1,6500 zł
-2,94% -0,0500 zł
LIBET S.A. (LBT)

Komunikaty spółki - LIBET

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie rozpoczęcia poszukiwań nabywcy nieruchomości Spółki położonej w Pruszkowie
Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2023 – korekta raportu nr 1/2023
Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2023.
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania: (i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022 i za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023, (ii) badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2022 i 2023, (iii) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2022 oraz 2023.
Informacja dotycząca decyzji o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych
Wyniki finansowe
Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską i jej rozwiązanie.
Wyniki finansowe
Zawarcie umów sprzedaży środków trwałych, umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości położonych w Żorach.
Zawarcie z bankami Porozumienia dotyczącego spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 r. - opóźniona informacja poufna.
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA Spółki (28 czerwca 2022).
Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 czerwca 2022 roku.
LIBET -2,94% 1,65
2023-03-30 16:35:35

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.