-08-01
Dziewolski Wojciech bez serii B 49 125 3,88 83 250 4,77 2007-08-01
Górski Stanisław 1 368 (320) 0,10 (0,01) 1 368 (320) 0,07 (0,01) 2007-05-24
Dziewolski Wojciech bez serii B 49 125 (-19 125) 3,88 (-4,87) 83 250 (-53 250) 4,77 (-3,98) 2007-03-08
Rozwadowski Paweł bez serii B 48 250 (-20 000) 3,81 (-4,94) 82 375 (-54 125) 4,72 (-4,03) 2007-03-02
Górski Stanisław 1 048 0,09 (0,01) 1 048 0,06 2007-02-22
Górski Stanisław 1 048 (-1 100) 0,08 (-0,11) 1 048 (-1 100) 0,06 (-0,07) 2007-02-22
Imperio ASI SA 289 150 22,85 (-2,73) 575 100 33,01 (-2,77) 2006-12-29
Imperio ASI SA 289 150 25,58 575 100 35,78 2006-12-29
Turno Paweł bez serii B 68 250 6,03 (0,64) 102 375 6,37 (0,50) 2006-08-11
Turno Paweł bez serii B 68 250 5,39 (-3,36) 102 375 (-34 125) 5,87 (-2,88) 2006-08-11
Stempniewicz Rafał bez serii B 70 200 6,21 (0,67) 105 200 6,54 (0,51) 2006-08-11
Stempniewicz Rafał bez serii B 70 200 5,54 (-3,46) 105 200 (-35 200) 6,03 (-5,13) 2006-08-11
Krasowski Robert 6 650 0,58 (0,06) 6 650 0,41 (0,03) 2006-08-11
Krasowski Robert 6 650 0,52 6 650 0,38 2006-08-11
Górski Stanisław 2 148 0,19 2 148 0,13 2006-08-11
Turno Paweł 68 250 8,75 136 500 8,75 (-2,10) 2004-11-30
Turno Paweł 68 250 8,75 (2,72) 136 500 10,85 (2,36) 2004-11-30
Turno Paweł bez serii B 68 250 6,03 136 500 (34 125) 8,49 (2,12) 2004-11-30
Turno Paweł bez serii B 68 250 6,03 102 375 6,37 2004-11-30
Stempniewicz Rafał 70 200 9,00 (2,79) 140 400 11,16 (2,43) 2004-11-30
Stempniewicz Rafał bez serii B 70 200 6,21 140 400 (35 200) 8,73 (2,19) 2004-11-30
Stempniewicz Rafał bez serii B 70 200 6,21 (-2,79) 105 200 (-35 200) 6,54 (-2,46) 2004-11-30
Stempniewicz Rafał 70 200 9,00 140 400 9,00 2004-11-30
Rozwadowski Paweł 68 250 8,75 136 500 8,75 (-2,10) 2004-11-30
Rozwadowski Paweł 68 250 8,75 (2,72) 136 500 10,85 (2,36) 2004-11-30
Rozwadowski Paweł bez serii B 68 250 6,03 136 500 (34 125) 8,49 (2,12) 2004-11-30
Rozwadowski Paweł bez serii B 68 250 6,03 (0,64) 102 375 6,37 (0,50) 2004-11-30
Rozwadowski Paweł bez serii B 68 250 5,39 102 375 5,87 2004-11-30
Krysztop Paweł 50 000 6,41 100 000 6,41 (-1,54) 2004-11-30
Krysztop Paweł 50 000 6,41 (1,99) 100 000 7,95 (1,73) 2004-11-30
Krysztop Paweł bez serii B 50 000 4,42 100 000 (50 000) 6,22 (3,11) 2004-11-30
Krysztop Paweł bez serii B 50 000 4,42 50 000 3,11 2004-11-30
Kardach Piotr 68 250 8,75 136 500 8,75 (-2,10) 2004-11-30
Kardach Piotr 68 250 8,75 (2,72) 136 500 10,85 (2,36) 2004-11-30
Kardach Piotr bez serii B 68 250 6,03 136 500 (34 125) 8,49 (2,12) 2004-11-30
Kardach Piotr bez serii B 68 250 6,03 (0,64) 102 375 6,37 (0,50) 2004-11-30
Kardach Piotr bez serii B 68 250 5,39 102 375 5,87 2004-11-30
Jaremek Ryszard 49 200 6,30 98 400 6,30 (-1,52) 2004-11-30
Jaremek Ryszard 49 200 6,30 (1,95) 98 400 7,82 (1,70) 2004-11-30
Jaremek Ryszard bez serii B 49 200 4,35 98 400 (49 200) 6,12 (3,06) 2004-11-30
Jaremek Ryszard bez serii B 49 200 4,35 49 200 3,06 2004-11-30
Frankowski Przemysław 39 000 5,00 78 000 5,00 (-1,20) 2004-11-30
Frankowski Przemysław 39 000 5,00 (1,55) 78 000 6,20 (1,35) 2004-11-30
Frankowski Przemysław bez serii B 39 000 3,45 78 000 4,85 2004-11-30
Dziewolski Wojciech 68 250 8,75 136 500 8,75 (-2,10) 2004-11-30
Dziewolski Wojciech 68 250 8,75 (2,72) 136 500 10,85 (2,36) 2004-11-30
Dziewolski Wojciech bez serii B 68 250 6,03 136 500 (34 125) 8,49 (2,12) 2004-11-30
Dziewolski Wojciech bez serii B 68 250 6,03 (0,64) 102 375 6,37 (0,50) 2004-11-30
Dziewolski Wojciech bez serii B 68 250 5,39 102 375 5,87 2004-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2023-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2022-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,85 zł
2022-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,85 zł
2020-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,32 zł
2020-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,32 zł
2016-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-10-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2011-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2010-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-08-07 Split 1:5
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.