17,6000 zł
3,53% 0,6000 zł
OEX SA (OEX)

Akcjonariat - OEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 140 623 718,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 7 989 984 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 334 692
Liczba głosów na WZA: 9 371 296 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,28%
Kapitał akcyjny: 1 597 996,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 716 004
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Neo Investment SA poprzez podmioty zależne 2 535 101 (31,73%) 3 756 805 (41,97%) 2019-11-14 -
Motz Jerzy wraz z podmiotami zależnymi 2 108 673 (26,39%) 2 268 281 (25,34%) 2019-11-14 -
Cholewa Piotr poprzez Silquern S.a r.l. 801 096 (10,03%) 801 096 (8,95%) 2018-12-19 -
Szramowski Michał bezpośrednio, wraz z MS Investments sp. z o.o. 468 770 (5,87%) 468 770 (5,24%) 2019-03-01 -
OEX SA 421 052 (5,27%) 421 052 (4,49%) 2019-12-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
Seria B - Havo sp. z o.o. 135 000
9 990 000,00
1,00 74,00 1 265 000
1 265 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-02
2007-10-23
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-11-15 780 000
780 000,00
1,00 1,00 780 000
780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2004-11-30
2005-11-17
seria B - subskrypcja publiczna 2004-11-15 350 000
16 275 000,00
1,00 46,50 1 130 000
1 130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2005-10-24
2005-11-17
seria C - oferta menedżerska warranty subskrypcyjne serii A 2008-04-21 63 050
1 261 000,00
1,00 20,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2008-06-24 0
0,00
0,20 0,00 6 325 000
1 265 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-10
2008-08-08
umorzenie akcji 2010-04-26 -15 377
0,00
0,20 0,00 6 309 623
1 261 924,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji zwykłych i imiennych uprzwilejowanych 2012-10-01 -631 593
0,00
0,20 0,00 5 678 030
1 135 606,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-11 -567 183
0,00
0,20 0,00 5 110 847
1 022 169,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-28
seria C - OEX SA 2014-12-18 1 777 692
23 109 996,00
0,20 13,00 6 888 539
1 377 707,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-23
2015-09-28
zmiana firmy z Tell SA na OEX SA 2015-09-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-05
seria D - subskrypcja prywatna 2018-05-14 1 101 445
18 724 565,00
0,20 17,00 7 989 984
1 597 996,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-05

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Szramowski Michał bezpośrednio, wraz z MS Investments sp. z o.o. 468 770 5,87 468 770 5,00 2019-03-01
PZU OFE Złota Jesień portfel 381 134 4,77 381 134 4,06 2018-12-31
NN OFE portfel 239 764 3,00 239 764 2,55 2018-12-31
Real Management SA bezpośrednio, wraz z Precordia Capital sp. z o.o. 1 988 287 24,88 2 147 895 22,92 (-1,08) 2018-12-21
Real Management SA bezpośrednio, wraz z Precordia Capital sp. z o.o. 1 988 287 24,88 (0,88) 2 147 895 24,00 2018-12-21
Real Management SA bezpośrednio, wraz z Precordia Capital sp. z o.o. 1 988 287 24,00 (-0,88) 2 147 895 (159 608) 24,00 (2,78) 2018-12-21
Silquern s.a.r.l. 801 096 (-479 110) 10,03 (-8,55) 801 096 (-638 718) 8,55 (-8,86) 2018-12-19
Real Management SA bezpośrednio, wraz z Precordia Capital sp. z o.o. 1 988 287 (683 809) 24,88 (8,55) 1 988 287 (683 809) 21,22 (7,30) 2018-12-19
Real Management SA bezpośrednio, wraz z Precordia Capital sp. z o.o. 1 304 478 (336 224) 16,33 (4,21) 1 304 478 (336 224) 13,92 (3,59) 2018-12-05
Real Management SA 968 254 (433 140) 12,12 (4,35) 968 254 (433 140) 10,33 (3,86) 2018-09-05
Neo BPO s.a.r.l. 873 413 10,93 873 413 9,32 (-0,44) 2018-09-05
Neo BPO s.a.r.l. 873 413 10,93 873 413 9,76 2018-09-05
Neo BPO s.a.r.l. 873 413 10,93 (0,93) 873 413 9,76 (0,76) 2018-09-05
Neo BPO s.a.r.l. 873 413 (120 403) 10,00 (-0,93) 873 413 (120 403) 9,00 (-0,10) 2018-09-05
TFI PZU SA portfele 25 999 0,33 25 999 0,28 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 370 056 (-3 317) 4,63 (-0,79) 370 056 (-3 317) 3,95 (-0,56) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 3 465 0,04 3 465 0,04 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 37 879 0,47 37 879 0,40 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 39 948 (-373 079) 0,50 (-5,50) 39 948 (-373 079) 0,43 (-4,56) 2018-06-30
Altus SA portfele 1 394 0,02 1 394 0,01 2018-06-30
Real Management SA NWZ 535 114 7,77 (1,07) 535 114 6,47 (0,76) 2018-05-14
Real Management SA NWZ 535 114 (15 000) 6,70 (-0,85) 535 114 (15 000) 5,71 (-0,58) 2018-05-14
Real Management SA 520 114 7,55 520 114 6,29 2017-12-12
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 373 373 (-503 806) 5,42 (-11,74) 373 373 (-503 806) 4,51 (-9,00) 2017-12-12
Silquern s.a.r.l. 1 280 206 18,58 (2,56) 1 439 814 17,41 (2,05) 2017-04-06
Silquern s.a.r.l. 1 280 206 (453 648) 16,02 (4,03) 1 439 814 (613 256) 15,36 (5,37) 2017-04-06
Ziomek Waldemar 89 589 (-364 059) 1,30 (-7,57) 89 589 (-523 667) 1,08 (-8,36) 2016-12-01
Arsilesia sp. z o.o. 364 059 4,56 (0,56) 523 667 5,85 (0,85) 2016-12-01
Arsilesia sp. z o.o. 364 059 4,00 (-1,29) 523 667 5,00 (-1,33) 2016-12-01
Arsilesia sp. z o.o. 364 059 5,29 (0,73) 523 667 6,33 (0,74) 2016-12-01
Arsilesia sp. z o.o. 364 059 4,56 523 667 5,59 2016-12-01
Aviva Investors Poland TFI SA 413 027 6,00 413 027 4,99 2016-10-10
Aviva Investors Poland TFI SA 413 027 (-244 645) 6,00 (-6,86) 413 027 (-244 645) 4,99 (-5,14) 2016-10-10
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 661 688 (37 104) 20,80 (-2,78) 2 883 392 (7 104) 32,22 (-2,56) 2016-05-10
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o.; WZA 1 624 584 (-37 104) 23,58 (-0,54) 2 876 288 (-7 104) 34,78 (-0,09) 2016-05-10
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 661 688 24,12 (3,32) 2 883 392 34,87 (4,10) 2016-05-10
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 661 688 (37 104) 20,80 (-2,78) 2 883 392 (37 104) 30,77 (-3,64) 2016-05-10
Silquern s.a.r.l. 826 558 11,99 826 558 9,99 2015-12-09
Neo BPO s.a.r.l. 753 010 10,93 (1,51) 753 010 9,10 (1,06) 2015-12-09
Neo BPO s.a.r.l. 753 010 9,42 753 010 8,04 2015-12-09
Idem sp. z o.o. 0 (-826 558) 0,00 (-11,99) 0 (-826 558) 0,00 (-9,99) 2015-12-09
El Nido sp. z o.o. 0 (-753 010) 0,00 (-10,93) 0 (-753 010) 0,00 (-9,10) 2015-12-09
Idem sp. z o.o. 826 558 11,99 826 558 9,99 2015-12-08
El Nido sp. z o.o. 753 010 10,93 753 010 9,10 2015-12-08
Archidoc sp. z o.o. 0 (-1 777 692) 0,00 (-25,80) 0 (-1 777 692) 0,00 (-21,49) 2015-12-08
Archidoc sp. z o.o. 1 777 692 25,80 1 777 692 21,49 2015-12-07
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 624 584 23,58 (-8,20) 2 846 288 34,41 (-9,43) 2015-12-03
Ogółem 6 888 539 (1 777 692) 0 8 269 851 (1 777 692) 0 2015-04-23
Neo Investment SA wraz z Neo Fund 1 sp. z o.o. i Emir 80 sp. z o.o. 1 624 584 31,78 (8,20) 2 846 288 43,84 (9,43) 2015-02-26
Neo Investment SA wraz z Neo Fund 1 sp. z o.o. i Emir 80 sp. z o.o. 1 624 584 (205 744) 23,58 (-4,18) 2 846 288 (205 744) 34,41 (-6,26) 2015-02-26
MS Investments sp. z o.o. sp.k. 338 236 (205 744) 6,61 (4,02) 338 236 (205 744) 5,20 (3,16) 2015-02-20
MS Investments sp. z o.o. sp.k. 132 492 (-397 540) 2,59 (-7,78) 132 492 (-397 540) 2,04 (-6,12) 2015-01-19
Aviva Investors Poland TFI SA 657 672 12,86 (3,32) 657 672 10,13 (2,18) 2015-01-01
Aviva Investors Poland TFI SA 657 672 9,54 657 672 7,95 2015-01-01
Neo Investment SA wraz z Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 418 840 (138 980) 27,76 (2,76) 2 640 544 (138 980) 40,67 (2,67) 2014-12-02
MS Investments sp. z o.o. sp.k. 530 032 10,37 530 032 8,16 2014-09-17
BDF SA 289 000 (-240 093) 5,65 (-4,70) 289 000 (-240 093) 4,45 (-3,69) 2014-05-06
Neo Investment SA poprzez Neo Fund 1 sp. z o.o. 1 279 860 25,00 (-0,04) 2 501 564 38,00 (-0,53) 2014-04-01
Neo Investment SA poprzez Family Fund 3 sp. z o.o. 1 279 860 (121 890) 25,04 (2,39) 2 501 564 (185 624) 38,53 (2,86) 2014-04-01
Stempniewicz Rafał 94 590 1,00 (-0,85) 94 590 1,00 (-0,45) 2013-11-15
Ziomek Waldemar 453 648 8,87 (2,29) 613 256 9,44 (2,03) 2013-11-08
Ziomek Waldemar 453 648 6,58 613 256 7,41 2013-11-08
Stempniewicz Rafał 94 590 (-360) 1,85 94 590 (-360) 1,45 (-0,01) 2013-11-07
Stempniewicz Rafał 94 950 (-159 248) 1,85 (-2,62) 94 950 (-318 856) 1,46 (-4,91) 2013-11-07
Neo Investment SA poprzez Family Fund 3 sp. z o.o. 1 157 970 22,65 2 315 940 35,67 2013-09-06
Impera Capital ASI SA 0 (-1 157 970) 0,00 (-20,39) 0 (-2 315 940) 0,00 (-35,67) 2013-09-06
Family Fund 3 sp. z o.o. 1 157 970 22,65 (22,65) 2 315 940 35,67 (35,67) 2013-09-06
Family Fund 3 sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2013-09-06
BDF SA 529 093 10,35 529 093 8,14 2013-08-13
Havo sp. z o.o. 0 (-529 093) 0,00 (-10,35) 0 (-529 093) 0,00 (-8,14) 2013-08-09
Havo sp. z o.o. 529 093 (-145 907) 10,35 (-0,32) 529 093 (-145 907) 8,14 (0,13) 2013-08-08
Quercus TFI SA 877 179 17,16 (4,43) 877 179 13,51 (2,91) 2013-07-11
Quercus TFI SA 877 179 (-11 056) 12,73 (-1,34) 877 179 (-11 056) 10,60 (0,06) 2013-07-11
Ogółem 5 110 847 (-567 183) 0 6 492 159 (-719 975) 0 2013-06-28
OEX SA 0 (-567 183) 0,00 (-9,98) 0 (-719 975) 0,00 (-10,50) 2013-06-28
Stempniewicz Rafał 254 198 4,47 (-0,50) 413 806 6,37 2013-06-14
Stempniewicz Rafał 254 198 (-3 656) 4,97 (0,89) 413 806 (-1 530) 6,37 (0,62) 2013-06-14
OEX SA 567 183 (283 281) 9,98 (4,98) 719 975 (359 367) 10,50 (5,38) 2013-03-29
Impera Capital ASI SA 1 157 970 20,39 (-2,26) 2 315 940 35,67 2013-03-29
Impera Capital ASI SA 1 157 970 (-64 331) 22,65 (1,13) 2 315 940 (-128 662) 35,67 (-1,98) 2013-03-29
Impera Capital ASI SA 1 222 301 (-64 331) 21,52 (1,13) 2 444 602 (-128 662) 37,65 (1,98) 2013-03-28
OEX SA 283 902 (113 256) 5,00 (2,00) 360 608 (189 962) 5,12 (2,46) 2013-01-04
Ogółem 5 678 030 (-631 593) 0 7 212 134 (-802 239) 0 2012-11-22
OEX SA 170 646 (-631 593) 3,00 (-9,71) 170 646 (-631 593) 2,66 (-7,34) 2012-11-22
Impera Capital ASI SA 1 286 632 20,39 (-2,26) 2 573 264 35,67 (-0,87) 2012-07-09
Impera Capital ASI SA 1 286 632 (-143 118) 22,65 (0,05) 2 573 264 (-286 236) 36,54 (3,00) 2012-07-09
OEX SA 802 239 12,71 (12,71) 802 239 10,00 (10,00) 2012-07-06
Turno Paweł 152 529 2,41 (-0,27) 152 529 2,11 (-0,05) 2012-06-30
Turno Paweł 152 529 2,68 (-0,30) 152 529 2,16 (-0,18) 2012-06-30
Turno Paweł 152 529 (-18 096) 2,98 (0,28) 152 529 (-18 096) 2,34 (0,22) 2012-06-30
Stempniewicz Rafał 257 854 4,08 (-0,46) 415 336 5,75 (-0,14) 2012-06-30
Stempniewicz Rafał 257 854 (-29 426) 4,54 (-0,01) 415 336 (-46 944) 5,89 (0,13) 2012-06-30
Krasowski Robert 13 409 0,21 (-0,02) 13 409 0,18 (-0,01) 2012-06-30
Krasowski Robert 13 409 0,23 (-0,03) 13 409 0,19 (-0,01) 2012-06-30
Krasowski Robert 13 409 (-1 591) 0,26 (0,03) 13 409 (-1 591) 0,20 (0,02) 2012-06-30
Górski Stanisław 2 456 0,03 (-0,01) 2 456 0,03 2012-06-30
Górski Stanisław 2 456 0,04 2 456 0,03 (-0,01) 2012-06-30
Górski Stanisław 2 456 (-292) 0,04 2 456 (-292) 0,04 (0,01) 2012-06-30
Turno Paweł 170 625 2,70 170 625 (-50 625) 2,12 (-0,64) 2012-05-15
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 (50 625) 2,76 (0,64) 2012-05-15
Stempniewicz Rafał 287 280 (-10 000) 4,55 (-0,16) 462 280 (-10 000) 5,76 (-0,09) 2012-05-15
Krasowski Robert 15 000 (-14 981) 0,23 (-0,24) 15 000 (-14 981) 0,18 (-0,18) 2012-05-15
Górski Stanisław 2 748 (-4 800) 0,04 (-0,07) 2 748 (-4 800) 0,03 (-0,05) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 657 672 12,86 (0,87) 657 672 10,13 (0,13) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 657 672 11,99 (1,57) 657 672 10,00 (1,80) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 657 672 10,42 (-1,16) 657 672 8,20 (-1,13) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 657 672 (305 344) 11,58 (6,00) 657 672 (305 344) 9,33 (4,97) 2012-05-15
Turno Paweł 170 625 2,70 170 625 (-50 625) 2,12 (-0,55) 2012-01-11
Ogółem 6 309 623 0 8 014 373 (-50 625) 0 2012-01-11
Aviva Investors Poland SA 352 328 (-305 344) 5,58 (-4,84) 352 328 (-305 344) 4,36 (-3,51) 2012-01-09
Ogółem 6 309 623 0 8 064 998 (-100 625) 0 2011-12-19
Ogółem 6 309 623 0 8 165 623 (-260 625) 0 2011-11-25
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 2,67 (-0,03) 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 2,70 (-0,04) 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 (-5) 2,74 (-0,02) 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 221 255 (5) 2,76 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 221 250 (-120 000) 2,76 (-1,35) 2011-11-14
Turno Paweł 170 625 2,70 341 250 4,11 (0,03) 2011-05-09
Turno Paweł 170 625 (-55 625) 2,70 (-0,87) 341 250 (-55 625) 4,08 (-0,57) 2011-05-09
Aviva Investors Poland SA 657 672 10,42 657 672 7,87 (-0,06) 2011-05-09
Aviva Investors Poland SA 657 672 10,42 657 672 7,93 (-0,12) 2011-05-09
Aviva Investors Poland SA 657 672 10,42 657 672 8,05 (-0,10) 2011-05-09
Aviva Investors Poland SA 657 672 (234 123) 10,42 (3,71) 657 672 (234 123) 8,15 (3,09) 2011-05-09
Quercus TFI SA 888 235 14,07 888 235 10,54 (-0,08) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 14,07 888 235 10,62 (-0,10) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 14,07 888 235 10,72 (-0,15) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 14,07 888 235 10,87 (-0,14) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 14,07 888 235 11,01 (-0,07) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 14,07 (-1,57) 888 235 11,08 (-1,53) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 15,64 (-1,73) 888 235 12,61 (-1,07) 2010-12-16
Quercus TFI SA 888 235 (115 625) 17,37 (5,13) 888 235 (115 625) 13,68 (4,52) 2010-12-16
Quercus TFI SA 772 610 (269 501) 12,24 (4,29) 772 610 (269 501) 9,16 (3,19) 2010-12-14
Górski Stanisław 7 548 0,11 7 548 0,08 (-0,01) 2010-10-28
Górski Stanisław 7 548 0,11 7 548 0,09 2010-10-28
Górski Stanisław 7 548 0,11 7 548 0,09 2010-10-28
Górski Stanisław 7 548 0,11 7 548 0,09 2010-10-28
Górski Stanisław 7 548 0,11 7 548 0,09 2010-10-28
Górski Stanisław 7 548 (2 298) 0,11 (0,03) 7 548 (2 298) 0,09 (0,03) 2010-10-28
Krasowski Robert 29 981 0,47 29 981 0,36 (-0,01) 2010-08-30
Krasowski Robert 29 981 0,47 29 981 0,37 2010-08-30
Krasowski Robert 29 981 0,47 29 981 0,37 (0,02) 2010-08-30
Krasowski Robert 29 981 0,47 29 981 0,35 2010-08-30
Krasowski Robert 29 981 0,47 29 981 0,35 (-0,01) 2010-08-30
Krasowski Robert 29 981 (-3 269) 0,47 (-0,05) 29 981 (-3 269) 0,36 (-0,02) 2010-08-30
Karmelita Piotr 0 (-12 615) 0,00 (-0,19) 0 (-12 615) 0,00 (-0,15) 2010-08-30
Stempniewicz Rafał 297 280 4,71 472 280 5,85 (-0,04) 2010-06-30
Stempniewicz Rafał 297 280 4,71 472 280 5,89 (0,29) 2010-06-30
Stempniewicz Rafał 297 280 4,71 472 280 5,60 (-0,05) 2010-06-30
Stempniewicz Rafał 297 280 4,71 472 280 5,65 (-0,05) 2010-06-30
Stempniewicz Rafał 297 280 4,71 472 280 5,70 (-0,08) 2010-06-30
Stempniewicz Rafał 297 280 (233 300) 4,71 (3,70) 472 280 (373 300) 5,78 (4,63) 2010-06-30
Ogółem 6 309 623 0 8 426 248 (70 000) 0 2010-06-14
Ogółem 6 309 623 0 8 356 248 (70 625) 0 2010-06-14
Ogółem 6 309 623 (-15 377) 0 8 285 623 (-253 502) 0 2010-06-14
OEX SA 0 0,00 0 0,00 2010-04-26
OEX SA 0 (-15 377) 0,00 (-0,24) 0 (-15 377) 0,00 (-0,18) 2010-04-26
Quercus TFI SA 503 109 7,95 (-0,02) 503 109 5,97 2010-03-12
Quercus TFI SA 503 109 7,97 503 109 5,97 2010-03-12
Aviva Investors Poland SA 423 549 6,71 (0,02) 423 549 5,06 (0,04) 2009-11-05
Aviva Investors Poland SA 423 549 6,69 (-0,02) 423 549 5,02 2009-11-05
Aviva Investors Poland SA 423 549 (302) 6,71 (0,02) 423 549 (302) 5,02 2009-11-05
Aviva Investors Poland SA 423 247 6,69 423 247 5,02 2009-09-23
Zygmunt, Jerzy Maciej wraz z Cyfrowym Centrum Serwisowym SA 385 945 (-99 595) 6,10 (-1,57) 385 945 (-99 595) 4,52 (-1,16) 2009-08-17
Turno Paweł 226 250 3,57 396 875 4,65 (-0,06) 2009-08-14
Turno Paweł 226 250 3,57 (-0,01) 396 875 4,71 2009-08-14
Turno Paweł 226 250 3,58 396 875 4,71 (-0,03) 2009-08-14
Turno Paweł 226 250 (-65 000) 3,58 (-1,02) 396 875 (-65 000) 4,74 (-0,66) 2009-08-14
Kardach Piotr 231 250 3,65 (0,66) 401 875 4,71 (0,71) 2009-08-14
Kardach Piotr 231 250 (-60 000) 2,99 (-1,61) 401 875 (-60 000) 4,00 (-1,41) 2009-08-14
Kardach Piotr 291 250 (-50 000) 4,60 (-0,79) 461 875 (-50 000) 5,41 (-0,58) 2009-08-12
Impera Capital ASI SA 1 429 750 22,60 2 859 500 33,54 (-0,39) 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 429 750 22,60 (-0,05) 2 859 500 33,93 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 429 750 22,65 2 859 500 33,93 (-0,28) 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 429 750 22,65 2 859 500 34,21 (-0,30) 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 429 750 22,65 2 859 500 34,51 (-0,50) 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 429 750 22,65 2 859 500 35,01 (-0,44) 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 429 750 22,65 (0,05) 2 859 500 (31) 35,45 (1,91) 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 429 750 22,60 (-0,05) 2 859 469 (-31) 33,54 (-2,13) 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 429 750 (-81 604) 22,65 (-1,24) 2 859 500 (-81 573) 35,67 (1,17) 2009-08-10
Impera Capital ASI SA 1 511 354 (-116 920) 23,89 (-1,85) 2 941 073 (-116 920) 34,50 (-1,37) 2009-08-04
Impera Capital ASI SA 1 628 274 (14 649) 25,74 (0,23) 3 057 993 (14 649) 35,87 (0,24) 2009-07-28
OEX SA 15 377 0,24 15 377 0,18 2009-04-14
OEX SA 15 377 0,24 (0,24) 15 377 0,18 (0,18) 2009-04-14
Zygmunt, Jerzy Maciej wraz z Cyfrowym Centrum Serwisowym SA 485 540 7,67 485 540 5,68 2009-03-13
OEX SA w celu umorzenia 0 (-485 540) 0,00 (-7,67) 0 (-485 540) 0,00 (-5,95) 2009-03-13
OEX SA w celu umorzenia 485 540 (103 557) 7,67 (1,64) 485 540 (103 557) 5,95 (1,28) 2009-02-25
Karmelita Piotr 12 615 0,19 12 615 0,15 (0,01) 2009-02-16
Karmelita Piotr 12 615 0,19 12 615 0,14 2009-02-16
Karmelita Piotr 12 615 (2 400) 0,19 (0,03) 12 615 (2 400) 0,14 (0,02) 2009-02-16
OEX SA w celu umorzenia 381 983 (18 210) 6,03 (0,28) 381 983 (18 210) 4,67 (0,30) 2008-12-29
OEX SA w celu umorzenia 363 773 (134 050) 5,75 (2,12) 363 773 (134 050) 4,37 (1,63) 2008-12-15
OEX SA w celu umorzenia 229 723 (50 000) 3,63 (0,79) 229 723 (50 000) 2,74 (0,60) 2008-12-10
OEX SA w celu umorzenia 179 723 (30 000) 2,84 (0,48) 179 723 (30 000) 2,14 (0,37) 2008-12-04
OEX SA w celu umorzenia 149 723 (49 723) 2,36 (0,78) 149 723 (49 723) 1,77 (0,60) 2008-11-27
OEX SA w celu umorzenia 100 000 1,58 100 000 1,17 2008-11-12
Karmelita Piotr 10 215 (6 300) 0,16 (0,10) 10 215 (6 300) 0,12 (0,08) 2008-11-07
Stempniewicz Rafał bez serii B 63 980 (-240 800) 1,01 (-3,80) 98 980 (-380 800) 1,15 (-4,46) 2008-09-01
Stempniewicz Rafał 304 780 4,81 479 780 5,61 (-0,08) 2008-09-01
Stempniewicz Rafał 304 780 4,81 (-0,02) 479 780 5,69 2008-09-01
Stempniewicz Rafał 304 780 (244 580) 4,83 (0,08) 479 780 (384 580) 5,69 (0,23) 2008-09-01
Impera Capital ASI SA 1 613 625 (101 725) 25,51 (1,61) 3 043 344 (101 694) 35,63 (1,19) 2008-09-01
Turno Paweł 291 250 (233 000) 4,60 461 875 (369 500) 5,40 (0,10) 2008-08-14
Krasowski Robert 33 250 0,52 33 250 0,38 (-0,01) 2008-08-14
Krasowski Robert 33 250 0,52 33 250 0,39 2008-08-14
Krasowski Robert 33 250 (26 600) 0,52 (-0,06) 33 250 (26 600) 0,39 (-0,02) 2008-08-14
Karmelita Piotr 3 915 (3 465) 0,06 (0,03) 3 915 (3 465) 0,04 (0,02) 2008-08-14
Kardach Piotr 341 250 (273 000) 5,39 (-0,64) 511 875 (409 500) 5,99 (-0,38) 2008-08-14
Impera Capital ASI SA 1 511 900 (1 220 584) 23,90 (0,88) 2 941 650 (2 364 384) 34,44 (1,31) 2008-08-14
Górski Stanisław 5 250 0,08 5 250 0,06 2008-08-14
Górski Stanisław 5 250 0,08 5 250 0,06 2008-08-14
Górski Stanisław 5 250 (4 200) 0,08 5 250 (4 200) 0,06 2008-08-14
Ogółem 6 325 000 0 8 539 125 (97 500) 0 2008-08-08
Ogółem 6 325 000 (5 060 000) 0 8 441 625 (6 733 800) 0 2008-08-08
Ogółem 1 265 000 0 1 707 825 (-34 125) 0 2008-06-09
Impera Capital ASI SA 291 316 (-1 165 264) 23,02 577 266 (-2 252 064) 33,13 2008-02-14
Impera Capital ASI SA 1 456 580 (1 167 430) 23,02 (0,17) 2 829 330 (2 254 230) 33,13 (0,12) 2008-02-14
Karmelita Piotr 450 (173) 0,03 (0,01) 450 (173) 0,02 (0,01) 2007-11-14
Turno Paweł bez serii B 58 250 (-10 000) 4,60 (-0,79) 92 375 (-10 000) 5,30 (-0,57) 2007-08-01
Stempniewicz Rafał bez serii B 60 200 (-10 000) 4,75 (-1,24) 95 200 (-10 000) 5,46 (-0,53) 2007-08-01
Karmelita Piotr 277 0,02 277 0,01 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 10,67 (-2,53) 675 000 8,01 (-2,38) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 13,20 (2,51) 675 000 10,39 (2,38) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 10,69 675 000 8,01 (-0,06) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 10,69 675 000 8,07 (-0,07) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 10,69 675 000 8,14 (-0,12) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 10,69 675 000 8,26 (-0,10) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 (540 000) 10,69 (0,02) 675 000 (540 000) 8,36 (0,62) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 135 000 (-540 000) 10,67 (-0,02) 135 000 (-540 000) 7,74 (-0,68) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 10,69 (0,02) 675 000 8,42 (0,52) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 10,67 (-1,21) 675 000 7,90 (-1,68) 2007-08-01
Havo sp. z o.o. 675 000 11,88 675 000 9,58 2007-08-01
Górski Stanisław 1 050 (-318) 0,08 (-0,02) 1 050 (-318) 0,06 (-0,01) 2007-08-01
Dziewolski Wojciech bez serii B 49 125 2,99 (-0,89) 83 250 4,00 (-0,77) 2007-08-01
Górski Stanisław 1 368 (320) 0,10 (0,01) 1 368 (320) 0,07 (0,01) 2007-05-24
Dziewolski Wojciech bez serii B 49 125 (-19 125) 3,88 (-2,15) 83 250 (-53 250) 4,77 (-3,72) 2007-03-08
Rozwadowski Paweł bez serii B 48 250 (-20 000) 3,81 (-4,93) 82 375 (-54 125) 4,72 (-6,13) 2007-03-02
Ogółem 1 265 000 (135 000) 0 1 741 950 (135 000) 0 2007-03-02
Górski Stanisław 1 048 0,09 (0,01) 1 048 0,06 2007-02-22
Górski Stanisław 1 048 (-1 100) 0,08 (-0,11) 1 048 (-1 100) 0,06 (-0,07) 2007-02-22
Impera Capital ASI SA 289 150 22,85 (-2,73) 575 100 33,01 (-2,77) 2006-12-29
Impera Capital ASI SA 289 150 25,58 575 100 35,78 2006-12-29
BBI Capital sp. z o.o. 0 (-289 150) 0,00 (-25,58) 0 (-575 100) 0,00 (-35,78) 2006-12-29
Turno Paweł bez serii B 68 250 5,39 (-0,60) 102 375 5,87 (-0,12) 2006-08-11
Turno Paweł bez serii B 68 250 5,99 (-2,75) 102 375 (-34 125) 5,99 (-2,75) 2006-08-11
Stempniewicz Rafał bez serii B 70 200 5,99 (0,45) 105 200 5,99 (-0,04) 2006-08-11
Stempniewicz Rafał bez serii B 70 200 5,54 (-3,45) 105 200 (-35 200) 6,03 (-2,96) 2006-08-11
Krasowski Robert 6 650 0,58 (0,06) 6 650 0,41 (0,03) 2006-08-11
Krasowski Robert 6 650 0,52 6 650 0,38 2006-08-11
Górski Stanisław 2 148 0,19 2 148 0,13 2006-08-11
BBI Capital sp. z o.o. bez serii B 289 150 (3 200) 25,58 (-11,08) 575 100 (3 200) 35,78 (-0,88) 2006-08-11
Ogółem 1 130 000 (350 000) 0 1 606 950 (350 000) 0 2005-10-24
Ogółem 780 000 0 1 256 950 (-303 050) 0 2005-08-04
Turno Paweł 68 250 8,74 136 500 8,74 (-2,11) 2004-11-30
Turno Paweł 68 250 8,74 (2,71) 136 500 10,85 (2,36) 2004-11-30
Turno Paweł bez serii B 68 250 6,03 136 500 (34 125) 8,49 (2,12) 2004-11-30
Turno Paweł bez serii B 68 250 6,03 102 375 6,37 2004-11-30
Stempniewicz Rafał 70 200 8,99 140 400 8,99 (-2,17) 2004-11-30
Stempniewicz Rafał 70 200 8,99 (2,78) 140 400 11,16 (2,43) 2004-11-30
Stempniewicz Rafał bez serii B 70 200 6,21 140 400 (35 200) 8,73 (2,19) 2004-11-30
Stempniewicz Rafał bez serii B 70 200 6,21 105 200 6,54 2004-11-30
Rozwadowski Paweł 68 250 8,74 (2,71) 136 500 10,85 (2,36) 2004-11-30
Rozwadowski Paweł bez serii B 68 250 6,03 136 500 (34 125) 8,49 (2,12) 2004-11-30
Rozwadowski Paweł bez serii B 68 250 6,03 (0,64) 102 375 6,37 (0,50) 2004-11-30
Rozwadowski Paweł bez serii B 68 250 5,39 (-3,35) 102 375 (-34 125) 5,87 (-2,87) 2004-11-30
Rozwadowski Paweł 68 250 8,74 136 500 8,74 2004-11-30
Ogółem 780 000 (-7 209 984) 0 1 560 000 (-7 811 296) 0 2004-11-30
Krysztop Paweł 50 000 6,41 100 000 6,41 (-1,54) 2004-11-30
Krysztop Paweł 50 000 6,41 (1,99) 100 000 7,95 (1,73) 2004-11-30
Krysztop Paweł bez serii B 50 000 4,42 100 000 (50 000) 6,22 (3,11) 2004-11-30
Krysztop Paweł bez serii B 50 000 4,42 50 000 3,11 2004-11-30
Kardach Piotr bez serii B 68 250 6,03 (0,64) 102 375 6,37 (0,50) 2004-11-30
Kardach Piotr bez serii B 68 250 5,39 (-3,35) 102 375 (-34 125) 5,87 (-2,87) 2004-11-30
Kardach Piotr 68 250 8,74 136 500 8,74 (-2,11) 2004-11-30
Kardach Piotr 68 250 8,74 (2,71) 136 500 10,85 (2,36) 2004-11-30
Kardach Piotr bez serii B 68 250 6,03 136 500 8,49 2004-11-30
Jaremek Ryszard 49 200 6,30 98 400 6,30 (-1,52) 2004-11-30
Jaremek Ryszard 49 200 6,30 (1,95) 98 400 7,82 (1,70) 2004-11-30
Jaremek Ryszard bez serii B 49 200 4,35 98 400 (49 200) 6,12 (3,06) 2004-11-30
Jaremek Ryszard bez serii B 49 200 4,35 49 200 3,06 2004-11-30
Frankowski Przemysław 39 000 5,00 78 000 5,00 (-1,20) 2004-11-30
Frankowski Przemysław 39 000 5,00 (1,55) 78 000 6,20 (1,35) 2004-11-30
Frankowski Przemysław bez serii B 39 000 3,45 78 000 4,85 2004-11-30
Dziewolski Wojciech bez serii B 68 250 6,03 136 500 (34 125) 8,49 (2,12) 2004-11-30
Dziewolski Wojciech bez serii B 68 250 6,03 (0,64) 102 375 6,37 (0,50) 2004-11-30
Dziewolski Wojciech bez serii B 68 250 5,39 (-3,35) 102 375 (-34 125) 5,87 (-2,87) 2004-11-30
Dziewolski Wojciech 68 250 8,74 136 500 8,74 (-2,11) 2004-11-30
Dziewolski Wojciech 68 250 8,74 136 500 10,85 2004-11-30
BBI Capital sp. z o.o. 285 950 36,66 571 900 36,66 (-8,83) 2004-11-30
BBI Capital sp. z o.o. 285 950 36,66 (11,36) 571 900 45,49 (9,91) 2004-11-30
BBI Capital sp. z o.o. bez serii B 285 950 25,30 571 900 (-4 000) 35,58 (-0,25) 2004-11-30
BBI Capital sp. z o.o. bez serii B 285 950 25,30 575 900 35,83 2004-11-30
Ogółem 7 989 984 0 9 371 296 0 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,32 zł
2020-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,32 zł
2016-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-10-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2011-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2010-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-08-07 Split 1:5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.