7,2600 zł
-0,55% -0,0400 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Komunikaty spółki - MAKARONPL

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020
Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie pośrednie znacznego pakietu akcji
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
MAKARONPL -0,55% 7,26
2021-06-14 16:26:54

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.