2,3800 zł
2,59% 0,0600 zł
LUBAWA SA (LBW)

Akcjonariat - LUBAWA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 357 642 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 150 270 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 599 474
Liczba głosów na WZA: 150 270 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,65%
Kapitał akcyjny: 30 054 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 599 474
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 52,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Silver Hexarion Holdings Ltd. 71 599 474 (47,64%) 71 599 474 (47,64%) 2020-03-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 41 000 000
0,20 150 270 000
30 054 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-12
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-11-23 600 000
2,00 600 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-18
1995-12-02
1997-04-28
seria B - prawo poboru 3:1 1996-02-17 200 000
400 000,00
2,00 2,00 800 000
1 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-18
1996-03-28
1996-11-18
seria C - subskrypcja publiczna 1996-04-30 600 000
10 200 000,00
2,00 17,00 1 400 000
2 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-18
1996-09-26
1996-11-18
renominacja 1996-10-29
4,00 1 400 000
5 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-10-30
split 1:2 1997-08-26
2,00 2 800 000
5 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-02
1997-09-29
seria D - oferta menedżerska 2004-06-24 100 000
200 000,00
2,00 2,00 2 900 000
5 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-30
2004-11-10
split 1:10 2006-02-09
0,20 29 000 000
5 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-17
2006-03-10
seria E - prawo poboru 1:2 2006-04-06 58 000 000
12 180 000,00
0,20 0,21 87 000 000
17 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-10
2006-10-20
2006-11-03
seria F - Krzysztof Moska 2006-06-22 12 300 000
4 305 000,00
0,20 0,35
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria E 2009-12-10 -5 230 000
0,20 81 770 000
16 354 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-09
2010-07-14
seria F - Silver Hexarion Holdings Limited za imienne warranty subskrypcyjne serii A 2011-02-15 27 500 000
43 175 000,00
0,20 1,57 109 270 000
21 854 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Łukjanow Jacek 6 427 109 (727 109) 4,28 (0,49) 6 427 109 (727 109) 4,28 (0,49) 2020-03-12
NN Investment Partners TFI SA portfele 615 501 0,56 615 501 0,56 2018-06-30
Litwin Stanisław ZWZ 5 366 782 (100) 4,91 5 366 782 (100) 4,91 2018-06-28
Litwin Stanisław 5 366 682 (-100) 4,91 5 366 682 (-100) 4,91 2016-02-29
Litwin Stanisław 5 366 782 (197 803) 4,91 (0,18) 5 366 782 (197 803) 4,91 (0,18) 2015-06-26
Silver Hexarion Holdings Ltd. 30 599 474 28,00 (7,64) 30 599 474 28,00 (7,64) 2012-09-18
Silver Hexarion Holdings Ltd. 30 599 474 (1 557 832) 20,36 (-6,21) 30 599 474 (1 557 832) 20,36 (-6,21) 2012-09-18
Litwin Łukasz 60 786 (20 270) 0,05 (0,02) 60 786 (20 270) 0,05 (0,02) 2012-05-23
Litwin Łukasz 40 516 (516) 0,03 40 516 (516) 0,03 2012-05-22
Litwin Stanisław 5 168 979 (-948 356) 4,73 (-0,86) 5 168 979 (-948 356) 4,73 (-0,86) 2012-05-14
Fijałkowski Krzysztof 5 461 000 (-3 000) 4,00 (-1,00) 5 461 000 (-3 000) 4,00 (-1,00) 2011-12-12
Fijałkowski Krzysztof 5 464 000 (-2 704 235) 5,00 (-4,98) 5 464 000 (-2 704 235) 5,00 (-4,98) 2011-12-10
Kois Paweł 225 579 (50 000) 0,20 (0,04) 225 579 (50 000) 0,20 (0,04) 2011-08-31
Kubica Marcin 175 889 0,16 (0,16) 175 889 0,16 (0,16) 2011-07-04
Kois Paweł 175 579 0,16 175 579 0,16 2011-07-04
Litwin Łukasz 40 000 0,03 40 000 0,03 2011-06-30
Silver Hexarion Holdings Ltd. 29 041 642 26,57 29 041 642 26,57 2011-05-16
Litwin Stanisław 6 117 335 (1 757 335) 5,59 (0,26) 6 117 335 (1 757 335) 5,59 (0,26) 2011-03-31
Zarzycka-Rzepecka, Anna wraz z mężem Sebastianem Rzepeckim 0 (-98 000) 0,00 (-0,11) 0 (-98 000) 0,00 (-0,11) 2011-02-14
Łukjanow Jacek 5 700 000 (125 000) 3,79 (-3,02) 5 700 000 (125 000) 3,79 (-3,02) 2010-12-01
Łukjanow Jacek 5 575 000 (-125 000) 6,81 (1,60) 5 575 000 (-125 000) 6,81 (1,60) 2010-12-01
Łukjanow Jacek 5 700 000 (350 000) 5,21 (-0,93) 5 700 000 (350 000) 5,21 (-1,33) 2010-12-01
Fijałkowski Krzysztof 8 168 235 (18 235) 9,98 (2,53) 8 168 235 (18 235) 9,98 (2,53) 2010-11-09
Fijałkowski Krzysztof 8 150 000 (-27 010) 7,45 (-2,55) 8 150 000 (-27 010) 7,45 (-2,55) 2010-11-09
Fijałkowski Krzysztof 8 177 010 (-820 015) 10,00 (-0,34) 8 177 010 (-820 015) 10,00 (-1,00) 2010-11-04
Kubica Marcin 0 (-20 000) 0,00 (-0,02) 0 (-20 000) 0,00 (-0,02) 2010-10-25
Zarzycka-Rzepecka, Anna wraz z mężem Sebastianem Rzepeckim 98 000 0,11 98 000 0,11 2010-09-28
Litwin Stanisław 4 360 000 (-808 979) 5,33 (0,60) 4 360 000 (-808 979) 5,33 (0,60) 2010-06-30
Litwin Stanisław 5 168 979 (818 873) 4,73 (-0,27) 5 168 979 (818 873) 4,73 (-0,58) 2010-06-30
Fijałkowski Krzysztof 8 997 025 10,34 (-0,66) 8 997 025 11,00 2010-06-02
Fijałkowski Krzysztof 8 997 025 (297 525) 11,00 (1,01) 8 997 025 (297 525) 11,00 (0,37) 2010-06-02
Fijałkowski Krzysztof 8 699 500 (137 026) 9,99 (0,15) 8 699 500 (137 026) 10,63 (0,16) 2010-06-01
Łukjanow Jacek 5 350 000 6,14 (-0,40) 5 350 000 6,54 2010-05-27
Łukjanow Jacek 5 350 000 (100 000) 6,54 (0,51) 5 350 000 (100 000) 6,54 (0,12) 2010-05-27
Kubica Marcin 20 000 0,02 20 000 0,02 2010-05-27
Kubica Marcin 20 000 0,02 20 000 0,02 2010-05-27
Tacik Henryk 10 406 0,01 10 406 0,01 2010-05-19
Tacik Henryk 10 406 0,01 (0,01) 10 406 0,01 (0,01) 2010-05-19
Tacik Henryk 10 406 0,00 10 406 0,00 2010-05-19
Górski Wojciech 67 100 0,08 (0,08) 67 100 0,08 (0,08) 2010-05-19
Górski Wojciech 67 100 0,00 (-0,07) 67 100 0,00 (-0,08) 2010-05-19
Górski Wojciech 67 100 (42 590) 0,07 (0,05) 67 100 (42 590) 0,08 (0,06) 2010-05-19
Górski Wojciech 24 510 0,02 24 510 0,02 2010-05-18
Litwin Stanisław 4 350 106 5,00 (-0,31) 4 350 106 5,31 2010-01-29
Litwin Stanisław 4 350 106 5,31 4 350 106 5,31 2010-01-29
Fijałkowski Krzysztof 8 562 474 (1 262 474) 9,84 (1,45) 8 562 474 (1 262 474) 10,47 (1,55) 2009-12-31
Łukjanow Jacek 5 250 000 (900 000) 6,03 (1,03) 5 250 000 (900 000) 6,42 (1,34) 2009-11-16
Fijałkowski Krzysztof 7 300 000 (-1 208 247) 8,39 (-1,38) 7 300 000 (-1 208 247) 8,92 (-0,85) 2009-11-16
Gańko Piotr 27 540 (-12 500) 0,03 (0,03) 27 540 (-12 500) 0,03 (0,03) 2009-06-26
Gańko Piotr 40 040 (16 540) 0,00 (-0,02) 40 040 (16 540) 0,00 (-0,02) 2009-06-26
Gańko Piotr 23 500 (10 019) 0,02 (0,01) 23 500 (10 019) 0,02 (0,01) 2008-11-04
Łukjanow Jacek 4 350 000 (-3 218 180) 5,00 (-3,69) 4 350 000 (-3 218 180) 5,08 (-3,61) 2008-08-04
Gańko Piotr 13 481 (10 000) 0,01 (0,01) 13 481 (10 000) 0,01 (0,01) 2008-08-04
Borgosz Przemysław wraz z żoną 0 (-251 800) 0,00 (-0,28) 0 (-251 800) 0,00 (-0,28) 2008-08-04
Fafiński Włodzimierz 79 017 0,00 (-0,09) 79 017 0,00 (-0,09) 2008-05-05
Lechowicz Dariusz 4 210 000 (-235 000) 4,83 (-0,27) 4 210 000 (-235 000) 4,83 (-0,27) 2008-01-30
Lechowicz Dariusz 4 445 000 (-260 137) 5,10 (-0,30) 4 445 000 (-260 137) 5,10 (-0,30) 2008-01-29
Łukjanow Jacek 7 568 180 (110 000) 8,69 (0,12) 7 568 180 (110 000) 8,69 (0,12) 2007-11-05
Łukjanow Jacek 7 458 180 (133 686) 8,57 (0,16) 7 458 180 (133 686) 8,57 (0,16) 2007-08-06
Lechowicz Dariusz 4 705 137 5,40 4 705 137 5,40 2007-08-03
Gańko Piotr 3 481 0,00 3 481 0,00 2007-05-07
Fafiński Włodzimierz 79 017 (10 000) 0,09 (0,02) 79 017 (10 000) 0,09 (0,02) 2007-03-01
Borgosz Przemysław wraz z żoną 251 800 (154 800) 0,28 (-0,05) 251 800 (154 800) 0,28 (-0,05) 2007-03-01
Dobrowolski Krzysztof 11 300 0,00 11 300 0,00 2007-01-22
Łukjanow Jacek 7 324 494 (55 000) 8,41 (0,06) 7 324 494 (55 000) 8,41 (0,06) 2007-01-03
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o., z serią E 859 099 (-3 523 744) 0,98 (-4,05) 859 099 (-3 523 744) 0,98 (-4,05) 2006-12-15
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o., z serią E 4 382 843 (14 108) 5,03 (0,01) 4 382 843 (14 108) 5,03 (0,01) 2006-11-14
Łukjanow Jacek 7 269 494 (807 632) 8,35 (0,93) 7 269 494 (807 632) 8,35 (0,93) 2006-11-14
Fafiński Włodzimierz 69 017 0,07 69 017 0,07 2006-11-14
Fijałkowski Krzysztof 8 508 247 (7 244 074) 9,77 (5,42) 8 508 247 (5 649 810) 9,77 (-0,08) 2006-11-02
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o., z serią E 4 368 735 (2 912 490) 5,02 4 368 735 (2 912 490) 5,02 2006-10-20
Łukjanow Jacek z serią E 6 461 862 (4 307 908) 7,42 6 461 862 (4 307 908) 7,42 2006-10-20
Fijałkowski Krzysztof 1 264 173 4,35 2 858 437 (1 594 264) 9,85 (5,50) 2006-09-01
Fijałkowski Krzysztof 1 264 173 (-1 594 264) 4,35 (-5,50) 1 264 173 (-1 594 264) 4,35 (-5,50) 2006-09-01
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 1 456 245 (-577 905) 5,02 (-1,99) 1 456 245 (-577 905) 5,02 (-1,99) 2006-08-14
Łukjanow Jacek 2 153 954 (-403 816) 7,42 (-1,39) 2 153 954 (-403 816) 7,42 (-1,39) 2006-08-14
Jesionowski, Witold Jerzy 600 000 2,06 600 000 2,06 2006-08-14
Borgosz Przemysław 97 000 0,33 97 000 0,33 2006-08-14
Fijałkowski Krzysztof 2 858 437 (2 437 437) 9,85 (-4,66) 2 858 437 (2 437 437) 9,85 (-4,66) 2006-06-20
Łukjanow Jacek 2 557 770 (2 322 770) 8,81 (0,71) 2 557 770 (2 322 770) 8,81 (0,71) 2006-05-15
Optimum Inwest sp. z o.o. 1 320 155 (1 042 411) 4,55 (-5,02) 1 320 155 (1 042 411) 4,55 (-5,02) 2006-04-20
Kobosko Ewa 1 320 609 (1 146 129) 4,55 (-1,46) 1 320 609 (1 146 129) 4,55 (-1,46) 2006-04-07
Łukjanow Jacek 235 000 (-2 115 000) 8,10 235 000 (-2 115 000) 8,10 2006-01-10
Łukjanow Jacek 2 350 000 (2 180 817) 8,10 (2,27) 2 350 000 (2 180 817) 8,10 (2,27) 2006-01-10
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 2 034 150 (1 830 735) 7,01 2 034 150 (1 830 735) 7,01 2005-12-30
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 203 415 (29 415) 7,01 (1,02) 203 415 (29 415) 7,01 (1,02) 2005-12-30
Fijałkowski Krzysztof 421 000 (-3 789 000) 14,51 421 000 (-3 789 000) 14,51 2005-12-29
Fijałkowski Krzysztof 4 210 000 (3 790 000) 14,51 (0,03) 4 210 000 (3 790 000) 14,51 (0,03) 2005-12-29
Fijałkowski Krzysztof 420 000 (8 334) 14,48 (0,29) 420 000 (8 334) 14,48 (0,29) 2005-11-25
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 174 000 (19 125) 5,99 (0,65) 174 000 (19 125) 5,99 (0,65) 2005-11-07
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 154 875 5,34 154 875 5,34 2005-10-28
Kobosko Ewa 174 480 (-1 570 320) 6,01 174 480 (-1 570 320) 6,01 2005-10-03
Kobosko Ewa 1 744 800 6,01 1 744 800 6,01 2005-10-03
Optimum Inwest sp. z o.o. 277 744 (-2 499 696) 9,57 277 744 (-2 499 696) 9,57 2005-06-30
Optimum Inwest sp. z o.o. 2 777 440 (2 607 696) 9,57 (3,51) 2 777 440 (2 607 696) 9,57 (3,51) 2005-06-30
Opałka Mirosław 102 315 (-144 500) 3,52 (-5,29) 102 315 (-144 500) 3,52 (-5,29) 2005-01-13
Optimum Inwest sp. z o.o. 169 744 6,06 (0,21) 169 744 6,06 (0,21) 2004-09-10
Optimum Inwest sp. z o.o. 169 744 5,85 169 744 5,85 2004-09-10
Ochnik Jacek 142 000 5,07 (0,18) 142 000 5,07 (0,18) 2004-09-10
Ochnik Jacek 142 000 (-98 000) 4,89 (-3,68) 142 000 (-98 000) 4,89 (-3,68) 2004-09-10
Ochnik Cezary 141 844 5,06 (0,17) 141 844 5,06 (0,17) 2004-09-10
Ochnik Cezary 141 844 (-68 000) 4,89 (-2,60) 141 844 (-68 000) 4,89 (-2,60) 2004-09-10
Kęska Andrzej 136 233 (-29 136) 4,86 (-1,04) 136 233 (-29 136) 4,86 (-1,04) 2004-07-16
Opałka Mirosław 246 815 8,81 (0,30) 246 815 8,81 (0,30) 2004-05-14
Opałka Mirosław 246 815 (-81 895) 8,51 (-3,22) 246 815 (-81 895) 8,51 (-3,22) 2004-05-14
Kęska Andrzej 165 369 (43 369) 5,90 (1,55) 165 369 (43 369) 5,90 (1,55) 2004-05-14
Kęska Andrzej 122 000 (-135 005) 4,35 (-4,82) 122 000 (-135 005) 4,35 (-4,82) 2004-05-13
Łukjanow Jacek 169 183 5,83 (-0,21) 169 183 5,83 (-0,21) 2004-01-22
Łukjanow Jacek 169 183 6,04 169 183 6,04 2004-01-22
Kęska Andrzej 257 005 (-49 274) 9,17 (-1,76) 257 005 (-49 274) 9,17 (-1,76) 2004-01-22
Kęska Andrzej 306 279 (55 048) 10,93 (1,96) 306 279 (55 048) 10,93 (1,96) 2003-12-29
Kęska Andrzej 251 231 8,97 251 231 8,97 2003-12-12
Opałka Mirosław 328 710 11,73 328 710 11,73 2003-09-08
Ochnik Marcin 0 (-209 095) 0,00 (-7,46) 0 (-209 095) 0,00 (-7,46) 2003-08-29
Archidiecezja Poznańska 0 (-203 000) 0,00 (-7,25) 0 (-203 000) 0,00 (-7,25) 2003-02-12
Ochnik Marcin 209 095 (8 404) 7,46 (0,29) 209 095 (8 404) 7,46 (0,29) 2002-12-31
Ochnik Marcin 200 691 (59 691) 7,17 (2,13) 200 691 (59 691) 7,17 (2,13) 2001-06-28
Fijałkowski Krzysztof 411 666 14,19 (-0,51) 411 666 14,19 (-0,51) 2000-10-19
Fijałkowski Krzysztof 411 666 (160 000) 14,70 (5,71) 411 666 (160 000) 14,70 (5,71) 2000-10-19
Ochnik Marcin 141 000 5,04 141 000 5,04 2000-09-01
Ochnik Jacek 240 000 8,57 240 000 8,57 2000-09-01
Ochnik Cezary 209 844 7,49 209 844 7,49 2000-09-01
Błaszczuk-Oparowska Anna 0 (-270 570) 0,00 (-9,66) 0 (-270 570) 0,00 (-9,66) 2000-09-01
Błaszczuk Jan 10 498 (-338 100) 0,37 (-12,08) 10 498 (-338 100) 0,37 (-12,08) 2000-09-01
Błaszczuk Elżbieta z Cronos-Invest Sp. z o.o. 121 180 (-256 485) 4,33 (-9,16) 121 180 (-256 485) 4,33 (-9,16) 2000-09-01
Skarb Państwa 0 (-203 000) 0,00 (-7,25) 0 (-203 000) 0,00 (-7,25) 2000-06-09
Archidiecezja Poznańska 203 000 7,25 203 000 7,25 2000-06-09
Fijałkowski Krzysztof 251 666 8,99 (8,99) 251 666 8,99 (8,99) 2000-02-29
Błaszczuk Elżbieta z Cronos-Invest Sp. z o.o. 377 665 (121 180) 13,49 (4,33) 377 665 (121 180) 13,49 (4,33) 1999-10-08
Błaszczuk Elżbieta z Cros Torg Sp. z o.o. 256 485 (45 395) 9,16 (1,62) 256 485 (45 395) 9,16 (1,62) 1999-05-31
Fijałkowski Krzysztof 0 (-357 376) 0,00 (-12,76) 0 (-357 376) 0,00 (-12,76) 1999-04-30
Błaszczuk Jan 348 598 (-37 678) 12,45 (-1,35) 348 598 (-37 678) 12,45 (-1,35) 1999-04-30
Paduch Zbigniew 136 834 (-82 566) 4,89 (-2,95) 136 834 (-82 566) 4,89 (-2,95) 1998-09-07
Błaszczuk-Oparowska Anna 270 570 9,66 270 570 9,66 1997-08-26
Fijałkowski Krzysztof 357 376 12,76 357 376 12,76 1997-07-14
Błaszczuk Jan 386 276 13,80 386 276 13,80 1997-07-14
Błaszczuk Elżbieta z Cros Torg Sp. z o.o. 211 090 7,54 211 090 7,54 1997-07-14
Skarb Państwa 203 000 7,25 203 000 7,25 1996-11-20
Paduch Zbigniew 219 400 7,84 219 400 7,84 1996-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-09-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-04-26 Prawo poboru 1:2
2006-03-10 Split 1:10
2005-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2004-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2004-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
1997-09-29 Split 1:2
1997-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
1997-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
1997-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-04-29 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.