22,4000 zł
-4,68% -1,1000 zł
Medinice S.A. (ICE)

Komunikaty spółki - MEDINICE

Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
Zmiana terminu zawarcia umowy dotyczącej nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
Otrzymanie ochrony patentowej od indyjskiego urzędu patentowego na wynalazek „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej”
Otrzymanie ochrony patentowej od kanadyjskiego urzędu patentowego na wynalazek „Kaniula do plastyki zastawki trójdzielnej”
Wydłużenie terminu zawarcia umowy dotyczącej nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
Medinice Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Koszty emisji akcji serii J – uzupełnienie raportu bieżącego 23/2021
Zawarcie Memorandum of Understanding dotyczącego kupna udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medinice S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.