4,5000 zł
0,90% 0,0400 zł
Netia SA (NET)

Komunikaty spółki - NETIA

Informacja o nabyciu akcji Spółki
Informacja o nabyciu akcji Spółki
Wyniki finansowe
Decyzja Zarządu Netia S.A. wyrażająca zgodę na zawarcie umowy sprzedaży udziałów w nieruchomościach na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-serwerowego oraz umowy o zastępstwo inwestycyjne powiernicze
Wniesienie pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku
Wniesienie pozwu o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2020 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2019
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
Połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Internetia sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.