6,9400 zł
0,00% 0,0000 zł
Netia SA (NET)

Komunikaty spółki - NETIA

Złożenie wniosku o wykluczenie akcji spółki Netia S.A. z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 13 grudnia 2021 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – IST sp. z o.o.
Wyrok w sprawie powództwa o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 września 2021 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.