2,3500 zł
0,00% 0,0000 zł
LIBET S.A. (LBT)

Akcjonariat - LIBET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 117 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 50 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 902 450
Liczba głosów na WZA: 50 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,80%
Kapitał akcyjny: 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 902 450
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,20%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gamrat SA 9 600 000 (19,20%) 9 600 000 (19,20%) 2021-04-27 -
NN OFE portfel 5 185 109 (10,37%) 5 185 109 (10,37%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, ATG, CMP, ENT, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, KRU, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, PZU, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, PEO, MBK, CMR, ABE, KTY, VRG, QRS, NET, AGO, AML, AMC, EAT, MAB, MCR, PKO, TRN
Gabrielczyk Jerzy 5 009 539 (10,02%) 5 009 539 (10,02%) 2021-01-26 -
Lybet Ltd. poprzez Glaspin Consultants Ltd. 5 009 541 (10,02%) 5 009 541 (10,02%) 2021-01-26 -
Jendava Consultants Ltd. 5 009 539 (10,02%) 5 009 539 (10,02%) 2021-01-26 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 788 722 (9,57%) 4 788 722 (9,57%) 2018-12-31 DCR, BRG, LEN, NVA, SEK, TSG, OTM, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, FRO, SWG, ERB, ABE, PUE, ODL
Moska Krzysztof ZWZ 3 300 000 (6,60%) 3 300 000 (6,60%) 2020-08-28 LTX, KME, PWX, MRH, KPI, PRS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-06 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-14
2011-04-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gamrat SA 8 528 227 (1 024 227) 17,06 (2,05) 8 528 227 (1 024 227) 17,06 (2,05) 2021-01-15
Gamrat SA 7 504 000 (20 000) 15,01 (0,04) 7 504 000 (20 000) 15,01 (0,04) 2020-12-15
Gamrat SA 7 484 000 (1 009 727) 14,97 (2,02) 7 484 000 (1 009 727) 14,97 (2,02) 2020-12-14
Gamrat SA 6 474 273 (1 013 123) 12,95 (2,03) 6 474 273 (1 013 123) 12,95 (2,03) 2020-10-02
Gamrat SA 5 461 150 (2 796 418) 10,92 (5,59) 5 461 150 (2 796 418) 10,92 (5,59) 2020-09-09
Kijak Robert 2 150 000 (-2 650 000) 4,30 (-5,30) 2 150 000 (-2 650 000) 4,30 (-5,30) 2020-09-04
Lybet Ltd. poprzez Glaspin Consultants Ltd., ZWZ 15 028 619 (1 431 370) 30,06 (3,06) 15 028 619 (1 431 370) 30,06 (3,06) 2020-08-28
Kijak Robert ZWZ 4 800 000 (846 416) 9,60 (1,69) 4 800 000 (846 416) 9,60 (1,69) 2020-08-28
Gamrat SA 2 664 732 5,33 2 664 732 5,33 2020-08-24
Kijak Robert 3 953 584 7,91 3 953 584 7,91 2020-05-25
Adatex sp. z o.o. 388 542 (-2 117 162) 0,78 (-4,23) 388 542 (-2 117 162) 0,78 (-4,23) 2020-05-25
Moska Krzysztof 2 705 105 5,41 2 705 105 5,41 2020-05-07
Adatex sp. z o.o. 2 505 704 5,01 2 505 704 5,01 2020-03-30
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 401 157 (-100 000) 4,80 (-0,20) 2 401 157 (-100 000) 4,80 (-0,20) 2020-01-16
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 501 157 (-99 997 498 842) 5,00 (-9994,99) 2 501 157 (71 522) 5,00 (0,14) 2019-12-31
Esaliens TFI SA portfele,Esaliens Parasol FIO 99 999 999 999 (99 995 288 380) 9999,99 (9990,57) 2 429 635 (-2 281 984) 4,86 (-4,56) 2019-11-18
Lybet Ltd. wraz z Glaspin Consultants Limited 13 597 249 27,00 13 597 249 27,00 2019-07-12
Lybet Ltd. poprzez Glaspin Consultants Limited 13 597 249 27,00 13 597 249 27,00 2019-07-12
Lybet Ltd. wraz z Glaspin Consultants Limited 13 597 249 27,00 (-0,19) 13 597 249 27,00 (-0,19) 2019-07-12
OFE Pocztylion portfel 1 029 513 (8 513) 2,05 (0,01) 1 029 513 (8 513) 2,05 (0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 400 000 (20 000) 4,80 (0,04) 2 400 000 (20 000) 4,80 (0,04) 2018-12-31
Millennium TFI SA portfele 516 175 (80 530) 1,03 (0,16) 516 175 (80 530) 1,03 (0,16) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 4 711 619 (-30 000) 9,42 (-0,06) 4 711 619 (-30 000) 9,42 (-0,06) 2018-06-30
Altus SA portfele 521 212 (-118 175) 1,04 (-0,24) 521 212 (-118 175) 1,04 (-0,24) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 25 000 0,05 25 000 0,05 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 984 000 3,97 1 984 000 3,97 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 876 000 (-40 676) 9,75 (-0,08) 4 876 000 (-40 676) 9,75 (-0,08) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 1 021 000 2,04 1 021 000 2,04 2017-12-31
NN OFE portfel 5 143 000 (-1 022 109) 10,29 (-2,04) 5 143 000 (-1 022 109) 10,29 (-2,04) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 435 645 0,87 435 645 0,87 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 4 741 619 (1 400) 9,48 4 741 619 (1 400) 9,48 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 380 000 4,76 2 380 000 4,76 2017-12-31
Altus SA portfele 639 387 1,28 639 387 1,28 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE NWZ 4 916 676 (631 812) 9,83 (1,26) 4 916 676 (631 812) 9,83 (1,26) 2017-10-27
Esaliens TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 4 740 219 (-2 132 839) 9,48 (-4,27) 4 740 219 (-2 132 839) 9,48 (-4,27) 2017-10-27
PKO BP Bankowy OFE NWZ 4 284 864 8,57 4 284 864 8,57 2017-01-02
NN OFE NWZ 6 165 109 (3 333 606) 12,33 (6,67) 6 165 109 (3 333 606) 12,33 (6,67) 2017-01-02
Lybet Ltd. NWZ 13 597 249 27,19 13 597 249 27,19 2017-01-02
Esaliens TFI SA 6 873 058 (-835 286) 13,75 (-1,66) 6 873 058 (-835 286) 13,75 (-1,66) 2016-05-04
Esaliens TFI SA 7 708 344 (-1 220 028) 15,41 (-2,44) 7 708 344 (-1 220 028) 15,41 (-2,44) 2015-07-21
IAB Financing s.a.r.l. 13 597 249 27,19 (0,19) 13 597 249 27,19 (0,19) 2014-12-18
IAB Financing s.a.r.l. poprzez Fornacis Ltd. 13 597 249 27,00 (27,00) 13 597 249 27,00 (27,00) 2014-12-18
IAB Financing s.a.r.l. poprzez Fornacis Ltd. 0 (-19 085 154) 0,00 (-38,17) 0 (-19 085 154) 0,00 (-38,17) 2014-12-18
Glaspin Consultants Ltd. 15 028 619 30,05 (0,05) 15 028 619 30,05 (0,05) 2014-12-18
Glaspin Consultants Ltd. 15 028 619 30,00 15 028 619 30,00 2014-12-18
NN OFE 2 831 503 5,66 2 831 503 5,66 2014-05-20
IAB Financing s.a.r.l. 19 085 154 (-2 000 000) 38,17 (-4,00) 19 085 154 (-2 000 000) 38,17 (-4,00) 2014-04-29
IAB Financing s.a.r.l. 21 085 154 (-6 000 000) 42,17 (-12,00) 21 085 154 (-6 000 000) 42,17 (-12,00) 2013-11-28
Lehmann Thomas 3 349 0,00 3 349 0,00 2013-10-24
Esaliens TFI SA 8 928 372 17,85 8 928 372 17,85 2013-01-24
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 0 (-9 047 482) 0,00 (-18,09) 0 (-9 047 482) 0,00 (-18,09) 2013-01-10
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 9 047 482 (1 056 253) 18,09 (2,11) 9 047 482 (1 056 253) 18,09 (2,11) 2011-08-12
IAB Financing s.a.r.l. 27 085 154 (1 835 154) 54,17 (3,67) 27 085 154 (1 835 154) 54,17 (3,67) 2011-08-12
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 7 991 229 15,98 7 991 229 15,98 2011-04-28
IAB Financing s.a.r.l. 25 250 000 (-24 750 000) 50,50 (-49,50) 25 250 000 (-24 750 000) 50,50 (-49,50) 2011-04-28
IAB Financing s.a.r.l. 50 000 000 100,00 50 000 000 100,00 2011-04-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.