2,2100 zł
-0,90% -0,0200 zł
LUBAWA SA (LBW)

Akcjonariat - LUBAWA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 332 096 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 150 270 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 599 474
Liczba głosów na WZA: 150 270 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,65%
Kapitał akcyjny: 30 054 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 599 474
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 52,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Silver Hexarion Holdings Ltd. 71 599 474 (47,64%) 71 599 474 (47,64%) 2020-03-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 41 000 000
0,20 150 270 000
30 054 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-12
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-11-23 600 000
2,00 600 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-18
1995-12-02
1997-04-28
seria B - prawo poboru 3:1 1996-02-17 200 000
400 000,00
2,00 2,00 800 000
1 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-18
1996-03-28
1996-11-18
seria C - subskrypcja publiczna 1996-04-30 600 000
10 200 000,00
2,00 17,00 1 400 000
2 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-18
1996-09-26
1996-11-18
renominacja 1996-10-29
4,00 1 400 000
5 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-10-30
split 1:2 1997-08-26
2,00 2 800 000
5 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-02
1997-09-29
seria D - oferta menedżerska 2004-06-24 100 000
200 000,00
2,00 2,00 2 900 000
5 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-30
2004-11-10
split 1:10 2006-02-09
0,20 29 000 000
5 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-17
2006-03-10
seria E - prawo poboru 1:2 2006-04-06 58 000 000
12 180 000,00
0,20 0,21 87 000 000
17 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-10
2006-10-20
2006-11-03
seria F - Krzysztof Moska 2006-06-22 12 300 000
4 305 000,00
0,20 0,35
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria E 2009-12-10 -5 230 000
0,20 81 770 000
16 354 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-09
2010-07-14
seria F - Silver Hexarion Holdings Limited za imienne warranty subskrypcyjne serii A 2011-02-15 27 500 000
43 175 000,00
0,20 1,57 109 270 000
21 854 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Łukjanow Jacek 6 427 109 (852 109) 4,28 (-2,53) 6 427 109 (852 109) 4,28 (-2,53) 2020-03-12
NN Investment Partners TFI SA portfele 615 501 0,56 615 501 0,56 2018-06-30
Litwin Stanisław ZWZ 5 366 782 (100) 4,91 5 366 782 (100) 4,91 2018-06-28
Litwin Stanisław 5 366 682 (-100) 4,91 5 366 682 (-100) 4,91 2016-02-29
Litwin Stanisław 5 366 782 (197 803) 4,91 (0,18) 5 366 782 (197 803) 4,91 (0,18) 2015-06-26
Silver Hexarion Holdings Ltd. 30 599 474 20,36 (-7,64) 30 599 474 20,36 (-7,64) 2012-09-18
Silver Hexarion Holdings Ltd. 30 599 474 (1 557 832) 28,00 (1,43) 30 599 474 (1 557 832) 28,00 (1,43) 2012-09-18
Litwin Łukasz 60 786 (20 270) 0,05 (0,02) 60 786 (20 270) 0,05 (0,02) 2012-05-23
Litwin Łukasz 40 516 (516) 0,03 40 516 (516) 0,03 2012-05-22
Litwin Stanisław 5 168 979 (-948 356) 4,73 (-0,86) 5 168 979 (-948 356) 4,73 (-0,86) 2012-05-14
Fijałkowski Krzysztof 5 461 000 (-3 000) 4,00 (-1,00) 5 461 000 (-3 000) 4,00 (-1,00) 2011-12-12
Fijałkowski Krzysztof 5 464 000 (-2 704 235) 5,00 (-4,98) 5 464 000 (-2 704 235) 5,00 (-4,98) 2011-12-10
Kois Paweł 225 579 (50 000) 0,20 (0,04) 225 579 (50 000) 0,20 (0,04) 2011-08-31
Kubica Marcin 175 889 0,16 (0,16) 175 889 0,16 (0,16) 2011-07-04
Kois Paweł 175 579 0,16 175 579 0,16 2011-07-04
Litwin Łukasz 40 000 0,03 40 000 0,03 2011-06-30
Silver Hexarion Holdings Ltd. 29 041 642 26,57 29 041 642 26,57 2011-05-16
Litwin Stanisław 6 117 335 (1 757 335) 5,59 (0,26) 6 117 335 (1 757 335) 5,59 (0,26) 2011-03-31
Zarzycka-Rzepecka, Anna wraz z mężem Sebastianem Rzepeckim 0 (-98 000) 0,00 (-0,11) 0 (-98 000) 0,00 (-0,11) 2011-02-14
Łukjanow Jacek 5 575 000 (-125 000) 6,81 (1,60) 5 575 000 (-125 000) 6,81 (1,60) 2010-12-01
Łukjanow Jacek 5 700 000 5,21 (1,42) 5 700 000 5,21 (1,42) 2010-12-01
Łukjanow Jacek 5 700 000 (350 000) 3,79 (-2,35) 5 700 000 (350 000) 3,79 (-2,75) 2010-12-01
Fijałkowski Krzysztof 8 168 235 (18 235) 9,98 (2,53) 8 168 235 (18 235) 9,98 (2,53) 2010-11-09
Fijałkowski Krzysztof 8 150 000 (-27 010) 7,45 (-2,55) 8 150 000 (-27 010) 7,45 (-2,55) 2010-11-09
Fijałkowski Krzysztof 8 177 010 (-820 015) 10,00 (-0,34) 8 177 010 (-820 015) 10,00 (-1,00) 2010-11-04
Kubica Marcin 0 (-20 000) 0,00 (-0,02) 0 (-20 000) 0,00 (-0,02) 2010-10-25
Zarzycka-Rzepecka, Anna wraz z mężem Sebastianem Rzepeckim 98 000 0,11 98 000 0,11 2010-09-28
Lubawa SA w celu umorzenia 0 (-5 230 000) 0,00 (-6,01) 0 (-5 230 000) 0,00 2010-07-22
Litwin Stanisław 4 360 000 (-808 979) 5,33 (0,60) 4 360 000 (-808 979) 5,33 (0,60) 2010-06-30
Litwin Stanisław 5 168 979 (818 873) 4,73 (-0,27) 5 168 979 (818 873) 4,73 (-0,58) 2010-06-30
Fijałkowski Krzysztof 8 997 025 10,34 (-0,66) 8 997 025 11,00 2010-06-02
Fijałkowski Krzysztof 8 997 025 (297 525) 11,00 (1,01) 8 997 025 (297 525) 11,00 (0,37) 2010-06-02
Fijałkowski Krzysztof 8 699 500 (137 026) 9,99 (0,15) 8 699 500 (137 026) 10,63 (0,16) 2010-06-01
Łukjanow Jacek 5 350 000 6,14 (-0,40) 5 350 000 6,54 2010-05-27
Łukjanow Jacek 5 350 000 (100 000) 6,54 (0,51) 5 350 000 (100 000) 6,54 (0,12) 2010-05-27
Kubica Marcin 20 000 0,02 20 000 0,02 2010-05-27
Kubica Marcin 20 000 0,02 20 000 0,02 2010-05-27
Tacik Henryk 10 406 0,01 10 406 0,01 2010-05-19
Tacik Henryk 10 406 0,01 (0,01) 10 406 0,01 (0,01) 2010-05-19
Tacik Henryk 10 406 0,00 10 406 0,00 2010-05-19
Górski Wojciech 67 100 0,07 (-0,01) 67 100 0,08 2010-05-19
Górski Wojciech 67 100 0,08 (0,08) 67 100 0,08 (0,08) 2010-05-19
Górski Wojciech 67 100 (42 590) 0,00 (-0,02) 67 100 (42 590) 0,00 (-0,02) 2010-05-19
Górski Wojciech 24 510 0,02 24 510 0,02 2010-05-18
Litwin Stanisław 4 350 106 5,00 (-0,31) 4 350 106 5,31 2010-01-29
Litwin Stanisław 4 350 106 5,31 4 350 106 5,31 2010-01-29
Fijałkowski Krzysztof 8 562 474 (1 262 474) 9,84 (1,45) 8 562 474 (1 262 474) 10,47 (1,55) 2009-12-31
Łukjanow Jacek 5 250 000 (900 000) 6,03 (1,03) 5 250 000 (900 000) 6,42 (1,34) 2009-11-16
Fijałkowski Krzysztof 7 300 000 (-1 208 247) 8,39 (-1,38) 7 300 000 (-1 208 247) 8,92 (-0,85) 2009-11-16
Lubawa SA w celu umorzenia 5 230 000 (5 260) 6,01 (0,01) 5 230 000 (5 260) 0,00 2009-09-23
Lubawa SA w celu umorzenia 5 224 740 (6 083) 6,00 (0,01) 5 224 740 (6 083) 0,00 2009-08-21
Lubawa SA w celu umorzenia 5 218 657 (4 697) 5,99 5 218 657 (4 697) 0,00 2009-08-03
Lubawa SA w celu umorzenia 5 213 960 (1 500) 5,99 5 213 960 (1 500) 0,00 2009-07-30
Lubawa SA w celu umorzenia 5 212 460 (2 650) 5,99 (0,01) 5 212 460 (2 650) 0,00 2009-07-29
Lubawa SA w celu umorzenia 5 209 810 (2 200) 5,98 5 209 810 (2 200) 0,00 2009-07-28
Lubawa SA w celu umorzenia 5 207 610 (4 620) 5,98 5 207 610 (6 620) 0,00 2009-07-27
Lubawa SA w celu umorzenia 5 202 990 (-2 420) 5,98 5 200 990 (-4 420) 0,00 2009-07-24
Lubawa SA w celu umorzenia 5 205 410 (5 690) 5,98 (0,01) 5 205 410 (5 690) 0,00 2009-07-24
Lubawa SA w celu umorzenia 5 199 720 (1 000) 5,97 5 199 720 (1 000) 0,00 2009-07-21
Lubawa SA w celu umorzenia 5 198 720 (3 791) 5,97 5 198 720 (3 791) 0,00 2009-07-20
Lubawa SA w celu umorzenia 5 194 929 (-1 393) 5,97 5 194 929 (-1 393) 0,00 2009-07-16
Lubawa SA w celu umorzenia 5 196 322 (3 537) 5,97 (0,01) 5 196 322 (3 537) 0,00 2009-07-16
Lubawa SA w celu umorzenia 5 192 785 (2 144) 5,96 5 192 785 (2 144) 0,00 2009-07-14
Lubawa SA w celu umorzenia 5 190 641 (6 321) 5,96 (0,01) 5 190 641 (6 321) 0,00 2009-07-13
Lubawa SA w celu umorzenia 5 184 320 (2 400) 5,95 5 184 320 (2 400) 0,00 2009-07-10
Lubawa SA w celu umorzenia 5 181 920 (6 800) 5,95 (0,01) 5 181 920 (6 800) 0,00 2009-07-09
Lubawa SA w celu umorzenia 5 175 120 (2 400) 5,94 5 175 120 (2 400) 0,00 2009-07-08
Lubawa SA w celu umorzenia 5 172 720 (12 300) 5,94 (0,01) 5 172 720 (12 300) 0,00 2009-07-07
Lubawa SA w celu umorzenia 5 160 420 (-5 300) 5,93 5 160 420 (-4 700) 0,00 2009-07-06
Lubawa SA w celu umorzenia 5 165 720 (6 423) 5,93 5 165 120 (5 823) 0,00 2009-07-06
Lubawa SA w celu umorzenia 5 159 297 (2 214) 5,93 (0,01) 5 159 297 (2 214) 0,00 2009-07-03
Lubawa SA w celu umorzenia 5 157 083 (2 114) 5,92 5 157 083 (2 114) 0,00 2009-07-02
Lubawa SA w celu umorzenia 5 154 969 (1 421) 5,92 5 154 969 (1 421) 0,00 2009-07-01
Lubawa SA w celu umorzenia 5 153 548 (69 537) 5,92 (0,08) 5 153 548 (69 537) 0,00 2009-06-30
Lubawa SA w celu umorzenia 5 084 011 (11 395) 5,84 (0,01) 5 084 011 (11 395) 0,00 2009-06-26
Gańko Piotr 27 540 (-12 500) 0,03 (0,03) 27 540 (-12 500) 0,03 (0,03) 2009-06-26
Gańko Piotr 40 040 (16 540) 0,00 (-0,02) 40 040 (16 540) 0,00 (-0,02) 2009-06-26
Lubawa SA w celu umorzenia 5 072 616 (6 354) 5,83 (0,01) 5 072 616 (6 354) 0,00 2009-06-25
Lubawa SA w celu umorzenia 5 066 262 (3 542) 5,82 (0,01) 5 066 262 (3 542) 0,00 2009-06-24
Lubawa SA w celu umorzenia 5 062 720 (12 500) 5,81 (0,01) 5 062 720 (12 500) 0,00 2009-06-23
Lubawa SA w celu umorzenia 5 050 220 (5 000) 5,80 (0,01) 5 050 220 (5 000) 0,00 2009-06-22
Lubawa SA w celu umorzenia 5 045 220 (15 000) 5,79 (0,01) 5 045 220 (15 000) 0,00 2009-06-19
Lubawa SA w celu umorzenia 5 030 220 (20 850) 5,78 (0,03) 5 030 220 (20 850) 0,00 2009-06-17
Lubawa SA w celu umorzenia 5 009 370 (5 500) 5,75 5 009 370 (5 500) 0,00 2009-06-12
Lubawa SA w celu umorzenia 5 003 870 (2 000) 5,75 (0,01) 5 003 870 (2 000) 0,00 2009-06-09
Lubawa SA w celu umorzenia 5 001 870 (63 036) 5,74 (0,07) 5 001 870 (63 036) 0,00 2009-06-08
Lubawa SA w celu umorzenia 4 938 834 (-36 620) 5,67 (-0,04) 4 938 834 (-36 620) 0,00 2009-06-05
Lubawa SA w celu umorzenia 4 975 454 (39 220) 5,71 (0,04) 4 975 454 (39 220) 0,00 2009-06-05
Lubawa SA w celu umorzenia 4 936 234 (15 000) 5,67 (0,02) 4 936 234 (15 000) 0,00 2009-06-04
Lubawa SA w celu umorzenia 4 921 234 (60 621) 5,65 (0,07) 4 921 234 (60 621) 0,00 2009-06-03
Lubawa SA w celu umorzenia 4 860 613 (3 000) 5,58 4 860 613 (3 000) 0,00 2009-06-02
Lubawa SA w celu umorzenia 4 857 613 (2 000) 5,58 4 857 613 (2 000) 0,00 2009-06-01
Lubawa SA w celu umorzenia 4 855 613 (4 452) 5,58 (0,01) 4 855 613 (4 452) 0,00 2009-05-28
Lubawa SA w celu umorzenia 4 851 161 (30 000) 5,57 (0,03) 4 851 161 (30 000) 0,00 2009-05-26
Lubawa SA w celu umorzenia 4 821 161 (20 079) 5,54 (0,03) 4 821 161 (20 079) 0,00 2009-05-25
Lubawa SA w celu umorzenia 4 801 082 (4 000) 5,51 4 801 082 (4 000) 0,00 2009-05-21
Lubawa SA w celu umorzenia 4 797 082 (2 500) 5,51 4 797 082 (2 500) 0,00 2009-05-20
Lubawa SA w celu umorzenia 4 794 582 (5 000) 5,51 (0,01) 4 794 582 (5 000) 0,00 2009-05-19
Lubawa SA w celu umorzenia 4 789 582 (19 000) 5,50 (0,02) 4 789 582 (19 000) 0,00 2009-05-18
Lubawa SA w celu umorzenia 4 770 582 (32 000) 5,48 (0,04) 4 770 582 (32 000) 0,00 2009-05-15
Lubawa SA w celu umorzenia 4 738 582 (2 000) 5,44 4 738 582 (2 000) 0,00 2009-05-14
Lubawa SA w celu umorzenia 4 736 582 (1 000) 5,44 4 736 582 (1 000) 0,00 2009-05-13
Lubawa SA w celu umorzenia 4 735 582 (2 150) 5,44 4 735 582 (2 150) 0,00 2009-05-12
Lubawa SA w celu umorzenia 4 733 432 (4 450) 5,44 (0,01) 4 733 432 (4 450) 0,00 2009-05-11
Lubawa SA w celu umorzenia 4 728 982 (1 900) 5,43 4 728 982 (1 900) 0,00 2009-05-08
Lubawa SA w celu umorzenia 4 727 082 (1 100) 5,43 4 727 082 (1 100) 0,00 2009-05-06
Lubawa SA w celu umorzenia 4 725 982 (2 200) 5,43 (0,01) 4 725 982 (2 200) 0,00 2009-05-05
Lubawa SA w celu umorzenia 4 723 782 (1 500) 5,42 4 723 782 (1 500) 0,00 2009-05-04
Lubawa SA w celu umorzenia 4 722 282 (1 500) 5,42 4 722 282 (1 500) 0,00 2009-04-30
Lubawa SA w celu umorzenia 4 720 782 (2 500) 5,42 4 720 782 (2 500) 0,00 2009-04-29
Lubawa SA w celu umorzenia 4 718 282 (900) 5,42 4 718 282 (900) 0,00 2009-04-27
Lubawa SA w celu umorzenia 4 717 382 (3 250) 5,42 (0,01) 4 717 382 (3 250) 0,00 2009-04-24
Lubawa SA w celu umorzenia 4 714 132 (1 600) 5,41 4 714 132 (1 600) 0,00 2009-04-22
Lubawa SA w celu umorzenia 4 712 532 (700) 5,41 4 712 532 (700) 0,00 2009-04-21
Lubawa SA w celu umorzenia 4 711 832 (1 300) 5,41 4 711 832 (1 300) 0,00 2009-04-20
Lubawa SA w celu umorzenia 4 710 532 (1 100) 5,41 4 710 532 (1 100) 0,00 2009-04-17
Lubawa SA w celu umorzenia 4 709 432 (1 000) 5,41 4 709 432 (1 000) 0,00 2009-04-15
Lubawa SA w celu umorzenia 4 708 432 (45 304) 5,41 (0,06) 4 708 432 (45 304) 0,00 2009-04-14
Lubawa SA w celu umorzenia 4 663 128 (1 000) 5,35 4 663 128 (1 000) 0,00 2009-04-09
Lubawa SA w celu umorzenia 4 662 128 (51 000) 5,35 (0,05) 4 662 128 (51 000) 0,00 2009-04-08
Lubawa SA w celu umorzenia 4 611 128 (14 892) 5,30 (0,02) 4 611 128 (14 892) 0,00 2009-04-07
Lubawa SA w celu umorzenia 4 596 236 (2 027) 5,28 4 596 236 (2 027) 0,00 2009-04-06
Lubawa SA w celu umorzenia 4 594 209 (67 696) 5,28 (0,08) 4 594 209 (67 696) 0,00 2009-04-02
Lubawa SA w celu umorzenia 4 526 513 (76 074) 5,20 (0,09) 4 526 513 (76 074) 0,00 2009-04-01
Lubawa SA w celu umorzenia 4 450 439 (55 055) 5,11 (0,06) 4 450 439 (55 055) 0,00 2009-03-31
Lubawa SA w celu umorzenia 4 395 384 (8 053) 5,05 (0,01) 4 395 384 (8 053) 0,00 2009-03-27
Lubawa SA w celu umorzenia 4 387 331 (30 252) 5,04 (0,04) 4 387 331 (30 252) 0,00 2009-03-26
Lubawa SA w celu umorzenia 4 357 079 (246) 5,00 4 357 079 (246) 0,00 2009-03-25
Lubawa SA w celu umorzenia 4 356 833 (65 277) 5,00 (0,07) 4 356 833 (65 277) 0,00 2009-03-24
Lubawa SA w celu umorzenia 4 291 556 (20 000) 4,93 (0,03) 4 291 556 (20 000) 0,00 2009-03-23
Lubawa SA w celu umorzenia 4 271 556 (58 197) 4,90 (0,06) 4 271 556 (58 197) 0,00 2009-03-20
Lubawa SA w celu umorzenia 4 213 359 (65 659) 4,84 (0,08) 4 213 359 (65 659) 0,00 2009-03-18
Lubawa SA w celu umorzenia 4 147 700 (37 908) 4,76 (0,04) 4 147 700 (37 908) 0,00 2009-03-17
Lubawa SA w celu umorzenia 4 109 792 (11 000) 4,72 (0,01) 4 109 792 (11 000) 0,00 2009-03-16
Lubawa SA w celu umorzenia 4 098 792 (46 358) 4,71 (0,06) 4 098 792 (46 358) 0,00 2009-03-13
Lubawa SA w celu umorzenia 4 052 434 (10 759) 4,65 (0,01) 4 052 434 (10 759) 0,00 2009-03-12
Lubawa SA w celu umorzenia 4 041 675 (47 388) 4,64 (0,05) 4 041 675 (47 388) 0,00 2009-03-11
Lubawa SA w celu umorzenia 3 994 287 (48 872) 4,59 (0,06) 3 994 287 (48 872) 0,00 2009-03-10
Lubawa SA w celu umorzenia 3 945 415 (-44 495) 4,53 (-0,05) 3 945 415 (-44 495) 0,00 2009-03-09
Lubawa SA w celu umorzenia 3 989 910 (82 697) 4,58 (0,09) 3 989 910 (82 697) 0,00 2009-03-09
Lubawa SA w celu umorzenia 3 907 213 (73 632) 4,49 (0,09) 3 907 213 (73 632) 0,00 2009-03-06
Lubawa SA w celu umorzenia 3 833 581 (-52 636) 4,40 (-0,06) 3 833 581 (-52 636) 0,00 2009-03-04
Lubawa SA w celu umorzenia 3 886 217 (104 764) 4,46 (0,12) 3 886 217 (104 764) 0,00 2009-03-04
Lubawa SA w celu umorzenia 3 781 453 (55 378) 4,34 (0,06) 3 781 453 (55 378) 0,00 2009-03-03
Lubawa SA w celu umorzenia 3 726 075 (55 835) 4,28 (0,07) 3 726 075 (55 835) 0,00 2009-03-02
Lubawa SA w celu umorzenia 3 670 240 (34 624) 4,21 (0,04) 3 670 240 (34 624) 0,00 2009-02-26
Lubawa SA w celu umorzenia 3 635 616 (53 448) 4,17 (0,06) 3 635 616 (53 448) 0,00 2009-02-25
Lubawa SA w celu umorzenia 3 582 168 (96 803) 4,11 (0,11) 3 582 168 (96 803) 0,00 2009-02-24
Lubawa SA w celu umorzenia 3 485 365 (-45 139) 4,00 (-0,05) 3 485 365 (-45 139) 0,00 2009-02-23
Lubawa SA w celu umorzenia 3 530 504 (98 395) 4,05 (0,11) 3 530 504 (98 395) 0,00 2009-02-23
Lubawa SA w celu umorzenia 3 432 109 (23 277) 3,94 (0,03) 3 432 109 (23 277) 0,00 2009-02-20
Lubawa SA w celu umorzenia 3 408 832 (58 303) 3,91 (0,06) 3 408 832 (58 303) 0,00 2009-02-19
Lubawa SA w celu umorzenia 3 350 529 (56 472) 3,85 (0,07) 3 350 529 (56 472) 0,00 2009-02-18
Lubawa SA w celu umorzenia 3 294 057 (55 556) 3,78 (0,06) 3 294 057 (55 556) 0,00 2009-02-17
Lubawa SA w celu umorzenia 3 238 501 (21 571) 3,72 (0,03) 3 238 501 (21 571) 0,00 2009-02-16
Lubawa SA w celu umorzenia 3 216 930 (52 517) 3,69 (0,06) 3 216 930 (52 517) 0,00 2009-02-13
Lubawa SA w celu umorzenia 3 164 413 (-13 220) 3,63 (-0,02) 3 164 413 (-13 220) 0,00 2009-02-11
Lubawa SA w celu umorzenia 3 177 633 (65 386) 3,65 (0,08) 3 177 633 (65 386) 0,00 2009-02-11
Lubawa SA w celu umorzenia 3 112 247 (55 241) 3,57 (0,06) 3 112 247 (55 241) 0,00 2009-02-10
Lubawa SA w celu umorzenia 3 057 006 (58 209) 3,51 (0,07) 3 057 006 (58 209) 0,00 2009-02-09
Lubawa SA w celu umorzenia 2 998 797 (56 229) 3,44 (0,06) 2 998 797 (56 229) 0,00 2009-02-06
Lubawa SA w celu umorzenia 2 942 568 (36 858) 3,38 (0,05) 2 942 568 (36 858) 0,00 2009-02-04
Lubawa SA w celu umorzenia 2 905 710 (65 867) 3,33 (0,07) 2 905 710 (65 867) 0,00 2009-02-03
Lubawa SA w celu umorzenia 2 839 843 (124 563) 3,26 (0,14) 2 839 843 (124 563) 0,00 2009-02-02
Lubawa SA w celu umorzenia 2 715 280 (-61 533) 3,12 (-0,07) 2 715 280 (-61 533) 0,00 2009-01-30
Lubawa SA w celu umorzenia 2 776 813 (102 379) 3,19 (0,12) 2 776 813 (102 379) 0,00 2009-01-30
Lubawa SA w celu umorzenia 2 674 434 (71 729) 3,07 (0,08) 2 674 434 (71 729) 0,00 2009-01-28
Lubawa SA w celu umorzenia 2 602 705 (-18 852) 2,99 (-0,02) 2 602 705 (-18 852) 0,00 2009-01-27
Lubawa SA w celu umorzenia 2 621 557 (119 624) 3,01 (0,14) 2 621 557 (119 624) 0,00 2009-01-27
Lubawa SA w celu umorzenia 2 501 933 (-22 000) 2,87 (-0,03) 2 501 933 (-22 000) 0,00 2009-01-23
Lubawa SA w celu umorzenia 2 523 933 (66 700) 2,90 (0,08) 2 523 933 (66 700) 0,00 2009-01-23
Lubawa SA w celu umorzenia 2 457 233 (49 977) 2,82 (0,06) 2 457 233 (49 977) 0,00 2009-01-22
Lubawa SA w celu umorzenia 2 407 256 (49 547) 2,76 (0,06) 2 407 256 (49 547) 0,00 2009-01-21
Lubawa SA w celu umorzenia 2 357 709 (47 178) 2,70 (0,05) 2 357 709 (47 178) 0,00 2009-01-19
Lubawa SA w celu umorzenia 2 310 531 (84 348) 2,65 (0,10) 2 310 531 (84 348) 0,00 2009-01-15
Lubawa SA w celu umorzenia 2 226 183 (9 200) 2,55 (0,01) 2 226 183 (9 200) 0,00 2009-01-14
Lubawa SA w celu umorzenia 2 216 983 (38 975) 2,54 (0,04) 2 216 983 (38 975) 0,00 2009-01-13
Lubawa SA w celu umorzenia 2 178 008 (12 350) 2,50 (0,02) 2 178 008 (12 350) 0,00 2009-01-13
Lubawa SA w celu umorzenia 2 165 658 (43 752) 2,48 (0,05) 2 165 658 (43 752) 0,00 2009-01-12
Lubawa SA w celu umorzenia 2 121 906 (49 536) 2,43 (0,05) 2 121 906 (49 536) 0,00 2009-01-09
Lubawa SA w celu umorzenia 2 072 370 (12 472) 2,38 (0,02) 2 072 370 (12 472) 0,00 2009-01-07
Lubawa SA w celu umorzenia 2 059 898 (26 688) 2,36 (0,03) 2 059 898 (26 688) 0,00 2009-01-06
Lubawa SA w celu umorzenia 2 033 210 (-8 450) 2,33 (-0,01) 2 033 210 (-8 450) 0,00 2008-12-31
Lubawa SA w celu umorzenia 2 041 660 (34 468) 2,34 (0,04) 2 041 660 (34 468) 0,00 2008-12-31
Lubawa SA w celu umorzenia 2 007 192 (86 475) 2,30 (0,10) 2 007 192 (86 475) 0,00 2008-12-29
Lubawa SA w celu umorzenia 1 920 717 (62 489) 2,20 (0,07) 1 920 717 (62 489) 0,00 2008-12-29
Lubawa SA w celu umorzenia 1 858 228 (-16 607) 2,13 (-0,02) 1 858 228 (-16 607) 0,00 2008-12-19
Lubawa SA w celu umorzenia 1 874 835 (26 647) 2,15 (0,03) 1 874 835 (26 647) 0,00 2008-12-19
Lubawa SA w celu umorzenia 1 848 188 (16 136) 2,12 (0,02) 1 848 188 (16 136) 0,00 2008-12-17
Lubawa SA w celu umorzenia 1 832 052 (-7 483) 2,10 (-0,01) 1 832 052 (-7 483) 0,00 2008-12-16
Lubawa SA w celu umorzenia 1 839 535 (11 971) 2,11 (0,01) 1 839 535 (11 971) 0,00 2008-12-16
Lubawa SA w celu umorzenia 1 827 564 (1 000) 2,10 (0,01) 1 827 564 (1 000) 0,00 2008-12-15
Lubawa SA w celu umorzenia 1 826 564 (2 000) 2,09 1 826 564 (2 000) 0,00 2008-12-11
Lubawa SA w celu umorzenia 1 824 564 (1 000) 2,09 1 824 564 (1 000) 0,00 2008-12-10
Lubawa SA w celu umorzenia 1 823 564 (115 304) 2,09 (0,13) 1 823 564 (115 304) 0,00 2008-12-09
Lubawa SA w celu umorzenia 1 708 260 (-20 287) 1,96 (-0,02) 1 708 260 (-20 287) 0,00 2008-12-08
Lubawa SA w celu umorzenia 1 728 547 (35 538) 1,98 (0,04) 1 728 547 (35 538) 0,00 2008-12-08
Lubawa SA w celu umorzenia 1 693 009 (5 000) 1,94 1 693 009 (5 000) 0,00 2008-12-04
Lubawa SA w celu umorzenia 1 688 009 (33 981) 1,94 (0,04) 1 688 009 (33 981) 0,00 2008-12-02
Lubawa SA w celu umorzenia 1 654 028 (-10 003) 1,90 (-0,01) 1 654 028 (-10 003) 0,00 2008-12-01
Lubawa SA w celu umorzenia 1 664 031 (43 585) 1,91 (0,05) 1 664 031 (43 585) 0,00 2008-12-01
Lubawa SA w celu umorzenia 1 620 446 (16 169) 1,86 (0,02) 1 620 446 (16 169) 0,00 2008-11-28
Lubawa SA w celu umorzenia 1 604 277 (19 941) 1,84 (0,02) 1 604 277 (19 941) 0,00 2008-11-27
Lubawa SA w celu umorzenia 1 584 336 (39 874) 1,82 (0,05) 1 584 336 (39 874) 0,00 2008-11-26
Lubawa SA w celu umorzenia 1 544 462 (47 666) 1,77 (0,05) 1 544 462 (47 666) 0,00 2008-11-24
Lubawa SA w celu umorzenia 1 496 796 (-17 118) 1,72 (-0,02) 1 496 796 (-17 118) 0,00 2008-11-21
Lubawa SA w celu umorzenia 1 513 914 (45 216) 1,74 (0,06) 1 513 914 (45 216) 0,00 2008-11-21
Lubawa SA w celu umorzenia 1 468 698 (188 551) 1,68 (0,21) 1 468 698 (188 551) 0,00 2008-11-19
Lubawa SA w celu umorzenia 1 280 147 (9 191) 1,47 (0,01) 1 280 147 (9 191) 0,00 2008-11-18
Lubawa SA w celu umorzenia 1 270 956 (62 452) 1,46 (0,08) 1 270 956 (62 452) 0,00 2008-11-17
Lubawa SA w celu umorzenia 1 208 504 (19 736) 1,38 (0,02) 1 208 504 (19 736) 0,00 2008-11-13
Lubawa SA w celu umorzenia 1 188 768 (40 570) 1,36 (0,05) 1 188 768 (40 570) 0,00 2008-11-12
Lubawa SA w celu umorzenia 1 148 198 (273 700) 1,31 (0,31) 1 148 198 (273 700) 0,00 2008-11-07
Lubawa SA w celu umorzenia 874 498 (97 500) 1,00 (0,11) 874 498 (97 500) 0,00 2008-11-05
Gańko Piotr 23 500 (10 019) 0,02 (0,01) 23 500 (10 019) 0,02 (0,01) 2008-11-04
Lubawa SA w celu umorzenia 776 998 (41 000) 0,89 (0,05) 776 998 (41 000) 0,00 2008-10-30
Lubawa SA w celu umorzenia 735 998 (71 518) 0,84 (0,08) 735 998 (71 518) 0,00 2008-10-29
Lubawa SA w celu umorzenia 664 480 (51 482) 0,76 (0,06) 664 480 (51 482) 0,00 2008-10-28
Lubawa SA w celu umorzenia 612 998 (41 000) 0,70 (0,05) 612 998 (41 000) 0,00 2008-10-24
Lubawa SA w celu umorzenia 571 998 (123 000) 0,65 (0,14) 571 998 (123 000) 0,00 2008-10-23
Lubawa SA w celu umorzenia 448 998 (-41 000) 0,51 (-0,05) 448 998 (-41 000) 0,00 2008-10-21
Lubawa SA w celu umorzenia 489 998 (82 000) 0,56 (0,10) 489 998 (82 000) 0,00 2008-10-21
Lubawa SA w celu umorzenia 407 998 (69 000) 0,46 (0,08) 407 998 (69 000) 0,00 2008-10-17
Lubawa SA w celu umorzenia 338 998 (101 574) 0,38 (0,11) 338 998 (101 574) 0,00 2008-10-15
Lubawa SA w celu umorzenia 237 424 (48 424) 0,27 (0,06) 237 424 (48 424) 0,00 2008-10-13
Lubawa SA w celu umorzenia 189 000 (54 000) 0,21 (0,06) 189 000 (54 000) 0,00 2008-10-10
Lubawa SA w celu umorzenia 135 000 (27 000) 0,15 (0,03) 135 000 (27 000) 0,00 2008-10-08
Lubawa SA w celu umorzenia 108 000 (27 000) 0,12 (0,03) 108 000 (27 000) 0,00 2008-10-07
Lubawa SA w celu umorzenia 81 000 (27 000) 0,09 (0,03) 81 000 (27 000) 0,00 2008-10-06
Lubawa SA w celu umorzenia 54 000 0,06 54 000 0,00 2008-10-03
Łukjanow Jacek 4 350 000 (-3 218 180) 5,00 (-3,69) 4 350 000 (-3 218 180) 5,08 (-3,61) 2008-08-04
Gańko Piotr 13 481 (10 000) 0,01 (0,01) 13 481 (10 000) 0,01 (0,01) 2008-08-04
Borgosz Przemysław wraz z żoną 0 (-251 800) 0,00 (-0,28) 0 (-251 800) 0,00 (-0,28) 2008-08-04
Fafiński Włodzimierz 79 017 0,00 (-0,09) 79 017 0,00 (-0,09) 2008-05-05
Lechowicz Dariusz 4 210 000 (-235 000) 4,83 (-0,27) 4 210 000 (-235 000) 4,83 (-0,27) 2008-01-30
Lechowicz Dariusz 4 445 000 (-260 137) 5,10 (-0,30) 4 445 000 (-260 137) 5,10 (-0,30) 2008-01-29
Łukjanow Jacek 7 568 180 (110 000) 8,69 (0,12) 7 568 180 (110 000) 8,69 (0,12) 2007-11-05
Łukjanow Jacek 7 458 180 (133 686) 8,57 (0,16) 7 458 180 (133 686) 8,57 (0,16) 2007-08-06
Lechowicz Dariusz 4 705 137 5,40 4 705 137 5,40 2007-08-03
Gańko Piotr 3 481 0,00 3 481 0,00 2007-05-07
Fafiński Włodzimierz 79 017 (10 000) 0,09 (0,02) 79 017 (10 000) 0,09 (0,02) 2007-03-01
Borgosz Przemysław wraz z żoną 251 800 (154 800) 0,28 (-0,05) 251 800 (154 800) 0,28 (-0,05) 2007-03-01
Dobrowolski Krzysztof 11 300 0,00 11 300 0,00 2007-01-22
Łukjanow Jacek 7 324 494 (55 000) 8,41 (0,06) 7 324 494 (55 000) 8,41 (0,06) 2007-01-03
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o., z serią E 859 099 (-3 523 744) 0,98 (-4,05) 859 099 (-3 523 744) 0,98 (-4,05) 2006-12-15
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o., z serią E 4 382 843 (14 108) 5,03 (0,01) 4 382 843 (14 108) 5,03 (0,01) 2006-11-14
Łukjanow Jacek 7 269 494 (807 632) 8,35 (0,93) 7 269 494 (807 632) 8,35 (0,93) 2006-11-14
Fafiński Włodzimierz 69 017 0,07 69 017 0,07 2006-11-14
Fijałkowski Krzysztof 8 508 247 (7 244 074) 9,77 (5,42) 8 508 247 (5 649 810) 9,77 (-0,08) 2006-11-02
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o., z serią E 4 368 735 (2 912 490) 5,02 4 368 735 (2 912 490) 5,02 2006-10-20
Łukjanow Jacek z serią E 6 461 862 (4 307 908) 7,42 6 461 862 (4 307 908) 7,42 2006-10-20
Fijałkowski Krzysztof 1 264 173 4,35 2 858 437 (1 594 264) 9,85 (5,50) 2006-09-01
Fijałkowski Krzysztof 1 264 173 (-1 594 264) 4,35 (-5,50) 1 264 173 (-1 594 264) 4,35 (-5,50) 2006-09-01
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 1 456 245 (1 252 830) 5,02 (-1,99) 1 456 245 (1 252 830) 5,02 (-1,99) 2006-08-14
Łukjanow Jacek 2 153 954 (-403 816) 7,42 (-1,39) 2 153 954 (-403 816) 7,42 (-1,39) 2006-08-14
Jesionowski, Witold Jerzy 600 000 2,06 600 000 2,06 2006-08-14
Borgosz Przemysław 97 000 0,33 97 000 0,33 2006-08-14
Fijałkowski Krzysztof 2 858 437 (-1 351 563) 9,85 (-4,66) 2 858 437 (-1 351 563) 9,85 (-4,66) 2006-06-20
Łukjanow Jacek 2 557 770 (2 322 770) 8,81 (0,71) 2 557 770 (2 322 770) 8,81 (0,71) 2006-05-15
Optimum Inwest sp. z o.o. 1 320 155 (1 042 411) 4,55 (-5,02) 1 320 155 (1 042 411) 4,55 (-5,02) 2006-04-20
Kobosko Ewa 1 320 609 (-424 191) 4,55 (-1,46) 1 320 609 (-424 191) 4,55 (-1,46) 2006-04-07
Łukjanow Jacek 235 000 (-2 115 000) 8,10 235 000 (-2 115 000) 8,10 2006-01-10
Łukjanow Jacek 2 350 000 (2 180 817) 8,10 (2,06) 2 350 000 (2 180 817) 8,10 (2,06) 2006-01-10
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 203 415 (-1 830 735) 7,01 203 415 (-1 830 735) 7,01 2005-12-30
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 2 034 150 (1 860 150) 7,01 (1,02) 2 034 150 (1 860 150) 7,01 (1,02) 2005-12-30
Fijałkowski Krzysztof 4 210 000 (3 789 000) 14,51 4 210 000 (3 789 000) 14,51 2005-12-29
Fijałkowski Krzysztof 421 000 (1 000) 14,51 (0,03) 421 000 (1 000) 14,51 (0,03) 2005-12-29
Fijałkowski Krzysztof 420 000 (8 334) 14,48 (-0,22) 420 000 (8 334) 14,48 (-0,22) 2005-11-25
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 174 000 (19 125) 5,99 (0,65) 174 000 (19 125) 5,99 (0,65) 2005-11-07
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 154 875 5,34 154 875 5,34 2005-10-28
Kobosko Ewa 1 744 800 (1 570 320) 6,01 1 744 800 (1 570 320) 6,01 2005-10-03
Kobosko Ewa 174 480 6,01 174 480 6,01 2005-10-03
Optimum Inwest sp. z o.o. 277 744 (-2 499 696) 9,57 277 744 (-2 499 696) 9,57 2005-06-30
Optimum Inwest sp. z o.o. 2 777 440 (2 607 696) 9,57 (3,72) 2 777 440 (2 607 696) 9,57 (3,72) 2005-06-30
Opałka Mirosław 102 315 (-144 500) 3,52 (-5,29) 102 315 (-144 500) 3,52 (-5,29) 2005-01-13
Optimum Inwest sp. z o.o. 169 744 5,85 (-0,21) 169 744 5,85 (-0,21) 2004-09-10
Optimum Inwest sp. z o.o. 169 744 6,06 169 744 6,06 2004-09-10
Ochnik Jacek 142 000 5,07 (0,18) 142 000 5,07 (0,18) 2004-09-10
Ochnik Jacek 142 000 (-98 000) 4,89 (-3,68) 142 000 (-98 000) 4,89 (-3,68) 2004-09-10
Ochnik Cezary 141 844 5,06 (0,17) 141 844 5,06 (0,17) 2004-09-10
Ochnik Cezary 141 844 (-68 000) 4,89 (-2,60) 141 844 (-68 000) 4,89 (-2,60) 2004-09-10
Kęska Andrzej 136 233 (-29 136) 4,86 (-1,04) 136 233 (-29 136) 4,86 (-1,04) 2004-07-16
Opałka Mirosław 246 815 8,81 (0,30) 246 815 8,81 (0,30) 2004-05-14
Opałka Mirosław 246 815 (-81 895) 8,51 (-3,22) 246 815 (-81 895) 8,51 (-3,22) 2004-05-14
Kęska Andrzej 165 369 (43 369) 5,90 (1,55) 165 369 (43 369) 5,90 (1,55) 2004-05-14
Kęska Andrzej 122 000 (-135 005) 4,35 (-4,82) 122 000 (-135 005) 4,35 (-4,82) 2004-05-13
Łukjanow Jacek 169 183 6,04 (0,21) 169 183 6,04 (0,21) 2004-01-22
Łukjanow Jacek 169 183 5,83 169 183 5,83 2004-01-22
Kęska Andrzej 257 005 (-49 274) 9,17 (-1,76) 257 005 (-49 274) 9,17 (-1,76) 2004-01-22
Kęska Andrzej 306 279 (55 048) 10,93 (1,96) 306 279 (55 048) 10,93 (1,96) 2003-12-29
Kęska Andrzej 251 231 8,97 251 231 8,97 2003-12-12
Opałka Mirosław 328 710 11,73 328 710 11,73 2003-09-08
Ochnik Marcin 0 (-209 095) 0,00 (-7,46) 0 (-209 095) 0,00 (-7,46) 2003-08-29
Archidiecezja Poznańska 0 (-203 000) 0,00 (-7,25) 0 (-203 000) 0,00 (-7,25) 2003-02-12
Ochnik Marcin 209 095 (8 404) 7,46 (0,29) 209 095 (8 404) 7,46 (0,29) 2002-12-31
Ochnik Marcin 200 691 (59 691) 7,17 (2,13) 200 691 (59 691) 7,17 (2,13) 2001-06-28
Fijałkowski Krzysztof 411 666 14,70 (0,51) 411 666 14,70 (0,51) 2000-10-19
Fijałkowski Krzysztof 411 666 (160 000) 14,19 (5,20) 411 666 (160 000) 14,19 (5,20) 2000-10-19
Ochnik Marcin 141 000 5,04 141 000 5,04 2000-09-01
Ochnik Jacek 240 000 8,57 240 000 8,57 2000-09-01
Ochnik Cezary 209 844 7,49 209 844 7,49 2000-09-01
Błaszczuk-Oparowska Anna 0 (-270 570) 0,00 (-9,66) 0 (-270 570) 0,00 (-9,66) 2000-09-01
Błaszczuk Jan 10 498 (-338 100) 0,37 (-12,08) 10 498 (-338 100) 0,37 (-12,08) 2000-09-01
Błaszczuk Elżbieta z Cronos-Invest Sp. z o.o. 121 180 (-256 485) 4,33 (-9,16) 121 180 (-256 485) 4,33 (-9,16) 2000-09-01
Skarb Państwa 0 (-203 000) 0,00 (-7,25) 0 (-203 000) 0,00 (-7,25) 2000-06-09
Archidiecezja Poznańska 203 000 7,25 203 000 7,25 2000-06-09
Fijałkowski Krzysztof 251 666 8,99 (8,99) 251 666 8,99 (8,99) 2000-02-29
Błaszczuk Elżbieta z Cronos-Invest Sp. z o.o. 377 665 (121 180) 13,49 (4,33) 377 665 (121 180) 13,49 (4,33) 1999-10-08
Błaszczuk Elżbieta z Cros Torg Sp. z o.o. 256 485 (45 395) 9,16 (1,62) 256 485 (45 395) 9,16 (1,62) 1999-05-31
Fijałkowski Krzysztof 0 (-357 376) 0,00 (-12,76) 0 (-357 376) 0,00 (-12,76) 1999-04-30
Błaszczuk Jan 348 598 (-37 678) 12,45 (-1,35) 348 598 (-37 678) 12,45 (-1,35) 1999-04-30
Paduch Zbigniew 136 834 (-82 566) 4,89 (-2,95) 136 834 (-82 566) 4,89 (-2,95) 1998-09-07
Błaszczuk-Oparowska Anna 270 570 9,66 270 570 9,66 1997-08-26
Fijałkowski Krzysztof 357 376 12,76 357 376 12,76 1997-07-14
Błaszczuk Jan 386 276 13,80 386 276 13,80 1997-07-14
Błaszczuk Elżbieta z Cros Torg Sp. z o.o. 211 090 7,54 211 090 7,54 1997-07-14
Skarb Państwa 203 000 7,25 203 000 7,25 1996-11-20
Paduch Zbigniew 219 400 7,84 219 400 7,84 1996-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-09-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-04-26 Prawo poboru 1:2
2006-03-10 Split 1:10
2005-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2004-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2004-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
1997-09-29 Split 1:2
1997-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
1997-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
1997-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-04-29 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.