5,35 zł
-0,74% -0,04 zł
Netia SA (NET)

Komunikaty spółki - NETIA

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Netia S.A.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 stycznia 2018 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o wniesionych autopoprawkach do uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2017 r. - uzupełnienie
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2017 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
Aktualizacja założeń wyceny aktywów, zaistnienie przesłanek trwałej utraty wartości aktywów.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl