REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

NETIA: wyniki finansowe

2021-11-04 17:08
publikacja
2021-11-04 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Netia_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 957 385 964 971 210 022 217 238
II. Zysk operacyjny 50 798 57 514 11 144 12 948
III. Zysk przed opodatkowaniem 43 716 48 269 9 590 10 867
IV. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 34 323 39 376 7 529 8 864
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 316 026 328 707 69 327 74 000
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -256 993 -291 586 -56 377 -65 643
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -71 353 -49 184 -15 653 -11 072
VIII. Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 921 718 2 942 081 630 646 637 532
IX. Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 927 536 982 222 200 207 212 842
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 593 586 574 809 128 125 124 558
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 333 950 407 413 72 082 88 284
XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 994 182 1 959 859 430 439 424 690
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 72 434 72 718
XIV. Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XV. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XVI. Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 584 530 335 578 344 335 584 530
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,12 0,02 0,03
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,12 0,02 0,03
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 893 829 889 420 196 080 200 230
XX. Zysk operacyjny 43 785 50 514 9 605 11 372
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 37 537 42 014 8 235 9 458
XXII. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 28 825 34 845 6 323 7 844
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 283 381 283 707 62 165 63 869
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -245 450 -270 451 -53 844 -60 885
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 666 -29 360 -6 727 -6 610
XXVI. Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 839 247 2 842 130 612 844 615 873
XXVII. Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 981 662 1 013 370 211 889 219 591
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 558 291 549 094 120 505 118 985
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 423 371 464 276 91 384 100 606
XXX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 857 585 1 828 760 400 955 396 282
XXXI. Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 72 434 72 718
XXXII. Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XXXIV. Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 584 530 335 578 344 335 584 530
XXXV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,10 0,02 0,02
XXXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,10 0,02 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Netia Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q3 2021.pdfNetia Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q3 2021.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2021-11-04 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki