1,3000 zł
2,36% 0,0300 zł
Miraculum SA (MIR)

Komunikaty spółki - MIRACULUM

Terminy publikacji raportów okresowych
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
Informacja o spłacie kredytu inwestycyjnego
Dojście do skutku emisji Obligacji serii S2 zamiennych na akcje i ich przydział
Informacja o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Zawarcie aneksu do Strategicznej Umowy Współpracy („Strategic Co-operation Agreement”)
Zawarcie Aneksu nr 6 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
Zawarcie Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
Emisja obligacji serii S2 zamiennych na akcje
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
Informacja w przedmiocie podpisania umowy dystrybucyjnej z Alibaba.com
Informacja dotycząca podpisania trójstronnej Umowy dystrybucyjnej
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.