0,5400 zł
1,89% 0,0100 zł
LIBET S.A. (LBT)

Komunikaty spółki - LIBET

Aktualizacja informacji (6) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Spółki.
Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Powołanie na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Zarządu Spółki.
Dokonanie korekty prognozy wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za 2019 rok.
Wyniki finansowe
Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wstępne, szacunkowe, wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku.
Wyniki finansowe
Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.
Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zawarcie umowy dot. kompleksowej restrukturyzacji całości zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (24 czerwca 2019).
Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 24 czerwca 2019 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.