5,0000 zł
-0,99% -0,0500 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Komunikaty spółki - MAKARONPL

Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
Zawarcie umowy znaczącej z firmą Limited Liability Company „ATB-Market” Ukraina
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA
Wyniki finansowe
Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. przez spółkę Makarony Polskie SA
Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 18 czerwca 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.