1,10 zł
0,92% 0,01 zł
LIBET S.A. (LBT)

Komunikaty spółki - LIBET

Aktualizacja informacji (2) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta.
Zawiadomienie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Aktualizacja informacji dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta
Zawarcie z mBank S.A. z/s w Warszawie aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta.
Aktualizacja wyceny składników majątku trwałego spółek grupy kapitałowej LIBET S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (29/06/2018).
Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2018 roku.
Rejestracja zmiany adresu siedziby Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Wydanie przez Prezesa URE decyzji w sprawie wymierzenia Spółce kary pieniężnej w związku z naruszeniem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w okresie 10-31 sierpnia 2015 roku (dalsze informacje w związku raportem 20/2017, 43/2017, 8/2018).
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29/06/2018.
Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dot. pokrycia straty jednostkowej Spółki za 2017 rok.
Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania względem Spółki (dalsze informacje w związku raportem 20/2017 i 43/2017).
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl