1,1350 zł
-2,99% -0,0350 zł
Miraculum SA (MIR)

Akcjonariat - MIRACULUM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 38 192 750 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 33 650 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 899 891
Liczba głosów na WZA: 33 650 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,28%
Kapitał akcyjny: 40 380 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 899 891
Cena nominalna akcji: 1,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kamola Marek 9 020 000 (26,81%) 9 020 000 (26,81%) 2020-10-01 BFT
Tuora Tadeusz wraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym 2 110 207 (6,27%) 2 110 207 (6,27%) 2017-11-20 -
Załubski Jan bezpośrednio, wraz z osobą powiązaną, Zet transport Agencja Celna sp. z i.i. i Zet transport sp. z o.o. 1 905 020 (5,66%) 1 905 020 (5,66%) 2020-07-27 -
Skowron, Piotr Mariusz 1 864 664 (5,54%) 1 864 664 (5,54%) 2019-07-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 923
923 000,00
1 000,00 1 000,00 923
923 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-01-15
2001-06-22
konwersja obligacji zamiennych seria R2 1 500 000
0,00
3,00 0,00 11 512 223
34 536 669,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-08
seria M1 - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne Z2 1 000 000
0,00
0,20 0,00 119 656 836
23 931 367,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-30
podwyższenie kapitału seria M 44 000 000
0,00
0,20 0,00 118 656 836
23 731 367,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-08-07
2012-09-17
2012-09-07
seria L - subskrypcja prywatna 2 190 000
2 190 000,00
1,00 1,00 74 656 836
74 656 836,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-18
seria K - układowe konwersja zobowiązań wobec wierzycieli układowych 12 535 436
15 042 523,20
1,00 1,20 72 466 836
72 466 836,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-05
2014-01-09
konwersja obligacji zamiennych seria R1 900 000
0,00
3,00 0,00 10 012 223
30 036 669,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-08
seria D 5 656
0,00
1 000,00 0,00 37 254
37 254 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-01-15
2005-08-02
seria C - przejęcie Ann Cosmetics sp. z o.o. i Kolastyna Dystrybucja sp. z o.o. 16 675
0,00
1 000,00 0,00 31 598
31 598 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-01-15
2004-12-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji -7 705
0,00
1 000,00 0,00 29 549
29 549 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-28
seria B - właściciele Laboratorium Kolastyna 14 000
0,00
1 000,00 0,00 14 923
14 923 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-01-15
2001-08-28
split 1:1000 2006-09-06 0
0,00
1,00 0,00 29 549 000
29 549 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-18
seria E - subskrypcja publiczna 2006-09-06 15 000 000
52 500 000,00
1,00 3,50 44 549 000
44 549 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-01-15
2007-02-19
2007-04-16
seria F - oferta menedżerska za waranty subskrypcyjne serii A, B, C 2006-09-06 966 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - połączeniowa: akcjonariusze FK Miraculum SA 55,8 akcji Kolastyna SA za 1 akcje Miraculum SA 2007-11-20 685 949
0,00
1,00 0,00 45 234 949
45 234 949,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-31
2008-02-12
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii AA 2008-04-25 4 977 205
4 977 205,00
1,00 1,00 54 690 414
54 690 414,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-05
2010-06-16
2010-08-17
połączenie z Unicolor SA bez podwyższania kapitału 2008-11-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2008-11-28 4 478 260
0,00
1,00 0,00 49 713 209
49 713 209,00
KDPW:
KRS:
GPW:
0000-00-00
2010-02-23
0000-00-00
zmiana firmy z Grupa Kolastyna SA na Miraculum SA 2010-11-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii BB 2011-01-11 5 240 986
0,00
1,00 0,00 59 931 400
59 931 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-03
seria N - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2011-10-20 2 500 000
2 500 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2011-10-20 35 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2012-05-10 0
0,00
0,20 0,00 74 656 836
14 931 367,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
renominacja akcji 2013-05-13 0
0,00
0,09 0,00 119 656 836
10 769 115,24
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-20
seria M2 - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii Z3 2013-08-09 128 750 000
11 587 500,00
0,09 0,09 248 406 836
22 356 615,24
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-16
2014-01-09
seria M3 - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii Z4 2013-11-20 22 000 000
0,00
0,09 0,00 270 406 836
24 336 615,24
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-21
2014-01-09
seria O - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii AAA 2013-11-21 44 444 444
8 888 888,80
0,09 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2014-03-18 3 164
284,76
0,09 0,09 270 410 000
24 336 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-11
scalenie akcji 50:1 2014-03-18 0
0,00
4,50 0,00 5 408 200
24 336 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-11
renumeracja akcji: seria A1 i M1 2014-03-18 0
0,00
4,50 4,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-11
seria R - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2015-05-26 5 888 890
0,00
4,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2015-05-26 666 615
2 999 767,50
4,50 4,50 6 074 815
27 336 667,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-21
seria U - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2015-10-08 3 037 408
0,00
3,00 0,00 9 112 223
27 336 669,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-09
połączenie z Miraculum Dystrybucja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-10-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-09
obniżenie kapitału 2017-01-17 0
0,00
1,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria W - prawo poboru 1:1 2017-01-17 11 512 223
17 268 334,50
1,50 1,50 23 024 446
34 536 669,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-11
seria T - subskrypcja prywatna 2017-11-02 900 000
1 350 000,00
1,50 1,50 23 924 446
35 886 669,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-17
seria T1 - subskrypcja prywatna 2017-12-06 1 075 554
2 581 329,60
1,50 2,40 25 000 000
37 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-16
seria T2 - prawo poboru 5:1 2018-01-17 5 000 000
7 500 000,00
1,50 1,50 30 000 000
45 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-06-25
2018-09-19
seria T3 - subskrypcja prywatna 2018-09-27 2 500 000
3 750 000,00
1,50 1,50 32 500 000
48 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-07
seria T4 - subskrypcja prywatna 2018-10-31 1 000 000
1 500 000,00
1,50 1,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-12-17 0
0,00
1,38 0,00 32 500 000
44 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-31
seria Y - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2019-03-28 1 800 000
0,00
1,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne warunkowe podwyższenie kapitału 2019-03-28 2 500 000
0,00
1,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-31
seria T4 - subskrypcja prywatna 2019-03-28 1 150 000
1 725 000,00
1,30 1,50 33 650 000
43 745 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-10
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2019-03-28 0
0,00
1,30 0,00 32 500 000
42 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2020-08-07 0
0,00
1,20 0,00 33 650 000
40 380 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-03
seria J - subskrypcja prywatna 2020-09-04 1 450 000
1 885 000,00
1,20 1,30 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kamola Marek ZWZ 10 920 000 (100 379) 32,45 (0,30) 10 920 000 (100 379) 32,45 (0,30) 2020-06-10
Kamola Marek 10 819 621 (700 000) 32,15 (1,01) 10 819 621 (700 000) 32,15 (1,01) 2019-07-10
Skowron, Piotr Mariusz NWZ 1 664 664 5,12 (0,17) 1 664 664 5,12 (0,17) 2019-03-28
Skowron, Piotr Mariusz NWZ 1 664 664 (150 000) 4,95 (-0,10) 1 664 664 (150 000) 4,95 (-0,10) 2019-03-28
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1 500 132 (-560 676) 4,62 (-2,25) 1 500 132 (-560 676) 4,62 (-2,25) 2018-12-10
Ogółem 32 500 000 (2 500 000) 0 32 500 000 (2 500 000) 0 2018-12-07
Kamola Marek 10 119 621 31,14 (1,07) 10 119 621 31,14 (1,07) 2018-12-06
Kamola Marek 10 119 621 (2 000 000) 30,07 (3,00) 10 119 621 (2 000 000) 30,07 (3,00) 2018-12-06
Skowron, Piotr Mariusz NWZ 1 514 664 5,05 (0,39) 1 514 664 5,05 (0,39) 2018-10-31
Skowron, Piotr Mariusz NWZ 1 514 664 (750) 4,66 (-0,39) 1 514 664 (750) 4,66 (-0,39) 2018-10-31
Skowron, Piotr Mariusz 1 513 914 5,05 1 513 914 5,05 2018-09-23
Ogółem 30 000 000 (5 000 000) 0 30 000 000 (5 000 000) 0 2018-09-19
Kamola Marek 8 119 621 27,07 (2,09) 8 119 621 27,07 (2,09) 2018-09-19
Kamola Marek 8 119 621 (2 822 954) 24,98 (3,79) 8 119 621 (2 822 954) 24,98 (3,79) 2018-09-19
Kamola Marek 5 296 667 21,19 (3,53) 5 296 667 21,19 (3,53) 2018-08-16
Kamola Marek 5 296 667 (-1 233 333) 17,66 (-8,46) 5 296 667 (-1 233 333) 17,66 (-8,46) 2018-08-16
Kamola Marek ZWZ 6 530 000 (77 198) 26,12 (0,31) 6 530 000 (77 198) 26,12 (0,31) 2018-05-16
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 2 060 808 6,87 (0,53) 2 060 808 6,87 (0,53) 2018-03-27
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 2 060 808 6,34 (-1,90) 2 060 808 6,34 (-1,90) 2018-03-27
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 2 060 808 8,24 (1,37) 2 060 808 8,24 (1,37) 2018-03-27
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 2 060 808 (-2 024 486) 6,87 (-10,87) 2 060 808 (-2 024 486) 6,87 (-10,87) 2018-03-27
Ogółem 25 000 000 (1 075 554) 0 25 000 000 (1 075 554) 0 2018-02-16
Ogółem 23 924 446 (12 412 223) 0 23 924 446 (12 412 223) 0 2018-01-17
Fire Max Fund sp. z o.o. 1 200 000 5,21 (0,19) 1 200 000 5,21 (0,19) 2017-08-17
Fire Max Fund sp. z o.o. 1 200 000 5,02 (0,22) 1 200 000 5,02 (0,22) 2017-08-17
Fire Max Fund sp. z o.o. 1 200 000 (300 000) 4,80 (-3,02) 1 200 000 (300 000) 4,80 (-3,02) 2017-08-17
Kamola Marek 6 452 802 25,81 (-2,22) 6 452 802 25,81 (-2,22) 2017-08-16
Kamola Marek 6 452 802 28,03 (1,06) 6 452 802 28,03 (1,06) 2017-08-16
Kamola Marek 6 452 802 (4 825 006) 26,97 (12,83) 6 452 802 (4 825 006) 26,97 (12,83) 2017-08-16
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu, z Monika Tuora, Tadeusz Tuora, Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan 4 085 294 17,74 (0,66) 4 085 294 17,74 (0,66) 2017-08-11
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu, z Monika Tuora, Tadeusz Tuora, Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan 4 085 294 17,08 (0,74) 4 085 294 17,08 (0,74) 2017-08-11
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu, z Monika Tuora, Tadeusz Tuora, Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan 4 085 294 (1 199 000) 16,34 (-8,73) 4 085 294 (1 199 000) 16,34 (-8,73) 2017-08-11
Nowakowska Monika poprzez RDM Partners sp. z o.o. 900 000 7,82 (3,91) 900 000 7,82 (3,91) 2017-03-10
Nowakowska Monika poprzez RDM Partners sp. z o.o. 900 000 (-1 027 796) 3,91 (-12,84) 900 000 (-1 027 796) 3,91 (-12,84) 2017-03-10
Kamola Marek 1 627 796 (297 796) 14,14 (2,59) 1 627 796 (297 796) 14,14 (2,59) 2017-03-10
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu, z Monika Tuora, Tadeusz Tuora, Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan 2 886 294 25,07 (12,53) 2 886 294 25,07 (12,53) 2017-03-10
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu, z Monika Tuora, Tadeusz Tuora, Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan 2 886 294 (389 500) 12,54 (-9,15) 2 886 294 (389 500) 12,54 (-9,15) 2017-03-10
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu, z Monika Tuora, Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan 2 496 794 (768 746) 21,69 (6,68) 2 496 794 (768 746) 21,69 (6,68) 2017-01-12
Nowakowska Monika poprzez Rubid 1 sp. z o.o. i RDM Partners sp. z o.o. 1 927 796 (-300 000) 16,75 (-2,60) 1 927 796 (-300 000) 16,75 (-2,60) 2016-12-22
Kamola Marek 1 330 000 (180 000) 11,55 (1,56) 1 330 000 (180 000) 11,55 (1,56) 2016-12-22
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka 0 (-900 000) 0,00 (-7,82) 0 (-900 000) 0,00 (-7,82) 2016-11-21
Nowakowska Monika poprzez Rubid 1 sp. z o.o. i RDM Partners sp. z o.o. 2 227 796 (299 360) 19,35 (2,60) 2 227 796 (299 360) 19,35 (2,60) 2016-11-21
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu 1 728 048 (-1 087 344) 15,01 (-9,45) 1 728 048 (-1 087 344) 15,01 (-9,45) 2016-11-18
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu, z Monika Tuora, Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan 2 815 392 (1 537 984) 24,46 (13,36) 2 815 392 (1 537 984) 24,46 (13,36) 2016-11-18
Kamola Marek NWZ 1 150 000 9,99 1 150 000 9,99 2016-11-16
Kamola Marek NWZ 1 150 000 (490 000) 9,99 (4,99) 1 150 000 (490 000) 9,99 (4,99) 2016-11-16
Nowakowska Monika poprzez Rubid 1 sp. z o.o. i RDM Partners sp. z o.o. 1 928 436 (-544 664) 16,75 (-4,73) 1 928 436 (-544 664) 16,75 (-4,73) 2016-10-12
Fire Max Fund sp. z o.o. 900 000 7,82 (3,91) 900 000 7,82 (3,91) 2016-10-12
Fire Max Fund sp. z o.o. 900 000 (326 951) 3,91 (-1,07) 900 000 (326 951) 3,91 (-1,07) 2016-10-12
Kamola Marek 660 000 5,00 660 000 5,00 2016-09-12
Kamola Marek 660 000 5,00 (-0,73) 660 000 5,00 (-0,73) 2016-09-12
Kamola Marek 660 000 5,73 660 000 5,73 2016-09-12
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1 277 408 11,10 (0,10) 1 277 408 11,10 (0,10) 2016-09-12
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1 277 408 11,00 1 277 408 11,00 2016-09-12
Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu 1 277 408 (-431 084) 11,00 (-3,84) 1 277 408 (-431 084) 11,00 (-3,84) 2016-09-12
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1 708 492 (-58 916) 14,84 (-2,81) 1 708 492 (-58 916) 14,84 (-2,81) 2016-08-09
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka 900 000 7,82 (0,82) 900 000 7,82 (0,82) 2016-06-10
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka 900 000 7,00 900 000 7,00 2016-06-10
Ogółem 11 512 223 0 11 512 223 0 2016-06-10
Ogółem 11 512 223 (-11 512 223) 0 11 512 223 (-11 512 223) 0 2016-06-10
Ogółem 23 024 446 (13 012 223) 0 23 024 446 (13 012 223) 0 2016-06-10
Nowakowska Monika wraz z Rubid 1 sp. z o.o. i RDM Partners sp. z o.o. 2 473 100 21,48 (0,48) 2 473 100 21,48 (0,48) 2016-06-10
Nowakowska Monika wraz z Rubid 1 sp. z o.o. i RDM Partners sp. z o.o. 2 473 100 (-1 911 429) 21,00 (17,34) 2 473 100 (-1 911 429) 21,00 (17,34) 2016-06-10
Fire Max Fund sp. z o.o. 573 049 (23 049) 4,98 (0,20) 573 049 (23 049) 4,98 (0,20) 2016-06-10
Fire Max Fund sp. z o.o. 550 000 4,78 (-1,25) 550 000 4,78 (-1,25) 2016-06-10
Ogółem 10 012 223 (900 000) 0 10 012 223 (900 000) 0 2016-06-08
RDM Partners sp. z o.o. poprzez Rubid 1 sp. z o.o. 973 100 10,68 (0,96) 973 100 10,68 (0,96) 2016-05-23
RDM Partners sp. z o.o. poprzez Rubid 1 sp. z o.o. 973 100 9,72 (1,27) 973 100 9,72 (1,27) 2016-05-23
RDM Partners sp. z o.o. poprzez Rubid 1 sp. z o.o. 973 100 (4 100) 8,45 (-2,18) 973 100 (4 100) 8,45 (-2,18) 2016-05-23
RDM Partners sp. z o.o. poprzez Rubid 1 sp. z o.o. 969 000 (102 385) 10,63 (1,12) 969 000 (102 385) 10,63 (1,12) 2016-04-25
Ogółem 9 112 223 (3 037 408) 0 9 112 223 (3 037 408) 0 2015-12-09
Fire Max Fund sp. z o.o. 550 000 6,03 (0,54) 550 000 6,03 (0,54) 2015-12-09
Fire Max Fund sp. z o.o. 550 000 5,49 (0,71) 550 000 5,49 (0,71) 2015-12-09
Fire Max Fund sp. z o.o. 550 000 4,78 550 000 4,78 2015-12-09
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1 767 408 17,65 (2,30) 1 767 408 17,65 (2,30) 2015-12-09
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1 767 408 15,35 (-4,04) 1 767 408 15,35 (-4,04) 2015-12-09
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1 767 408 (1 167 408) 19,39 (9,52) 1 767 408 (1 167 408) 19,39 (9,52) 2015-12-09
Novavis Group SA poprzez Rubid Fund Management sp. z o.o. 250 200 (-350 300) 4,11 (-5,77) 250 200 (-350 300) 4,11 (-5,77) 2015-10-13
Novavis Group SA wraz z Rubid Fund Management sp. z o.o. 600 500 9,88 (3,29) 600 500 9,88 (3,29) 2015-10-13
Novavis Group SA wraz z Rubid Fund Management sp. z o.o. 600 500 6,59 (0,59) 600 500 6,59 (0,59) 2015-10-13
Novavis Group SA wraz z Rubid Fund Management sp. z o.o. 600 500 6,00 (0,78) 600 500 6,00 (0,78) 2015-10-13
Novavis Group SA wraz z Rubid Fund Management sp. z o.o. 600 500 5,22 (-4,66) 600 500 5,22 (-4,66) 2015-10-13
Novavis Group SA poprzez Rubid Fund Management sp. z o.o. 600 500 (70 654) 9,88 (1,16) 600 500 (70 654) 9,88 (1,16) 2015-10-06
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 600 000 9,87 (3,29) 600 000 9,87 (3,29) 2015-09-01
Crystalwaters LLC sp. z o.o. 600 000 6,58 600 000 6,58 2015-09-01
Novavis Group SA 529 846 (-124 760) 8,72 (-2,05) 529 846 (-124 760) 8,72 (-2,05) 2015-07-30
RDM Partners sp. z o.o. poprzez Rubid 1 sp. z o.o. 866 615 9,51 (-4,75) 866 615 9,51 (-4,75) 2015-07-21
RDM Partners sp. z o.o. poprzez Rubid 1 sp. z o.o. 866 615 14,26 866 615 14,26 2015-07-21
Ogółem 6 074 815 (666 615) 0 6 074 815 (666 615) 0 2015-07-21
Novavis Group SA 654 606 10,77 (-1,33) 654 606 10,77 (-1,33) 2015-07-07
Novavis Group SA 654 606 (-200 000) 12,10 (-3,70) 654 606 (-200 000) 12,10 (-3,70) 2015-07-07
Novavis Group SA z podmiotami zależnymi, w tym Rubid 1 sp. z o.o. 854 606 (-300 000) 15,80 (-5,54) 854 606 (-300 000) 15,80 (-5,54) 2015-07-01
Filipczyk Wojciech 500 000 9,24 (1,01) 500 000 9,24 (1,01) 2015-06-25
Filipczyk Wojciech 500 000 8,23 (2,75) 500 000 8,23 (2,75) 2015-06-25
Filipczyk Wojciech 500 000 5,48 (0,49) 500 000 5,48 (0,49) 2015-06-25
Filipczyk Wojciech 500 000 4,99 (0,99) 500 000 4,99 (0,99) 2015-06-25
Filipczyk Wojciech 500 000 4,00 500 000 4,00 2015-06-25
Novavis Group SA z podmiotami zależnymi, w tym Rubid 1 sp. z o.o. 1 154 606 21,34 1 154 606 21,34 2015-06-24
Novavis Group SA z podmiotami zależnymi, w tym Rubid 1 sp. z o.o. 1 154 606 (500 000) 21,34 (9,24) 1 154 606 (500 000) 21,34 (9,24) 2015-06-24
Novavis Group SA 654 606 (-1 000 000) 12,10 (-18,49) 654 606 (-1 000 000) 12,10 (-18,49) 2015-04-22
Novavis Group SA z podmiotami zależnymi 1 654 606 30,59 (0,60) 1 654 606 30,59 (0,60) 2015-04-22
Novavis Group SA z podmiotami zależnymi, w tym Rubid 1 sp. z o.o. 1 654 606 (-94 023) 29,99 (-2,34) 1 654 606 (-94 023) 29,99 (-2,34) 2015-04-22
Amerorg Enterprises Ltd. przez Eastern Europe Equity Holding Ltd. i MVK Investments Ltd. 303 480 5,61 (0,62) 303 480 5,61 (0,62) 2014-12-31
Amerorg Enterprises Ltd. przez Eastern Europe Equity Holding Ltd. i MVK Investments Ltd. 303 480 4,99 303 480 4,99 2014-12-31
Oval Ltd. wraz z podmiotem zależnym 72 268 (-16 024 089) 1,33 (-4,62) 72 268 (-16 024 089) 1,33 (-4,62) 2014-07-15
Novavis Group SA 1 748 629 (-79 682 783) 32,33 (2,22) 1 748 629 (-79 682 783) 32,33 (2,22) 2014-06-24
Ogółem 5 408 200 (-264 998 636) 0 5 408 200 (-264 998 636) 0 2014-04-11
Novavis Group SA 81 431 412 (79 802 784) 30,11 81 431 412 (79 802 784) 30,11 2014-01-14
Novavis Group SA 1 628 628 (-52 789 141) 30,11 (9,99) 1 628 628 (-52 789 141) 30,11 (9,99) 2014-01-14
Pani Walewska sp. z o.o. 0 (-31 110 000) 0,00 (-11,50) 0 (-31 110 000) 0,00 (-11,50) 2014-01-10
Oval Ltd. wraz z podmiotem zależnym 16 096 357 (15 774 430) 5,95 16 096 357 (15 774 430) 5,95 2014-01-10
Oval Ltd. wraz z podmiotem zależnym 321 927 (-42 788 073) 5,95 (-9,99) 321 927 (-42 788 073) 5,95 (-9,99) 2014-01-10
Pani Walewska sp. z o.o. 31 110 000 (11 110 000) 11,50 (3,45) 31 110 000 (11 110 000) 11,50 (3,45) 2013-11-21
Oval Ltd. wraz z podmiotem zależnym 43 110 000 (23 110 000) 15,94 (7,89) 43 110 000 (23 110 000) 15,94 (7,89) 2013-11-21
Ogółem 270 406 836 (22 000 000) 0 270 406 836 (22 000 000) 0 2013-11-21
Novavis Group SA 54 417 769 (8 890 000) 20,12 (1,80) 54 417 769 (8 890 000) 20,12 (1,80) 2013-11-21
Urbański Krzysztof 250 000 (-12 250 000) 4,62 (-0,41) 250 000 (-12 250 000) 4,62 (-0,41) 2013-09-20
Urbański Krzysztof 12 500 000 5,03 (0,41) 12 500 000 5,03 (0,41) 2013-09-20
Urbański Krzysztof 12 500 000 (12 250 000) 4,62 12 500 000 (12 250 000) 4,62 2013-09-20
Urbański Krzysztof 250 000 4,62 250 000 4,62 2013-09-20
Oval Ltd. wraz z podmiotem zależnym 20 000 000 (-12 000 000) 8,05 (-4,83) 20 000 000 (-12 000 000) 8,05 (-4,83) 2013-09-20
Oval Ltd. wraz z podmiotem zależnym 32 000 000 12,88 (1,05) 32 000 000 12,88 (1,05) 2013-09-20
Oval Ltd. wraz z podmiotem zależnym 32 000 000 11,83 32 000 000 11,83 2013-09-20
Novavis Group SA 45 527 769 18,32 (1,49) 45 527 769 18,32 (1,49) 2013-09-20
Novavis Group SA 45 527 769 (34 300 000) 16,83 (7,45) 45 527 769 (34 300 000) 16,83 (7,45) 2013-09-20
Ogółem 248 406 836 (128 750 000) 0 248 406 836 (128 750 000) 0 2013-09-16
Krzysztoszek Józef 6 100 000 5,09 (2,64) 6 100 000 5,09 (2,64) 2013-04-03
Krzysztoszek Józef 6 100 000 2,45 (0,20) 6 100 000 2,45 (0,20) 2013-04-03
Krzysztoszek Józef 6 100 000 (5 978 000) 2,25 6 100 000 (5 978 000) 2,25 2013-04-03
Krzysztoszek Józef 122 000 2,25 122 000 2,25 2013-04-03
porozumienie akcjonariuszy Rubicon Partners NFI SA, Eastern Europe Equity Holding Ltd.,Winterthur Investments Ltd.,MVK Investments Ltd. 0 (-24 332 269) 0,00 (-20,33) 0 (-24 332 269) 0,00 (-20,33) 2013-02-25
Novavis Group SA 11 227 769 9,38 (4,87) 11 227 769 9,38 (4,87) 2013-02-25
Novavis Group SA 11 227 769 4,51 (4,51) 11 227 769 4,51 (4,51) 2013-02-25
porozumienie akcjonariuszy Rubicon Partners NFI SA, Eastern Europe Equity Holding Ltd.,Winterthur Investments Ltd.,MVK Investments Ltd. 24 332 269 (-6 000 000) 20,33 (-5,23) 24 332 269 (-6 000 000) 20,33 (-5,23) 2013-02-21
Neumannbrown sp. z o.o. sp.k. 6 000 000 2,41 (-2,60) 6 000 000 2,41 (-2,60) 2013-02-20
Neumannbrown sp. z o.o. sp.k. 6 000 000 5,01 6 000 000 5,01 2013-02-20
Steleżak Robert 675 108 0,56 (0,29) 675 108 0,56 (0,29) 2012-11-06
Steleżak Robert 675 108 0,27 (0,03) 675 108 0,27 (0,03) 2012-11-06
Steleżak Robert 675 108 (661 606) 0,24 675 108 (661 606) 0,24 2012-11-06
Steleżak Robert 13 502 (-261 606) 0,24 (-0,12) 13 502 (-261 606) 0,24 (-0,12) 2012-11-06
Ogółem 119 656 836 (1 000 000) 0 119 656 836 (1 000 000) 0 2012-10-30
porozumienie akcjonariuszy Rubicon Partners NFI SA, Eastern Europe Equity Holding Ltd.,Winterthur Investments Ltd.,MVK Investments Ltd. 30 332 269 25,56 (0,22) 30 332 269 25,56 (0,22) 2012-10-11
porozumienie akcjonariuszy Rubicon Partners NFI SA, Eastern Europe Equity Holding Ltd.,Winterthur Investments Ltd.,MVK Investments Ltd. 30 332 269 25,34 30 332 269 25,34 2012-10-11
Novavis Group SA 0 (-17 317 769) 0,00 (-14,59) 0 (-17 317 769) 0,00 (-14,59) 2012-10-11
Wieczorek Wiesław 3 753 590 3,16 (-3,10) 3 753 590 3,16 (-3,10) 2012-08-09
Novavis Group SA 17 317 769 (12 460 768) 14,59 (6,49) 17 317 769 (12 460 768) 14,59 (6,49) 2012-08-08
Ogółem 118 656 836 (44 000 000) 0 118 656 836 (44 000 000) 0 2012-08-07
Nowakowska Monika 4 384 529 3,66 (1,90) 4 384 529 3,66 (1,90) 2012-08-07
Nowakowska Monika 4 384 529 1,76 (0,14) 4 384 529 1,76 (0,14) 2012-08-07
Nowakowska Monika 4 384 529 (4 296 839) 1,62 4 384 529 (4 296 839) 1,62 2012-08-07
Nowakowska Monika 87 690 (-4 296 839) 1,62 (-2,07) 87 690 (-4 296 839) 1,62 (-2,07) 2012-08-07
Nowakowska Monika 4 384 529 3,69 (-2,18) 4 384 529 3,69 (-2,18) 2012-08-07
Nowakowska Monika 4 384 529 (4 326 529) 5,87 (5,80) 4 384 529 (4 326 529) 5,87 (5,80) 2011-12-23
IDM SA 679 229 0,56 (-0,34) 679 229 0,56 (-0,34) 2011-12-23
IDM SA 679 229 (-4 679 870) 0,90 (-6,27) 679 229 (-4 679 870) 0,90 (-6,27) 2011-12-23
Steleżak Robert 275 108 0,36 (0,14) 275 108 0,36 (0,14) 2011-12-20
Steleżak Robert 275 108 (48 783) 0,22 (-0,08) 275 108 (48 783) 0,22 (-0,08) 2011-12-20
Kozerski Marcin 140 792 0,18 (0,18) 140 792 0,18 (0,18) 2011-10-27
Kozerski Marcin 140 792 (-67 181) 0,00 (-0,34) 140 792 (-67 181) 0,00 (-0,34) 2011-10-27
Kazimierczuk Bartosz wraz z Tower Investment sp. z o.o. 2 670 752 3,57 (1,34) 2 670 752 3,57 (1,34) 2011-10-27
Kazimierczuk Bartosz wraz z Tower Investment sp. z o.o. 2 670 752 2,23 (1,16) 2 670 752 2,23 (1,16) 2011-10-27
Kazimierczuk Bartosz wraz z Tower Investment sp. z o.o. 2 670 752 (54 971) 1,07 (-2,53) 2 670 752 (54 971) 1,07 (-2,53) 2011-10-27
IDM SA 5 359 099 (420 690) 7,17 (0,56) 5 359 099 (420 690) 7,17 (0,56) 2011-10-27
IDM SA 4 938 409 (4 409 694) 6,61 (5,65) 4 938 409 (4 409 694) 6,61 (5,65) 2011-10-17
Nowakowska Monika 58 000 (8 000) 0,07 (0,01) 58 000 (8 000) 0,07 (0,01) 2011-09-22
Nowakowska Monika 50 000 0,06 50 000 0,06 2011-09-20
PKO BP SA 3 650 000 4,88 (-0,15) 3 650 000 4,88 (-0,15) 2011-08-18
Ogółem 74 656 836 (2 190 000) 0 74 656 836 (2 190 000) 0 2011-08-18
Grzegorzewski Andrzej 3 666 666 4,91 3 666 666 4,91 2011-08-18
Sukacz Dawid 3 389 814 (-1 710 186) 4,67 (-4,65) 3 389 814 (-1 710 186) 4,67 (-4,65) 2011-08-08
Grzegorzewski Andrzej 3 666 666 4,91 (-0,14) 3 666 666 4,91 (-0,14) 2011-08-08
Grzegorzewski Andrzej 3 666 666 5,05 (5,05) 3 666 666 5,05 (5,05) 2011-08-08
PKO BP SA 3 650 000 5,03 (0,15) 3 650 000 5,03 (0,15) 2011-08-07
PKO BP SA 3 650 000 4,88 3 650 000 4,88 2011-08-07
Ogółem 72 466 836 (12 535 436) 0 72 466 836 (12 535 436) 0 2011-08-05
Steleżak Robert 226 325 0,30 (-0,07) 226 325 0,30 (-0,07) 2011-08-01
Steleżak Robert 226 325 0,37 (0,06) 226 325 0,37 (0,06) 2011-08-01
Steleżak Robert 226 325 0,31 226 325 0,31 2011-08-01
Zimowski Przemysław 103 000 0,17 (0,03) 103 000 0,17 (0,03) 2011-06-30
Zimowski Przemysław 103 000 0,14 (0,01) 103 000 0,14 (0,01) 2011-06-30
Zimowski Przemysław 103 000 0,13 (0,13) 103 000 0,13 (0,13) 2011-06-30
Zimowski Przemysław 103 000 0,00 103 000 0,00 2011-06-30
Wieczorek Wiesław 3 753 590 6,26 (1,09) 3 753 590 6,26 (1,09) 2011-06-30
Wieczorek Wiesław 3 753 590 5,17 (0,15) 3 753 590 5,17 (0,15) 2011-06-30
Wieczorek Wiesław 3 753 590 (415 514) 5,02 (-0,54) 3 753 590 (415 514) 5,02 (-0,54) 2011-06-30
Kozerski Marcin 207 973 0,34 (0,06) 207 973 0,34 (0,06) 2011-06-30
Kozerski Marcin 207 973 0,28 (0,01) 207 973 0,28 (0,01) 2011-06-30
Kozerski Marcin 207 973 0,27 207 973 0,27 2011-06-30
Kazimierczuk Bartosz wraz z Tower Investment sp. z o.o. 2 615 781 3,60 (0,10) 2 615 781 3,60 (0,10) 2011-06-30
Kazimierczuk Bartosz wraz z Tower Investment sp. z o.o. 2 615 781 3,50 (-0,86) 2 615 781 3,50 (-0,86) 2011-06-30
Kazimierczuk Bartosz wraz z Tower Investment sp. z o.o. 2 615 781 4,36 2 615 781 4,36 2011-06-30
Wieczorek Wiesław 3 338 076 (353 997) 5,56 (0,59) 3 338 076 (353 997) 5,56 (0,59) 2011-05-19
Wieczorek Wiesław 2 984 079 4,97 2 984 079 4,97 2011-05-18
Novavis Group SA 4 857 001 8,10 (1,40) 4 857 001 8,10 (1,40) 2011-04-12
Novavis Group SA 4 857 001 6,70 (0,20) 4 857 001 6,70 (0,20) 2011-04-12
Novavis Group SA 4 857 001 (1 872 000) 6,50 (1,52) 4 857 001 (1 872 000) 6,50 (1,52) 2011-04-12
Ogółem 59 931 400 (5 240 986) 0 59 931 400 (5 240 986) 0 2011-03-03
Novavis Group SA wraz z RP DM SA 2 985 001 4,98 (-0,47) 2 985 001 4,98 (-0,47) 2011-03-03
Novavis Group SA wraz z RP DM SA 2 985 001 5,45 (0,47) 2 985 001 5,45 (0,47) 2011-01-27
Novavis Group SA wraz z RP DM SA 2 985 001 4,98 2 985 001 4,98 2011-01-27
IDM SA 528 715 (-1 735 104) 0,96 (-3,17) 528 715 (-1 735 104) 0,96 (-3,17) 2010-12-16
Sukacz Dawid 5 100 000 9,32 (0,82) 5 100 000 9,32 (0,82) 2010-12-15
Sukacz Dawid 5 100 000 8,50 (1,47) 5 100 000 8,50 (1,47) 2010-12-15
Sukacz Dawid 5 100 000 (4 400 000) 7,03 (5,76) 5 100 000 (4 400 000) 7,03 (5,76) 2010-12-15
IDM SA 2 263 819 (1 425 287) 4,13 (2,45) 2 263 819 (1 425 287) 4,13 (2,45) 2010-12-15
Grzegorzewski Andrzej 0 (-4 400 000) 0,00 (-8,04) 0 (-4 400 000) 0,00 (-8,04) 2010-12-15
Sukacz Dawid 700 000 (-2 689 814) 1,27 (-3,40) 700 000 (-2 689 814) 1,27 (-3,40) 2010-12-14
Grzegorzewski Andrzej 4 400 000 (-874 220) 8,04 (-1,60) 4 400 000 (-874 220) 8,04 (-1,60) 2010-12-14
Grzegorzewski Andrzej 5 274 220 (-900 000) 9,64 (-1,64) 5 274 220 (-900 000) 9,64 (-1,64) 2010-09-02
Grzegorzewski Andrzej 6 174 220 (1 774 220) 11,28 (1,56) 6 174 220 (1 774 220) 11,28 (1,56) 2010-06-23
Ogółem 54 690 414 (4 977 205) 0 54 690 414 (4 977 205) 0 2010-06-16
IDM SA 838 532 (-2 290 706) 1,68 (-4,61) 838 532 (-2 290 706) 1,68 (-4,61) 2010-05-04
IDM SA 3 129 238 (-1 362 851) 6,29 (-2,74) 3 129 238 (-1 362 851) 6,29 (-2,74) 2010-04-16
IDM SA 4 492 089 (-9 583) 9,03 (-0,02) 4 492 089 (-9 583) 9,03 (-0,02) 2010-04-15
IDM SA 4 501 672 9,05 4 501 672 9,05 2010-02-24
Ogółem 49 713 209 (4 478 260) 0 49 713 209 (4 478 260) 0 2010-02-23
Grzegorzewska Urszula 1 000 000 2,21 (0,20) 1 000 000 2,21 (0,20) 2009-10-16
Grzegorzewska Urszula 1 000 000 2,01 (0,01) 1 000 000 2,01 (0,01) 2009-10-16
Grzegorzewska Urszula 1 000 000 (-2 079 103) 2,00 (-4,80) 1 000 000 (-2 079 103) 2,00 (-4,80) 2009-10-16
Kuźma Andrzej 0 (-36 000) 0,00 (-0,07) 0 (-36 000) 0,00 (-0,07) 2009-09-25
Grzegorzewski Andrzej 4 400 000 9,72 (0,87) 4 400 000 9,72 (0,87) 2009-07-23
Grzegorzewski Andrzej 4 400 000 8,85 (0,81) 4 400 000 8,85 (0,81) 2009-07-23
Grzegorzewski Andrzej 4 400 000 (-3 000 000) 8,04 (-8,31) 4 400 000 (-3 000 000) 8,04 (-8,31) 2009-07-23
Grzegorzewski Andrzej 7 400 000 (-1 500 000) 16,35 (-3,32) 7 400 000 (-1 500 000) 16,35 (-3,32) 2009-07-09
Grzegorzewski Andrzej 8 900 000 (1 500 000) 19,67 (3,32) 8 900 000 (1 500 000) 19,67 (3,32) 2009-06-10
Grzegorzewski Andrzej 7 400 000 (-3 045 000) 16,35 (-6,74) 7 400 000 (-3 045 000) 16,35 (-6,74) 2009-05-21
Grzegorzewska Urszula 3 079 103 (-3 799 521) 6,80 (-8,40) 3 079 103 (-3 799 521) 6,80 (-8,40) 2009-02-27
Szkurłat Jacek 1 550 000 3,42 (0,43) 1 550 000 3,42 (0,43) 2009-01-23
Szkurłat Jacek 1 550 000 (50 000) 2,99 (-0,32) 1 550 000 (50 000) 2,99 (-0,32) 2009-01-23
Szkurłat Jacek 1 500 000 3,31 1 500 000 3,31 2009-01-19
Grzegorzewski Andrzej 10 445 000 (-1 500 000) 23,09 (-17,33) 10 445 000 (-1 500 000) 23,09 (-17,33) 2009-01-19
Grzegorzewska Urszula 6 878 624 (-2 375 000) 15,20 (-5,25) 6 878 624 (-2 375 000) 15,20 (-5,25) 2009-01-12
Kubicka Jolanta 71 000 0,15 (0,01) 71 000 0,15 (0,01) 2008-11-14
Kubicka Jolanta 71 000 0,14 (0,14) 71 000 0,14 (0,14) 2008-11-14
Kubicka Jolanta 71 000 0,00 71 000 0,00 2008-11-14
Kuźma Andrzej 36 000 (15 624) 0,07 (0,03) 36 000 (15 624) 0,07 (0,03) 2008-02-29
Grzegorzewska Urszula 9 253 624 (15 624) 20,45 (-0,28) 9 253 624 (15 624) 20,45 (-0,28) 2008-02-29
Ogółem 45 234 949 (685 949) 0 45 234 949 (685 949) 0 2007-12-31
Kuźma Andrzej 20 376 0,04 20 376 0,04 2007-11-14
Grzegorzewska Urszula 9 238 000 20,73 (0,31) 9 238 000 20,73 (0,31) 2007-06-01
Grzegorzewska Urszula 9 238 000 (-2 000 000) 20,42 (-17,61) 9 238 000 (-2 000 000) 20,42 (-17,61) 2007-06-01
Rockbridge TFI SA w tym: 1881791 PDA 1 881 791 (-1 118 209) 4,22 (-2,51) 1 881 791 (-1 118 209) 4,22 (-2,51) 2007-02-19
Ogółem 44 549 000 (15 000 000) 0 44 549 000 (15 000 000) 0 2007-02-13
Rockbridge TFI SA w tym: 3000000 PDA 3 000 000 6,73 3 000 000 6,73 2007-02-12
Syller Tomasz 213 000 0,72 (0,25) 213 000 0,72 (0,25) 2006-02-28
Syller Tomasz 213 000 0,47 213 000 0,47 2006-02-28
Syller Tomasz 213 000 0,47 (0,47) 213 000 0,47 (0,47) 2006-02-28
Syller Tomasz 213 000 0,00 213 000 0,00 2006-02-28
Siuda Aleksander 142 000 0,31 (0,03) 142 000 0,31 (0,03) 2006-02-28
Siuda Aleksander 142 000 0,28 (0,28) 142 000 0,28 (0,28) 2006-02-28
Siuda Aleksander 142 000 0,00 (-0,48) 142 000 0,00 (-0,48) 2006-02-28
Siuda Aleksander 142 000 0,48 (0,17) 142 000 0,48 (0,17) 2006-02-28
Siuda Aleksander 142 000 0,31 142 000 0,31 2006-02-28
Ogółem 29 549 000 0 29 549 000 0 2006-02-28
Grzegorzewski Andrzej 11 945 000 40,42 (13,61) 11 945 000 40,42 (13,61) 2006-02-28
Grzegorzewski Andrzej 11 945 000 26,81 (0,41) 11 945 000 26,81 (0,41) 2006-02-28
Grzegorzewski Andrzej 11 945 000 26,40 11 945 000 26,40 2006-02-28
Grzegorzewska Urszula 11 238 000 38,03 (12,81) 11 238 000 38,03 (12,81) 2006-02-28
Grzegorzewska Urszula 11 238 000 25,22 11 238 000 25,22 2006-02-28
Sukacz Dawid 3 389 814 4,67 3 389 814 4,67 0000-00-00
Pani Walewska sp. z o.o. 20 000 000 8,05 (0,66) 20 000 000 8,05 (0,66) 0000-00-00
Pani Walewska sp. z o.o. 20 000 000 7,39 20 000 000 7,39 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-04-20 Prawo poboru 5:1
2017-03-15 Prawo poboru
2014-06-03 Split 50:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.