5,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Komunikaty spółki - MAKARONPL

Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Wybór biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowej aktywu w postaci marki „Tenczynek”
Rekomendacja wypłaty dywidendy
Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
Wpływ epidemii koronawirusa i COVID-19 na działalność Makarony Polskie SA
Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.