4,8400 zł
0,00% 0,0000 zł
Netia SA (NET)

Komunikaty spółki - NETIA

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 5/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2019 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Netia” S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.
Połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Telefonia Dialog sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 października 2018 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał
Wyniki finansowe
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji
NETIA 0,00% 4,84
2019-05-21 15:01:32

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2018, pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki z Telefonia Dialog sp. z o.o., podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.