0,6880 zł
-0,29% -0,0020 zł
LIBET S.A. (LBT)

Komunikaty spółki - LIBET

Wyniki finansowe
Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.
Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zawarcie umowy dot. kompleksowej restrukturyzacji całości zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (24 czerwca 2019).
Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 24 czerwca 2019 roku.
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu oraz badania jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej spółki w latach 2019-2020.
Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.
Aneks do umowy dotyczącej czasowego niedochodzenia wierzytelności.
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 24/06/2019.
Dokonanie prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej LIBET S.A. w 2019 r.
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za 1 kwartał 2019 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.