16,5500 zł
-0,30% -0,0500 zł
LSI Software SA (LSI)

Komunikaty spółki - LSISOFT

LSI Software Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Transakcje na akcjach Spółki.
Sprostowanie oczywistej omyłki obliczeniowej w raporcie bieżącym 17/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku
Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2021 roku
Transakcje na akcjach Spółki.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.
Treść uchwał ZWZ z dnia 30 czerwca 2021 roku.
Transakcje na akcjach Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
Wyniki finansowe
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021
Wyniki finansowe
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2020
Wybór biegłego rewidenta
LSISOFT -0,30% 16,55
2021-07-23 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.