6,7400 zł
-2,32% -0,1600 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Akcjonariat - MAKARONPL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 62 345 478,54 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 9 250 071 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 028 040
Liczba głosów na WZA: 9 250 071 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,17%
Kapitał akcyjny: 27 750 213,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 028 040
Cena nominalna akcji: 3,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,83%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Praska Giełda Spożywcza SA wraz z Polskie Smaki sp. z o.o. 3 051 594 (32,99%) 3 051 594 (32,99%) 2021-04-21 -
Madova sp. z o.o. ZWZ 1 793 406 (19,39%) 1 793 406 (19,39%) 2017-06-29 -
Słomkowski Grzegorz z żoną 1 183 040 (12,78%) 1 183 040 (12,78%) 2007-10-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria E 331 250
3,00 9 250 071
27 750 213,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-11
2008-03-20
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-05-10 3 013 250
12 053 000,00
4,00 4,00 3 013 250
12 053 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-22
2004-07-05
2007-06-06
obniżenie kapitału 2004-07-21
3,00 3 013 250
9 039 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy wzamian za udziały w Z.P.H. Elplast Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy 2004-07-21 1 169 750
4 679 000,00
3,00 4,00 4 183 000
12 549 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-22

2007-06-06
seria C - subskrypcja publiczna 2006-12-20 3 000 000
27 000 000,00
3,00 9,00 7 183 000
21 549 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-22
2007-04-17
2007-06-06
seria D - udziałowcy Stoczek sp. z o.o. 2006-12-20 1 735 821
3,00 8 918 821
26 756 463,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-22
2007-06-26
2007-08-02
połączenie z Abak sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-04-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-16
seria F - subskrypcja prywatna 2021-07-07 1 850 000
3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Agroma Ltd 0 (-546 500) 0,00 (-5,91) 0 (-546 500) 0,00 (-5,91) 2021-04-23
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 452 623 (-10 747) 4,89 (-0,12) 452 623 (-10 747) 4,89 (-0,12) 2020-03-13
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 463 370 5,01 463 370 5,01 2019-08-13
Moska Krzysztof 134 934 (-516 435) 1,46 (-5,58) 134 934 (-516 435) 1,46 (-5,58) 2019-06-19
Moska Krzysztof ZWZ 651 369 (70 400) 7,04 (0,76) 651 369 (70 400) 7,04 (0,76) 2019-06-18
Agroma Ltd 546 500 5,91 546 500 5,91 2019-06-13
Moska Krzysztof 580 969 (279 562) 6,28 (3,02) 580 969 (279 562) 6,28 (3,02) 2018-07-27
Sobik Leszek 359 541 (-132 000) 3,89 (-1,42) 359 541 (-132 000) 3,89 (-1,42) 2017-04-03
Praska Giełda Spożywcza SA wraz z Polskie Smaki sp. z o.o. 2 171 594 (800 000) 23,48 (8,65) 2 171 594 (800 000) 23,48 (8,65) 2017-03-28
Moska Krzysztof 301 407 (-769 602) 3,26 (-8,32) 301 407 (-769 602) 3,26 (-8,32) 2017-03-28
Praska Giełda Spożywcza SA wraz z Polskie Smaki sp. z o.o. 1 371 594 (-400 000) 14,83 (-4,32) 1 371 594 (-400 000) 14,83 (-4,32) 2017-03-23
Praska Giełda Spożywcza SA 1 771 594 (-228 406) 19,15 (-2,47) 1 771 594 (-228 406) 19,15 (-2,47) 2017-02-17
Bewa sp. z o.o. poprzez Madova sp. z o.o. 0 (-1 793 406) 0,00 (-19,39) 0 (-1 793 406) 0,00 (-19,39) 2016-10-13
Bewa sp. z o.o. poprzez Madova sp. z o.o. 1 793 406 19,39 (0,01) 1 793 406 19,39 (0,01) 2016-09-12
Moska Krzysztof ZWZ 1 071 009 (139 725) 11,58 (1,51) 1 071 009 (139 725) 11,58 (1,51) 2016-06-30
Moska Krzysztof 931 284 (206 167) 10,07 (2,24) 931 284 (206 167) 10,07 (2,24) 2016-03-18
Moska Krzysztof WZA 725 117 (221 107) 7,83 (2,39) 725 117 (221 107) 7,83 (2,39) 2015-06-26
Bewa sp. z o.o. 1 793 406 (354 451) 19,38 (3,83) 1 793 406 (354 451) 19,38 (3,83) 2015-02-27
Bewa sp. z o.o. 1 438 955 (200 000) 15,55 (2,16) 1 438 955 (200 000) 15,55 (2,16) 2015-02-09
Bewa sp. z o.o. 1 238 955 (338 955) 13,39 (3,67) 1 238 955 (338 955) 13,39 (3,67) 2014-11-11
Sobik Leszek 491 541 5,31 491 541 5,31 2014-10-08
PKO BP Bankowy OFE 359 019 (-565 451) 3,88 (-6,11) 359 019 (-565 451) 3,88 (-6,11) 2014-10-02
Moska Krzysztof 504 010 5,44 504 010 5,44 2014-09-29
Jutkiewicz Marek 338 955 (-1 021 045) 3,66 (-11,04) 338 955 (-1 021 045) 3,66 (-11,04) 2014-01-16
Bewa sp. z o.o. 900 000 9,72 900 000 9,72 2014-01-16
PKO BP Bankowy OFE 924 470 9,99 924 470 9,99 2013-07-23
Jutkiewicz Marek 1 360 000 (5 698) 14,70 (0,06) 1 360 000 (5 698) 14,70 (0,06) 2010-06-30
Jutkiewicz Marek 1 354 302 (430 220) 14,64 (4,65) 1 354 302 (430 220) 14,64 (4,65) 2010-05-24
Sawicki Zdzisław 0 (-430 220) 0,00 (-4,65) 0 (-430 220) 0,00 (-4,65) 2010-05-17
Praska Giełda Spożywcza SA 2 000 000 (-1 925) 21,62 (-26,23) 2 000 000 (-1 925) 21,62 (-26,23) 2010-05-13
Sawicki Zdzisław 430 220 (-924 082) 4,65 (-9,99) 430 220 (-924 082) 4,65 (-9,99) 2010-03-10
Jutkiewicz Marek 924 082 9,99 924 082 9,99 2010-03-10
Sawicki Zdzisław 1 354 302 (123 421) 14,64 (1,34) 1 354 302 (123 421) 14,64 (1,34) 2009-06-30
Daniłowski Zenon 130 000 (-3 570) 1,40 (-0,04) 130 000 (-3 570) 1,40 (-0,04) 2009-06-30
Rubak Krzysztof 2 000 0,02 (0,02) 2 000 0,02 (0,02) 2009-03-31
Rubak Krzysztof 2 000 0,00 (-0,02) 2 000 0,00 (-0,02) 2009-03-31
Nowakowski Paweł 218 066 2,35 (0,35) 218 066 2,35 (0,35) 2009-03-31
Nowakowski Paweł 218 066 (11 697) 2,00 (-0,23) 218 066 (11 697) 2,00 (-0,23) 2009-03-31
Nowakowski Paweł 206 369 (9 098) 2,23 (0,10) 206 369 (9 098) 2,23 (0,10) 2008-10-08
Nowakowski Paweł 197 271 (7 286) 2,13 197 271 (7 286) 2,13 2008-08-25
Daniłowski Zenon 133 570 (24 950) 1,44 (0,23) 133 570 (24 950) 1,44 (0,23) 2008-05-15
Sawicki Zdzisław 1 230 881 (186 105) 13,30 (1,59) 1 230 881 (186 105) 13,30 (1,59) 2008-04-24
Nowakowski Paweł 189 985 (1 000) 2,13 (0,02) 189 985 (1 000) 2,13 (0,02) 2008-01-21
Daniłowski Zenon 108 620 (5 200) 1,21 (0,06) 108 620 (5 200) 1,21 (0,06) 2008-01-04
Rubak Krzysztof 2 000 0,02 (0,02) 2 000 0,02 (0,02) 2007-12-31
Rubak Krzysztof 2 000 0,00 2 000 0,00 2007-12-31
Słomkowski Grzegorz wraz z żoną 1 183 040 (13 290) 13,26 (-14,70) 1 183 040 (13 290) 13,26 (-14,70) 2007-10-01
Rogóż-Bury Urszula 12 680 (-7 500) 0,14 (-0,14) 12 680 (-7 500) 0,14 (-0,14) 2007-06-30
Parzydło Włodzimierz 115 388 1,29 (0,29) 115 388 1,29 (0,29) 2007-06-30
Parzydło Włodzimierz 115 388 1,00 115 388 1,00 2007-06-30
Nowakowski Paweł 188 985 (414) 2,11 (-0,51) 188 985 (414) 2,11 (-0,51) 2007-06-30
Daniłowski Zenon 103 420 (-12 700) 1,15 (-1,62) 103 420 (-12 700) 1,15 (-1,62) 2007-06-30
Sawicki Zdzisław 1 044 776 11,71 (0,42) 1 044 776 11,71 (0,42) 2007-06-22
Sawicki Zdzisław 1 044 776 11,29 1 044 776 11,29 2007-06-22
Lethbridge Investments Ltd. 183 333 4,38 183 333 4,38 2007-02-23
Pendelton Investments Ltd. 91 667 2,19 91 667 2,19 2007-02-22
Wasilewski Wiesław 5 700 0,13 5 700 0,13 2004-07-21
Słomkowski Grzegorz wraz z żoną 1 169 750 27,96 (11,68) 1 169 750 27,96 (11,68) 2004-07-21
Słomkowski Grzegorz wraz z żoną 1 169 750 16,28 (3,17) 1 169 750 16,28 (3,17) 2004-07-21
Słomkowski Grzegorz wraz z żoną 1 169 750 13,11 1 169 750 13,11 2004-07-21
Rogóż-Bury Urszula wraz z mężem 20 180 0,28 (0,06) 20 180 0,28 (0,06) 2004-07-21
Rogóż-Bury Urszula wraz z mężem 20 180 0,22 (-0,26) 20 180 0,22 (-0,26) 2004-07-21
Rogóż-Bury Urszula wraz z mężem 20 180 0,48 20 180 0,48 2004-07-21
Praska Giełda Spożywcza SA 2 001 925 47,85 (19,98) 2 001 925 47,85 (19,98) 2004-07-21
Praska Giełda Spożywcza SA 2 001 925 27,87 (5,43) 2 001 925 27,87 (5,43) 2004-07-21
Praska Giełda Spożywcza SA 2 001 925 22,44 (0,80) 2 001 925 22,44 (0,80) 2004-07-21
Praska Giełda Spożywcza SA 2 001 925 21,64 2 001 925 21,64 2004-07-21
Polskie Smaki sp. z o.o. 201 325 4,81 201 325 4,81 2004-07-21
Nowakowski Paweł 188 571 2,62 (0,51) 188 571 2,62 (0,51) 2004-07-21
Nowakowski Paweł 188 571 2,11 (-2,39) 188 571 2,11 (-2,39) 2004-07-21
Nowakowski Paweł 188 571 4,50 188 571 4,50 2004-07-21
Kielarski Zygfryd 7 000 0,16 7 000 0,16 2004-07-21
Daniłowski Zenon wraz z z żoną 116 120 2,77 116 120 2,77 2004-07-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2020-10-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2020-10-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2015-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.